Gegevens over Lohuizen, Th.K. van
  Geboren te ... op 1890
  Overleden te Den Haag op 1956
Nevenfuncties: Technische Hoogeschool Delft/hoogleraar in het stedenbouwkundig vooronderzoek/1947-1956;College van Algemeene Commissarissen voor den Wederopbouw/adviseur/...;Afdeeling Stadsontwikkeling te Amsterdam/medewerker/...
Werken:
(0)
Artikelen:
(35)
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Programma van de voordrachten op stedebouwkundig gebied, te houden van Dinsdag 30 Maart tot en met Donderdag 1 April 1926 te DElft
openen Personalia
openen [Conferentie "Scotland tomorrow"]
openen Inaugurele redes
openen De eenheid van het stedebouwkundige werk
openen Het wederopbouwplan van Arnhem
openen Professor F.A. Eschauzier
openen 50 jaren stedebouw
openen Koninklijke onderscheidingen
openen Zonlicht en woningbouw
openen Van de boekentafel
openen Personalia
openen Thamerdal
openen Vorm
openen Stedebouwkundige ontwikkeling van Amsterdam in vogelvlucht (2)
openen Afscheidscollege prof. C. van Eesteren
openen Kritieke ruimtelijke ordening: kritische planologie
openen Nieuwe uitgaven
openen De [naoorlogse] Wijken
openen Opbouwen van kennis
openen De lezingen aan de Technische Hoogeschool over stedebouwkunde
openen Grafieken voor het behandelen van verkavelingsvraagstukken Samengesteld door Ir. W. van Tijen in samenwerking met Ir. Th.K. Lohuizen
openen Nieuwe uitgaven
openen Kroniek van de week
openen Allerlei. Om een raadhuis te Amsterdam
openen Bebouwing van de Linker Schelde Oever te Antwerpen
openen Hooge bouw te Amsterdam
openen Technische vragen
openen Hoog bouwen in Amsterdam
openen De Jordaan
openen De Bijlmer Het einde van een doodlopende weg
openen Pleidooi voor een naïef realistische stedebouw
openen Personalia
Boeken:
(1)
openen Grafieken voor het behandelen van verkavelingvraagstukken
Lezingen:
(0)
Essay:
Th.K. van Lohuizen (1890-1956)

Th.K. van Lohuizen was medewerker van de Afdeeling Stadsontwikkeling te Amsterdam. Hij verrichtte vooronderzoek voor het Algemeen Uitbreidingsplan en was algemeen adviseur van het College van Algemeene Commissarissen voor den Wederopbouw voor wat betreft de rese ... meer

In 3.27 sec.