Gegevens over Noppen, J.J. van
  Geboren te ... op 1876.03.09
  Overleden te Overveen op 1947.18.01
Nevenfuncties: Openbare Werken te Haarlem//
Werken:
(0)
Artikelen:
(64)
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1115e gewone vergadering gehouden op Woensdag den 7den Oct. 1900, des avonds om 8 uur, in het Genootschapslokaal, Parkzicht, alhier
openen Ledenlijst
openen Ledenlijst [2]
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Berichten
openen Examens voor bouwkundig opzichter en teekenaar der Mij. tot Bev. der Bouwkunst
openen Examens bouwk.-opzichter en teekenaar
openen Verslag betreffende de examens in 1909 voor bouwkundig-opzichter en voor bouwkundig-teekenaar, ingesteld door de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Berichten
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Van allerlei aard
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Van allerlei aard
openen Examens voor bouwkundig-opzichter, bouwkundig-teekenaar en uitvoerder van bouwwerken (onderbaas) door de maatschappij tot bevordering der bouwkunst en af te nemen in 1913
openen Nagekomen berichten
openen De invloed van Dr. Berlage of de ontwikkeling der Nederlandsche Bouwkunst
openen Personalia
openen Ir J. van Noppen
openen Nog eens: noodwoningen
openen Personalia
openen Voorgenomen werken
openen Jaarverslag 1907-1908
openen Amendementen en bemerkingen
openen Rapport betreffende het Examen voor Bouwkundig-Opzichter en Bouwkundig-Teekenaar
openen Verslagen van vergaderingen
openen Maatschappij tot bevordering der bouwkunst
openen Verslagen
openen Personalia
openen Zes Heerenhuizen aan de Schotersingel te Haarlem
openen Villa te Bloemendaal
openen Berg- en werkplaatsen voor het vervaardigen van drinkwaterinstallatiën, met bijbehoorende werkmanswoningen op een terrein aan de Kleverlaan te Bloemendaal
openen Jaarverslag van de Maarschappij ter bevordering der Bouwkunst 1909-1910
openen Dubbel woonhuis te Haarlem
openen Officieel bericht
openen Gebouw voor de afdeeling van den Ned. Protestantenbond te Haarlem
openen Hoofdbestuur, besturen der afdeelingen en commissiën der maatschappij
openen Het ongeval op het in aanbouw zijnd gebouw van de afd. Haarlem van den Ned. Prot. Bond
openen Dakbedekkingen, door E.J. Rothuyzen
openen Kerkgebouw met pastorie en catechiseerlokaal te Haarlem
openen Vijfde gevelwedstrijd, uitgeschreven door de afd. Haarlem en omstreken van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Ambachtsschool-middelbaar technische school te Haarlem
openen Woonhuis te Haarlem
openen Drie woonhuizen met beneden- en bovenwoningen aan den Kleverparkweg te Haarlem
openen Groep woonhuizen aan den Schotersingel te Haarlem
openen Verbouwing van de lunchroom "Rusthoek" te Bloemendaal
openen Kerkgebouw met pastorie en catechiseerlokaal der Chr. Geref. Gemeente te Haarlem
openen Examen Bouwkundig Opzichter Teekenaar
openen Examen voor het diploma van Bouwkundig opzichter en voor het diploma van Bouwkundig Teekenaar
openen Examen Bouwkundig Opzichter en Teekenaar
openen Examen Bouwkundig Opzichter en Teekenaar 1910
openen Examens voor Bouwkundig-Opzichter, Bouwkundig-Teekenaar, en Uitvoerder van Bouwwerken, ingesteld door de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst en af te nemen in 1911
openen Examens voor Bouwkundig Opzichter, Bouwkundig-teekenaar en Uitvoerder der Bouwwerken, ingesteld door de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst en af te nemen in 1912
openen Examens voor Bouwkundig-Opzichter, Bouwkundig-Teekenaar en Uitvoerder van Bouwwerken (Onderbaas) ingesteld door de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst en af te nemen in 1913
openen Vijfde gevelwedstrijd
openen Woonhuis te Haarlem
openen Lunchroom 'Rusthoek' te Bloemendaal
openen Afloop van aanbestedingen
openen Afloop Aanbestedingen
openen Personalia
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
Essay:
J.J. van Noppen (1876-1947)

Johannes Jacobus van Noppen werkte vier jaar bij Openbare Werken te Haarlem, daarna als zelfstandig architect, veelal in Haarlem en omgeving. Hij bouwde o.a. de Droste-fabrieken, de Twentsche Bank, gemeentelijke badhuizen.

NB: het oeuvre van J.J. van Noppen ... meer

In 3.02 sec.