Gegevens over Molenaar jr., N.F.A.
  Geboren te Den Haag op 1892.06.27
  Overleden te Groesbeek op 1973.05.22
Adres(sen): , Den Haag
Opleiding: Ornamentstudie Academie Den Haag/;Bouwkundestudie Industrieschool Amsterdam/1909-1911 (omstreeks);
Nevenfuncties: Van Bouwen en Sieren/redacteur/1930-1933;(Rooms) Katholiek Bouwblad/secretaris en voorzitter/1937-1957;A.K.K.V./secretaris Groep Bouwkunst/
Archief: NAi/MOLE (senior en junior)
Werken:
(43)
openen Bijkerk O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand Sliedrecht
openen Christus Koningschool Den Haag
openen Herenhuis Jacob de Graefflaan Den Haag
openen Kerk en klooster Sint Jozefzorg Neerbosch
openen Kerk en pastorie De Lier
openen Kerk Oeganda
openen Kerk van de Heilige Martelaren van Gorkum Den Haag
openen Kerk van de Heilige Martelaren van Gorkum Koog aan de Zaan
openen Kerk van de Heilige Martelaren van Gorkum Poeldijk
openen Kerk van de Heilige Theresia van Lisieux Den Haag
openen Kerk van het Allerheiligste Sacrament en pastorie Den Haag
openen Kerk van het Heilige Hart van Jezus Utrecht
openen Kerk van O.L. Vrouwe van Goeden Raad Honselersdijk
openen Kerk van Sint Petrusbanden Bladel
openen Kerkhofkapel begraafplaats Sint Barbara Den Haag
openen Kinderdagverblijf De Crêche Expresse Den Haag
openen Kindervakantieoord Sint Jozef Egmond aan Zee
openen Kleuterschool Den Haag
openen Klooster Mariaoord De Goorn
openen Meisjes- en Bewaarschool Alkmaar
openen O.L.V. Onbevlekt Hart van Mariakerk Den Haag
openen Onze Lieve Vrouw van Fatimakerk, pastorie en scholen Den Haag
openen Pand Koog aan de Zaan
openen R.K. Jongenschool met gymnastiekzaal Alkmaar
openen R.K. Karmelkerk Amstelveen
openen R.K. kerk Akersloot
openen R.K. kerk de Goede Herder Ermelo
openen R.K. kerk Krommenie
openen R.K. kerk Zoeterwoude
openen R.K. kerk Zuidermeer
openen R.K. Meisjesschool Enkhuizen
openen R.K. Sint Andreaskerk Kwintsheul
openen R.K. Sint Willibrorduskerk Vleuten
openen R.K. Technische School Sint Paulus Den Haag
openen Sint Antonius en Corneliuskerk, school en ziekenhuis Den Hoorn
openen Sint Bartholomeuskerk Voorhout
openen Sint Franciscus Xaveriuskerk Enkhuizen
openen Sint Jozeflyceum Alkmaar
openen Studietekeningen en -schetsen Molenaar jr
openen Technische School Die Heemskerk
openen Technische School Niek Savio Amersfoort
openen Technische School Sint Bernulfus Rijswijk
openen Zusterklooster Sint Jozefzorg Den Haag
Artikelen:
(201)
openen Personalia. Willem Kromhout 70 jaar
openen Dr. H.P. Berlage herdacht
openen Nieuwe uitgaven. Het wezen der bouwkunst en haar geschiedenis, door H.P. Berlage
openen Kerkbouw te 's-Gravenhage
openen U moet weten
openen L.t.s. te Rijswijk
openen Voorgenomen werken.
openen Ingezonden. Naschrift
openen De tentoonstelling van de Gildebroeders
openen Musea en tentoonstellingen: De tentoonstelling van de Gildebroeders
openen Personalia. In memoriam Antoon Joling
openen Een meervoudige opdracht voor den bouw van een kapel op de R.K. Begraafplaats St. Barbara te 's-Gravenhage
openen Bij een woonhuis aan zee
openen Van de vereeniging. Studiedagen der Alg. Kath. Kunstenaarsvereeniging te Huybergen
openen De woningbouw voor het arbeidende volk
openen Allerlei. Het herstel van de Delftsche Markt
openen Personalia. Willem Kromhout 70 jaar
openen De nationalistische strooming in Duitschland en haar invloed in de bouwkunst
openen Bij architektuur van C.H. de Bever
openen Ingezonden. De nationalistische strooming in Duitschland en haar invloed in de bouwkunst
openen Ingezonden. Naschrift [betreft reactie Feenstra op artikel 'De nationalistische strooming in Duitschland en haar invloed in de bouwkunst'
openen Nieuw bouwen
openen Een zakelijke balans
openen Dr. H.P. Berlage herdacht
openen Theorie en practijk
openen Van de vereeniging. De studiedagen 1935 te Huybergen
openen Van de vereeniging. Studiedagen te Huybergen
openen Van de vereeniging. Voorloopig programma van de studiedagen 1935 der A.K.K.V. te Huybergen 27-30 April
openen Nieuwe uitgaven. Het wezen der bouwkunst en haar geschiedenis, door H.P. Berlage [boekbespreking]
openen Van de vereniging. Voorloopig programma voor de studiedagen 1936 der Algemeene Katholieke Kunstenaarsvereeniging te Huybergen, 18-21 April, in het Instituut Ste. Marie
openen Een kerk te Kanneljärvi. Architekt: Uno Ullberg
openen De Nieuwe Zakelijkheid
openen Bij een drietal Duitsche huizen
openen Van de vereeniging. De studiedagen der A.K.K.V.
openen Van de vereeniging. De studiedagen 1937
openen De nieuwe R.K. kerk met pastorie te Esbeek. Architekten: F. Vervest en Ir. J.C. van Buytenen
openen De Sint Pauluskerk te Utrecht in het Tuindorp
openen De Prins Hendrik Stichting te Egmond aan Zee. Architekt B.N.A. Cornelis Elffers
openen Van de vereeniging. De studiedagen
openen Van de vereeniging. Deelneming aan de tentoonstelling te New-York
openen Bij schetsen der Ariënskerk te Enschede
openen Het St. Antoniusklooster te Utrecht aan de Kanaalstraat. Architekt G. Leeuwenberg b.i.
openen De nieuwe gemeenschap en de Alg. Katholieke Kunstenaarsvereeniging
openen Het St. Antoniusklooster te Utrecht aan de Kanaalstraat. Architekt G. Leeuwenberg b.i.
openen De afdeeling architektuur op P.A.C.
openen Van de vereeniging. De studiedagen 1939 der Algemeene Katholieke Kunstenaarsvereeniging te Huybergen
openen Het Sinte Lidwinahuis te Leiden. Architekten: L. v.d. Laan en Ir. Jan A. v.d. Laan b.i.
openen De studiedagen te Huybergen 14-17 April 1939
openen De Onze Lieve Vrouw-kerk van Mariënheem bij Raalte (O.)
openen Nieuwe uitgaven. 'Liturgie en kerkbouw' door Pater Constantinus, met een voorwoord van Prof. Ir. M.J. Granpré Molière
openen Na de prijsvraag voor het nieuwe raadhuis te Eindhoven [met uittreksel juryrapport]
openen Klooster 'Mariaoord' in 'De Goorn' N.H. Architekt: Nics. Molenaar
openen Prijsvraag voor den bouw van een raadhuis te Doetinchem
openen De H. Moeder Gods-kerk te Effen (Gem. Princenhage). Arch.-bureau Van Groenendael en Hurks
openen Bij het werk van P.G. Buskens
openen Het raadhuis van Gilze-Rijen. Architekt Alph. Siebers, b.i.
openen Opmeting (of documentatie) van eenvoudige Nederlandsche bouwkunst
openen Uitvoerings-ontwerp van het raadhuis te Maassluis. Architecten ir. E.H.A. en H.M.J.H. Kraaijvanger
openen Ingezonden. Tentoonstelling opmetingen van eenvoudige Nederl. bouwkunst [met naschrift]
openen Nieuw Rotterdam
openen Twee Zeeuwsche eilanden
openen Nieuwe uitgaven. Fantastische steden, door Jozef Muls
openen Een stoot vooruit van Schijvens. Bij het schetsontwerp voor een zusterhuis met kerk bij de St. Maartenskliniek en paedologisch instituut St. Joseph te Ubbergen
openen De abdij te Egmond. De abdijkerk der Regale Abdij van St. Adelbert te Egmond. Architecten: Bernard en Hans Koldewey
openen Een klooster te Paramaribo. Architecten Ir. H.A. van Oerle en J.J. Schrama
openen Het 'Boschje' tussen de huizenrijen herrezen. De Franciscaner-kerk van de H. Anonius van Padua te Rotterdam. Architecten J.P.L. Hendriks, W. v.d. Sluijs en L.A. v.d. Bosch
openen De kerk van paters Franciscanen te Ammerzoden, toegewijd aan Sint Willibrord. Architect Herman van Putten
openen St Annakerk te Heerlen. Architect ir. Frits Peutz b.i.
openen R.K. Kerk te Grubbenvorst (L.). Architect Alph. Boosten +. Medewerker Ir. J. Witteveen
openen Het Constantinum der eerwaarde Paters Kruisheren te Amersfoort. Architect Jos C.A. Schijvens, Tilburg
openen Horst, de laatste kerk van Alphons Boosten
openen Het aandeel van de Delftse School
openen Jan van Hardeveld +
openen R.K. Kerkje te Werkendam. Architect Jan Strik, Mill
openen R.K. Kerk in het Tuindorp Watergraafsmeer te Amsterdam (Oost). Architecten ir. H.A. v. Oerle & J.J. Schrama
openen R.K. Kerk 'Boschje' te Rotterdam. Architecten J.P.L. Hendriks - W. v.d. Sluijs - L.A. v.d. Bosch
openen Woonhuis te Breda aan de Hertog Hendriklaan. Arch. Frans Mol
openen Tussen Scylla en Charybdis. Overpeinzing bij twee publicaties
openen Een open brief aan onze vriend Nico Molenaar
openen De Dom van Hildesheim hersteld
openen R.K. Kerk en Klooster 'De Carmel'
openen Uitbreiding van een R.K. kerkje te Kwintsheul. Architect Nics. Molenaar
openen Woonhuis 'De Kriekenbeek' Deurne. Architect C.H. de Bever
openen Het R.K. Kerkje te Werkendam. Architect Jan Strik, Mill
openen Restauratie van de R.K. Kerk van de H. Donatus te Bemmel (Gld. ). Architect Johs. Sluymer Enschede
openen De noodkerk aan de Troelstrakade te 's-Gravenhage
openen De Duplexwoning naar aanleiding van een excursie georganiseerd door het Ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting
openen Onze Lieve Vrouwekerk te Beuningen. Architect Ir. G. Leeuwenberg
openen Een bijkerkje in Sliedrecht. Architect Nics Molenaar
openen Boekbespreking
openen Molières vormende invloed in het architectonisch milieu van Huybergen
openen Limburgse kunst in het stadhuis van Bolsward
openen Kapel van O.L. Vrouw ter Nood Gods te Bergharen (Gld.). Architecten ir. H.A. van Oerle b.i. en J.J. Schrama
openen De abdij van St. Benedictus van Achel
openen Joan Collette 60 jaar
openen Een nieuw kerkje in Den Haag. Architect: Nico Molenaar
openen R.K. kerk en pastorie te Tilburg R.K. parochie het 'Leypark'. Architect Jos. Bedaux
openen R.K. Kerk te Voorhout
openen Kroniek. De Agemene Katholieke Konstenaarsvereniging
openen Om het gouden kalf
openen Bij het schetsontwerp ener R.K. kerk te Joure (Fr.)
openen Nieuwe uitgaven. Vieilles eglises de campagne par Charles Baussan
openen Noodkerken
openen Nieuwe uitgaven. 's-Gravenhage 1933-1945, door Dr. H.E. van Gelder 1946
openen Gilly. Wedergeboorte van de architectuur
openen 'In Holland staat een huis'
openen Nieuwe uitgaven. Zinnebeelden in Nederland
openen Personalia. Jos Cuypers tachtig jaar
openen Bij werk van architect Kropholler
openen Woonhuis aan den Schouwweg te Wassenaar. Architecten L. en ir. J.A. van der Laan te Leiden
openen De nieuwe aanwinst van het Rosarium te 's-Gravenhage
openen Nieuwe uitgaven. Het tijdperk van de Camera Obscura
openen Nieuwe uitgaven. De schoonheid van het moderne binnenhuis, door D. Bierens de Haan
openen Architekt Jos. H. Hendricks 80 jaar
openen R.K. Kerk te Ermelo. Ontwerp: Architektenbureau Nics. F.A. Molenaar en P.A.M. Sips
openen In Holland staat een huis
openen Allerlei. Het herstel van de Delftsche Markt
openen Na de prijsvraag voor het nieuwe raadhuis te Eindhoven
openen Adres van de vakgroep "Bouwkunst" der algemeene R.K. kunstenaarsvereeniging aan de raad der gemeente Amsterdam
openen Een zakelijke balans
openen Afscheid van twee redacteuren
openen Bij een woonhuis aan zee
openen De abdij van St. Benedictus van Achel
openen De afdeeling architektuur op P.A.C.
openen De nieuwe aanwinst van het Rosarium te 's-Gravenhage
openen De Onze-Lieve-kerk van Mariënheem bij Raalte (O.)
openen Een bijkerkje in Sliedrecht. Architect Nics Molenaar
openen Een nieuw kerkje in Den Haag. Architect: Nico Molenaar
openen Het R.K. Kerkje te Werkendam. Architect Jan Strik, Mill
openen Jan van Hardeveld +
openen Opmeting (of documentatie) van eenvoudige Nederlandsche bouwkunst
openen R.K. Kerk in het Tuindorp Watergraafsmeer te Amsterdam (Oost). Architecten ir. H.A. van Oerle & J.J.
openen R.K. Kerk te Ermelo. Ontwerp: Architectenbureau Nics. F.A. Molenaar en P.A.N. Sips
openen R.K. Kerk te Voorhout
openen Uitbreiding van een R.K. kerkje te Kwintsheul. Architect Nics. Molenaar
openen Van de vereeniging. De studiedagen
openen Van de vereeniging. De studiedagen 1937
openen Van de vereeniging. De studiedagen 1939 der Algemeene Katholieke Kunstenaarsvereeniging te Huybergen
openen Van de vereeniging. Studiedagen der A.K.K.V
openen Van de vereeniging. Studiedagen der Alg. Kath. Kunstenaarsvereniging te Huybergen
openen Woonhuis 'De Kriekenbeek' Deurne. Architect C.H. de Bever
openen De kerk van de H. Theresia van Lisieux te Rustenburg (Den Haag)
openen R.K. Kerk van de H. Paulus te 's-Gravenhage. Arch. B.N.A.: F.A.W. van der Togt
openen De noodkerk aan de Troelstrakade te 's-Gravenhage
openen Bij het schetsontwerp ener R.K. kerk te Joure (Fr.)
openen De Sint Pauluskerk te Utrecht in het Tuindorp
openen Administratie Gebouw Old Burgerweeshuis
openen Na de prijsvraag voor het nieuwe raadhuis te Eindhoven [met uittreksel juryrapport]
openen Afloop Aanbestedingen
openen Voorgenomen Werken
openen Afloop Aanbestedingen
openen Aanbestedingen
openen Afloop Aanbestedingen
openen Aanbestedingen
openen Afloop aanbestedingen
openen Aanbestedingen
openen Kleuterschooltje te 's-Gravenhage. Architect: Nics. Molenaar
openen In memoriam G.C. Stuyt b.i.
openen De Kerk van O.L. Vrouwe van Fatima in Den Haag. Arch. N. Molenaar - medewerker W. Sips
openen R.K. Kerk van de H. Paulus te 's-Gravenhage. Arch. B.N.A.: F.A.W. van der Togt
openen In memoriam pastoor Ch.N.J. Meysing. Ere-kanunnik va
openen R.K. Parochiekerk te Tilburg. Architect J.C. v. Buytenen
openen Albert Termote werd 70 jaar
openen Afscheid van twee redacteuren
openen In memoriam B.J. Koldewey
openen In memoriam Karel Trautwein
openen Kapel te Ubbergen. Architect Jos.C.A. Schijvens, Architect B.N.A. Medewerkers: K. Verberk
openen R.K. kerk te Ermelo
openen Nicolaas Molenaar 27 juni 70 juni
openen De studiedagen te Huybergen 14-17 April 1939
openen
openen Het aandeel van de Delftse School
openen Ingezonden. De nationalistische strooming in Duitschland en haar invloed in de bouwkunst
openen Kroniek. De Algemene Katholieke Kunstenaarsvereniging
openen Nieuw bouwen
openen Van de vereeniging. Studiedagen te Huybergen
openen Van de vereeniging. Voorlopig programma van de studiedagen 1935 der A.K.K.V. te Huybergen 27-30 Apr
openen Jubileum Nicolaas Molenaar 27 juni 70 jaar
openen De nationalistische strooming in Duitschland en haar invloed in de bouwkunst
openen Hoge, lichte ruimte aan Rembrandtweg
openen De Kerk van O.L. Vrouwe van Fatima in Den Haag. Arch. N. Molenaar - medewerker W. Sips
openen Kleuterschooltje te 's-Gravenhage. Architect: Nics. Molenaar
openen Klooster 'Mariaoord' in 'De Goorn' N.H.
openen Noodkerken
openen De kerk van O.L.Vr. van Goeden Raad te Honselersdijk (Zuid-Holl.)
openen Tweede L.t.s.: trots bezit van katholiek Den Haag
openen Vandaag consecratie van Karmelkerk Amstelveen
openen Karmelkerk bijna klaar
openen Twee katholieke kerken in Amstelveen
openen Een meervoudige opdracht voor den bouw van een kapel op de R.K. begraafplaats St. Barbara te 's-Gravenhage
openen Kerkbouw te 's-Gravenhage
openen R.k. technische school St. Paulus te Den Haag. Architectenbureau Nics. F.A. Molenaar en P.A.N. Sips
openen
openen De Sacramentskerk te Den Haag van Nicolaas Molenaar jr.
openen
openen Voorgenomen werken
openen Tentoonstelling van bouwkunst in het gebouw van de Haagsche Kunstkring
Boeken:
(1)
openen Architectuurgids Den Haag 1800-1940
Lezingen:
(0)
Essay:
N.F.A. Molenaar jr (1892-1973)

De Haagse architect Nicolaas F.A. Molenaar junior was de zoon van de bekende negentiende-eeuwse katholieke kerkenbouwer en Cuypersleerling, Nicolaas Molenaar senior (1850-1930). Molenaar jr ontving zijn opleiding tot architect aanvankelijk dan ook op het bureau ... meer

In 4.75 sec.