Gegevens over Oud, J.J.P.
  Geboren te Purmerend op 1890.02.09
  Overleden te Wassenaar op 1963.04.05
Ereblijken: prijs voor vooraanstaande plaats in het Nederlandse culurele leven/1950
Archief: NAi/OUDJ
Werken:
(9)
openen Arbeiderswoning Weissenhofsiedlung Stuttgart
openen Boerderij 'Tusschen Laenen' Tusschenlanen 11-13 Bergambacht
openen D.S.S. 'Nieuw Amsterdam'
openen Gebouw 'Leidsch Dagblad' Witte Singel 1 Leiden
openen Hotel Savoy Boulevard 1 Katwijk
openen Kantoorgebouw De Utrecht Rotterdam
openen passagiersschip “Nieuw Amsterdam”
openen Secretariaatsgebouw Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs Utrecht
openen Woningbouwcomplex Pankokweg 5-9 Weissenhofsiedlung Stuttgart
Artikelen:
(678)
openen Amerika en 'Het Nieuwe Bouwen'
openen Slechts hier en daar werden het bij het bouwen begrepen
openen De "Nieuwe Zakelijkheid" in de bouwkunst
openen Ontwerp voor een huis in Pinehurst (U.S.A.)
openen Bouwen. ir J.B. van Loghem [...; boekbespreking]
openen Boekbespreking. Bausünden und Baugeldvergeudung
openen Zakelijkheid opgave der architecten
openen Aangepast bij de omgeving
openen Tentoonstelling Liberty.
openen W. van Gelderen over de Opbouw-tentoonstelling
openen Ingezonden: Ik dacht zoo: over Jan Jans en zijn oordeel
openen Naschrift
openen Dr. H.P. Berlage 1856 - 1934
openen De Nieuwe Zakelijkheid in de bouwkunde
openen Miës van der Rohe
openen Karl Moser 1860-1936
openen Rotterdam en het bouwen
openen Rotterdams Boulevard de Coolsingel
openen De stad znder kunst. Straatprofielen, open en gesloten woonblokken in Rotterdam
openen Van der Vlugt als realisator
openen Leen van der Vlugt
openen [Boekbespreking] Moderne bouwkunst in Nederland. Een serie monografieën [...]
openen Confetti
openen Nieuws uit de C.I.A.M.
openen Over de "8 en Opbouw"
openen Une maison, un palais? II
openen Nederland op de Parijsche Wereldtentoonstelling
openen Nieuws uit de C.I.A.M.
openen Over kunst en abstracte kunst zegt [...]
openen Eenige opmerkingen over de tentoonstelling abstracte kunst
openen Het passagiersschip de "Nieuw Amsterdam"
openen De "Nieuw Amsterdam"
openen Kunst en maatschappij
openen Saenredam en Corbusier
openen Hommage à Le Corbusier
openen Over de krantenberichten
openen Verschillende interieurs door architect J.J.P. Oud
openen [meubels van J.J.P. Oud]
openen [Scheepsinterieurs "Nieuw-Amsterdam"]
openen Architectuur en plastiek
openen Interieurs van de St. Willibrordusinrichting te Heiloo[.] Ida Falkenberg-Liefrinck, int. arch.
openen De tentoonstelling in Kopenhagen en nog wat
openen Berichten
openen Ontvangen tijdschriften
openen Ledenvergadering
openen Verslag van de lezing van den heer J.J.P. Oud, over de ontwikkeling van de moderne bouwkunst: heden, verleden en toekomst
openen Ontvangen tijdschriften
openen Holland op zijn rechtst
openen Ontvangen tijdschriften
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Bouwkunst reactie
openen Vereeniging voor voortgezet en hooger bouwkunst-onderwijs. XVde Jaarverslag 1923-24
openen Ontvangen tijdschriften
openen Concept notulen der 57e Algemeene Vergadering van het genootschap, gehouden op 19 December 1924, Heerengracht 545-549
openen Onderstaand request werd ter plaatsing in "Architectura" gezonden.
openen Tijdschriften
openen De onderscheidingen op de Parijsche tentoonstelling
openen Permanente prijsvraag-commissie
openen `De invloed van Frank Lloyd Wright op de architectuur van Europa
openen In het belang der architectuur
openen Instituut voor Sier- en Nijverheidskunst. Jaarverslag over 1925
openen Nederlandsche bouwkunst te Stuutgart
openen Buitengewoon nummer, gewijd aan de nagedachtenis van den architect K.P.C. de Bazel
openen Durven en niet durven in de Architectuur
openen De Nieuwe Zakelijkheid in de bouwkunst.
openen Ingezonden: Ik dacht zoo: over Jan Jans en zijn oordeel:
openen Dr. H.P. Berlage 1856 - 1934.
openen De ontwerpen van het Tweede Kamer-gebouw
openen Voorkeuren
openen Architecten met de pen
openen Dr. H.P. Berlage
openen Studieprijsvraag voor een Wijkcentrum Amsterdam-Noord. De architectonische aspecten
openen De architectuur van de Nederlandse afdeling op de Wereldtentoonstelling Brussel 1958
openen Stroomingen en tendenties in de nieuwe Nederlandsche Architectuur
openen Samenspraak der architecten
openen Durven en niet durven in de Architectuur
openen Durven en niet durven in de Magistratuur
openen De Delftsche school
openen De woningvoorziening in 1947
openen Pro en Contra
openen Vragen en antwoorden
openen Adhaesie gevraagd
openen Walcheren
openen [Reactie]
openen [Redactionele inleiding]
openen Personalia
openen "Oostduin" te 's-Gravenhage
openen "Een Nederlandse smeltkroes"
openen Prijsvragen
openen 1898 - 1948 Vijftig jaar Nederlandse architectuur
openen Bijschrift bij de afbeeldingen op de omslag:
openen Prijsvragen
openen Onderscheiding voor Dudok
openen Stedebouwkundige opdracht voor arch. J.J.P. Oud
openen M.J. Granpré Molière, vijf en twintig jaar hoogleraar
openen Onuitgesproken redevoering
openen Hoe anderen het zien
openen Autoriteit of Knecht?
openen Personalia
openen Hoe anderen het zien
openen Hert Nationale Monument op de Dam te Amsterdam
openen De St. Walburgistoren te Zutphen
openen Het Nationaal Monument op de Dam
openen Prijsvragen
openen Het nationaal monument op de Dam
openen De Nieuwe Zakelijkheid is ouder
openen Hoe anderen het zien
openen Rotterdams St Laurens
openen Hoek Coolsingel - Blaak
openen Brief van de C.I.A.M. aan minister In 't Veld
openen Ontwerp voor monument op de Dam goedgekeurd
openen Architect J.J.P. Oud 1890-1950
openen Opdracht aan architecten voor nieuw Provinciehuis in Den Haag
openen Hoe anderen het zien
openen Nieuw hoofdkantoor voor de Spaarbak te Rotterdam
openen Architect Kropholler 70 jaar
openen Hoe anderen het zien
openen Stedebouw en architectuur
openen Hoe anderen het zien
openen Supervisie: planmatigheid door òverleg
openen Zomeracademie te Maastricht
openen Frank Lloyd Wrights werk te Rotterdam
openen Marktplein-bespiegelingen
openen Spiegel van de week
openen Haags Hervormd rusthuis
openen Lezers schrijven ons
openen Architectuur en "team-work"
openen Van den Broek en Bakema aan Oud
openen Architect J.J.P. Oud antwoordt
openen Provinciehuis voor Zuid-Holland
openen Na-oorlogse bouwkunst in Nederland
openen Standaardtype arbeiderswoningen
openen Genormaliseerde scholenbouw en industriële productie
openen Lezers schrijven ons
openen Rotterdamse welstandscommissie afgetreden
openen Nationaal Legermonument Grebbeberg
openen Monografie over het werk van J.J.P. Oud
openen Nieuw lyceum in Den Haag
openen Nieuw Lyceum te den Haag
openen Nieuw bankgebouw te Rotterdam
openen Lezers schrijven ons
openen Nieuwbouw voor de Utrechtse Jaarbeurs
openen U moet weten
openen Lezers schrijven ons
openen Dudok 1864 - 6 Juli - 1954
openen Prijsvragen
openen U moet weten
openen Moderne architectuur in Nederland
openen Het visitekaartje van het Nieuwe Bouwen
openen Van de boekentafel
openen Ik dacht zo ...
openen Nederlandse architectuur op zomerpostzegels
openen Personalia
openen Kantoorgebouw op de Coolsingel
openen Tentoonstellingen
openen Lezers schrijven ons
openen Bouwcentrum nam deel van zijn uitbreiding in gebruik
openen Spiegel van de week
openen Uit de pers
openen Bouwplannen van de Jaarbeurs
openen Bio Vacantie-oord, nabij Arnhem
openen Personalia
openen Waarderingsvermogen en kritiek omtrent bouwkunst
openen Spiegel van de week
openen Nederlandse inzending voor Brusselse wereldtentoonstelling
openen Waarderingsvermogen en kritiek omtrent bouwkunst
openen Spiegel van de week
openen Waarderingsvermogen en kritiek omtrent bouwkunst
openen Lezers schrijven ons
openen Spiegel van de week
openen Naar een nieuwe concentratie van krachten
openen Manifestatie Natuursteen 1957
openen Kantoorgebouwen
openen Bouwplannen in voorbereiding of uitvoering
openen Monumentenraad
openen Tweede Vrijzinnig Christelijk Lyceum te 's-Gravenhage
openen Bouwplannen in voorbereiding en uitvoering
openen Voorlopige monumentenraad
openen Van de boekentafel
openen Personalia
openen Spiegel van de week
openen Wanneer komt de kentering van de autovloed?
openen Ieders Huis - Straks
openen Spiegel van de week
openen Oud over Le Corbusier
openen Congresgebouw voor 's-Gravenhage
openen Prijsvragen
openen Uit de pers
openen Hoe anderen het zien
openen Mies van der Rohe: vormgeving van ruimte
openen Ronchamp
openen Bruno Zevi over Oud
openen Randstad dreigt kuststad te worden
openen U moet weten
openen Overdracht 10.00ste naoorlogse woning in Arnhem
openen Voorlopige monumentenraad
openen Doelmatig bouwen met teams I
openen Personalia
openen Spiegel van de week
openen Boekentafel
openen [Redactionele inleiding]
openen Hoe anderen het zien
openen Uit de pers
openen U moet weten
openen Boekentafel
openen U moet weten
openen Beurs van Berlage moet behouden blijven
openen U moet weten
openen Bio-herstellingsoord te Arnhem
openen Bio-herstellingsoord
openen U moet weten
openen Verandering aan het nationaal monument?
openen Voorlopige monumentenraad
openen Bouwplannen
openen U moet weten
openen Spiegel van de week
openen Boekentafel
openen Lezers schrijven ons
openen Spiegel van de week
openen Toespraak van J.B. Bakema bij de opening van de tentoonstelling 'Duiker' te Amsterdam
openen Het nieuwe A.N.W.B.-gebouw
openen Kantoor Kon.-Shell in Den Haag
openen Vijf miljoen voor Haags congresgebouw
openen U moet weten
openen Spiegel van de week
openen Boekentafel
openen U moet weten ...
openen Bouwplannen
openen Kantoorgebouw B.P.M.
openen Personalia
openen Kantoorgebouw voor de levensverzekeringsmaatschappij 'Utrecht' aan de Coolsingel te Rotterdam
openen Het werk van dr. J.J.P. Oud
openen U moet weten ...
openen Ir. H.E. Oud architect Congresgebouw
openen 75 jaren bouwkunsthistorie
openen Stadhuis voor Almelo
openen Bouwplannen
openen Indrukken van een reis naar Oslo
openen Boekentafel
openen Raadhuis te Almelo
openen Een promotie vanwege de eer
openen Tentoonstelling werk J.J.P. Oud
openen Wat, waar, wanneer ...
openen Oud - een van de grootsten
openen Opmerkingen in de kantlijn
openen 'Architectenwijk' in Rotterdam
openen Dr. G.Th. Rietveld overleden
openen Spiegel van de week
openen Congresgebouw over vier jaar gereed
openen De nieuwe Coolsingel
openen Het hoofdkantoor van de ENCI
openen Zitten in Nederland
openen Hedendaagse bouwkunst in Nederland - Den Haag - wat nu?
openen [Congresgebouw te Den Haag]
openen Hans Scharoun in de Akademie
openen Wandelingen en wan-dingen op het erf van de kerkelijke bouwkunst
openen Nogmaals EGKS-prijsvraag
openen Boekentafel
openen Architectuur van 1920-1935
openen Nederlands congresgebouw te 's-Gravenhage
openen De constructies van het Nederlands congresgebouw
openen Het Nederlands congrescentrum
openen Lezers schrijven
openen Boekentafel
openen Citaten
openen Stadhuis te Almelo architecten: dr. J.J.P. Oud+ ir. H.E. Oud en H. Dethmers
openen Het Utrechtse Vreeburg: heel of half ei
openen Kerkbouw
openen Pleidooi voor een belevenis
openen Ik ben een rustig mens interview met Maaskant, Van Dommelen en De Koning
openen Ter nagedachtenis aan Jos Klijnen Een leven in roemrijke vergetelheid
openen Oud's laatste ontwerp: raadhuis te Almelo
openen Kantoorgebouw te Den Haag architectenbureau Verhave - Luyt - De Iongh - Slikker
openen Eerst bomen, dan wonen!
openen De doorbraak (1916-1919) bij J.J.P. Oud Over de lijnen van geleidelijkheid tussen Velp en Purmerend
openen De doorbraak (1916-1919) bij J.J.P. Oud (2)* Kubisme en De Stijl fasen in een continue ontwikkeling
openen Bij de dood van een beroemde vergetene (1) Robert van 't Hoff maker van het kleinst denkbare oeuvre
openen Ecologisch wonen als doel én middel tegen vele kwalen
openen Het Schouwburgplein: de grote 'onvoltooide' van Rotterdam
openen Terragni (1904-1943) en het Italiaanse rationalisme
openen Recensies
openen Knippen en Lijmen
openen Witte architect of niet? [Boekbespreking]
openen Architect Oud en de melodie in de bouwkunst (1)
openen Architect Oud en de melodie in de bouwkunst (2)
openen Kleur: wordt het rijsje eindelijk een boom?
openen Van Nelle's fabriek 'voorlopig' monument
openen Agenda
openen Grumbach: 'Architectuur communiceert niet meer, ze is doofstom geworden'
openen Het oude en nieuwe 'Nieuwe Bouwen'
openen Herinnering aan Dick van Woerkom
openen Hoofdstuk uit nieuw boek over beroemde volkshuisvester
openen Om te huilen
openen Ze kunnen het niet laten
openen Oud onder de slopersbol
openen In Rotterdam rammelt het
openen 'Mollige volumineusheid' - Nieuwe uitgaven
openen Stadhuis Almelo groter dan vermoed
openen Beurzen en tentoonstellingen
openen Woningplattegronden 1900-1970
openen Stimuleringsfonds voor de Architectuur
openen Verschillen overeenkomsten of niets?
openen Exposities
openen Hout in Nederland
openen Oud compleet
openen Van Congrescentrum tot World Forum The Hague
openen Woningblok in "Spangen" en theater "scala" te Rotterdam van architect L.C. v.d. Vlugt
openen Moderne Bouwkunst in Utrecht
openen Tweeërlei Duitsch oordeel over Hollandsche bouwkunst
openen Rotterdam's nieuwe beurs
openen Nederlandsche bouwkunst in Stuttgart.
openen Ontvangen boeken
openen Een voordracht van Dr. Knuttel te Weenen over moderne Hollandsche architectuur.
openen Tentoonstelling De Woning te Stuttgart.
openen HOLLAENDISCHE ARCHITEKTUR, door J.J.P. Oud [...] [boekbespreking]
openen Tentoonstelling de Woning te Stuttgart
openen Een tweetal prijsvraagontwerpen voor het Volkerenbondspaleis te Genève.
openen Architectuurvernieuwingen in het buitenland
openen Nieuwe uitgaven.
openen Schoonheids- of censuurcommissies
openen Het glas in lood in de oude en nieuwe architectuur
openen Schoonheid van de werken van den civiel-ingenieur
openen Architectuurvernieuwingen in Servië, POolen, Japan, enz.
openen Een Finsche beoordeeling van de Nederlandsche bouwkunst
openen Nieuwe uitgaven
openen Het laatste nummer van "De Stijl"
openen Het warenhuis De Bijenkorf te Rotterdam arch. W.M. Dudok
openen Architect J.J.P. Oud
openen Nieuwe uitgaven
openen Tentoonstellingen en congressen Architectuur-teekeningen en meubelen
openen Prijsvragen.
openen Ter recensie ontvangen boekwerken
openen Een stedebouwkundige fout
openen Ingezonden [brief inzake de moderne beweging]
openen Onze eigen bouwstijl
openen Landhäuser von Hermann Muthesius
openen Bioscooptheater te Purmerend
openen Arbeiderswoningen te Leiderdorp
openen De Stijl
openen Nieuw tijdschrift voor Beeldende Kunst ['De Stijl']
openen Volkshuisvesting. De architecten en de woningbouw (VII)
openen Volkshuisvesting en de woningbouw (VI)
openen Over cubisme, futurisme, moderne bouwkunst, enz.
openen Landhuisje in Blaricum
openen ''t Houdt geen steek'
openen Architecten met de pen
openen Verbouwing huize 'Allegonda' Katwijk aan Zee
openen Glas-in-lood van Theo van Doesburg
openen Ingezonden [brief n.a.v. bespreking glas-in-lood ramen Van Doesburg]
openen Ingezonden [biefje]
openen Het bouwen van woningen in (gewapend)-beton
openen Het bouwen van woningen in (gewapend)-beton (2)
openen Gemeentelijke Volkswoningen, polder "Spangen", Rotterdam
openen Over de toekomstige bouwkunst en hare architectonische mogelijkheden
openen Ontwerp voor een woonhuis in Berlijn
openen Uitweiding bij eenige afbeeldingen
openen Prof. Behrens over moderne Nederlandsche Bouwkunst
openen Gemeentelijke woningbouw "Spangen" te Rotterdam
openen Een uithoekje van een wereldstad
openen Een uithoekje van een wereldstad (slot)
openen Bij een Deensch ontwerp voor de 'Chicago Tribune'
openen K.P.C. de Bazel.
openen Schoonheidscommissie II
openen Vers une architecture van Le Corbusier-Saugnier
openen Semi-permanente woningbouw "Oud-Mathenesse" Rotterdam
openen Rotterdamsche Post VI
openen Een café
openen Ja und Nein; Bekenntnisse eines Architecten
openen De onderscheidingen op de Parijsche tentoonstelling
openen De "Bauhaus-Bücher".
openen De bouwkunst en 't moderne natuurgevoel
openen Rotterdamsche Post XIV
openen Rotterdamsche Post XV
openen Nieuwe Boekwerken: J.J.P. Oud
openen De Werkbund-tentoonstelling in Stuttgart
openen Congresnummer
openen Gemeentelijke Woningbouw te Hoek van Holland
openen Japan en de bouwkunst
openen tentoonstelling
openen Tentoonstelling A.S.B. (Architectuur, schilderkunst, beeldhouwkunst)
openen Internationale architectuur. Notities naar aanleiding van de tentoonstelling te Rotterdam
openen Opbouw.-Liga.-Moskau.-Nabetrachting
openen Toelichting bij het ontwerp motto: X voor een beurs te Rotterdam
openen Toelichting bij het ontwerp motto 'reveil' voor een beursproject te Rotterdam
openen Rotterdamsche problemen
openen Een praatje over meubelen (vervolg)
openen "De Kiefhoek" te Rotterdam
openen Over den architect en het experiment, een overdenking naar aanleiding van de Kiefhoek
openen Ingezonden; brief inzake 'De Kiefhoek'
openen Boekbespreking: Moderne Bouwkunst in Nederland
openen De plannen voor het nieuwe Leidsche Raadhuis
openen De nieuwe magazijnen voor huisinrichting van Metz & C0 in Den Haag
openen Dr. H.P. Berlage
openen Mededeelingen: plats en taak van den architect
openen De jubileum-tentoonstelling van A. et A. in het Stedelijk Museum te Amsterdam
openen Ontwerpstudie no. 7. Genootschap Architectura et Amicitia
openen A & A. Rapport van de commissie van beoordeling van ontwerpstudie no. 7.
openen Het Amsterdamsche Raadhuis; Tweede overzicht
openen Atelierwoning te Blaricum.
openen Het D.S.S. "Nieuw Amsterdam"
openen Supervisie Rotterdam
openen Hoofdkantoor Bataafsche Import Maatschappij te 's-Gravenhage
openen De Delftsche School en synthese in de architectuur
openen Glad ijs
openen Diverse mededelingen
openen Rustig in de golven van de tijd
openen Studieprijsvragen 1950 uitgeschreven door de Vereniging "Bouwkunst en Vriendschap" te Rotterdam
openen Tentoonstelling van het werk van J.J.P. Oud in Museum Boymans
openen Verslag van het Bestuur van de B.N.A. over het jaar 1950
openen Ir. A. Boeken [necrologie]
openen Architectuur-tentoonstellingen in het kader van het 4e architectencongres
openen Film over moderne Nederlandse architectuur
openen Nationaal monument op de Dam te Amsterdam
openen Over slopen en bouwen in oud Amsterdam
openen Mededelingen van de B.N.A.
openen Bekroond ontwerp Cultureel Centrum te 's-Hertogenbosch
openen Het Tweede Vrijzinnig Christelijk Lyceum te 's-Gravenhage
openen Mededelingen
openen Architectuur-critiek en architectuur
openen Huis voor Hermandad
openen Esthetica en gordijngevel
openen Een publikatie in het jaar waarin dr. J.J.P. Oud 70 jaar werd
openen Bio Herstellingsoord te Arnhem
openen Kantoorgebouw voor "De Utrecht" te Rotterdam
openen In memoriam dr. J.J.P. Oud
openen Techniek en ornament - een inleiding tot het werk van prof. ir. Frits Peutz
openen Hedendaagse Bouwkunst in Nederland
openen Korte Berichten
openen Bio-Herstellingsoord bij Arnhem
openen Een groot kunstenaar ging heen
openen Gedenktekenen
openen Korte Berichten
openen Het ontwerp voor een Cultureel Centrum te 's-Gravenhage
openen Over ambtenarij en het welslagen van onze bouwkunst
openen Korte Berichten
openen Stationspostgebouw Den Haag
openen Het Haagse Congresgebouw
openen Ideologie in woning- en stedenbouw
openen 'Dialoog kunst en gebouw', of: wat de een niet heeft, bezit de ander wel
openen 'Bouwen 20-40' gaf uitstekend overzicht
openen Late erkenning
openen Gevarieerde woonprojecten
openen Puur waardeloze akoestiek
openen Uitbreiding Congresgebouw Den Haag
openen Jury-rapport even interessant als ontwerpen ideeënprijsvraag dorpsvernieuwing
openen Stationsgebouw Den Haag
openen Wederopbouw
openen Voordracht. G.Th. Rietveld, De verhouding van monumenten en architectuur
openen Het nieuwe bouwen en verder
openen Oud in de Amerikaanse pers
openen Bouwen of architectuur?
openen "Delft" en het "nieuwe" bouwen
openen Errata
openen Stand van zaken
openen [Brief aan A et A]
openen Rotterdams Beurs
openen Het gebouwencomplex voor de UN
openen Prijsvraag voor de bekroning van de St. Walburgstoren te Zutphen
openen Prijsvraag voor een beëindiging van de St.-Walburgstoren te Zutfen
openen Heerlen's Raadhuis Voorwoord van de Burgemeester
openen Duidelijkheid in de stedebouw
openen Studiedagen over het hedendaagse grote monumentale gebuw in Nederland
openen Moderne scholenbouw
openen Errata
openen Boekbespreking. Decorative Art 1949 The Studio Yearbook
openen Prijsvraag voor een beëindiging van de St. Walburgstoren te Zutfen
openen Uitslag van de Prijsvraag voor een beëindiging van de St. Walburgstoren te Zutphen
openen "Christophoor" J.B. Ingwersen
openen "Kroon" (1) Ir H. van Egmond, b.i.
openen "vergine" A. Salvatore en B. van Kasteel
openen "Sonans" Dr Ir Thomas Nix, b.i.
openen "Turicum" M. Duintjer
openen "Vivos Voco" W. Bollebakker
openen Prijsvragen Vereniging "Bouwkunst en Vriendschap"
openen Het voorstel van J.J.P. Oud voor de Sint Laurens te Rotterdam
openen Hoofdkantoor Hoogovens
openen 3e Congres van de A.I.C.A. (Internationale organisatie van kunstcritici) te houden van 2-10 Juli 1951 te Amsterdam en 's-Gravenhage
openen Een halve eeuw bouwen
openen J.J.P. OUD zestig jaar
openen Aan de alleenstaande J.J.P. Oud bij zijn zestigste verjaardag
openen Over de artistieke zijde van Oud's werk
openen Over Architect Oud
openen OUD
openen Oud als schrijver
openen Over de toekomstige bouwkunst en hare architectonische mogelijkheden
openen [Bij het verlijden van K.P.C. de Bazel]
openen Bouwen en Pseudo-Bouwen
openen Ja und Nein: Bekentnisse eines Architekten
openen Over de Nederlandse inzending [op Triennale Milaan]
openen Architectuur in de woningbouw
openen Stationsgebouw Den Haag
openen A. et A. bijeenkomst te Arnhem
openen Tentoonstelling van Nederlandse architectuur in Engeland
openen Een buitenbeentje
openen A et A Studieprijsvraag
openen Boekbespreking[.] J.J.Pieter Oud[,] Giulia Veronesi Architetti del Movimento moderno
openen Boekbespreking. Vom Sinn der Bauformen. Heinrich Lützeler
openen Elementen der Amerikaanse architectuur
openen Studieprijsvraag voor een Wijkcentrum Amsterdam-Noord
openen Studieprijsvraag voor een Wijkcentrum Amsterdam-Noord. De architectonische aspecten
openen Omschrijving van de architectuur van de Nederlandse inzending op de Wereldtentoonstelling Brussel 1958
openen De architectuur van de Nederlandse afdeling op de Wereldtentoonstelling Brussel 1958
openen De bal kaatst terug
openen [Hommage aan G. Rietveld]
openen Het bureau Van den Broek en Bakema
openen Rectificatie
openen John Raedecker en het Nationaal Monument
openen Nationaal Monument en Erebegraafplaats
openen Boekbespreking. Michel Seuphor, Piet Mondrian. H.C.L. Jaffé, De Stijl 1917-1931, The Dutch Contribution to modern Art
openen Het "Tweede Vrijz.-Christ. Lyceum" van Oud (1956) gezien in verband met de architectuurontwikkeling
openen 6 maart 1960
openen Overwegend vuile was
openen 'De Stijl' toen en J.J.P. Oud nu
openen Discussie-avond A. et A. ingeleid door ir. W. van Tijen
openen Uitslag van de Prijsvraag voor een beëindiging van de St. Walburgstoren te Zutphen
openen Sotternijen van Sybolt
openen Record-architectuur
openen Nederlandsche bouwkunst in het badhuis te Scheveningen
openen Een Fransch boek over Nederlandsche architektuur
openen Allerlei. Prijsvraag
openen Nieuwe architektuur en rooms-katholicisme
openen Nieuwe uitgaven. Nieuwe bouwkunst in Holland en Europa
openen Organisch bouwen
openen Allerlei. Bijlage
openen Allerlei. Het Nieuwe Bouwen
openen Het Provinciehuis van Zuid-Holland
openen Op de uitkijk. Oud geeft zijn visie op Velzen
openen Op de uitkijk. Kentering in de architectuur. Expositie van architect Oud
openen Weekstaten. Van 6 februari tot 5 maart
openen In memoriam J.J.P. Oud. Het geweten van de moderne architectuur
openen [Boekbespreking]
openen Reacties uit de pers n.a.v. tentoonstelling Ideeën-prijsvraag Kerkbouw
openen Het drama Oud. De Nederlandse architectuurkritiek in moeilijk vaarwater
openen De architectuur in Nederland aan de kunstgeschiedenis overgeleverd
openen Schoorsteen in het gebouw der werkmansvereeniging "Vooruit" te Purmerend
openen Woonhuis te Aalsmeer
openen Boekbeoordeeling.
openen Vacantiehuis te Noordwijkerhout
openen Complex Arbeiderswoningen van "Eigen Haard"
openen De "Bauhaus"-tentoonstelling te Weimar
openen Gemeentelijke volkswoningbouw te Rotterdam
openen Welke maatregelen kunnen door de Overheid der Stad Rotterdam genomen worden om te bevorderen, dat voldaan wordt aan rededelijke architectonische eischen
openen Verzorging van het stadsbeeld te Rotterdam. I
openen Kiefhoek - Witte Dorp
openen Bouwzonden en bouwgeldverspilling
openen Ingezonden: Ik dacht zoo: over Jan Jans en zijn oordeel:
openen Uber die zukunftige Baukunst und ihre architektonischen Moglichkeiten
openen Prijsvraag N.V. Metz & Co's Magazijnen, houten en stalen meubelen
openen Interieurs van Ir. S. van Ravesteyn Utrecht
openen Leestafel
openen Kleur en interieur
openen Errata
openen Het monumentale stadsbeeld
openen Ingezonden: Ik dacht zoo: over Jan Jans en zijn oordeel
openen Naschrift
openen Dr. H.P. Berlage 1856 - 1934
openen W. van Gelderen over de Opbouw-tentoonstelling
openen Tentoonstelling Liberty.
openen Aangepast bij de omgeving
openen De Nieuwe Zakelijkheid in de bouwkunde
openen Zakelijkheid opgave der architecten
openen Boekbespreking. Bausünden und Baugeldvergeudung
openen Bouwen. ir J.B. van Loghem [...; boekbespreking]
openen Ontwerp voor een huis in Pinehurst (U.S.A.)
openen De "Nieuwe Zakelijkheid" in de bouwkunst
openen Slechts hier en daar werden het bij het bouwen begrepen
openen Amerika en 'Het Nieuwe Bouwen'
openen Plattegrond van de tentoonstelling 'De functionele stad, Stedelijk Museum te Amsterdam, 1-23 Juni 1935
openen Boekbespreking. Raymond McGrath "Twentieth Century Houses"
openen Internationale Revue
openen Wat is een krot?
openen [Waarom schoonheidscommissies?]
openen Een Duitsch architect over moderne Nederlandsche bouwkunst
openen Ir. Jan Gratama over Moderne Nederlandsche Bouwkunst
openen Huisinrichting en Meubelkunst
openen Internationale Revue i 10
openen Uit den Spijkerbak
openen Aanbestedingen
openen Mededeelingen
openen De prijsvraag voor een Beursgebouw te Rotterdam
openen Nieuwe Architectuur
openen De eenvoudigste beginselen der woning-aesthetiek
openen Een belangrijke lezing - en filmavond
openen woongebouw "Bergpolder" te Rotterdam. Architecten: Ir. W. van Tijen, Ir. J.A. Brinkman en L.C. van der Vlugt
openen Ter nagedachtenis aan Dr. H.P. Berlage
openen Mededeelingen
openen Nederlanders onderscheiden op de Exposition Internationale te Parijs
openen Mededeelingen
openen Aanbestedingen. Aankondiging
openen Afloop aanbestedingen
openen Een ontdekkingsreis door Groningen
openen Titel voor Van Tijen
openen Nalatenschap Jos Klijnen
openen Feijenoord
openen Stedebouw voor het blok gezet
openen De Nieuw-Amsterdam[:] overal een andere (luxe) omgeving
openen Rudolph Schindler 1887-1953
openen Fabrikanten, de smaakmakers van de stedebouw
openen J.J. Vriend[.] Het leven van J.J. Vriend, een permanent pleidooi voor een menselijke architectuur tussen verstand en gevoel
openen Nederland en de Nieuwe Wereld
openen Americana
openen Amsterdamse School in halve eeuw amerikaanse kritiek
openen Langs de omweg van het monument
openen Hoe de westerse ideologen beslag legden op Alvar Aalto
openen Woningen Van Tijen eerste strokenbouw in Nederland[.] De Pol in kaart gebracht
openen Het Italiaanse rationalisme vlucht in een autonome architectuur
openen Van Ravesteyn en het bankroet van de Nieuwe Zakelijkheid
openen De volkswoningbouw van toen en de betekenis daarvan nu
openen Volkswoningbouw in Rotterdam 1918 - 1940[.] Voorbeeldige projecten in een tijdperk van behoudzucht en alkovenstrijd
openen Verwarring over huisvesting
openen
openen Kroniek van de B.N.A. over 1951
openen Zijn er nog architecten?
openen Nieuwe uitgaven. N.B. De Stijl, Maandblad voor Nieuwe Kunst, Wetenschap en Kultuur. 'Dernier numéro'
openen J.J.P. Oud. Ere-doctor in de Technische Wetenschappen
openen Op Donderdag 20 Juni hield arcjhitect J.J. Oud voor ons een lezing in het Stedelijk Museum te Amsterdam
openen Theo van Doesburg
openen Nog eenige opmerkingen bij het werk van Hannah Höch
openen J.J.P. Oud en K.P.C. de Bazel
openen Amerika en 'Het Nieuwe Bouwen'
openen Slechts hier en daar werden het bij het bouwen begrepen
openen De "Nieuwe Zakelijkheid" in de bouwkunst
openen Ontwerp voor een huis in Pinehurst (U.S.A.)
openen Bouwen. ir J.B. van Loghem [...; boekbespreking]
openen Boekbespreking. Bausünden und Baugeldvergeudung
openen Zakelijkheid opgave der architecten
openen De Nieuwe Zakelijkheid in de bouwkunde
openen Aangepast bij de omgeving
openen Waarom Schoonheidscommissies?
openen Amerika en 'Het Nieuwe Bouwen'
openen Slechts hier en daar werden het bij het bouwen begrepen
openen De "Nieuwe Zakelijkheid" in de bouwkunst
openen Ontwerp voor een huis in Pinehurst (U.S.A.)
openen Bouwen. ir J.B. van Loghem [...; boekbespreking]
openen Boekbespreking. Bausünden und Baugeldvergeudung
openen Zakelijkheid opgave der architecten
openen De Nieuwe Zakelijkheid in de bouwkunde
openen Aangepast bij de omgeving
openen Amerika en 'Het Nieuwe Bouwen'
openen Slechts hier en daar werden het bij het bouwen begrepen
openen De "Nieuwe Zakelijkheid" in de bouwkunst
openen Ontwerp voor een huis in Pinehurst (U.S.A.)
openen Bouwen. ir J.B. van Loghem [...; boekbespreking]
openen Boekbespreking. Bausünden und Baugeldvergeudung
openen Zakelijkheid opgave der architecten
openen De Nieuwe Zakelijkheid in de bouwkunde
openen Aangepast bij de omgeving
openen Verbouwing Huize Allegonda Katwijk aan Zee
openen Gemeentelijke woningbouw Spangen te Rotterdam
openen De architectuur van de Nederlandse afdeling op de Wereldtentoonstelling Brussel 1958
openen Personalia
Boeken:
(8)
openen Het Hofplein-plan van dr. Berlage
openen Holländische Architektur
openen Hollandse architectuur
openen Hollandse architectuur
openen Hollandse architectuur
openen Hollandse architectuur
openen Hollandse architectuur
openen Hollandse architectuur
Lezingen:
(0)
Essay:
J.J.P. Oud (1890-1963)

Jacobus Johannes Pieter Oud volgde vanaf 1903 de opleiding Bouwkunde aan de Quellinusschool in Amsterdam. Vanaf 1907 werkte hij op het architectenbureau van J.Th.J. Cuypers en J. Stuyt. 1908-1910 vervolgde hij zijn opleiding op de Rijks Normaalschool voor Teekenonderwij ... meer

In 3.60 sec.