Gegevens over Nielsen, Chr.H.
  Geboren te Koningsburen (Vlieland) op 1910.11.18
  Overleden te ... op 1995.03.19
Adres(sen): , Vlieland
, Egmond?
, Bussum
Boechorsstraat 32, Amsterdam
Hollands end 26, 's-Graveland (Ankeveen)
Zeeweg 123, 1852 CV Heiloo
Keizersgracht 427e, 1017 DJ Amsterdam
Opleiding: HBS/;Industrieschool v.d. Mij voor den werkenden stand/;cursus Hooger Bouwkunst Onderricht/-1937
Nevenfuncties: BNA, Commissie Regulering Architectenberoep/lid/1955-1959;BNA, Commissie Uitvoering architectenberoep/lid/1960 (vanaf);BNA, Kring Amsterdam/voorzitter/1960 (omstreeks);BNA, tentoonstelling 'Het huis in de buurt'/organisatie/1958;Gemeente Amsterdam/supervisor Osdorp en Slotervaart/;Gemeente Amsterdam/lid schoonheidscommissie/1956-1962;Gemeente Amsterdam/Stadsbouwmeester/1962-1968;Prijsvraag Stadhuis Amsterdam/opsteller plan van eisen/1969 (vanaf);Tentoonstelling 'Jonge Architecten in de Wederopbouw'/organisator/1993
Archief: NAi/NIEL;NAi/ESCH.207-208;Niel.doorn-1.jpg;Niel.do
Werken:
(51)
openen AMRObank Rokin
openen Bejaardenwoningen Algemene Woningbouwvereniging en Het Oosten Wolbrantskerkweg Osdorp
openen Christelijk Gereformeerde kerk Het Baken Zuiderkade Emmeloord
openen Christelijke Nijverheidsschool Kuyperlaan Huizen
openen Cultuurcentrum Kerkvoogdij Hervormde Gemeente De Ruyterstraat Huizen
openen Diakonessenhuis Utrecht
openen Energiecentrum VU
openen Gamma gebouw VU
openen Garagebedrijf Tabak Amsterdam
openen Gereformeerde Kerk Leiden
openen Gereformeerde Pinksterkerk Camplaan Heemstede
openen H.T.S. Wiltzanghlaan 60 Amsterdam
openen Hervormde Bethlehemkerk Honigkamp Arnhem-Presikhaaf
openen Hervormde Kerk De Uitweg Amsterdam Osdorp
openen Hervormde kerk Emmaus Berkum
openen Hervormde Kerk Wassenaar
openen Hervormde Opstandings Kerk Leeuwarden
openen Hoofdgebouw Vrije Universiteit Boelelaan Amsterdam
openen Jeugd- en cultuurcentrum Kleingouw Andijk
openen Jeugdlokaal Hervormde Gemeente Werkendam
openen Kantoorpand bureau Keizersgracht 450 Amsterdam
openen N.H. Kerk Luttelgeest Noordoostpolder
openen Nederlands Hervormde kerk Alphen aan den Rijn
openen Nederlands Hervormde Kerk de Ark Nieuwendijk
openen Nederlands Hervormde kerk en pastorie Kerkstraat Werkendam
openen Nederlands Hervormde kerk Kerkplein Ens
openen Nederlands Hervormde kerk Kerkstraat Almkerk
openen Nederlands Hervormde Verlosserkerk en pastorie Bussum
openen Oosterdok Amsterdam
openen Pastorie en verenigingsgebouw Kerkplein Ens
openen Patiowoningen Amsterdam-Buitenveldert
openen Provisorium VU
openen Raadhuis voor een provincieplaats (Nielsen 1936)
openen Reisbureau Buhoma Amsterdam
openen Schoolplein Werkendam
openen Stadhuis Deventer (Nielsen)
openen Studieplan nieuwbouw Oudemanhuispoort Universiteit van Amsterdam
openen Tandheelkunde VU Boelelaan
openen Transitorium VU Amsterdam
openen Wederopbouw Ooypolder en Betuwe (na 1945)
openen Woning en woningbouw Doets Leerdam
openen Woning Nielsen Hollands End Ankeveen
openen Woningbouw Castricum
openen Woningbouw Van Diggelenstraat e.o. Emmeloord
openen Woningbouwcomplex Amsterdam-Slotermeer
openen Woningbouwcomplex Huizen
openen Woningbouwcomplex Patrimonium/Het Oosten Amsterdam-Noord
openen Woningbouwcomplex Patrimonium/Het Oosten Buitenveldert Amsterdam
openen Woonhuis Nielsen Keizersgracht 427 Amsterdam
openen Woonhuis Wethouder Frankeweg 14a Amsterdam
openen Zendingscentrum Baarn
Artikelen:
(160)
openen Het kunstwerk en zijn prijs
openen Het oude lied der sacrale architectuur
openen Overpeinzingen
openen Woningen te Castricum
openen "Koningsdochter"
openen Huisvesting van maatschapelijk niet aangepaste gezinnen
openen Waarderingsvermogen en kritiek omtrent bouwkunst
openen [Redactionele inleiding]
openen Waarderingsvermogen en kritiek omtrent bouwkunst
openen Welstandstoezicht
openen Waarderingsvermogen en kritiek omtrent bouwkunst
openen Kerkbouw en eredienst
openen Bouwplannen
openen Twee kleuterscholen te Emmeloord
openen Zal Berlage's Beurs behouden blijven?
openen Woningen en winkels te Hoorn
openen Gereformeerde kerk te Heemstede
openen Personalia
openen Spiegel van de week
openen Welstandsnummer 1961
openen Pleidooi voor tolerantie
openen Een brief
openen Personalia
openen Bouwplannen
openen Personalia
openen Situatieschets van de protestantse kerkbouw in Nederland
openen Van de brug af gezien
openen Prijsvraag voor stadhuis te Deventer
openen Bouwplannen
openen H.t.s. in Amsterdam-West
openen Prijsvraag stadhuis te Amsterdam
openen Stadhuisprijsvraag
openen Een Amsterdams verhoor over de binnenstad
openen Aldo van Eyck wint prijsvraag Deventer stadhuis
openen Een raadhuisprijsvraag voor de gemeente Deventer
openen Spiegel van de week
openen Opvolging
openen bedrijfsleven
openen Ondoordachte boring
openen Weinig in veel
openen L.t.s. in Zwolle
openen Stedebouwkundige implicaties
openen De bouwconstructie
openen Hoofdgebouw der Vrije Universiteit architectengroep 69
openen Cursus voor voortgezet en hooger bouwkunstonderricht
openen Devaluatie van het woningpeil
openen Woningbouw te Castricum
openen Pastorie te Werkendam
openen Woningbouw in Naarden
openen Bij vier werken van de architecten Chr. Nielsen en J.H.Chr. Spuit
openen Jaarverslag van het Bestuur van de B.N.A. over 1956
openen Mededelingen
openen 50 Jaar Nederlands bouwen
openen Het kunstwerk en zijn prijs
openen Mededeling
openen Th.J. Lammers 70 jaar en nog jong
openen Mededelingen
openen Jaarverslag van het bestuur van de B.N.A. over 1960-
openen Vrije Universiteit te Amsterdam
openen Bejaardenwoningen in Amsterdam West II
openen HTS-Amsterdam van Dongestraat naar Wiltzanghlaan
openen Hervormde kerkbouw in het naoorlogse Nederland
openen Woningbouw te Castricum
openen Samenvatting van de discussies
openen Beschouwing
openen De arbeid van twee wandschilders voor Protestantse Kerken
openen Werk in uitvoering
openen Brief aan Ds. W. Barnard en Architect B.B. Westerhuis, naar aanleiding van het FORUM-nummer 1/2-1957 over "Het materiaal van de kerkdienst" en "Kerk en moderne architectuur"
openen Op weg naar een protestantse iconografie?
openen Verlosserkerk (Herv.) te Bussum
openen Architect en beeldende kunst
openen Wandschilders en architect
openen Vrije Universiteit te Amsterdam
openen Hoofdgebouw der Vrije Universiteit architectengroep 69
openen Door de bank genomen
openen Devaluatie van het woningpeil
openen Woningbouw in Naarden
openen Het kunstwerk en zijn prijs
openen Th.J. Lammers 70 jaar en nog jong
openen Vrije Universiteit te Amsterdam
openen Bejaardenwoningen in Amsterdam West II
openen Notities bij de prijsvraag voor een nieuw stadhuis van Amsterdam
openen Hoofdgebouw der Vrije Universiteit architectengroep 69
openen Wandschilders en architect
openen De terugkeer van de verloren dochter
openen De betekenis der vormen in Bouwkunst en Eredienst
openen Gemeentebestuur van Bussum dient voorbeeld van burgerzin te zijn
openen Vrije Universiteit te Amsterdam
openen Hoofdgebouw der Vrije Universiteit architectengroep 69
openen Dapperbuurt, een plan
openen In onze N.O.P.-jes
openen Notities bij de prijsvraag voor een nieuw stadhuis van Amsterdam
openen Cursus voor voortgezet en hooger bouwkunstonderricht
openen Pastorie te Werkendam
openen Bij vier werken van de architecten Chr. Nielsen en J.H.Chr. Spruit
openen 50 Jaar Nederlands bouwen
openen Enkele aantekeningen bij de esthetische waardering van baksteen
openen Meervoudige opdracht schetsontwerp nieuw stadhuis te Deventer
openen Kerkbouw
openen Stedebouwkundige implicaties
openen De bouwconstructie
openen Hervormde kerkbouw in het naoorlogse Nederland
openen HTS-Amsterdam van Dongestraat naar Wiltzanghlaan
openen Beschouwing
openen De arbeid van twee wandschilders voor Protestantse Kerken
openen Werk in uitvoering
openen In onze N.O.P.-jes
openen Verlosserkerk (Herv.) te Bussum
openen Op weg naar een protestantse iconografie?
openen Brief aan Ds. W. Barnard en Architect B.B. Westerhuis, naar aanleiding van het FORUM-nummer 1/2-1957 over "Het materiaal van de kerkdienst" en "Kerk en moderne architectuur"
openen De kerk van de protestanten
openen Academisch centrum in Tuinstad Buitenveldert
openen VU-hoofdgebouw in gebruik genomen
openen Vrije Universiteit krijgt eigen gezicht
openen Hoofdgebouw VU wordt volgende week geopend
openen Robuust werkgebouw Vrije Universiteit
openen Vrije Universiteit in grootste gebouw van Amsterdam
openen Geld verdelen zonder aan de knoppen te draaien
openen Regels van het ministerie zijn absurd ingewikkeld
openen De campus
openen Hoofdgebouw informatie
openen Architecten hoofdgebouw: u zult weten dat u in dit gebouw bent
openen Planning van de vrije universiteit in buitenveldert
openen Nieuwbouw Vrije Universiteit te Amsterdam-Buitenveldert
openen De Uitweg te Osdorp: oude benaming voor nieuw complex
openen Korte omschrijving betreffende de bouw van de Bethlehemkerk te Arnhem
openen Drie protestantse kerken in Arnhem
openen Hervormd Presikhaaf wil haar eerste stenen bedehuis bouwen, architect Nielsen lichtte ontwerp toe
openen Opmerkelijke kerk voor wijkgemeente van Presikhaaf
openen Mooie nieuwe kerk voor hervormd Presikhaaf
openen Royale aanwinst voor Hervormd Huizen
openen Mozaïek over gehele lengte van zaalgevel te Huizen
openen Gereformeerde kerk te Heemstede
openen Glas in beton, is een deel van de architectuur...
openen Heemstede krijgt moderne Gereformeerde kerk
openen Energiecentrale VU nu bijna afgebouwd
openen VU-complex heeft in '75 maximum aantal studenten
openen Hoofdgebouw VU praktisch klaar
openen Enorm gebouw van VU nadert voltooiing
openen Op zoek naar de kerk in de bouwkunst
openen Ontwerp van architect Nielsen getuigt van frisse, vooruitstrevende geest
openen Pinksterkerk in Heemstede thans plechtig in gebruik genomen
openen Ned. Herv. kerk te Werkendam
openen Ned. Herv. kerk te Almkerk
openen De nieuwe hervormde kerk te Almkerk
openen Kunstenaars zoeken hun bouwmeester
openen Moderne kerkbouw in Ens (N.O.P.)
openen Moderne kerkbouw te Ens
openen Het nieuwe kerkje in Ens een artistiek evenement
openen Kerkbouw in de Noordoostpolder
openen Universiteit blijft in binnenstad
openen Universiteit de stad uit?
openen Het hart van Amsterdam
openen Amsterdams stadsarchitect Nielsen: Men moet minder bang zijn voor nieuwigheden
openen stadsarchitect over binnenstad Amsterdam: Er zijn rampen afgewend
openen stadsbouwmeester Nielsen lapt niets aan zijn laars
openen Arken zonder god
openen Toespraak, gehouden voor de ...
Boeken:
(0)
Lezingen:
(22)
openen inleiding stadsbouwmeester door C. Nielsen
openen Inleiding Nielsen Woutschoten
openen Lezing Nielsen BNA najaar 1966
openen De maatstaven voor de beoordeling van bouwplannen
openen lezing installatie van dekenen door C. Nielsen
openen De stedebouwkundige, het welstandstoezicht, de sup
openen Dwaallichten door C. Nielsen
openen lezing voor Wieger Bruin door C. Nielsen
openen felicitatie namens BNA aan ICC door C. Nielsen
openen lezing GAK door C. Nielsen
openen lezing beurs BNA-kring Nijmegen door C. Nielsen
openen lezing beurs raadsvergadering Amsterdam door C. Ni
openen lezing British week door C. Nielsen
openen lezing Arti et Amecitiae Doorn door C. Nielsen
openen lezing woningbouwvereniging Zaandam door C. Nielse
openen lezing Friese Bouwkring Leeuwarden en Groningen do
openen lezing Amsterdamse kring door C. Nielsen
openen lezing Laren door C. Nielsen
openen lezing Bouwcentrum Rotterdam door C. Nielsen
openen lezing over kerkbouw in Wanneperveen door C. Niels
openen Op het grensvlak van woningwetbijdrage en premiebe
openen lezing over wandschilderingen door C. Nielsen
Essay:
Chr.H. Nielsen (1910-1995)

Christiaan H. Nielsen werd op 18-11-1910 geboren op Vlieland. In 1937 voltooide hij de studie cursus Hooger bouwkunstonderricht, waarbij zijn afstudeerontwerp vanwege de hoge kwaliteit werd geplaatst in het Bouwkundig Weekblad. Inmiddels was hij al een jaar werkzaam ... meer

In 4.17 sec.