Gegevens over Maclaine Pont, H.
  Geboren te Meester Cornelis 'Jatinegara' Jakarta op 1884.06.21
  Overleden te Den Haag op 1971.12.03
Adres(sen): Meester Cornelis 'Jatinegara', Jakarta
Laan Copes van Cattenburch 72, Den Haag
Korenmarkt 25, Delft
Soestdijkseweg 83, Bilthoven
Leyenseweg 5, Bilthoven
Pendrian 6, Semarang
Oud Gondangdia 1B, Jakarta
Van Alkemadelaan 22, Den Haag
Corbulokade 5, Voorburg
Duinweg A 39, Santpoort
Opleiding: Gouvernementsschool Willemslaan Batavia/;Instituut Bouscholte Surinamestraat Den Haag/;Hoogere Burge
Nevenfuncties: Sociaal-Technische Vereeniging van Democratische Architecten en Ingenieurs/lid/1910-1918;Nederlandsch-Indië Oud & Nieuw/redacteur/1919-1923;Indisch Bouwkundig Tijdschrift/redacteur/1921-1925;De Koerier/redacteur/1933-1935;Katholieke Ingenieurs Vereniging/lid/1952-1957
Archief: NAi/MACL;NAi/TENT
Werken:
(55)
openen 50 dienstwoningen voor de Oost-Java Stoomtram-Maatschappij in wijk Sawahan Surabaya
openen Acht woningen voor de Oost-Java-Stoomtram-Maatschappij in de wijk Dermo in Surabaya
openen Ameublement voor E. van Mens-Maclaine Pont
openen Archeologisch Veldmuseum Trawulan
openen Bebouwingsplan wijk Dermo in Surabaya
openen Begraafplaats 'Lion' Pasir Madang
openen Blindeninstituut Huis ter Heide
openen Bouwschema toko, kantoren, werkplaatsen Olympia Bandung
openen Bungalow in Tjelaket (Oost-Java)
openen Complex suikerpakhuizen en kantoor voor Nederlandsch-Indische Handelsbank Tegal
openen Conceptplan voor afsluitbare, totale overkapping van een burger-luchthaven, van amerikaanschen opzet, volgens het systeem "Indische Gotiek"
openen De Koloniale Tentoonstelling Semarang 1914
openen Dessaschool in regentschap Sidoarjo
openen Dienstwoningen voor Semarang-Cheribon Stoomtram Maatschappij Tegal
openen Dienstwoningen voor Serajoedal Stoomtrammaatschappij Purwokerto
openen Driemans pionierswoning voor een landbouwonderneming in de tropen
openen Garage aan de Duinweg Santpoort Station (ontwerp H. Maclaine Pont)
openen Grafsteen voor ouders Maclaine Pont
openen Heilig Hartkerk voor de r.-k. missie Puhsarang
openen Hervormd diaconessenhuis Overtoom Amsterdam
openen Hoofdkantoor Semarang-Cheribon Stoomtram Maatschappij Tegal
openen Kalenderontwerp 1948 voor de Koninklijke Vereeniging "Oost en West"
openen Kampeerhuis voor padvinders
openen Kartinischool Karrenweg Semarang
openen Knikveilige schenkel-constructie voor de Indische Gothiek
openen Kruisvaan voor de derde orde van Sint Franciscus
openen Kruiswegstaties voor kerk op Java
openen Mesdjid Agung Cirebon
openen Miskelk voor Pater J.M. Wolters
openen Missiekerkje in Wlingi
openen Monstrans Java
openen Politieposten in regentschap Sidoarjo
openen Reisschetsen Tjandi Dorowati, Tjandi Bima, Tjandi Ardjoena, Tjandi Poentadewa allen op het Diëngplateau, Tj. Sewoe te Klaten, Tj. Kidal te Malang, Tj.
openen School voor Javaanse meisjes Gadungan
openen Stationsgebouw Poncol Semarang-West
openen Stedenbouwkundig plan voor hoogbouw
openen Suikerloodsen Cilacap
openen Suikerloodsen Cirebon
openen Suikerpakhuizen met spooremplacement Tegal
openen Technische Hogeschool Hooge Schoolweg (vroegere naam) Bandung Indonesia
openen Technische Hoogeschool 'Institut Teknologi' Bandung (ITB)
openen Tramhotel Semarang-West
openen Verbouwing Herenhuis Sluis
openen Villa Ons Thuis Bandung
openen Volksschool in Ngabar ten noorden van Modjokerto
openen voorlopig plan voor infrastructuur van de gemeente Semarang
openen Wajangpop
openen Woning A.J.G. Maclaine Pont Weltevreden
openen Woning op volkshuisvestingscongres te Semarang
openen Woning voor C. Laman Trip Weltevreden
openen Woning voor het personeel der Bataviasche jachtclub
openen Woningen in kampong bij suikerfabriek Dinoyo
openen Woningen 'Cheribon-Semarang Stoomtram Mij' Semarang
openen Woonhuis 'De oude Hofstede' Maurik
openen Woonhuis 'De oude Hofstede' Maurik II
Artikelen:
(75)
openen Personalia
openen Willem Maas overleden +
openen Het inlandsch bouwambacht, zijn beteekenis... en toekomst?
openen Het nieuwe hoofdbureau der Semarang-Chirebon-Stoomtram maatschappij in Tegal
openen De Koloniale Tentoonstelling Semarang 1914
openen Javaansche Architectuur
openen De beteekenis der Middeleeuwsche monumenten op Java
openen De Bangsal Tamanan van den Kraton te Djokja
openen De historische rol van Majapahit. Een Hypothese
openen De tegenwoordige toestand der Javaansche architectuur, haar historische afleiding en vormgeving
openen Beschouwingen over Majapahit II
openen Beginselen der Javaansche bouwconstructie I
openen Beginselen der Javaansche bouwconstructie II
openen Beginselen der Javaansche bouwconstructie III
openen Antwoord aan Wolff Schoemaker
openen Mythe, overlevering en historisch besef op Java en de merkwaardige ontwikkeling van het museumwezen in Nederlandsch-Indië
openen Inleiding tot het bezoek aan het emplacement en aan de bouwvallen van Majapahit
openen Een stem uit Java
openen Een algemeen uitbreidings- en verbeteringsplan voor de gemeente Semarang
openen Mededeelingen van den deskundige
openen De kompenie huwt de maagd van Buitenzorg (Uit de geschiedenis van Nederlands Oost-Indië I)
openen De compagnie bracht orde in de archipel (Uit de geschiedenis van Nederlands Oost-Indië II)
openen Het leven van de Javaanse bevolking (Uit de geschiedenis van Nederlands Oost-Indië III)
openen Stedenbouw in Indië I
openen Stedenbouw in Indië II
openen De Bandoengsche uitbreidingsplannen I
openen De Bandoengsche uitbreidingsplannen II
openen Volkswoningbouw, een voordracht
openen Beredeneerde opgave der reisschetsen, gemaakt in mei en juni 1915
openen Javaansche Bouwbeginselen
openen Het nieuwe hoofdbureau der Semarang-Cheribon-Stoomtram Maatschappij te Tegal
openen De Kartini scholen in Indië
openen De koloniale tentoonstelling Semarang 1914
openen De koloniale tentoonstelling Samarang 1914
openen Het uitbreidingsplan der Indische gemeenten
openen Het stadje Koedoes en zijn oude kunst
openen De mystiek van Bali [II]
openen Architecten en het bouwen in voormalig Nederlands-Indië
openen Indische stedebouw, architectuur en het moderne bouwen.
openen Four Dutch Buildings in Indonesia I, Henri Maclaine Pont's Institute of Technology, Bandung
openen Four Dutch Buildings in Indonesia IV, Henri Maclaine Pont's Church, Puhsarang
openen L 'architettura di Henri Maclaine Pont; Stile coloniale e tradizone indigene in Indonesia. The architecture of Henri Maclaine Pont; Colonial style and native tradition in Indonesia
openen De Europeesche bouwkunst op Java
openen Bandoeng de stad der toekomst
openen Over moderne Architectuur te Bandoeng
openen De electrische tram te Surabaya
openen 'Het uitbreidingsplan der Indische gemeenten'
openen When West meets East: One Century of Architecture in Indonesia (1890s-1990s)
openen Overpeinzingen in de Maclaine Pontstraat
openen Oostindië: De Hoogeschoolgebouwen
openen Willem Maas overleden +
openen De eerste hygiënetentoonstelling in Ned. Indië
openen Volgens
openen Gemeentewapen
openen Madjapahit
openen Het uitbreidingsplan der Indische Gemeenten
openen Het uitbreidingsplan der gemeente Semarang
openen De tropische art déco van Bandung
openen Beschouwingen over Majapahit
openen Familiar, yet different. Indische architecture and town planning
openen Inlandsche
openen Zusterhuis en ziekenhuis voor de Nederlandsch Hervormde Diaconesseninrichting op de Overtoom te Amsterdam
openen Prins Alexanderstichting Huis ter Heide
openen Katholieke Javaansche Kunst
openen De opening van de Indische Technische Hoogeschool
openen Koloniale tentoonstelling te Semarang 1914
openen Koninklijk Instituut voor Hooger Technisch Onderwijs in Nederlandsch-Indië
openen De Kartinischolen in Indië
openen Henri Maclaine Pont en het ontwerp van de Technische Hogeschool Bandoeng
openen Pohsarang kerk: een mix van architectuur
openen Het Indische bouwen
openen Dr. Berlage over moderne Indische bouwkunst en stadsontwikkeling
Boeken:
(9)
openen Bijdrage tot de oplossing van de technische moeilijkheden van het volkshuisvestingsvraagstuk, speciaal voor de inlandschen bouw. Preadvies voor het 1e
openen Concept-program voor den bouw der Nederlandsch-Indische Technische Hoogeschool op Java
openen Madjapahit poging tot reconstructie van het stadsplan nagezocht op het terrein aan de hand van den middeleeuwschen dichter Prapanca
openen Kolonialisme en vrijheid op Java naar aanleiding van een voordracht met discussie
openen De geschiedenis van Madjapahit Deel I: Java, de Hinduistische invasie en de historische gegevens uit de Javaanse cosmogonie: Djitap Soorooh
openen De geschiedenis van Madjapahit Deel III Dewi Sri: twistappel der goden
openen Ben ik mijn broeders hoeder? Een ernstig woord over Indië
openen Evenwichtzoekende constructies; en hoe deze ten nutte te brengen van de moderne gemeenschap
openen Overzicht van de overwegingen welke geleid hebben tot de oprichting van de Oudheidkundige Vereeniging "Majapahit" te Modjokerto
Lezingen:
(13)
openen Volkswoningbouw, een voordracht
openen De tegenwoordige toestand der Javaansche architect
openen Hoe kan het streven naar woningverbetering op Java
openen Inleiding tot het bezoek aan het emplacement en aa
openen Beschouwingen over Majapahit
openen Kolonialisme en de hulp aan onderontwikkelde gebie
openen Enkele trekken van de Hindoe-Javaansche Bouwkunst
openen Manik Maja De vestiging van het Hindoeistisch regi
openen Oudheidkundig onderzoek op Java uit ingenieursstan
openen Hulp aan onontwikkelde gebieden
openen Inleiding gehouden voor de derde orde van St. Fran
openen Gezagsvestiging op Java in de Middeleeuwen
openen Invasie op Java
In 6.35 sec.