Gegevens over Molenaar sr., N.
  Geboren te Sneek op 1850.07.30
  Overleden te Den Haag op 1930.12.30
Adres(sen): Emmakade, Den Haag
Werken:
(137)
openen Administratiegebouw Old Burger Weeshuis Sneek
openen Apotheek Schoevers Den Haag
openen Basilicale kruiskerk
openen Bergplaats voor inboedels De Gruyter Den Haag
openen Bewaarschool Beijerstraat Den Haag
openen Burgemeesterswoning Rijswijk
openen Café-restaurant Belvedère Den Haag
openen Campagne op Sint Pieter Maastricht
openen Canisius College Nijmegen
openen College Jezuïeten Sittard
openen Dertien woonhuizen Statenlaan Den Haag
openen Drie woonhuizen Laan van Meerdervoort Den Haag
openen Drie woonhuizen Statenlaan Den Haag
openen Drie woonhuizen Sweelinckplein-Banstraat Den Haag
openen Drie woonhuizen Willem de Zwijgerlaan Den Haag
openen Fabriek Kaiser Rotterdam
openen Hotel De Stad Sneek
openen Huize De Cloese Lochem
openen Huize Groenestein Den Haag
openen Hulpkerk Brandstraat Den Haag
openen Hulpkerk van Beverninckstraat Den Haag
openen IJzeren hek Sint Werenfriduskerk Westervoort
openen Jongens- en Meisjesschool H. Martha Den Haag
openen Jongens- en Meisjesschool Sint Gregorius van Utrecht IJmuiden
openen Jongensschool en Meisjesschool Rijswijk
openen Jongensschool Heilige Hart van Jezus Den Haag
openen Jongensschool met gymnastiekzaal Alkmaar
openen Kapel met refter Alkmaar
openen Kapel R.K. Begraafplaats Sneek
openen Kerk
openen Kerk Kethel
openen Kerk Lochem
openen Kerk Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen Den Haag
openen Kerk Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen en woonhuis Eerwaarde Paters Jezuïeten Groningen
openen Kerk Onze Lieve Vrouw van Goede Raad, pastorie, woonhuis en klooster Den Haag
openen Kerk Overschie
openen Kerk van de Heilige Engelbewaarders Den Haag
openen Kerk van de Heilige Familie Den Haag
openen Kerk van de Heilige Martelaren van Gorkum Den Haag
openen Kerk van de Heilige Martelaren van Gorkum Poeldijk
openen Kerktoren Westervoort
openen L.O. en M.U.L.O. school Alkmaar
openen L.O. School H. Bonifatius Rijswijk
openen Likeurfabriek Hofman Woerden
openen Maria Stichting Den Haag
openen Mariaschool voor Lager Onderwijs Den Haag
openen Meisjes U.L.O. Brandtstraat Den Haag
openen Negen woonhuizen Statenplein Den Haag
openen Negentien woonhuizen Statenlaan Den Haag
openen Pastorie Da Costastraat Den Haag
openen Pastorie van kerk van O.L. Vrouwe van Goede Raad Honselersdijk
openen R.K. basilicale kruiskerk Nijmegen
openen R.K. basilicale kruiskerk Rotterdam
openen R.K. Begraafplaats Sint Barbara Den Haag
openen R.K. College Oudenbosch
openen R.K. Meisjesschool Enkhuizen
openen R.K. Meisjesschool Sint Martinus Sneek
openen R.K. Sint Martinuspastorie Sneek
openen R.K. Sint Willibrorduskerk Vleuten
openen Raadhuis Noordwijk
openen Raadhuis Woerden
openen Restauraties Nederlandse monumenten
openen School en onderwijzerswoning Poeldijk
openen School Kritzingerstraat Den Haag
openen School Westervoort
openen Sint Anthonius Abtkerk Scheveningen
openen Sint Antonius en Corneliuskerk, school en ziekenhuis Den Hoorn
openen Sint Antoniuskerk Dordrecht
openen Sint Antoniusziekenhuis Sneek
openen Sint Bonaventurakerk Woerden
openen Sint Bonifaciusschool Sneek
openen Sint Bonifatiuskerk Rijswijk
openen Sint Bonifatiusschool en gesticht Sneek
openen Sint Elisabeth Gesticht Alkmaar
openen Sint Franciscus Xaveriuskerk Enkhuizen
openen Sint Gerardus Majellaschool Den Haag
openen Sint Gregoriuskerk IJmuiden
openen Sint Ignatiuskerk Nijmegen
openen Sint Ignatiuskerk Rotterdam
openen Sint Jeroenskerk Noordwijk
openen Sint Johannesschool en klooster Borne
openen Sint Lambertuskerk Hengelo
openen Sint Lambertuskerk Lambertschaag
openen Sint Marthakerk Den Haag
openen Sint Martinuskerk en pastorie Martenshoek
openen Sint Martinuskerk Sneek
openen Sint Michaëlkerk en pastorie Zwolle
openen Sint Nicolaaskerk Appingedam
openen Sint Stephanuskerk, pastorie, Bewaar- en Leerschool en woonhuis Borne
openen Sint Theresiagesticht Blauwhuis
openen Sint Werenfriduskerk Westervoort
openen Sint Willibrorduskerk en pastorie Oude Pekela
openen Sint Willibrorduskerk en pastorie Vleuten
openen Sint Willibrorduskerk Lemmer
openen Sint Willibrorduskerk, pastorie, zusterhuis en woonhuis Wassenaar
openen Sint Willibrordusschool Vlaardingen
openen Stal en koetshuis Göbel Den Haag
openen Stal en koetshuis Hingst Den Haag
openen Stal met koetshuis Sickens Lochem
openen Tekeningen en schetsen Molenaar
openen Thomas van Aquinoschool Sneek
openen Twee woonhuizen Statenlaan Den Haag
openen Vier woonhuizen Groesbeeksestraat Nijmegen
openen Vier woonhuizen Laan van Meerdervoort Den Haag
openen Vier woonhuizen Oldertstraat-Vondelstraat Nijmegen
openen Vier woonhuizen Statenlaan Den Haag
openen Vijf woonhuizen Prins Mauritslaan Den Haag
openen Villa De Koppel Lochem
openen Villa Goedkoop Den Haag
openen Villa Naeff Lochem
openen Westeinde Ziekenhuis Den Haag
openen Winkel en woonhuis Brenninkmeijer & Zonen Sneek
openen Winkel Teelen Den Haag
openen Winkel Visser & Zonen Sneek
openen Winkelhuis Doodkorte Sneek
openen Winkelmagazijn Het Hooghuis Sneek
openen Winkelmagazijn met twee bovenhuizen Sneek
openen Winkelwoning Grootzand Sneek
openen Winkelwoning Van der Werf Steenwijk
openen Woonhuis Boekhorst Lochem
openen Woonhuis Hofman Woerden
openen Woonhuis Holz Den Haag
openen Woonhuis Martens Den Haag
openen Woonhuis Noordeinde Delft
openen Woonhuis Tasmanstraat Den Haag
openen Woonhuis Van Essen Den Haag
openen Woonhuis Veeger Schalkwijk
openen Woonhuizen Chasséstraat-Laan van Meerdervoort Den Haag
openen Woonhuizen Prins Hendrikstraat Den Haag
openen Zes rijhuizen Koningin Emmakade Den Haag
openen Zeven woonhuizen Statenlaan Den Haag
Artikelen:
(62)
openen De auteurswet
openen De Neo-Gothiek
openen Een open brief aan onze vriend Nico Molenaar
openen De nationalistische strooming in Duitschland en haar invloed in de bouwkunst
openen Aanbestedingen
openen Architect N. Molenaar +
openen Nicolaas Molenaar sr. tachtig jaar
openen Nic. Molenaar +
openen Bebouwing Lange Poten na verbreding onder toezicht van W. Doorn
openen In memoriam Nic. Molenaar Sr.
openen In memoriam Nico Molenaar
openen Inzendingen van Nederlandsche Architecten op de Wereldtentoonstelling te Parijs in 1900
openen Jubileum's tentoonstelling bouwkunst 1898-1923 te Amsterdam
openen De kerk der H.H. Engelbewaarders te 's-Gravenhage
openen
openen J.F. Schepers (1818-1886)
openen
openen R.K. kerk Westzeedijk
openen
openen Kerk Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen Den Haag
openen
openen Drie woonhuizen Sweelinckplein-Banstraat Den Haag
openen
openen Het gevel-concours der Haagsche Bouwgrond Maatschappij 'Duinoord'
openen Drie woonhuizen op Duinoord
openen Ignatiuskerk en pastorie Nijmegen
openen Raadhuis Noordwijk
openen
openen Raadhuis
openen Administratie Gebouw Old Burgerweeshuis
openen O.L.V. van Goeden Raad
openen
openen R.K. kerk Heilige Willibrordus
openen Kerk in de Gelkingestraat
openen Winkelhuis met bovenwoning
openen Paardenstal en koetshuis bij villa Marguéte
openen R.K. school
openen Nonnenzolder Bonifatiuskerk in ere hersteld
openen Bonifatiuskerk wordt rijksmonument
openen Bolwerk tegen het verderf. De teloorgang van het Canisius
openen Sri Wedari: eerste prijs voor gevelontwerpen
openen Het inwendige van de kerk van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen te 's-Gravenhage
openen Het Katholicisme bij het begin, gedurende den loop en aan het einde der 19de eeuw
openen Drie woonhuizen Sweelinckplein-Banstraat Den Haag
openen Actie tot behoud van een 'magnificent pile' in Nijmegen
openen Volkshuisvesting en de woningbouw
openen Raadhuis te Woerden
Boeken:
(6)
openen De 19de-eeuwse kerkelijke bouwkunst in Nederland
openen De Utrechtse school in de neogotiek. De voorgeschiedenis en het Sint Bernulphusgilde
openen Herleving van de kerkelike kunst in katholiek Nederland
openen Anfänge einer neuen Architektur
openen Geschiedenis van de bouwstijlen in de hoofdtijdperken der architectuur, deel II (vierde druk)
openen Architectuurgids Den Haag 1800-1940
Lezingen:
(0)
Essay:
Nicolaas Molenaar sr (1850-1930)

(Tekst ontleend aan A.J. Looyenga, 'Molenaar [sr.], Nicolaas (1850-1930)', in Biografisch Woordenboek van Nederland) Molenaar stamde uit een familie van timmerlieden en aannemers die in Friesland vrij actief was. Zijn eerste onderricht zal hij wel van zijn vad ... meer

In 6.06 sec.