Gegevens over Meijerink, H.
  Geboren te ... op 1901.03.25
  Overleden te ... op 1967.07.23
Opleiding: HBS Zwolle/;TH Delft/?-1925
Nevenfuncties: volkshuisvesting te Zwolle/inspecteur/1936-?;volkshuisvesting te Arnhem/tijdelijk inspecteur/gedurende WO2;volkshuisvesting te De Bilt/tijdelijk inspecteur/gedurende WO2;Wederopbouw en Volkshuisvesting in Noord-Holland/hoofdingenieur-directeur/1945-1950;departement van Wederopbouw en Volkshuisvesting/belast met stedebouwkundige aangelegenheden/1950-1951
Werken:
(1)
openen N.H. Kerk Brouwerstraat Blokzijl
Artikelen:
(43)
openen Prov. directies Volkshuisvesting
openen Dubbele bezetting van nieuwe woningen
openen Streekplannen
openen Tijdelijke splitsing van woningen
openen Personalia
openen Districtshoofd kunstbescherming
openen Ferwerd krijgt een nieuw rusthuis
openen Bouwplannen
openen Dekens bij de B.N.A.
openen Mededelingen van de B.N.A.
openen Architect Mourits te Ommen 75 jaar 13 juni 1958
openen Samenstelling van het bestuur van de BNA per 1 mei 1963
openen Mededeling van overlijden
openen Allerlei. Bouwkunde-studiedagen
openen Aanbestedingen
openen Afloop Aanbestedingen
openen Examens Bouwkundig Opzichter B.N.A.
openen Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandsche Architecten B.N.A
openen Aanbestedingen
openen Afloop Aanbestedingen
openen Aanbestedingen
openen Afloop aanbestedingen. Gunningen
openen [Afloop aanbestedingen]. Gunningen
openen Afloop aanbestedingen. Gunningen
openen Aanbestedingen
openen Afloop aanbestedingen. Gunningen
openen Aanbestedingen
openen Mededeelingen
openen Afloop aanbestedingen
openen Personalia
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
Essay:
H. Meijerink (1901-1967)

Harm Meijerink was tot 1951 hoofdingenieur-directeur van de Wederopbouw en de Volkshuisvesting. Meijerink bezocht te Zwolle de HBS en behaalde in 1925 het diploma bouwkundig ingenieur aan de T.H. te Delft, waarna hij tot 1936 werkzaam was op het architectenbureau van ... meer

In 2.48 sec.