Gegevens over Noordendorp, A.J.
  Geboren te Den Haag op 1780.07.19
  Overleden te Den Haag op 1833.11.28
Nevenfuncties: landmeter//1803-;Contrarolleur der Landsgebouwen te 's-Gravenhage//1809-1813;
Archief: Koninklijk Huis Archief (KHA) Den Haag/;Gemeentear
Werken:
(27)
openen Aanleg straat Den Haag
openen Academiegebouw Leiden
openen Administratiegebouw Ministerie van Justitie Den Haag
openen Balustrade op Buitenhof Den Haag
openen Binnenhof en Ridderzaal Den Haag
openen Departement van Marine Den Haag
openen Gouvernementsgebouw Zuid-Holland Den Haag
openen Groot en Klein Logement van Amsterdam
openen Hofje van Nieuwkoop Den Haag
openen Kazerne Fluwelen Burgwal Den Haag
openen Koninklijke Grafkelder Nieuwe Kerk Delft
openen Mauritshuis Den Haag
openen Ministerie van Buitenlandse Zaken Den Haag
openen Paleis Kneuterdijk Den Haag
openen Paleis Korte Voorhout Den Haag
openen Paleis Noordeinde Den Haag
openen Paleis Soestdijk Soest
openen Paviljoen Von Wied Scheveningen
openen Ridderzaal Den Haag
openen Scheidingsmuur tuinen Korte Voorhout en Casuariestraat Den Haag
openen Stalling en opzichterswoning Scheveningen
openen Stalling Valkenhuis Den Haag
openen Tijdelijke inrichting Grote Kerk Den Haag
openen Topografische kaarttekening van Flakkee
openen Toren Hervormde Kerk 's-Gravenzande
openen Tuin achter het Oude Hof Den Haag
openen Vergaderzaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag
Artikelen:
(22)
openen Het karakter van Den Haag en de wederopbouw
openen De Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst van 1842 tot 1892: De "Maatschappij totAanmoediging der Bouwkunde", en de toestand der bouwkunst in den aanvang der 19e eeuw
openen Amsterdam als residentie van Koning Lodewijk Napoleon [1]
openen De Nederlandse bouwkunst in het begin van de negentiende eeuw
openen Vroeg-19e eeuwse bouw in 's-Gravenhage
openen Sculpturen in een sokkel. Museum in Scheveningen van Wim Quist
openen Oude gebouwen in Delft
openen Een speurtocht door enige archieven naar bouwkundige ontwerpen uit het begin van de 19de eeuw
openen In paleis Noordeinde maximum aan waardevols behouden
openen Museum 'Beelden aan Zee' te Scheveningen
openen `Beelden aan Zee'. Unieke locatie van een particulier museum
openen De badplaats Scheveningen
openen Scheveningse bolwerken van burgerlijke cultuur niet afbreken maar openstellen
openen Beton aan Zee. Quist bouwt museum in Scheveningse duin
openen Stuifzand wordt stijfzand
openen Bijzondere constructie in Scheveningse duin. Zeeblauwe isolatie in zandgeel beton
openen Wat gebeurt er met het Paviljoen Von Wied?
openen Wim Quist en een plas licht aan zee
openen De Oranjes en hun paleizen
openen Het Oude Hof in restauratie
openen Geschiedvervalsing treft ook Paleis Noordeinde. Kritische kanttekeningen bij een restauratie [I]
openen Geschiedvervalsing treft ook Paleis Noordeinde. Kritische kanttekeningen bij een restauratie [II]
Boeken:
(10)
openen Catalogus van de tentoonstelling Nederland bouwt in baksteen 1800-1940
openen De Landsgebouwen te 's-Gravenhage, Rapport aan Zijne Excellentie den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid
openen B.W.H. Ziesenis, Architect der koninklijke- keizerlijke- en landsgebouwen, 1807 - 1820; Doctoraalscriptie kunstgeschiedenis R.U.U.
openen Choix des monumens, édifices et maisons les plus remarquables du royaume des pays-bas
openen Inventaris van het tekeningenarchief van de Rijksgebouwendienst en rechtsvoorgangers over de periode 1824-1945
openen Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. deel XXV
openen De Schildersconfrerie Pictura en hare Academie van Beeldende Kunsten te 's-Gravenhage 1682-1882
openen Materiaal tot de geschiedenis van het ontstaan van tekenacademies en - scholen en hun aandeel in de bouwkundige vorming in het bijzonder met betrekkin
openen Geschiedenis der vaderlandsche Schilderkunst, sedert de helft der XVIII eeuw. Derde Deel.
openen De Rijksbouwmeesters. Twee eeuwen architectuur van de Rijksgebouwendienst en zijn voorlopers
Lezingen:
(0)
Essay:
A.J. Noordendorp

Adrianus J. Noordendorp werd geboren te 's-Gravenhage op 19 juli 1780 als zoon van Jacobus Noordendorp, een controleur der Haagwerken, en Berendina Roos. Op 22 oktober 1820 trouwde hij met Hendrike Kros te Dordrecht, waar zij op 25 augustus 1793 geboren was. Op 28 december 18 ... meer

In 4.51 sec.