Gegevens over Metzelaar, J.F.
  Geboren te Rotterdam op 1818.07.21
  Overleden te Scheveningen op 1897.01.23
Adres(sen): Magere Varkenssteeg, Rotterdam
Leuvenhaven 1-211, Rotterdam
Kruiskade, Rotterdam
, Delft
Scheveningseweg 29, Den Haag
Opleiding: Tekenschool van het genootschap Hierdoor tot Hoger/1838;Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten
Nevenfuncties: Tekenschool van het genootschap Hierdoor tot Hoger/onderwijzer bouwkunde/1839-1850;Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, afdeling Rotterdam/lid/1849-;Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst/bestuursfuncties/;Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst/voorzitter/1881-1882;Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen/onderwijzer geschiedenis van de bouwkunst/1860-1868;Commissie ter behartiging van de Nederlandse belangen op de Internationale Tentoonstelling te Antwerpen/lid/1884-1885.
Ereblijken: Ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw/1884
R:52 I:69 D:64 D:64 E:65 R:72 :20 I:69 N:6E :20 D:64 E:65 :20 O:6F R:72 D:64 E:65 :20 V:76 A:61 N:6E :20 D:64 E:65 :20 N:4E E:65 D:64 E:65 R:72 L:6C A:61 N:6E D:64 S:73 E:65 :20 L:4C E:65 E:65 U:75 W:77 /:2F 1:31 8:38 8:38 4:34
Archief: Nationaal Archief/Burgerlijke Stand;Gemeentearchie
Werken:
(70)
openen Betimmering van een winkelhuis
openen Bijgebouw Nederlandse Bank Boompjes Rotterdam
openen Boerderij op het buitengoed 'Dijkzigt' Hoboken van Cortgene Rotterdam
openen Brug over de Oudendijkse Wetering te Kralingen
openen Burgerlijk en militair huis van verzekering Zwolle
openen Cellulaire gevangenis Utrecht
openen Cellulaire strafgevangenis Wolvenplein Utrecht
openen Decoratie voor een plafond
openen Fabriek van de Nederlandse Stoomboot Reederij Fijenoord
openen genootschapsgebouw Rotterdam
openen Gerechtsgebouw Nieuwe Tielseweg Tiel
openen Gevangenis Noordsingel Rotterdam
openen Grote schouwburg Rotterdam
openen Hoofdgebouw Rijkslandbouwschool Herenstraat Wageningen
openen Huis van verbetering en opvoeding voor jongens Gasthuisstraat Alkmaar
openen Justitiedorp Veenhuizen
openen Kantongerecht Burgwal Kampen
openen Kantongerecht De Gast Zuidhorn
openen Kantongerecht Jongemastraat Bolsward
openen Kantongerecht Landbouwstraat Schagen
openen Kantongerecht Marktplein Ommen
openen Kantongerecht Neuweg Hilversum
openen Kantongerecht Rijksstraatweg Geldermalsen
openen Kantongerecht Stationsstraat Apeldoorn
openen Kantongerecht Stenenstraat Oud-Beijerland
openen Kantongerecht Wilhelminalaan Alphen aan den Rijn
openen Kerk
openen Kerkhoeve Kerklaan 14 Veenhuizen
openen Kunstgalerie Pulchri Studio Prinsegracht Den Haag
openen Leeskabinet Gelderse Kade Rotterdam
openen Officieren Sociëteit Park Rotterdam
openen Ontwerp Zuiderkerk Rotterdam
openen Oud Hollandse kast
openen Postkantoor, leesmuseum, handelsgebouw Rotterdam
openen Protestantse kerk 'Menno Simonsz' Spijkerboorsteeg Rotterdam
openen Rijksopvoedingsgesticht Klootsemastraat Doetinchem
openen Rijksveldwachterswoning Hoofdweg 47 Veenhuizen
openen Schaapherderswoning Hoofdweg Veenhuizen
openen School Oude Gracht 2 Veenhuizen
openen Schouwburg Concordia Kruiskade Rotterdam
openen Sociëteit van de Maatschappij tot Nut der Zeevaart Boompjes Rotterdam
openen Stal en koetshuis Park Rotterdam
openen Strafgevangenis Blokhuisplein Leeuwarden
openen Strafgevangenis Engelse Kamp Groningen
openen Strafgevangenis Ir. Molsweg Arnhem
openen Strafgevangenis Lunettestraat Zutphen
openen Strafgevangenis Nassausingel Breda
openen Strafgevangenis Pompstationweg-Van Alkemadelaan Scheveningen
openen Strafgevangenis Prins Bernhardlaan Alkmaar
openen Studentensociëteit Delft
openen Suikerfabriek Rotterdam
openen Villa Dijkzigt Westzeedijk Rotterdam
openen Villa Hoboken Schiedamsedijk Rotterdam
openen Vogelhuis
openen Was-, bad- en zweminrichting Rotterdam
openen Westerkerk Kruiskade Rotterdam
openen Winkelhuis Bunnekamp en Mähler Grote Markt Rotterdam
openen Woning Hoofdweg 122 Veenhuizen
openen Woning Hoofdweg 142 Veenhuizen
openen Woning Hoofdweg 52 Veenhuizen
openen Woning voor de hoofdonderwijzer Hoofdweg Veenhuizen
openen Woonhuis
openen Woonhuis Baden Powelllaan Rotterdam
openen Woonhuis ir. J.A. Ceuben Riouwstraat 216 Den Haag
openen Woonhuis J.F. Metzelaar Rotterdam
openen Woonhuis Scheveningen
openen Woonhuizen met kantoor Maasstraat 3-17 Rotterdam
openen Woonhuizen Willemskade Rotterdam
openen Zoötomisch Laboratorium Kaiserstraat Leiden
Artikelen:
(133)
openen J.H. Leliman 1828-1908
openen J.H. Leliman. +
openen Verslag van het voorgevallene op de tweede algemeene vergadering der Maatschappij: Tot bevordering der Bouwkunst' [...]
openen Verslag van de veertiende algemeene vergadering der maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst
openen Verslag van de werkzaamheden der derde algemeene bijeenkomst der leden van de maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst.
openen Verslag van de vijftiende algemeene vergadering der maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst [...] en het verhaqndelde op de algemeene bijeenkomst der leden.
openen Verslag van de zestiende algemeene vergadering der Maatschappij Tot bevordering der Bouwkunst.
openen Verslag van de zeventiende algemeene vergadering der maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst
openen Verslag van het verhandelde op de zesde algemeene bijeenkomst der leden van de maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst.
openen Verslag van het verhandelde op de zevende algemeene bijeenkomst der leden van de maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst
openen Verslag van de negentiende agemeene vergadering der maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst
openen Verslag van de twintigste algemeene vergadering der maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst
openen Verslag van de een-en-twintigste algemeene vergadering der maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst.
openen Stalling en koetshuis van den heer J.A. Nottebohm, te Rotterdam
openen Winkelhuis te Rotterdam
openen Brug over de Oudendijksche Wetering te Kralingen
openen Boerderij toebehoorende aan den heer J. van Hoboken van Cortgene
openen Rapport: Tekenonderwijs op de openbare en bijzondere scholen in Nederland
openen
openen Het gerechtsgebouw te Tiel
openen De maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst van 1842 tot 1892
openen Restauratie van het Raadhuis te 's-Gravenhage
openen Verslag van de vergadering der afdeeling 's-Gravenhage, gehouden 16 februari 1882
openen Verslag van de vergadering der afdeeling 's-Gravenhage, gehouden den 16 maart 1882
openen Verslag van de vergadering der afdeeling 's-Gravenhage, gehouden 23 november 1882
openen Verslag van de vergadering der afdeeling 's-Gravenhage gehouden den 21 december 1882
openen Verslag van de vergadering afdeeling Rotterdam, gehouden 19 Januari 1883
openen Verslag van de vergadering der afdeeling 's-Gravenhage, gehouden 18 januari 1883
openen Over de voordracht van den heer J.H. Leliman, op Vrijdag 9 maart 1883
openen J.H. Leliman contra J.F. Metzelaar
openen Hoornsche Prijsvraagkwestie
openen J.H. Leliman contra J.F. Metzelaar
openen Binnenlandsche berichten
openen Statistiek in het Bouwwezen
openen De algemeene vergadering
openen Bij de plaat [schoorsteenmantel voor een vorstelijk jachtslot]
openen Verbouwing van het Groot Noordwijk te Twello
openen Ingezonden [brief over het rechtlijnig tekenen]
openen Binnenlandsche berichten
openen Hendrik Cramer
openen De invloed van bouwmeester Cuypers op de in zijnen tijd voor het rijk uitgevoerde bouwwerken
openen Hoornsche prijsvraag-kwestie
openen [geen titel] Over de prijsvraag voor de protestantse kerk te Hoorn
openen Een Bouwkunstig Spook
openen Algemeen verslag van de werkzaamheden en notulen der vergaderingen - Instituutsjaar 1885-1886
openen Stalling en koetshuis van den heer J.A. Nottebohm, te Rotterdam
openen Winkelhuis te Rotterdam
openen Brug over de Oudendijksche Wetering te Kralingen
openen Boerderij toebehoorende aan den heer J. van Hoboken van Cortgene
openen Rapport: Tekenonderwijs op de openbare en bijzondere scholen in Nederland
openen Het rechtsgebouw van Tiel
openen Restauratie van het Raadhuis te 's-Gravenhage
openen Over de voordracht van den heer J.H. Leliman, op Vrijdag 9 maart 1883
openen Hoornsche Prijsvraagkwestie
openen Ingezonden [brief over het rechtlijnig tekenen]
openen Binnenlandsche berichten
openen Prae-adviezen; vraag XI
openen Binnenlandsche berichten
openen Besloten prijsvragen
openen De bouwkundige beweging te Rotterdam na 1850
openen Onderscheidingen
openen Binnenlandsche berichten
openen Besloten prijsvraag voor de witte sociëteit te 's-Gravenhage
openen De inzending der Nederlandsche architecten te Berlijn
openen Binnenlandsche berichten
openen De brand te Scheveningen
openen Nederlandsche architectuur te Berlijn
openen Tentoonstellingen
openen De Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Americana
openen Restauratie van het stadhuis te 's-Gravenhage
openen Restauratie van het raadhuis te 's Gravenhage
openen De oorspronkelijke bebouwing van het Eerste Nieuwe Werk te Rotterdam
openen Verslag van de vergadering der afdeeling 's-Gravenhage, gehouden 23 november 1882
openen Statistiek in het Bouwwezen
openen Binnenlandsche berichten
openen De inzending der Nederlandsche architecten te Berlijn
openen Een Duitsch oordeel over Nederlandsche kunst
openen Nederlandsche architectuur te Berlijn
openen De nieuwe cellulaire gevangenis te Arnhem
openen Tentoonstelling van bouwkunst in het Maatschappelijk gebouw. Catalogus
openen De inzending van Nederlandsche architecten op de tentoonstelling te Berlijn
openen Bijlagen
openen Jaarlijksche tentoonstelling van de bouwkunst in het Maatschappelijk Gebouw
openen Binnenlandsche berichten
openen Verslag van de 29ste algemeene vergadering van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst op 30 mei 1871
openen Verslag van het verhandelde op de vierendertigste algemeene bijeenkomst der leden van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst op21 mei 1879
openen Verslag van de vergadering der afdeeling Rotterdam gehouden 19 januari 1883
openen Nieuwe uitgaven
openen J.F. Metzelaar
openen Binnenlandsche berichten
openen De nieuwe Leidsche Academie
openen Penitentiaire Inrichting 'Veenhuizen' te Norg: oorsprong, verloop en verschiet van achtergronden, idealen en bestemmingen
openen Nieuw leven voor het Natuurmuseum
openen Subtiele balans tussen oud en nieuw. Restauratie en renovatie kantongerecht J.F. Metzelaar
openen Stijlvolle uitbreiding van het Natuurmuseum Rotterdam
openen Rotterdam. Erick van Egeraat's Natural History Museum.
openen Naturmuseum; Kronjuwel des Museumparks
openen Museo de Historia Natural en Rotterdam / Natural History Museum
openen Beleidsontwikkeling gevangenisbouw in Nederland. 'Weer op weg naar de 19-de eeuw'.
openen Studieplan Koolhaas voor koepel in Arnhem. Eerste aanzet tot omslag in het beleid.
openen Beloopbare brandwerende beglazing in De Koepel: ondergrondse uitbreiding voor Bredase gevangenis
openen Beeldrestauratie benadert origineel Arnhemse koepel
openen Veenhuizen, een plaats in de toekomst
openen Veenhuizen
openen Een nieuwe toekomst voor Veenhuizen
openen Veenhuizen en de Maatschappij van Weldadigheid
openen Veenhuizen: de ontwikkeling van het landschap tot het begin van de 19e eeuw
openen De geschiedenis van 'Veenhuizen : unieke collectie toont beeld van wonen en werken
openen Landschapsontwikkeling in Veenhuizen
openen Vier reddingsscenario's voor Veenhuizen
openen Een bruuske uitbraak uit de Nieuwe Hopeloosheid
openen Gezicht van Justitie
openen Nederlandse Justitie-architectuur rond 1900
openen Een uniek verhaal op een unieke locatie. Het Gevangenismuseum opent zijn deuren in detentiedorp Veenhuizen.
openen Een vloer belegd met vleermuizen en een vliegtuig. Een nieuwe toekomst voor oude Arnhemse koepel.
openen Het Pantheon van Arnhem
openen Monumentaal bolwerk voor veilige opsluiting. Herstel en uitbreiding Koepelgevangenis Arnhem
openen Hoe dubbelglas toch kan worden toegepast in een monument.
openen Gevangenisbouw in Nederland
openen De koepelgevangenissen van J.F. Metzelaar (1886). Een onderzoek naar de herkomst van de ronde vorm.
openen Het kantongerecht in Tiel
openen Herontwikkeling Veenhuizen overstijgt kleine opknapbeurt. Voormalige dwangkolonie maakt belangrijke stap naar nieuwe bestemming
openen Een gevangenis als een opera
Boeken:
(1)
openen Over het onderwijs in de beeldende kunsten in Nederland
Lezingen:
(11)
openen Voordracht over de nieuwe cellulaire strafgevangen
openen Lezing over het nieuwe cellulaire gevangenissystee
openen Voordracht over het onderwijs in de beeldende kuns
openen Voordracht over alkovengebouwen in gevangenissen
openen Voordracht over het ontwerp van een cellulaire gev
openen Voordracht over de gevangenisbouw, voornamelijk wa
openen Voordracht over het herstellen van monumenten
openen Voordracht over de toepassing van gesmeed en gegot
openen Voordracht over het Paleis voor Volksvlijt in Amst
openen Voordracht over de overdekte markten te Parijs
openen Voordracht over zijn plan tot voorziening der stad
Essay:
Johan Frederik Metzelaar (1818-1897) en Willem Cornelis Metzelaar (1848-1918)

Voorwoord
Deze monografie behandelt het leven en werk van twee architecten, vader Johan Frederik Metzelaar (1818-1897) en zijn zoon Willem Cornelis Metzelaar (1848-1918). Beiden hebben een belangrijk deel van hun ... meer

In 11.28 sec.