Gegevens over Maurik, J. van
  Geboren te ... op 1812
  Overleden te ... op 1893
Adres(sen): , Utrecht
, Amsterdam
Nevenfuncties: Prijsvraag voor een handelsbeurs te Leeuwarden/jurylid/1874
Werken:
(4)
openen Domkerk Domplein Utrecht
openen Hoofdgebouw Artis Amsterdam
openen Tweede of Middelste molen in de Binnendijkse Buitenvelderse Polder Amsterdam
openen Urinoiraangelegenheden Kattenburgerplein en Markens pleintje Amsterdam
Artikelen:
(12)
openen Stationsgebied te Arnhem
openen Verslag van het voorgevallene op de derde algemeene vergadering, der maatschappij; tot bevordering der bouwkunst
openen Nationaal Monument 1813-1863
openen De maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst van 1842 tot 1892
openen Beursprijsvraag te Leeuwarden;Repliek voor den Heer H. van Balen te Groningen
openen De Amsterdamse Beurskwestie
openen Beursprijsvraag te Leeuwarden. Repliek voor den Heer H. van Balen te Groningen
openen Een nieuwe stadsbouwmeester voor Utrecht in 1838. De opvolging van Johannes van Embden (1767-1846) door Johannes van Maurik (1812-1893)
openen De maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst van 1842 tot 1892
openen Verslag van het voorgevallene op de derde algemeene vergadering, der maatschappij; tot bevordering der bouwkunst
openen Nationaal Monument 1813-1863
Boeken:
(2)
openen Hoofdstad in gebreke, manoeuvreren met publieke werken in Amsterdam 1851-1901
openen Register op de werken van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, 1847-1869
Lezingen:
(0)
Essay:
J. van Maurik (1812-1893)

Johannes van Maurik werd in 1838 benoemd tot stadsbouwmeester in Utrecht. Twee jaar later, in 1840, aanvaarde hij de functie van directeur Stadswaterwerken in Amsterdam. Hij bekleedde deze functie tot 1856. Van Maurik was betrokken bij de overgang van het oude systee ... meer

In 2.96 sec.