Gegevens over Nix, Ch.Th.
  Geboren te Bandung op 1904.12.21
  Overleden te Villeneuve de Berg op 1998.07.09
Adres(sen): , Bandung
, Amsterdam
, Delft
, Batavia (Jakarta)
, Bandung
Vredehofweg 46, Rotterdam
'Inter Pares' AP.45 Calle Olmos, Malaga
, Alba-la-Romaine
Opleiding: Gymnasium Amsterdam/leerling/;TH Bandung/extraneus/1926;TH Delft/bouwkundig ingenieur/1930;NV Archit
Nevenfuncties: promotie bij prof. Granpré Molière/promovendus/1949;verschillende welstandscommissies/lid/1950-1978;Architectura et Amicitia/bestuurslid/1956-1958 of meer;Bond van Nederlandse Architecten/lid/-1978;werk van E. du Perron en Bep Vuijk/illustrator/;architectuurinstituten van St. Lucas in Gent en Antwerpen/gastdocent/
Archief: NAi/NIXTph 1-2 ( 2 groepsfoto's van architectenbur
Werken:
(69)
openen Andreas Gasthuis Ambtmanstraat Tiel (ontwerp Taen en Nix)
openen Autobusstation Auburo Weena Rotterdam
openen Bioscoop Corso Cinema Kruiskade 22 Rotterdam
openen Blariacum College Burg. Gommansstraat 224 Venlo
openen Dienstengebouw voor de industrievereniging "Lage Weide" Kernkade Utrecht
openen Grieks-Orthodoxe kerk Heilige Nicolaos Westzeedijk 333 Rotterdam
openen H. Pius X-kerk Zonneoord 286 Den Haag
openen Hoofdkantoor Javasche Bank jl.Pintu Besar Utara Jakarta
openen Hotel Karachi (ontwerp Ch.Th. Nix en K.F.G. Spruit)
openen Hotel Teheran (ontwerp Ch.Th. Nix en K.F.G. Spruit)
openen Ignatiuscollege Amsterdam
openen Kantoor- en woontorencomplex De Hertoghof Hertog Hendrik van Brabantplein Eindhoven
openen Kantoorgebouw BPM-Schell jl. Perwira Semarang
openen Kantoorgebouw BPM-Schell Medan Merdeka Timur-jl. Perwira Jakarta
openen Kantoorgebouw Socony-KPM Medan Merdeka Selatan Jakarta
openen Kerk van O.L. Vrouw ten Hemelopneming Bakkum (N.H.)
openen Kerk van Onze Lieve Vrouwe Visitatie Dr. Schaepmansingel Schiedam
openen Kerktoren Weert (prijsvraagontwerp Nix, Ch.Th.)
openen Kruiskerk St. Lucasplein 1 Roosendaal
openen Ontwikkelingsplan en woningbouw Zandvoort
openen Ontwikkelingsplan Enter (Ov)
openen Ontwikkelingsplan Ootmarsum (Ov)
openen Ontwikkelingsplan Wierden (Ov)
openen Perspectiefschets Coolsingel Rotterdam (architect C.T. Nix)
openen Poldertoren Emmeloord (prijsvraagontwerp Aquarius)
openen Prijsvraag voor een stukje Meppel (ontwerp motto Je t'embrasse)
openen Puttlyceum Dr. Berlagelaan 13 Eindhoven (Woensel)
openen R.-k. Heilige Geestkerk Mozartweg 54 Amersfoort
openen R.-k. Isidoruskerk Ring 23 Nagele
openen R.-k. Lyceum Sancta Maria Van Limburg Stirumstraat 4 Haarlem
openen Raadhuis Louis Jansenplein 1 Cuyk
openen Raadhuis Raadhuisplein 6 Mook
openen Reisschetsen Frankrijk (architect Ch.Th. Nix)
openen Reisschetsen Griekenland (architect C.Th Nix)
openen Reisschetsen Israël (architect Ch.Th. Nix)
openen Reisschetsen Italië (architect Ch.Th. Nix)
openen Reisschetsen Japan (architect Ch.Th. Nix)
openen Reisschetsen Pakistan (architect Ch.Th. Nix)
openen Reisschetsen Perzië (architect Ch.Th. Nix)
openen Reisschetsen Spanje (architect Ch.Th. Nix)
openen RK kerk
openen Seminarie Hageveld Heemstede
openen St. Bonifaciuscollege Burg Fockema Andrealaan 7 Utrecht
openen St. Catharina Lyceum Jacob van Maerlantlaan Eindhoven
openen St. Dominicuskerk Prof. Molkenboerstraat 7 Nijmegen
openen St. Martinuskerk Pannerdenseweg 50 Doornenburg
openen St. Walburgstoren Zutphen (ontwerp C.T. Nix)
openen St.Theresialyceum Prof. Cobbenhagenlaan 5 Tilburg
openen Station Purmerend
openen Stedelijke schetsen Beursplein Admiraal de Ruyterweg Van Hogendorpplein Rotterdam
openen Stedenbouwkundige studies Gemeente Bandung
openen Studentenflats IBB-laaan Utrecht (ontwerp Taen, Nix & Van Hasselt)
openen Tollebeek (ontwerp Ch.Th. Nix)
openen Tweede Kamergebouw Lange Poten-Hofweg Den Haag (ontwerp Ch.Th. Nix)
openen Uitbreidingsplan en woningbouw Bergen op Zoom
openen Uitbreidingsplan en woningbouw Cuyk
openen Uitbreidingsplan en woningbouw Valkenswaard
openen Uitbreidingsplan Heerhugowaard
openen Warenhuis Vroom & Dreesman Leyweg 924 Den Haag
openen Wederopbouwplannen voor woongebieden Balikpapan
openen Wederopbouwplannen woongebieden Plaju
openen Wijk Morgenstond Den Haag (ontwerp motto Vicinus)
openen Woningbouwcomplex Roosendaal
openen Woongemeenschap El Atabal Malaga
openen Woonhuis A. Davids Nijmegen
openen Woonhuis BPM Balikpapan (ontwerp C.T. Nix en W.A. Maas)
openen Woonhuis F.A.W. Altmann Brabantiastraat Bandung
openen Woonhuis J. Bisch Doorenweg 3 Wassenaar
openen Woonhuizen Herderplein-Dickenslaan Utrecht
Artikelen:
(122)
openen Diversen
openen Hoe anderen het zien
openen Vormleer van de stedebouw
openen Prijsvragen
openen Prijsvraag St. Martinustoren te Weert
openen Breda's Heuvelkwartier (2)
openen Prijsvragen
openen Wijkcentrum Morgenstond
openen Studiedagen over bebouwingswijzen
openen Nieuw raadhuis voor Cuijk en St. Agatha
openen Bouw Haags wijkcentrum
openen U moet weten
openen Bouwplannen voor city Rotterdam
openen Autobusstation te Rotterdam
openen Etagebouw te Utrecht
openen Ontwikkeling van Cuijk na 1945
openen Kerkgebouw te Tollebeek
openen Kerkbouw te 's-Gravenhage
openen Kantoorgebouw aan Rotterdams Stadhuisplein
openen Kerk in Bouwlust, Den Haag
openen De opgroeiende kleur van de woning
openen Bouwplannen
openen Uit de pers
openen Hedendaagse christelijke kunst
openen Plan winkelcentrum in Mariahove, Den Haag
openen Centraal autobusstation te Rotterdam
openen Corsocomplex te Rotterdam
openen Nieuwe stedebouwkundige planning Zandvoort
openen Bouwplannen
openen bedrijfsleven
openen Ontmoetingsraadhuis voor de Lier ontwerp Bureau voor architectuur + stedebouw Benno Stegeman
openen 94 carport-woningen te Cuyk architect P.S. de Stigter ing. te Nijmegen
openen Een nieuwe woning voor 17 pct.
openen City-promenade te Venlo
openen Uitslag prijsvraag Morgenstond te 's-Gravenhage
openen De uitbreiding van Eindhoven
openen Perzië
openen Raadhuis te Cuyk
openen Mededelingen
openen Tentoonstelling Moderne Kerkenbouw in Den Haag
openen Th.J. Taen 12 december zeventig jaar
openen Prijsvraag voor een stukje Meppel
openen Personalia
openen Uitslag van de Prijsvraag voor een beëindiging van de St. Walburgstoren te Zutphen
openen "Sonans" Dr Ir Thomas Nix, b.i.
openen Ideeënprijsvraag voor een Poldertoren te Emmeloord (N.O.P.)
openen Prijsvraag Torenbekroning Weert
openen Rapport over de projecten, ingezonden op de prijsvraag voor het maken van een voorlopig ontwerp voor de afbouw van de St. Martinitoren te Weert
openen R.K. Lagere School e Breda, gebouwd van prefab-betonblokken
openen Juryrapport 1e weekend-prijsvraag Rembrandtsplein Amsterdam
openen Jubileum-prijsvraag
openen A et A. Mededelingen
openen Weekend-prijsvraag
openen Functionalisme en eredienst. Aan Ds W. Barnard en B.B. Westerhuis
openen Antwoord aan Dr. Ir. Th. Nix
openen Brief aan Ds. W. Barnard en Architect B.B. Westerhuis, naar aanleiding van het FORUM-nummer 1/2-1957 over "Het materiaal van de kerkdienst" en "Kerk en moderne architectuur"
openen A. et A.
openen Samenvatting van de 11e leergang van A et A op 25 en 26 februari 1956 in Doorn
openen Discussie
openen Juryrapport over de schetsontwerpen van een raadhuis in de Gemeente Cuyk
openen Het St. Catharina Lyceum te Eindhoven. Architecten: De Jongh - Taen - Nix
openen Het resultaat van de prijsvraag voor een torenbekroning te Weert
openen Kerk van O.L. Vrouw ten Hemelopneming te Bakkum N.H. Architecten: De Jongh - Taen - Thomas Nix
openen Bij het ontwerp van de S. Dominicuskerk te Nijmegen. Architecten De Jongh, Taen en Thomas Nix
openen Promotie dr. ir. C.Th. Nix
openen R.K. Kerk op Aruba
openen Over de ruimtevorming in het gebouw
openen Over de ruimtevorming in het kerkgebouw
openen Het heiligdom in de stad
openen 'Het Spaanse Leenhof' te Valkenburg
openen Parochie en wijkvorming. Een week-end op Drakenburgh
openen De Christus-Koning Kerk te Amsterdam. Architecten K.P. Tholen, Amsterdam en Ir. H.J. van Balen, Arnhem
openen Ridderkerk, Hoogvliet, Pendrecht, Morgenstond, Wassenaar, Schiedam
openen Eigen wijsheid
openen R.K. Isidoruserk te Nagele (N.O. Polder)
openen Conflict tussen 'voorgestalte' en uiteindelijk resultaat. Pius X kerk te 's-Gravenhage
openen Brief aan Ds. W. Barnard en Architect B.B. Westerhuis, naar aanleiding van het FORUM-nummer 1/2-1957 over "Het materiaal van de kerkdienst" en "Kerk en moderne architectuur"
openen Bij het ontwerp van de S. Dominicuskerk te Nijmegen
openen Het Heiligdom in de stad
openen Over de ruimtevorming in het kerkgebouw
openen Over de ruimtevorming in het kerkgebouw Deel II
openen Brief aan Ds. W. Barnard en architect B.B. Westerhuis
openen Raadhuis te Cuyk
openen Perzië stedebouw
openen Cultuur- en stedelijke politiek in een sociaal democratisch bestuurde stad
openen Twee kerken - een tendenz
openen De Kerk van Onze Lieve Vrouwe Visitatie te Schiedam
openen Over de dorpen van de Noordoostpolder
openen Personalia
openen Bedrijfsleven
openen Parochie en wijkvorming. Een week-end op Drakenburgh
openen 94 carport-woningen te Cuyk
openen A et A. Mededelingen
openen A. et A. Weekend-prijsvraag
openen Samenvatting van de 11e leergang van A et A op 25 en 26 februari 1956 in Doorn
openen Een nieuwe woning voor 17 pct.
openen Ontmoetingsraadhuis voor de Lier ontwerp Bureau voor architectuur + stedebouw Benno Stegeman
openen Th.J. Taen 12 december zeventig jaar
openen De Kerk van Onze Lieve Vrouwe Visitatie te Schiedam
openen Het resultaat van de prijsvraag voor een torenbekroning te Weert
openen Het St Catharina Lyceum te Eindhoven
openen De uitbreiding van Eindhoven
openen Kerk van O.L. Vrouw ten Hemelopneming te Bakkum N.H.
openen Juryrapport over de schetsontwerpen van een raadhuis in de Gemeente Cuyk
openen Kerkbouw
openen Tentoonstelling Moderne Kerkenbouw in Den Haag
openen Uitslag prijsvraag Morgenstond te 's-Gravenhage
openen r.k. isidoruskerk te Nagele
openen Prijsvraag Torenbekroning Weert
openen De toren van Weert opnieuw in het licht
openen Uitslag van de Prijsvraag voor een beëndiging van de St Walburgstoren te Zutphen
openen Over de dorpen van de Noordoostpolder
openen Ideeënprijsvraag voor een Poldertoren te Emmeloord (N.O.P.)
openen Twee kerken - een tendenz
openen Ridderkerk, Hoogvliet, Pendrecht, Morgenstond, Wassenaar, Schiedam
openen Prijsvraag voor een stukje Meppel
openen De Javasche Bank en andere kantoorgebouwen te Batavia
openen Kerk in Bouwlust, Den Haag
Boeken:
(3)
openen Massa Ruimte & Verblijf een studie over het hoe en waarom in de architectuur als uiting van 's mensen aanwezigheid
openen Catalogus bij de tentoonstelling van vrij werk van Thomas Nix in het bouwcentrum Rotterdam
openen Ed. Cuypers Architect
Lezingen:
(1)
openen De wijkvorming in de stad
Essay:
Ch.Th. Nix (1904-1998), architect en stedenbouwkundige

Thomas Nix werd geboren op 21 december 1904 te Bandoeng in Nederlands-Indië.
Hij volgde het gymnasium te Amsterdam en studeerde voor bouwkundig ingenieur aan de Technische Hogeschool te Delft, waar hij afstudeerde in 1930. In 1929 tro ... meer

In 5.07 sec.