Gegevens over Molemans, H.
  Overleden te Amsterdam op 1910
Adres(sen): Amsterdam,
Nevenfuncties: Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst/bestuurslid/;Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, afdeling Amsterdam/bestuurslid/;Architectura et Amictia/bestuurslid/
Werken:
(0)
Artikelen:
(41)
openen Ledenlijst
openen Ledenlijst [2]
openen Het gouden jubileum van "Architectura et Amicitia"
openen Kronyk, geschiedenis van het genootschap "Architectura et Amicitia["] van 1855-1905
openen Gedenkboek
openen Verslag van den toestand van 't genootschap "Architectura et Amicitia", gedurende het jaar 1905
openen Verslag van de e gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 1910, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Een tachtigjarig eerelid
openen Henricus Molemans. +
openen J.H. Leliman
openen Verslag van den toestand en handelingen van het genootschap "Architectura et Amicitia", gedurende het jaar 1910, uitgebracht op de 55ste Algemeene Vergadering op 28 December 1910
openen Verslag van de twintigste algemeene vergadering der maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst
openen De bouwmeester is de beste dekorateur [uit het Frans]
openen Verslag van het verhandelde op de zestiende algemeene bijeenkomst der leden van de maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst
openen Verslag van de twee-en-dertigste algemeene vergadering en de vier en twintigste algemeene bijeenkomst Van leden [...] benevens de vijf-en-twintigate algemeene bijeenkomst van leden. [...][=Bijlage bij Jg. 21, stuk 5]
openen De schouwburg te Bayreuth
openen De bouwkunst bij de Grieken en Romeinen, derde Entretien van E. Viollet-Le-Duc, vrij vertaald door-
openen Verslag van de acht-en-twintigste algemeene vergadering, gehouden den 22 Junij 1870, in het lokaal Koningskroon te Amsterdam
openen Architectura et Amicitia. Achthonderdste vergadering
openen Medeelingen van het Genootschap
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Architectura et Amicitia. Buitengewone Vergadering van 11 Juni 1884
openen Rapport der Commissie [...]
openen Een tentoonstelling
openen Architectura et Amicitia. 29e algemeene, tevens 836e gewone vergadering, gehouden 21 Januari 1885
openen Een bezoek aan een kunstwerkplaats
openen Nogmaals onze opzichters
openen Rapport der Commissie, benoemd tot beoordeeling der ontwerpen, ingezonden op de prijsvragen, uitgeschreven door het Genootschap "architectura et Amicitia" in 1884-'85
openen Architectura et Amicitia.30ste Algemeene, tevens 856ste gewone vergadering, gehouden 20 Januari 1886
openen Rapport der Commissie, benoemd tot beoordeeling der ontwerpen, ingezonden op de prijsvragen, uitgeschreven door het Genootschap "architectura et Amicitia" in 1884-'85
openen 50-jarig bestaan der Vereeniging Architectura et Amicitia
openen De Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Architect-leden Maatschappij tot bevordering der bouwkunst
openen Molemans, H.
openen Beoordeeling der prijsvragen
openen Een bouwmeestersfonds. Een beroep op onze bouwmeesters
openen Verslag van het verhandelde op de Zestiende Algemeene Bijeenkomst der Leden van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Rapport van de jury ter beoordeling van de prijsvragen voor het jaar 1888, uitgeschreven door het Genootschap A et A te Amsterdam
openen Verslag van het verhandelde op de zestiende algemeene bijeenkomst der leden van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, gehouden den 16en Junij 1869
openen Verslag van het verhandelde op de zestiende algemeene bijeenkomst der leden van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, gehouden den 23 Junij 1870, in het lokaal Koningskroon, Plantaadje te Amsterdam
openen Molemans, H.
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
Essay: H. Molemans (1855-1910)

Henricus Molemans was een pionier van het organiseren van de architectenstand.

NB: het oeuvre van H. Molemans is niet (volledig) geïnventariseerd.
In 2.55 sec.