Gegevens over Pavert, R.A. van de
  Geboren te Zevenaar op 1864.07.29
  Overleden te Amsterdam op 1937.12.16
Adres(sen): Jekerstraat 8 I, Amsterdam
Werken:
(1)
openen Rijwiel- en autofabriek Simplex Amsterdam
Artikelen:
(16)
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1120e gewone vergadering, gehouden op Woensdag den 13den Febr. 1901, des avonds 8 uur, in het Genootschapslokaal, Parkzicht, Amsterdam
openen Verslag van de 1121e gewone vergadering, gehouden op Woensdag den 13den Febr. 1901, des avonds 8 uur, in het Genootschapslokaal, Parkzicht, Amsterdam
openen Berichten
openen Examens voor bouwkundig opzichter en teekenaar der Mij. tot Bev. der Bouwkunst
openen Van allerlei aard
openen Een meubel-prijsvraag
openen Programma voor de prijsvraag van den Bond van Meubelfabrikanten in Nederland
openen Prijsvraag van den bond van meubelfabrikanten
openen Jan de Meijer en de Nederlandse monumenten
openen Tentoonstellingen en congressen Architectuur-teekeningen en meubelen
openen Maatschappij tot bevordering der bouwkunst
openen Examen Bouwkundig Opzichter Teekenaar
openen Programma voor de Prijsvraag, van den Bond van Meubelfabrikanten in Nederland
openen Hervormden bij duivel te biecht
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
Essay:


Reinerus Antonius van de Pavert werd op 29 juli 1864 te Zevenaar geboren als zoon van Wilhelmus Antonius van de Pavert en Johanna Reinera Peelen.Reinerus Antonius van de Pavert huwde te Duiven op 21 april 1898 met Constantia Dominica Maria Daamen, geb. Duiven 18 september 1872, overl. Nijmeg ... meer

In 3.38 sec.