Gegevens over Mastenbroek, H.
  Geboren te ... op ...
  Overleden te ... op 1956
Adres(sen): , Zwolle
Nevenfuncties: Kerngroep van de Studiegroep Woningarchitectuur/lid/1955
Werken:
(31)
openen 3 villa's Oosterduinweg Bloemendaal
openen Atelier Komter en Mastenbroek Prinseneiland Amsterdam
openen Boerderij Heino (ontwerp H. Mastenbroek en J.H. de Herder)
openen Bouwatelier (interieur) Prinseneiland 24a Amsterdam
openen Bungalow Wezep (ontwerp H. Mastenbroek en J.H. de Herder)
openen Bungalow Zwollerkerspel Zwolle
openen Christelijke O.L.-school Juliana van Stolbergstraat Blokzijl
openen Dubbele flat Bussum (ontwerp H. Mastenbroek)
openen Enkele en dubbele villa Oosterduinweg Aerdenhout
openen Flatgebouw Hanekamp Zwolle
openen Interieur grachtenhuis Dr. Karreman Amsterdam
openen Jeugdherberg (ontwerp H. Mastenbroek)
openen Koninklijk jacht Piet Hein (ontwerp H. Mastenbroek)
openen Koopmansbeurs Beursplein Rotterdam
openen Landbouwschool Avereest
openen Normaalwoning Overijssel E3-E3d-E4
openen O.L.-school Steenwijkerwold
openen Passantenhotel (ontwerp H. Mastenbroek)
openen Paviljoen Overijssel Tentoonstelling E 55 Rotterdam
openen Postkantoor Prinses Beatrixstraat Hengelo
openen Provinciehuis Overijssel
openen Staatstheater Charkov Oekraïne
openen Stedenbouwkundig plan Emmeloord
openen Theater Koningsplein Arnhem
openen Toonzaal Firma Kamphuis Zwolle
openen Wijkgebouw Blokzijl
openen Winkel Hendriksen Diezestraat Zwolle
openen Woningbouw Holtenbroek Zwolle
openen Woningen en winkels Hanekamp 2-8 Zwolle
openen Woonhuis Zwolle
openen Woonhuizen E55
Artikelen:
(134)
openen De prijsvraag voor een passanten hotel
openen Dubbele Flat te Bussum. H. Mastenbroek, 1934
openen Enkele en dubbele villa te Aerdenhout (Gemeente Bloemendaal). Arch. Komter en Mastenbroek
openen Verslag van de studiegroep 1935-36
openen Studiegroep 1936-1937
openen Theater-studie van architect H. Mastenbroek
openen Toelichtingen bij het Schouwburg-ontwerp
openen Beschouwing van het ontwerp van H. Mastenbroek
openen Jaarverslag Studiegroep 1936-'37 en Oproeping van nieuwe deelnemers.
openen Toelichting bij het schetsontwerp van H. Mastenbroek voor de D.S. motorjacht voor nationaal geschenk
openen [Redactionele mededeling]
openen Van allerlei aard
openen Verslag van de studiegroep 1935-36
openen Studiegroep 1936-37
openen Architecten en andere ontwerpers van E 55
openen Het onderzoek naar de uniforme wonigbouw
openen U moet weten
openen Voorbereiding van het ontwerp
openen Spiegel van de week
openen Maand van de bouwnijverheid
openen III. Gebouwen voor kinderhygiëne
openen Busstation te Zwolle
openen [ULO-school te Winschoten]
openen Raadhuisontwerpen voor Losser
openen Bouwplannen in voorbereiding en uitvoeringBouwplannen in voorbereiding en uitvoering
openen Raadhuis voor Hardenberg
openen Bureau van politie te Zwolle
openen Provinciehuis voor Overijssel
openen U moet weten
openen Bouwplannen
openen Een bundeltje nieuwe raadhuizen
openen Postkantoor te Hengelo
openen Prijsvraag voor spuitornament
openen Bejaardentehuis te Franeker
openen Bej.tehuis te Dedemsvaart
openen Atelier van de architecten Komter en Mastenbroek
openen Ingezonden stuk
openen Staat van bestuurders van den B.N.A.
openen Mededelingen van de B.N.A.
openen Boerderijenbouw
openen Jaarverslag van de B.N.A. over 1954
openen Paviljoen " Overijssel" op de E 55
openen Bungalow te Wezep
openen Samenstelling Bestuur en Commissies van de B.N.A. per 1 September 1955
openen De tentoonstelling E 55 is een demonstratie van de energie in Nederland ontwikkeld van 1945-1955
openen St. Jacob's Kerk te Winterswijk. Herstel en uitbreiding
openen Samenstelling van het bestuur van de Commissies van de B.N.A. per 1 September 1954
openen Verbouwing achtergevel woonhuis te Zwolle
openen Ir. W.P.C. Knuttel 70 jaar
openen Bungalow te Zwollerkerspel
openen O.L.-school te Steenwijkerwold
openen Landbouwschool te Avereest
openen Wijkgebouw te Blokzijl
openen Jaarverslag van het Bestuur van de B.N.A. over 1956
openen Mededelingen
openen Kort verslag van de Ledenvergadering te Nijmegen op 16 mei 1958
openen Kanttekeningen naar aanleiding van de kliniek in Bad Salzuflen (Westfalen)
openen Over ten toon stellen
openen Samenstelling van Bestuur en Commissies van de BNA
openen Kanttekeningen bij de ledenvergadering
openen Mededeling
openen Jaarverslag van het bestuur van de B.N.A. over 1961
openen Korte Berichten; Overijssels provinciehuis
openen Korte Berichten
openen Postkantoor te Hengelo
openen De prijsvraag voor een passanten hotel
openen Nogmaals de Rotterdamse Beurs
openen Winkels
openen [Toelichting]
openen Bezoek aan Auguste Perret [redactionele voetnoot]
openen Enige toonzalen voor mensen en materialen
openen [Hansaviertel, Berlijn]
openen Beste Komter en Hendriks,
openen Beschrijving atelierruimte Prinseneiland, Amsterdam
openen Toelichting bij de schetsontwerpen van A. Komter, H. Mastenbroek en S. van Ravesteyn voor de D.S. Motorjacht voor nationaal geschenk
openen Interieurs A. Komter en H. Mastenbroek
openen Nogmaals de Rotterdamse Beurs
openen De prijsvraag voor een passanten hotel
openen Verslag van de studiegroep 1935-36
openen Studiegroep 1936-1937
openen Toelichtingen bij het Schouwburg-ontwerp
openen Toelichting bij het schetsontwerp van H. Mastenbroek voor de D.S. motorjacht voor nationaal geschenk
openen Atelier van de architecten Komter en Mastenbroek
openen Ingezonden stuk
openen Brief van de kringen Zwolle, Deventer en Hengelo aan het hoofdbestuur van de B.N.A.
openen Verbouwing achtergevel woonhuis te Zwolle
openen Bungalow te Wezep
openen Paviljoen Overijssel op de E 55
openen Brief van de kringen Zwolle, Deventer en Hengelo aan het hoofdbestuur van de B.N.A.
openen Ir. W.P.C. Knuttel 70 jaar
openen Bungalow te Zwollerkerspel
openen O.L.-school te Steenwijkerwold
openen Landbouwschool te Avereest
openen Wijkgebouw te Blokzijl
openen Kanttekeningen naar aanleiding van de kliniek in Bad Salzuflen (Westfalen)
openen Kanttekeningen bij de ledenvergadering
openen Nogmaals de Rotterdamse Beurs
openen Verbouwing en uitbreiding pand Ad. Hendriksen te Zwolle
openen [Hansaviertel, Berlijn]
openen Chr.O.L.-school te Blokzijl
openen Dubbele Flat te Bussum. H. Mastenbroek, 1934
openen De prijsvraag voor een passanten hotel
openen Ontwerp voor een Jeugdherberg. Arch. H. Mastenbroek
openen Examen voor het Diploma Bouwkundig Opzichter, voor Bouwkundigteekenaar en voor Uitvoerder van Bouwwerken (Onderbaas), ingesteld door de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst en afgenomen van 27 Februari tot 30 Maart 1911
openen Boekbespreking
openen Nederlanders onderscheiden op de Exposition Internationale te Parijs
openen Mededeelingen
openen Verbouwing van een pakhuis tot winkelpand te Rotterdam
openen Brief van de kringen Zwolle, Deventer en Hengelo aan het hoofdbestuur van de B.N.A.
openen Jaarverslag van de B.N.A. over 1951
openen Samenstelling Bestuur en Commissies van de B.N.A. per 1 september 1956
openen Zufriedenheit ist eine Zier, doch weiter kommt man ohne Ihr!
openen Ingezonden stuk
openen Mastenbroek, H.
openen Samenstelling Bestuur en Commissies van de B.N.A. per 1 September 1955
openen Dubbele Flat te Bussum. H. Mastenbroek, 1934.
openen Ontwerp voor een Jeugdherberg. Arch. H. Mastenbroek.
openen Enkele en dubbele villa te Aerdenhout (Gemeente Bloemendaal)[.] Arch. Komter en Mastenbroek
openen Theater-studie van architect H. Mastenbroek
openen Beschouwing van het ontwerp van H. Mastenbroek
openen Korte Berichten; Overijssels provinciehuis
openen Postkantoor te Hengelo
openen Normaalwoningbouw ['special']
openen Boerderijenbouw
openen De tentoonstelling E 55 is een demonstratie van de energie in Nederland ontwikkeld van 1945-1955
openen Over ten toon stellen
openen Nogmaals de Rotterdamse Beurs
openen Winkels
openen Woningbouw 1948-1953
openen Enige toonzalen voor mensen en materialen
openen Een nabetrachting [over E55]
openen Beste Komter en Hendriks,
Boeken:
(1)
openen Genootschap Architectura et Amicitia
Lezingen:
(0)
Essay:
H. Mastenbroek

De jonge Mastenbroek begon als architect te werken in de opvattingen van het Nieuwe Bouwen. In zijn beginjaren ontwierp Mastenbroek wit gestucte gebouwen met lintvensters en platte daken. Omdat grote opdrachtgevers de Nieuwe Bouwers niet erg welgezind waren, kregen zij weinig o ... meer

In 3.33 sec.