Gegevens over Mulder, W.C.
  Geboren te ... op 1850
  Overleden te ... op 1920
Nevenfuncties: Mathesis Scientiarum Genitrix (M.S.G.), Leiden/leraar/
Werken:
(2)
openen N.H. Hooglandse of Sint-Pancraskerk Hooglandsekerkgracht Leiden
openen N.H. Pieterskerk Pieterskerkhof Leiden
Artikelen:
(27)
openen Ledenlijst
openen Ledenlijst [2]
openen Nationale prijsvraag uitgeschreven door de Vereeniging tot Bevordering der Bouwkunst te Leiden
openen Gemengde bouw te Doetinchem
openen Voorgenomen werken.
openen Binnen- en Buitenlandsche berichten
openen Afdeeling Leiden en omstreken
openen geen
openen Rapport der Commissie [inzake het vakonderwijs]
openen Het eeuwfeest van Mathesis Scientiarum Genetrix
openen Afdeeling Leiden
openen Mesdedeelingen van het bestuur
openen Kantoorgebouw P. Clos & Leembruggen Langegracht, Leiden
openen Eeuwfeest van het genootschap"Mathesis scientiarum genitrix" te Leiden
openen [Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst. Afdeeling Leiden en omstreken] Vergadering van 24 December 1885
openen Restauratie van de Hooglandsche- of St.-Pancraskerk te Leiden
openen Ingezonden. Eene herstelling
openen Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst. Afdeeling Leiden en omstreken. Vergadering van 5 November 1886
openen Vereeniging tot Bevordering der Bouwkunst te Leiden
openen Prijsvraag 'Mathesis Scientarum Genitrix' te Leiden
openen Prijsvragen
openen Afloop aanbestedingen
openen Mededeelingen
openen W.C. Mulder +
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
Essay:
W.C. Mulder (1850-1920)

W.C. Mulder was leraar van genootschap Mathesis Scientiarum Genitrix (M.S.G.) te Leiden, en bestuurslid van een groot aantal corporaties. Als architect was hij o.a. verantwoordelijk voor kerkgebouwen van de Ned. Herv. Gemeente.
Mulder associeerde zich in 1916 met B. ... meer

In 2.09 sec.