Gegevens over Limperg, K.
  Geboren te Amsterdam op 1908.07.19
  Overleden te Overveen op 1943.07.01
Adres(sen): Prinsengracht 1009, Amsterdam
Opleiding: School voor Bouwkunde en Versierende Kunsten en Kunstambachten Haarlem/1925-1927;MTS Bouwkunde Utrec
Nevenfuncties: Architectura et Amicitia/lid/1930-1932;Groep 32/lid/1932-1934;De 8 en de Opbouw/lid en redactielid/1934-1943;StudiegroepArchitectonische verzorging van de Naoorlogse Woningbouw/lid/1942-1943;CIAM/voorzitter commissie/1937
Archief: NAi/LIMP
Werken:
(69)
openen Atelier mevr. M.I.A. van Blaaderen-Hoogendijk
openen Betonnen goten voor kassen
openen Brandveiligheidspal
openen Commissie proefwoningen
openen Danskostuums voor danseres Chaja Goldstein
openen De functionele stad
openen Decor voor ballet Fampir
openen Decor voor ballet van Alexander Ludowski en Tadjana Tamarowa
openen Decor voor toneelstuk De Amazonen
openen Decor voor toneelstuk Le Serva Padrona
openen Decors voor toneelstuk De B-21 vliegt om de wereld
openen Decors voor toneelstuk De Vrede van Aristophanes
openen Decors voor toneelstuk Happy/Boy meets girl
openen Decors voor toneelstuk St. Joanne
openen Decors voor toneelwerk Honeymoon/Duet in Floodlight
openen Departementale inzendingen
openen Firma Blazer en Metz Amersfoort
openen Firma G. H. Buhrmann Papiergroothandel N. V. Amsterdam
openen Fotogroothandel N.V. E. Fischel jr.
openen Gebouwen Doopsgezinde Gemeente Amsterdam
openen Gestandaardiseerde Bruynzeelkeuken
openen Gestandaardiseerde straalverwarmingspanelen
openen Het Nederlands Handwerk Leipziger Messe 1940
openen Hotel Huis ter Duin Noordwijk aan Zee
openen Huishouding van nu/Onze huishouding
openen Is het bij u thuis ook zo?
openen Jaarbeursstand Uitgeverij Mouton en Co
openen Kantoorpand Pieter Schoen
openen Keukententoonstelling In Holland staat een huis
openen Klein kantoor achter boekwinkel
openen Koninklijke Hoogovens en Staalfabrieken IJmuiden
openen Kostuums voor ballet Fampir
openen Kostuums voor ballet van Alexander Ludowski en Tadjana Tamarowa
openen Kostuums voor gekostumeerd bal
openen Kostuums voor toneelstuk de Vrede
openen Kostuums voor toneelstuk La Serva Padrona
openen Kostuums voor toneelstuk St. Joanne
openen Kunst in handwerk en industrie Leipziger Messe 1941
openen Lamp voor indirecte en directe verlichting
openen Linker Schelde-oever Antwerpen
openen Martinit vliegen- en provisiekast
openen Meubelen voor Toonzaal Vromen en Co Zutphen
openen Nederlandse afdeling Leipziger Messe 1941
openen Nederlandse Bond voor Kunst en Industrie Voorjaarsbeurs Utrecht 1941
openen Nederlandse inzending Leipziger Messe 1940
openen Nederlandse inzending Leipziger Messe 1941
openen Openluchttheater Zonheuvel
openen Praktijkhuis dr J.P. van Waasbergen
openen Proefwoningen Bosch en Lommer Amsterdam
openen Programmaboekje voor toneelstuk De Amazonen
openen Raamconstructies
openen Reclamefolder vleigenkast Martinit
openen Reizende tentoonstelling Westland
openen Seminarium voor bedrijfshoudkunde Universiteit van Amsterdam
openen Spreekkamer en laboratorium dr. A. de Haas
openen Stand Firma I. Auerhaan en Zonen op automobieltentoonstelling RAI
openen Tapijt voor tentoonstelling Moderne Oosterse tapijten
openen Tekeningen luchtweg naar Nederlands Indië
openen Tentoonstelling In Holland staat een huis Amsterdam
openen Tentoonstelling zijden stoffen Op het dak
openen Tentoonstellingsstand Departementen Jaarbeurs Utrecht 1941
openen Toneelkostuums voor De Amazonen
openen Triplexvloer W. Gijberti jr.
openen Uitgeverij Van Holkema en Warendorf Amsterdam
openen Villa in Blaricum 1937
openen Werkplaatsengebouw voor kleine industrieën Amsterdam
openen Woonhuis met kantoor en werkplaats Naaktgeboren
Artikelen:
(255)
openen Geldbelegging in woningbouw en hoe dat zo gaat ...
openen W. van Gelderen over de Opbouw-tentoonstelling
openen Is het bij u thuis ook zo?
openen [...] Keukens door Koen Limperg[,] Ir. G.J. Meijers en R. Lotgering-Hillebrand [Boekbespreking]
openen Nederlandse catalogus voor de bouwwereld
openen auto - verkeer - wegen - stad
openen Naar aanleiding van enkele stands op Jaarbeurs
openen Bij het verschijnen van de 2e Nederlandsche catalogus voor de bouwwereld
openen Stoffententoonstelling "op het dak" bij Metz. & Co., A'dam ingericht door Koen Limperg
openen Woonhuis te Uccle (bij Brussel). Architect L.H. de Koninck, s.c.a.b.
openen Naar Warmere Woningen door Koen Limperg met medewerking van Ing. H.J. Hamacher [...; boekbespreking]
openen Bau-Entwurfslehre door Prof. Ernst Neufert [boekbespreking]
openen [Literatuurbespreking]
openen Bij dit theaternummer
openen Poëzie op het tooneel
openen De versieringen van Amsterdam
openen De bewoners behoeven slects een tandenborstel mede te nrengen ........!
openen Passagiers-accommodatie van het M.S. Weltevreden der Rotterdamsche Lloyd[.] Arch. W. van Gelderen en Jan Gidding
openen Een nieuwe noot in het klassieke Piccadilly te Londen[.] Architect Joseph Emberton F.R.I.B.A.
openen Het Kinder-Theaterverbouwd
openen Jaarverslag Studiegroep 1936-'37 en Oproeping van nieuwe deelnemers.
openen Het huis op poten[.] Thee-huis te Bergen[,] architect: H. Elte
openen Korte berichten uit de Bouwwereld
openen Woonhuis te Blaricum[.] Arch. Koen Limperg
openen Stand van I. Auerhaan & Zonen (Amsterdam) op de automobiel-tentoonstelling 1938 in het R.A.I.-gebouw te Amsterdam
openen Openlucht-theaters[:] Inleiding
openen Bouwkundige beschouwing
openen Hoe geschiedt de kinder-uitzending?
openen Voordrachten van de vacantie-leergang voor verwarmings-techniek [Boekbespreking]
openen Motorschepen: Straat Soenda en Straat Malakka der Koninklijke Paketvaart Maatschappij - Amsterdam
openen Het Nieuwe Bouwen zonder steen, staal en glas, maar door middel van licht-projecties
openen De gemoderniseerde Stadsschouwburg[.] Muurschilderingen van G. Hordijk
openen De strijd tegen de antenne-bossen
openen Internationale congressen voor het nieuwe bouwen C.I.A.M.
openen Climatologische gesteldheid van Nederland vergeleken met de steden NewYork - Tokio - Berlijn - Parijs
openen Enquête functionele buitenwanden
openen Koen Limperg, arch.
openen Atelierwoning voor den schilder Piet Worm, te Bergen (N.H.). Architect A. Elzas
openen Het Tooneel
openen Recreatiezaal van G.H. Bührmann's Papiergroothandel N.V. te Amsterdam[.] Architect: K. Limperg
openen De kunst van het tentoonstellen
openen Inhoud van de Tentoonstelling
openen [Kasten [...] gordijnstoffen en meubelen]
openen Klein kantoor achter boekwinkel[,] ontwerp Koen Limperg
openen Hotelhal[,] ontwerp ir B. Bijvoet
openen Instelling commissie proefwoningen door de nijverheidsorganisatie T.N.O.
openen Stands op de Voorjaarsbeurs 1941 Utrecht
openen Uit de prospectus van de B.K.I.
openen [Geen titel]
openen Departementale inzendingen
openen Zwaargewicht
openen Niet over één nacht ijs
openen Agenda van de 8 en Opbouw
openen Nieuwe uitgaven
openen Ter recensie ontvangen boekwerken
openen Nationaal congres voor vakopleidingsvraagstukken
openen Tentoonstelling van bedrukte zijden stoffen
openen Boekbespreking: Keukens
openen Zij die vielen...
openen In memoriam Koen Limperg
openen auto - verkeer - wegen - stad
openen De versieringen van Amsterdam
openen Atelierwoning voor den schilder Piet Worm
openen Het kinder-theater verbouwd
openen Ir H.J. Brusse Willy la Croix Koen Limperg S.D. Neter
openen Nieuwe uitgaven. Keukens
openen Nieuwe uitgaven. Naar warmer wonen, door Koen Limperg, architekt
openen Nieuwe uitgaven. Boerderijen
openen Nederlandse catalogus voor de bouwwereld
openen Openlucht-theaters. Inleiding
openen Bouwkundige beschouwing
openen De versieringen van Amsterdam
openen Het huis op poten, theehuis te Bergen van H. Elte.
openen Misdaad in plan Zuid
openen De Nieuwe Architectuur. Wat men onder het "Nieuwe Bouwen" moet verstaan
openen In het stadscentrum
openen Technisch wonder
openen Overheidspersoneel bouwt een vacantie oord
openen Waar is de tearoom op het dak
openen Van concertzaal tot toneelzaal. Experiment in de Avro studio
openen Een woongebouw voor Rotterdam
openen Hoe moet ik mijn eigen huis bouwen?
openen Bauentwurfs lehre door prof. Ernst Neufert
openen Waarom estheties onderwijs op de Middelbare Technische Scholen voor de Bouwkunde ?
openen Nederlandsche Catalogus voor de Bouwwereld
openen Een gebouw voor kleine en middelgroote confectiebedrijven in Amsterdam
openen Een industriegebouw voor de loonconfectie industrie
openen Nederland bouwt goedkoop, maar niet warm
openen Wat wil het Nieuwe Bouwen
openen Keukens voor woningen in flatbouw
openen Nederlandse Catalogus voor de Bouwwereld
openen Afmetingen van gangbare gebruiksartikelen
openen Een tuin van de Belgische tuinarchitect Jean Cannel Claes
openen Monumentenzorg?
openen Uitspraken uit de raadsverslagen, betreffende de discussies inzake het te wijzigen regelement van de schoonheidscommissies en de benoeming van een nieuw lid in de commissie Zuid
openen Woonhuis te Auderghem
openen Een plat of hellend dak?
openen Zwaargewicht
openen De prijsvraag voor de bebouwing van de linker Schelde-oever te Antwerpen en het internationaal verkeer door Antwerpen
openen Bouw van de Schelde tunnels te Antwerpen I
openen Bouw van de Schelde tunnels te Antwerpen II
openen Naar een betere kwaliteit beton
openen Geldbelegging in woningbouw en hoe dat zo gaat..
openen Is het bij u thuis ook zo?
openen Thans ook een permanente bouwmaterialen tentoonstelling in Zweden !!
openen De functionele Stad
openen Nederlandsche Catalogus voor de Bouwwereld
openen Auto-Verkeer-Wegen-Stad
openen Woonhuis te Uccele (bij Brussel)
openen Woonhuis voor den heer C. A. van de Velde te Rearsby, Leichestershire, Engeland
openen Tooneelnummer van de 8 en Opbouw
openen De versieringen van Amsterdam
openen De bewoners behoeven slechts een tandenborstel mede te nemen
openen Passagiers accomodatie van het M.S. weltevreden de Rotterdamschen LLOYD, Architect W van Gelderen en Jan Gidding
openen M. S. Weltevreden
openen Een nieuwe noot in het klassieke Piccadilly te London, "Simpsons" magazijn voor herenmode, architect J. Emberton
openen Het kindertheater verbouwd
openen Het huis op poten
openen Openlucht theaters
openen Bouwkundige beschouwing
openen Hoe geschiedt kinderuitzending?
openen Kinderkolonie te Legano, Italie
openen Voordrachten van de vacantieleergang voor verwarmingstechniek, georganiseerd door de Warmte-Stichting te Utrecht op 25 en 26 Augustus 1938
openen Motorschepen: straat Soendra en straat Malakka, Koninklijke Paketvaart Maatschappij, Amsterdam
openen Kleuren en materialen
openen Technische Bizonderheden
openen Het nieuwe bouwen zonder steen, staal en glas, maar door middel van lichtprojecties
openen De gemoderniseerde stadsschouwburg. Muurschilderingen van G. Hordijk
openen De strijd tegen de antenne bossen
openen Enquete functionele buitenwanden
openen Dr. ir. J.T.P. Bijhouwer benoemd tot lector aan de landbouwhogeschool te Wageningen.
openen Atelierwoning voor den schilder Piet Worm te Bergen (N. H.), Architect A. Elzas
openen Het toneel
openen Hotelhal, ontwerp ir. B. Bijvoet
openen Schouwburgen ter inleiding
openen Schouwburgen
openen Departementale inzendingen
openen Wat zijn de voorwaarden voor aanrijding
openen Technisch wonder
openen Het Nieuwe Bouwen zonder steen, staal en glas, maar door middel van licht-projecties
openen Is het bij u thuis ook zo?
openen W. van Gelderen over de Opbouw-tentoonstelling
openen Geldbelegging in woningbouw en hoe dat zo gaat ...
openen auto - verkeer - wegen - stad
openen Plattegrond van de tentoonstelling 'De functionele stad, Stedelijk Museum te Amsterdam, 1-23 Juni 1935
openen Thans ook een permanente bouwmaterialen-tentoonstelling in Zweden!!
openen Bij het verschijnen van de 1e Nederlandsche catalogus voor de bouwwereld
openen Naar een betere betonkwaliteit!
openen Bouw van de Scheldetunnels te Antwerpen II
openen Bouw van de Scheldetunnels te Antwerpen I
openen De prijsvraag voor de bebouwing van de lonker Schelde-oever te Antwerpen en het internationale verkeer door Antwerpen
openen Bebouwing van de Linker Schelde Oever te Antwerpen
openen Technisch dilettantisme
openen Zwaargewicht
openen Technisch dilettantisme
openen Correctie
openen Een plat- of een hellend dak?
openen Woonhuis te Auderghem, België. Architekt L.H. de Koninck
openen Berichten
openen Uitspraken uit de raadsverslagen van de gemeenteraad van Amsterdam, betreffende de discussies inzake het te wijzigen reglement van de schoonheidscommissies en de benoeming van een nieuw lid in de commissie Zuid.
openen Monumentenzorg?
openen Een tuin van de Belgise tuinarchitekt Jean Canneel Claes
openen Middelbare Technische School voor de Bouwkunde te Utrecht
openen Boekbespreking
openen vermeld zonder voorletter(s)
openen Nieuwe mogelijkheden voor de Nederlandsche bouwmaterialenindustrie?
openen Opmerking van den vertaler
openen Technische vraagbaak
openen Limperg: 'of er in een woning veel gestookt moet worden hangt af van de architect'
openen Louis Herman De Koninck een eenzame en zachtaardige functionalist
openen Pleidooi voor behoud historisch en architectonisch monument[.] Lekstraatsynagoge - funktionalisme als ruimtekunst
openen auto - verkeer - wegen - stad
openen Een nieuwe noot in het klassieke Piccadilly te Londen
openen Passagiers-accomodaite van het M.S. Weltevreden der Rotterdamsche Lloyd. Arch. W. van Gelderen en Jan Gidding
openen Motorschepen:Straat Soenda en Straat Malakka. Koninklijke Paketvaart Maatschappij-Amsterdam
openen In Holland staat een huis
openen Zij die vielen?
openen In memoriam Koen Limperg
openen Boekbespreking, KEUKENS
openen Naar warmer woningen
openen Middelbare Technische School voor Bouwkunde te Utrecht
openen Overzicht van de Tijdschriften
openen Wärmetechnische eigenschaften neuerer baustoffen und bau-ausführungen von architekt K .Limperg Amsterdam und Ing. Dd. H. J. Hamaker Utrecht
openen Invloed van de in '40-45 omgekomen architecten sterk onderbelicht
openen De doden en de wederopbouw
openen Koen Limperg's functionalisme, bijdrage tot een plezieriger dagelijks leven
openen Limperg; "of er in een woning veel gestookt moet worden hangt af van de architect".
openen Functionele buitenwanden
openen K. Limperg, G. J. Meijer, R. Lotgering-Hillebrand Keukens-Kuchnie Rotterdam 1935 Nijgh en van Ditmar
openen K. Limperg, G. J. Meijer, R. Lotgering-Hillebrand Keukens-Nakladen Nijgh en van Ditmar NV Amsterdam
openen Keukens
openen Nawoord bij de heruitgave van De 8 en Opbouw
openen Catalogus voor de Bouwwereld
openen Catalogus voor de Bouwwereld 1936
openen Keukens
openen Wärmetechnische eigenschaften neuerer baustoffen und bau-ausführungen von architekt K. Limperg und Ing. Dd. H. J. Hamaker
openen Naar warmer woningen
openen Koen Limperg "Naar warmer woningen" met medewerking van de Thermotechnische Dienst Utrecht
openen Naar warmer woningen door Koen Limperg
openen Technisch dilletantisme
openen Technisch Dilletantisme
openen Bij het verschijnen van de eerste Nederlandsche Bouwcatalogus voor de Bouwwereld
openen Er verscheen bij de uitgever Nijgh en van Ditmar, Rotterdam, Keukens door Koen Limperg, ir. G.J. Meyer en R. Lotgering-Hillbrand
openen Bij het verschijnen van de tweede Nederlandsche Catalogus voor de bouwwereld
openen Naar warmer woningen
openen Korte berichten uit de bouwwereld
openen Functionele buitenwanden, enquete der CIAM
openen Dramatische Kroniek
openen Film idylle op de planken
openen St. Joanne van Shaw
openen Tentoonstelling van bedrukte zijden stoffen
openen Amsterdamse confectie heeft een goede kans op een efficiënt fabrieksgebouw.
openen Tentoonstelling "Op het dak" bij Metz en Co, Amsterdam
openen Tentoonstelling Moderne Oosterse tapijten
openen De Amazonen, Amsterdamse Vrouwelijke Studenten Vereniging
openen De Amazonen, lustrumspel der A.V.S.V. in den Stadsschouwburg
openen Reprise van "De Amazonen" door de Amsterdamse Vrouwelijke Studenten Vereeniging
openen Het lustrumspel "De Amazonen" bij de aanstaande opvoering door de Amsterdamse Vrouwelijke Studenten Vereeniging ter geleegenheid van haar 30 jarig bestaan
openen Lustrumspel "De Amazonen" op 10 november in der Stadsschouwburg
openen Amsterdamse toneelvereeniging speelt toneelstuk "Happy/Boy meets girl"
openen Weer een premiere van Van Dalsum
openen De Amsterdamse Toneelvereeniging speelt "De B-21 vliegt om de wereld"
openen Het komend toneelseizoen, opening 5 september met St. Joan
openen Bernard Shaw's St. Joan
openen St. Joanne opnieuw ten tonele
openen Shaw's Saint Joan
openen Honeymoon, het Nederlandsch Tooneel in de stadsschouwburg
openen Honeymoon, de Nederlandsche premiere van een nieuw stuk van J. B. Priestley voor den Utrechtse Kunstkring.
openen Premiere van het "Nederlands" in Utrecht
openen Naar aanleiding van enkele stands op de jaarbeurs
openen Stoffententoonstelling "Op het dak" bij Metz en Co., Amsterdam, ingericht door Koen Limperg
openen Woonhuis te Blaricum
openen Stand van I. Auerhaan & Zonen, Amsterdam, op de automobiel-tentoonstelling 1938 in het RAI gebouw te Amsterdam
openen Ontwerp en inrichting secretaressenkamer
openen Recreatiezaal van G.H. Bührmann's papiergroothandel N.V. Amsterdam
openen De kunst van het tentoonstellen
openen Inhoud van de tentoonstelling
openen
openen Klein kantoor achter boekwinkel
openen Instelling commissie proefwoningen door de nijverheidsorganisatie TNO
openen Stands op de voorjaarsbeurs in 1941 te Utrecht
openen
openen Stand te Leipziger Messe
openen Najaars beurs Utrecht 1941
openen De bebouwing van de Linkerschelde oever te Antwerpen
Boeken:
(3)
openen Keukens
openen Naar warmer woningen, overzicht van de warmtetechnische eigenschappen van bouwmaterialen en bouwconstructies met bespreking van de wijze waarop hierme
openen Koen Limperg
Lezingen:
(0)
Essay:
K. Limperg (1908-1943)

Koen Limperg werd op 19 juli 1938 geboren in Amsterdam. Zijn vader had samen met diens broer en nog drie andere firmanten een accountantskantoor dat hij in 1922 verliet, toen hij eerste hoogleraar in de bedrijfshuishoudkunde werd aan de Universiteit van Amsterdam. Limpe ... meer

In 5.83 sec.