Gegevens over Messer, E.P.
  Geboren te Middelburg op 1880.01.22
  Overleden te Amsterdam op 1962.01.06
Nevenfuncties: Publieke Werken, Afdeling Gebouwen, gemeente Amsterdam/architect eerste klasse/1918-1920;Publieke Werken, Afdeling Gebouwen, gemeente Amsterdam/hoofdarchitect/1920-1945
Werken:
(26)
openen Bouwwerken Landbouwkolonie der Ver. 'Hulp voor Onbehuisden' te Appelscha
openen Burgemeesterswoning J. Kastelein Ransdorp
openen Kantoorgebouw J.H. Roelofs & Zn. O.Z. Voorburgwal 247-249 Amsterdam
openen Kantoorgebouw NV Ant. Jurgens' Margarinefabrieken Bijleveldsingel Nijmegen (ontwerp J.B.A. de Meyer & E.P. Messer)
openen Koffiehuis van de Volksbond IJkade Amsterdam
openen Landhuis en schuur Lunteren
openen Observatiehuis voor Jongens Vosmaerstraat Amsterdam
openen Schildersatelier A.J. d’Ailly Koninginneweg 103 Amsterdam
openen Watertoren landbouwkolonie Hulp voor Onbehuisden Appelscha
openen Woonhuis A.H.W. Stroeve Weesperzijde 25 Amsterdam
openen Woonhuis Ch.J.F. Karsten
openen Woonhuis F.P.H. Goffin Honthorststraat 32 Amsterdam
openen Woonhuis Lewe van Nijenstein Johannes Vermeerstraat Amsterdam
Artikelen:
(22)
openen Restauratie-werken
openen U moet weten
openen Restauratie van de St. Baafskerk te Aardenburg
openen Restauratie van de toren van de N.H. kerk te Sint Anna ter Muiden
openen Personalia
openen Jaarverslag der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Gebouw van het laboratorium voor den keuringsdienst
openen De gemeentelijke meisjes H.B.S. aan de Euterpestraat, te Amsterdam
openen De industrieschool te Amsterdam 75 jaar
openen Architecten-commissie
openen Mededelingen van de B.N.A.
openen Uit de biografie van A.W. Weissman
openen Korte Berichten
openen Architectura's twaalfde lustrum
openen Examens voor Bouwkundig Opzichter en Bouwkundig Teekenaar, ingesteld door de Maatschappij ter Bevordering der Bouwkunst en af te nemen in 1916
openen Examens voor Bouwkundig Opzichter en Bouwkundig Teekenaar, ingesteld door de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst in 1917
openen Mededeelingen
openen Lustrumtentoonstelling van 'Architectura et Amicitia' te Amsterdam
openen Tentoonstelling bouwontwerpen te Haarlem
openen Personalia
Boeken:
(1)
openen Straatmeubilair Amsterdamse School 1911-1940
Lezingen:
(0)
Essay:
E.P. Messer (1880-1962)

Eduard Pieter Messer was van 1907 tot 1917 geassocieerd met J.B.A. de Meyer (1878-1950). Daarna was hij vanaf 1918 architect eerste klasse bij de Afdeling Gebouwen, gemeente Amsterdam, in 1920 bevorderd tot hoofdarchitect. Messer had de leiding van de tekenkamer. Hij g ... meer

In 3.80 sec.