Gegevens over Maas, W.A.
  Geboren te Utrecht op 1897.4.28
  Overleden te Utrecht op 1950
Opleiding: MTS Utrecht/1916-1919
Nevenfuncties: Architecture et Amicitia/lid/1920-1925;Katholieke literaire tijdschrift De Gemeenschap/redacteur/1925-1928;St. Bernulphusgilde/bestuurslid/;Commissie voor de bestudeering van het bedrijfschap voor het bouwbedrijf/voorzitter/1935
Archief: NAi/MAAS (betreft uitsluitend prijsvraagontwerp Ra
Werken:
(27)
openen Bebouwingsplan Noordzijde Potterstraat Utrecht
openen Da Costaschool Brederoplein 13 3521 XA Utrecht
openen Dr. De Visserschool Vondellaan 32 3521 GH Utrecht
openen Ideaalplan voor een verenigingsgebouw voor een stadsparochie
openen Incassobank Utrecht
openen Instituut voor Katholieke Kerkmuziek en de Kathedrale Koorschool Plompetorengracht 5 3512 CA Utrecht
openen Jeugdhuis met avondvakschool Utrecht
openen Keminks boekhandel Domstraat 5-13 3512 JA Utrecht
openen KRO studio Emmastraat 52 1213 AL Hilversum (ontwerp W.A. Maas)
openen Landbouwschool Steggerda
openen Missiehuis Rome
openen Paedologisch Instituut Nijmegen
openen RK kerk Joure
openen RK Kweekschool voor onderwijzers St. Joseph Kroostweg Zeist
openen Sanatorium Zusters van Barmhartigheid Zevenaar
openen School (ontwerp W.A. Maas)
openen Shell chemisch laboratorium Amsterdam
openen St. Gerardus Majellaschool Amaliadwarsstraat 2 3522 AR Utrecht
openen St. Nicolasschool Boerhaaveplein 11 Utrecht
openen Stadhuis Frederiksplein Amsterdam (ontwerp W.A. Maas)
openen Technische Hogeschool Hooge Schoolweg (vroegere naam) Bandung Indonesia
openen Technische Hoogeschool 'Institut Teknologi' Bandung (ITB)
openen Verenigingsgebouw en bioscoop Groenlo
openen Villa Huize Spaendonck Burgemeester Damsstraat Tilburg
openen Woningbouwcomplex Frans Halsstraat 24-32 3583 BR Utrecht
openen Woningbouwcomplex Willemsplantsoen 8-12 3511 LB Utrecht
openen Woonhuis BPM Balikpapan (ontwerp C.T. Nix en W.A. Maas)
Artikelen:
(80)
openen Tentoonstelling "Der neue Schuhlbau" in Zwitserland
openen Bouwraad, ingesteld door het Utrechtsch kunstverbond
openen 10-Jaren plan voor scholenbouw
openen Oude dorpskom wordt moderne city
openen Personalia
openen Streekziekenhuis te Helmond
openen Moderne Bouwkunst in Utrecht
openen Tentoonstelling van de B.E.S.K. te Utrecht
openen Voorgenomen werken
openen Voorgenomen werken.
openen De 'Da Costa-school' te Utrecht
openen Bouwraad ingesteld door het Utrechtsch Kunstverbond
openen R.K. Kweekschool met internaat te Zeist
openen Uitspraak van de centrale raad van orde
openen Verslag van het Bestuur van de B.N.A. over het jaar 1950
openen Lijst van nieuwe leden, geproclameerd in de jaarvergadering van 11 Juni 1928
openen De decanale zetel
openen Kleine berichten
openen Mededeelingen van het gilde
openen St. Bernulphusgilde Lijst van leden op 1 April 193
openen De Sint Joseph-kweekschool te Zeist
openen Beeldhouwwerk op onze katholieke kerkhoven
openen Met een hand vol steen
openen Verslag der algemeene jaarvergadering van het St. Bernulphus-Gilde, gehouden te Utrecht, op Woensdag 29 November 1933
openen Jaarverslag van het St. Bernulphus_Gilde, uitgebracht op de jaarvergadering van 14 November 1934
openen Willem Maas overleden +
openen Een onhandigheidje [n.a.v. artikel Jan Engelman over Sint Bernulphusgilde in De Nieuwe Eeuw]
openen Weekstaten. Van 26 November tot 9 December
openen Allerlei. R.K. Leergangen. Cursus Hooger Bouwkunst-Onderwijs
openen Het Katholiek Gemeenschapsoord
openen De stichting 'Katholiek Gemeenschapsoord'
openen In memoriam Willem Maas
openen Ad notam
openen Mededelingen. Willem Maas +
openen Weekstaten. Van 4 tot 17 Juli
openen Landhuis aan de Beethovenlaan te Bilthoven
openen Twee Landhuizen
openen R.K. Kweekschool met internaat te Zeist
openen R.K. Kweekschool voor onderwijzers St. Jozef te Zeist. Architect W.A. Maas
openen Gedachten over Architectuur
openen Een Vereenigingsgebouw
openen Kern en uitvloeisel in missielanden
openen Taak der christelijke bouwkunst
openen Ontwerp van een missiehuis te Rome
openen De Openluchtschool voor het normale kind
openen Saneering onzer binnenstadsbebouwing
openen Tentoonstelling "Der neue Schuhlbau" in Zwitserland
openen Octrooi-aanvrage
openen Afloop Aanbestedingen
openen Voorgenomen Werken
openen Mededeelingen
openen Afloop aanbestedingen. Gunningen
openen Mededeelingen
openen Afloop aanbestedingen
openen Mededeelingen
openen Aanbestedingen
openen Afloop aanbestedingen
openen Aanbestedingen
openen Afloop aanbestedingen
openen Aanbestedingen. Aankondiging
openen Afloop aanbestedingen
openen St. Joseph kweekschool een 'bekeeringsproces'
openen Tentoonstelling "Der neue Schuhlbau" in Zwitserland
openen De "Da Costa-school" te Utrecht, Architecten Maas en Zonneveld
openen St. Joseph-kweekschool een "bekeringsproces"
openen In memoriam Willem Maas
openen Moderne Bouwkunst in Utrecht
openen Het altaar in de kapel van de R.K. kweekschool te Zeist. Charles Eyck's wandschildering te Zeist
openen Jury prijsvraag raadhuis Amsterdam
openen Lijst van inzendingen voor het nieuwe raadhuis van Amsterdam
openen De prijsvraag voor het nieuwe raadhuis van Amsterdam
openen Prijsvraag raadhuis Amsterdam
openen Personalia
openen De Sint Joseph-kweekschool te Zeist
openen St. Bernulphusgilde. Lijst van leden op 1 April 1932
openen De muurschildering in de kapel te Zeist. Architectuur en vrije kunsten
openen De kunstwerken in de K.R.O. Studio te Hilversum
Boeken:
(18)
openen De K.R.O. studio
openen Kathedralen en luchtkastelen van de omroep in Hilversum
openen Nieuwe bouwkunst in Nederland
openen Moderne bouwkunst in Nederland. No. 14. Scholen II
openen Amsterdamse School: 1910-1930
openen Moderne bouwkunst in Nederland. No. 9. Winkels en winkelpuien
openen Neue Hollaendische Baukunst
openen Nieuwe Nederlandsche ruimtekunst
openen Architectuur en stedebouw in de gemeente Utrecht 1850-1940
openen Architectuurgids voor Utrecht
openen Nederlandse Sanatoria en Herstellingsoorden. Gids
openen Genootschap Architectura et Amicitia 1855-1990
openen Moderne architectuur in Nederland 1900-1940
openen Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij 1890 . 16 juni . 1950. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan
openen Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld. Nederlanders en hun werk
openen Architettura edilizia urbanistica Olanda
openen Architectuur & stedebouw in Indonesiƫ
openen Bandoeng
Lezingen:
(0)
Essay:
W.A. Maas (1897-1950)

Willem Arnoldus Maas werd op 28 april 1897 te Utrecht geboren als zoon van de restaurateur A.Th. Maas. Maas was rooms-katholiek, en zou later op religieus-cultureel gebied actief zijn. Na de H.B.S. was hij anderhalf jaar practisch werkzaam op bouwkundig gebied, alvorens ... meer

In 4.29 sec.