Gegevens over Meischke, J.C.
  Geboren te Rotterdam op 1889.08.09
  Overleden te Rotterdam op 1966.10.05
Opleiding: diploma architect Kunstakademie Praag/1915
Nevenfuncties: Academie voor Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen te Rotterdam/hoofdleraar bouwkunde/1916-1920
Ereblijken: Penning van de Leuve/1960
P:50 E:65 N:6E N:6E I:69 N:6E G:67 :20 V:76 A:61 N:6E :20 D:64 E:65 :20 L:4C E:65 U:75 V:76 E:65 /:2F 1:31 9:39 6:36 0:30
Werken:
(1)
openen St. Laurenskerk Rotterdam
Artikelen:
(158)
openen Berichten
openen Rapoort der commissie, benoemd ter beoordeeling van de prijsvragen, uitgeschreven door de vereeniging "Bouwkunst en Vriendschap" te Rotterdam
openen Bericht. Bouwkunst en Vriendschap
openen Weekbladen en tijdschriften
openen J.H. Leliman-prijsvragen 1911
openen Verslag van de 1313de gewone ledenvergadering, tevens gecombineerde vergadering van de Afd. Amsterdam dser Maatschasppij tot Bevordering der Bouwkunst en van het Genootschap Architectura et Amicitia, gehouden op Woensdag 1 mei 1912 in het genootschapslokaal in Parkzicht
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Verslag van den toestand en van de handelingen van het genootschap "Architectura et Amicitia" gedurende het jaar 1912, uitgebracht in de 57ste Algemeene Vergadering op 18 December 1912
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Ontvangen tijdschriften
openen De wettelijke bescherming van den architectentitel
openen Prijsvragen
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Prijsvragen-rubriek. Prijsvragen door de vereeniging "Bouwkunst en Vriendschap"
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Het Hofplein van Dr. Berlage
openen Prijsvragen door de Vereeniging "Bouwkunst en vriendschap" te Rotterdam, uitgeschreven in 1919
openen Prijsvragen door de vereeniging "Bouwkunst en Vriendschap" te Rotterdam
openen Rotterdam startklaar
openen Union Internationale des Architectes
openen Bouwplannen
openen De St Laurens te Rotterdam
openen Rotterdams St Laurens
openen Voorgespannen beton
openen Van de boekentafel
openen Herstel van Rotterdams Grote Kerk
openen Van de boekentafel
openen Rijk steunt herbouw van Rotterdams Grote Kerk
openen Kon. Ned. Oudheidkundige Bond
openen Bedenkingen tegen bebouwing rond de St. Laurens
openen Graftomben in de St. Laurens
openen Van de boekentafel
openen Spiegel van de week
openen Personalia
openen De restauratie van de Sint-Laurenstoren te Rotterdam
openen Literatuuroverzicht
openen Boekentafel
openen Literatuuroverzicht
openen Personalia
openen De wettelijke bescherming van de architectentitel.
openen Woningblok in "Spangen" en theater "scala" te Rotterdam van architect L.C. v.d. Vlugt
openen Rotterdam's nieuwe beurs
openen Voorgenomen wertken.
openen Negen heerenhuizen en een dubbele villa te Rotterdam Architect J.C. Henri v. Ingen, N.I.V.A.
openen Voorgenomen werken.
openen Bouwkunst en vriendschap
openen Jaarverslag Bouwkunst en vriendschap. Prijsvraag winkelgebouw
openen De nieuwe uniegebouwen van Zuid-Afrika
openen The african architect
openen Rhodes' University College te Grahamstown Kaapprovincie
openen Prijsvragen; J.H. Leliman-prijsvraag
openen J.J. Leliman-prijsvraag voor een kunstnijverheids-museum
openen Rhodes National S. African Memorial te Groote Schuur
openen Rhodes' College te Grahamstown Kaapprovincie
openen Het oude Jodenkerkhof van Praag
openen Zanzibar
openen Reisschetsen van J. Coenraad Meischke
openen Reisschetsen II
openen Prijsvragen
openen Berichten: Door de Vereeniging 'Bouwkunst en Vriendschap' te Rotterdam zijn de onderstaande prijsvragen uitgeschreven
openen De kathedraal van Praag
openen De tentoonstelling van de ontwerpen voor een Rijksacademie van beeldende kunsten
openen Prijsvraag tot verfraaiing Stationsplein te Leeuwarden
openen Het Hofplein-centrum te Rotterdam
openen Afbreken Vandalisme?
openen Ledenvergadering
openen Prijsvragen door de Vereeniging "Bouwkunst en vriendschap" te Rotterdam, uitgeschreven in 1919
openen Prijsvragen door de vereeniging "Bouwkunst en Vriendschap" te Rotterdam
openen Schetsen
openen Gemeentelijke Volkswoningen, polder "Spangen", Rotterdam
openen Mededeelingen van het bestuur:omslag van het Bouwkundig Weekblad
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1921
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1922
openen Rondavels
openen Plan - Hofvijver
openen Internationalisme in de kunst [Tjechische beeldhouwkunst]
openen De Kamperbinnenpoort te Amersfoort en ... Amerika
openen Een uithoekje van een wereldstad (1)
openen Reisschetsen van W. van der Sluys
openen Teekening van den toren van de St. Laurenskerk te Rotterdam
openen Bouwkunde tentoonstelling "Practische studie" te Delft
openen Twee woonhuizen van architect Alb. Otten te Rotterdam
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1923
openen Studiereis
openen Inaugurele rede van prof. ir. G. Diehl
openen Reclame op rijksgebouwen
openen Rokin Prijsvraag te Amsterdam
openen De nieuwe R.K. Hoogere Burgerschool te Rotterdam
openen Het project voor de 'Bijenkorf' te 's-Gravenhage van architect Alb. Otten.
openen De betonwoning in Nederland en het stalen huis in Engeland
openen Jaarverslag van den B.N.A. over het jaar 1924
openen Giacomo Boni +
openen Een groep woningen te Utrecht van de architecten Jan en Theo Stuivinga
openen Groot Constantia
openen De Heerenhofstad
openen De samensmelting van het Bouwkundig Weekblad en 'Architectura'
openen Bestuur en commissies van den BNA
openen Permanente Prijsvraagcommissie
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1926
openen Officieele mededeelingen
openen Jaarverslag van de B.N.A. over 1927
openen Uitspraak van den Eereraad van den B.N.A.
openen Jury-rapport inzake de meervoudige opdracht tot een ontwerp van een tehuis voor oude lieden uitgeschreven door het bestuur van het St. Jacobs-Gasthuis te Schiedam
openen Prijsvragen uitgeschreven door de vereeniging "Bouwkunst en Vriendschap", te Rotterdam
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1928
openen Juryrapport. Prijsvragen van de Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap
openen Staat van bestuurders van den B.N.A.
openen Wandelen door Rotterdam
openen Over de tentoonstelling "Collectie Van der Steur"
openen In memoriam
openen Koninklijke onderscheidingen
openen Personen
openen Prijsvragen. Vereeniging "Bouwkunst en Vriendschap" te Rotterdam
openen Rotterdams Beurs
openen Schetsen
openen Boekbespreking. Ir. A. Bruggeling (met medewerking van irs. J. Hartmann en J. Meischke) Voorgespannen beton
openen Ir. J.C. Meischke: Verklarende aantekeningen voor de practijk bij de G.B.V.
openen Ir. J.C. Meischke: Verklarende aantekeningen voor de praktijk bij de G.B.V. 1950
openen Boekbespreking. Ir. A.S.G. Bruggeling: Voorgespannen beton, met medewerking van ir. J.A.H. Hartman en ir. J.C. Meischke
openen Geprefabriceerde wandelementen en vouwschalen
openen Verzorging van het stadsbeeld te Rotterdam. I
openen Juryrapport. Prijsvragen van de Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap
openen Bouwkunde tentoonstelling 'Practische studie' te Delft
openen Prijsvragen Bouwkunst en Vriendschap
openen Bouwkunst en vriendschap te Rotterdam
openen Prijsvragen der Vereeniging 'Bouwkunst en Vriendschap' te Rotterdam
openen Nieuwe uitgaven van de vereeniging 'Bouwkunst en Vriendschap', te Rotterdam
openen Prijsvraag voor de Rijks-Academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam
openen Prijsvragen der Vereeniging 'Bouwkunst en Vriendschap', te Rotterdam
openen Prijsvragen
openen Prijsvraag van 'Bouwkunst en Vriendschap' te Rotterdam
openen Examens voor Bouwkundig Opzichter en Bouwkundig Teekenaar, ingesteld door de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst in 1917
openen Technische vragen
openen Mededeelingen
openen De Deur. II
openen Mededeelingen
openen Prijsvragen
openen Aanbestedingen
openen Afloop Aanbestedingen
openen Aanbestedingen
openen Mededeelingen
openen Aanbestedingen
openen Afloop aanbestedingen
openen Mededeelingen
openen Aanbestedingen
openen Afloop aanbestedingen
openen Prijsvragen
openen Prijsvragen van 'Bouwkunst en Vriendschap' te Rotterdam
openen De nieuwe R.K. Hoogere Burgerschool te Rotterdam
openen De Heerenhofstad
openen Het project voor de 'Bijenkorf' te 's-Gravenhage van architect Alb. Otten
openen Twee woonhuizen van architect Alb. Otten te Rotterdam
openen Personalia
openen Architect J.C. Meischke overleden
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
Essay:
J.C. Meischke (1889-1966)

Johan Coenraad Meischke werkte onder leiding van zijn leermeester Henri Evers aan de bouw van het stadhuis te Rotterdam. Vanaf 1917 vormde hij met Pieter Schmidt (1888-1955) een architectenbureau, dat vooral in Rotterdam actief was. Het bureau Meischke & Schmidt real ... meer

In 3.15 sec.