Gegevens over Margadant, D.G.G.
  Geboren te ... op 1881.05.05
  Overleden te ... op ...
Nevenfuncties: gemeentewerken Alkmaar/directeur/
Werken:
(0)
Artikelen:
(12)
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag der 1283ste gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 2 November 1910, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag der 1284ste gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 16 November 1910, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Verslag van de 1289e gewone ledenvergadering, gehouden op 25 Januari 1911, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Personalia
openen Het verplaatsen van den Accijns-Toren te Alkmaar
openen Voorgenomen werken
openen Geldersch genootschap tot bevordering en instandhouding van de schoonheid van stad en land
openen Examens Teekenen M.O.
openen Personalia
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
Essay: D.G.G. Margadant (1881-?)

D.G.G. Margadant was directeur van gemeentewerken van Alkmaar.

NB: het oeuvre van D.G.G. Margadant is niet (volledig) geïnventariseerd.
In 1.88 sec.