Gegevens over Ouëndag, W.B.
  Geboren te Amsterdam op 1899.10.28
  Overleden te ... op ...
Adres(sen): Bachplein 9, Amsterdam
Opleiding: TH Delft/
Nevenfuncties: MTS voor Bouwkunde en Waterbouwkunde en de daaraan verbonden Industrieschool voor Bouwkunde en Werktuigbouwkunde Amsterdam/bestuurslid;Industrieschool voor vrouwelijke jeugd Amsterdam/bestuurslid/;Onderwijscommissie van de Bond van Ned. Architecten/lid/;Stichting 'Practisch werken' (voor jeugdige werklozen) te Amsterdam/bestuurslid/
Werken:
(4)
openen De Amsterdamse Bank Rembrandtplein Amsterdam
openen Kantoorgebouw de verzekeringsmaatschappij De Nederlanden van 1870 Herengracht 124-128 Amsterdam
openen Kantoorgebouw Metropool Weesperstraat 99 Amsterdam
openen Kantoorgebouw, woonhuis en winkel Raadhuisstraat Amsterdam
Artikelen:
(33)
openen De Amsterdamsche Bank te Amsterdam
openen Bouwplannen
openen Na-oorlogse etagewoningen te Amsterdam
openen Bouwend Rotterdam
openen Renovatie en nieuwbouw voor een bankbedrijf te Amsterdam architecten prof. ir. H.T. Zwiers, ir. W.B. Ouëndag (overleden) en ir. E.M. Fontein
openen Voorgenomen werken
openen Voorgenomen werken.
openen Architect B.J. Ouëndag
openen Het warenhuis De Bijenkorf te Rotterdam arch. W.M. Dudok
openen In memoriam architect B.J. Ouëndag
openen Uit de bouwnijverheid Betonpalen fundeeringen.
openen De Amsterdamsche Bank te Amsterdam
openen De industrieschool te Amsterdam 75 jaar
openen Samenstelling van Bestuur en Commissies van de BNA
openen Mededelingen
openen Mededeling
openen Bedrijfsgebouw I.B.M. te Amsterdam
openen Jaarverslag van het bestuur van de B.N.A. over 1961
openen Bedrijfsnieuws; Verenigde architectenbureaus
openen Mededeelingen
openen Examencommissie voor het afnemen van het voorbereidend en definitief Examen voor Bouwkundig Opzichter B.N.A. in 1929
openen De climatiseerinstallatie in het nieuwe hoofdgebouw der Amsterdamsche Bank te Amsterdam
openen Afloop aanbestedingen
openen In memoriam architect C. Kruijswijk
openen Bouwkundig nieuws uit de Hoofdstad
openen Aanbestedingen
openen Afloop aanbestedingen
openen Een belangrijke Jubileum-tentoonstelling
openen Nieuwe bouwwerken te Amsterdam
openen Gunningen
openen Mededeelingen
openen J.J. Vriend[.] Het leven van J.J. Vriend, een permanent pleidooi voor een menselijke architectuur tussen verstand en gevoel
openen Samenstelling Bestuur en Commissies van de B.N.A. per 1 september 1956
Boeken:
(1)
openen Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld. Nederlanders en hun werk
Lezingen:
(0)
Essay:
Willem Bert Ouëndag werd op 28 oktober 1899 geboren te Amsterdam, als zoon van architect Bert Johan Ouëndag en Theodora Wilhelmina Koopman. Hij was gehuwd met Maria Arnolda Frederika Kluytenaar en had twee kinderen: Else Mary (geb. 1 aug. 1931) en Robert Johan (geb. 7 sept. 1934). W.B. Ouëndag be ... meer

In 2.35 sec.