Gegevens over Ottenhof, F.
  Geboren te ... op 1906.07.14
  Overleden te Den Haag op 1968.09.28
Nevenfuncties: gemeentelijke woningdienst Den Haag/hoofdarchitect-afdelingschef/1951-?
Werken:
(0)
Artikelen:
(43)
openen Wat nu?
openen Personalia
openen Prijsvraag voor wijkcentrum
openen Strokenbouw en brandbestrijding
openen Maand van de bouwnijverheid
openen Personalia
openen Winkelgebouw 'De Stede' te 's-Gravenhage
openen Huisvuil: bewaring en afvoer
openen Bejaardencentrum 'Steenvoorde' te Rijswijk
openen Hoe anderen het zien
openen Motel te Scheveningen
openen Bouwplannen in voorbereiding en uitvoeringBouwplannen in voorbereiding en uitvoering
openen Bouwplannen
openen U moet weten
openen Opening systeemschool te Breukelen
openen Flats in Waldeck, Den Haag
openen U moet weten
openen Kleuterschool 'De Koepeltjes' te Rijswijk Z.-H..
openen Bouwplannen
openen Woon- en wijkgebouw in Den Haag
openen Winkelcentrum Duinzigt te 's-Gravenhage
openen Gemeentelijke sociale werkplaats te Rijswijk (Z.H.)
openen Provinciale gezondheidsdag
openen Stedebouwkundige ontwikkeling van Amsterdam in vogelvlucht (2)
openen De nieuwe stadsuitbreiding van Amsterdam
openen Recensies
openen De bebouwing in Blijdorp en Bergpolder te Rotterdam
openen Mededelingen van de B.N.A.
openen Diverse mededelingen
openen Een architect peinst over de nieuwe stad
openen Samenstelling van Bestuur en Commissies van de BNA
openen Mededeling van overlijden
openen Personen
openen Nieuwe uitgaven. Goedkoope arbeiderswoningen
openen Arbeiderswoningen
openen De bebouwing in Blijdorp en Bergpolder te Rotterdam
openen Mededeelingen
openen De uitdaging van het Schouwburgplein[.] Schouwburgplein Rotterdam: gemeente stelt zich zware opgave
openen Over de woningbouw te 's-Gravenhage gedurende de jaren 1945-1955
openen Een architect peinst over de nieuwe stad
openen Personalia
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
Essay: F. Ottenhof (1906-1968)

Fop Ottenhof werd per 1 februari 1951 benoemd tot hoofdarchitect-afdelingschef bij de gemeentelijke woningdienst te Den Haag.
Ottenhof werkte later samen met Jan Wils.

NB: het oeuvre van F. Ottenhof is niet (volledig) geïnventariseerd.
In 3.38 sec.