Gegevens over Limburg, J.
  Geboren te Den Haag op 1864.12.02
  Overleden te Den Haag op 1945.03.03
Adres(sen): Nassau Dillenburgstraat 12, Den Haag
Opleiding: Polytechnische School Delft/?-1888
Nevenfuncties: Architectuurcommissie Park Zorgvliet/lid/ca. 1920;Schoonheidscommissie Den Haag/lid/tot 1913;Commissie Hildebrand Monument Haarlem/jurylid/1913;Prijsvraag Rijksacademie van Beeldende Kunsten/jurylid/1918;Wedstrijd voor gevelontwerpen van het eerste 100-tal gebouwen, gesticht op de terreinen der Algemeene 's Gravenhaagsche Bouwgrond-maatschappij/jurylid/1909;Prijsvraag woningen van landarbeiders met klein grondgebruik, en voor boerderijen op heideontginningen (Koninklijke Nederlandsche Landbouwvereeniging)/jurylid namens Permanente Prijsvraag Commissie/1913;Toelatingscommissie afdeling Bouwkunst Algemeene Internationale Tentoonstelling Brussel/lid/1910;Commissie tot behartiging der vakbelangen van den architect (Mij. t.b. v.d. Bouwkunst)/lid/1909;Commissie Regelen en Tabel voor de Volkswoningbouw/lid/1916;Tentoonstelling Utiliteitswerken t.g.v. Conferentie voor het Bouwkundig Element bij de bescherming der Schoonheid van Nederland (Mij. t.b.v.d. Bouwkunst)/inzender/1911
Werken:
(32)
openen Bankgebouw Bankgebouw Geldersche Credietvereeniging Heerlen
openen Bankgebouw Geldersche Credietvereeniging Groningen
openen Bankgebouw Geldersche Credietvereeniging Maastricht
openen Bankgebouw Geldersche Credietvereeniging Nijmegen
openen Dubbele villa Van Oldenbarneveltlaan
openen Herenhuis Van Lisse & Kan
openen Inrijhek Zeestraat 73
openen Juliana-monument
openen Kantoorgebouw uitgeverij M. Nijhoff
openen Kazerne Koloniale Reserve Nijmegen
openen Landhuis Schalder Wassenaar
openen Landhuisje Wassenaar (ontwerp Limburg)
openen Lorentz-monument Arnhem
openen Magazijn Stokvis
openen Ontwerp gemeentehuis Den Haag
openen Ontwerp voor gebouw Tweede Kamer
openen Paviljoen De Witte Scheveningen
openen Paviljoen Von Wied (verbouwing De Clercq) Scheveningen
openen Prijsvraagontwerp Nederlands Paviljoen
openen Rembrandtmonument Witte Singel
openen Stadhuis Dagelijkse Groenmarkt Den Haag
openen Stalhouderij Hippos Fluwelen Burgwal
openen Tentoonstellingsgebouwen Landbouwtentoonstelling 1913 Den Haag
openen Tweede Gymnasium Johannes Bildersstraat
openen Uitbreiding sociëteit De Witte
openen Villa Iep en Duin Badhuisweg
openen Villa Malakkastraat (ontwerp Limburg)
openen Villa Meyendal Nunspeet
openen Villa Scheveningseweg (ontwerp Limburg)
openen Villa Van den Bergh
openen Volkswoningen Musschenberg (ontwerp Limburg)
openen Woningen Josef Israelslaan (ontwerp Limburg)
Artikelen:
(124)
openen Ter herdenking
openen Bond van Nederlandsche Architecten
openen Bij de plaat
openen Gevelontwerpen
openen [Leliman-prijsvragen]
openen Prijsvragen
openen Prijsvragen, uitgeschreven door de Koninklijke Nederlandsche Landbouwvereeniging ter gelegenheid van de Nationale en Internationale Landbouwtentoonstelling te 's-Gravenhage in September 1913
openen Leliman-prijsvraag B. Kunstnijverheid-museum
openen Verslag van den toestand en van de handelingen van het genootschap "Architectura et Amicitia" gedurende het jaar 1912, uitgebracht in de 57ste Algemeene Vergadering op 18 December 1912
openen Tentoonstelling te San Francisco
openen Nagekomen berichten
openen Van allerlei aard
openen Lijst van afgevaardigde leden
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Mededeelingen betr. afgevaardigde leden
openen Schetsontwerp voor het Tweede Gymnasium te 's-Gravenhage door Ir. J. Limburg
openen Verslag van de lezing van den heer J.J.P. Oud, over de ontwikkeling van de moderne bouwkunst: heden, verleden en toekomst
openen De onderscheidingen op de Parijsche tentoonstelling
openen De Haagsche raadhuisbouw
openen De invloed van Dr. Berlage of de ontwikkeling der Nederlandsche Bouwkunst
openen Van de boekentafel
openen Tuinarchitectuur.
openen Voorgenomen werken.
openen Nieuw tedelijk gymnasium te Den Haag Arch. Ir. J. Limburg
openen Voorgenomen werken.
openen Architect Ir. J. Limburg
openen Verslag der werkzaamheden [in het kader van het] Nationaal Congres voor Bouwkunst. Gehouden bij gelegenheid van het vijftigjarig bestaan der Maatschapij tot Bevordering der Bouwkunst [...] I. Verslag van het verhandelde in de Sectien van het Congres
openen Jaarverslag 1907-1908
openen Vredespaleis
openen Verslagen van vergaderingen
openen Jaarverslag 1906-1907
openen 94ste Algemeene Vergadering van de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst
openen Vergaderingen
openen
openen Vergadering van het hoofdbestuur op woensdag 12 mei
openen Vergadering van het hoofdbestuur [...]
openen Vergadering van de commissie tot behartiging der vakbelangen [...]
openen Personalia
openen Rapport van de jury in den wedstrijd van gevelontwerpen [...]
openen Algemeene
openen Berichten; Nijmegen
openen Jaarverslag van de Maarschappij ter bevordering der Bouwkunst 1909-1910
openen Berichten; 's-Gravenhage
openen Het Juliana-monument te 's-Gravenhage
openen Jaarverslag
openen Villa's nabij Den Haag
openen De St. Quirinuskerk te Halsteren
openen Tentoonstelling van utiliteitswerken
openen Hoofdbestuur, besturen der afdeelingen en commissiën der maatschappij
openen J.J. Leliman-prijsvraag voor een kunstnijverheids-museum
openen Jaarverslag van de Maatschappij ter bevordering der bouwkunst
openen Haagsche woonhuis-architectuur. Voordracht gehouden door G. Versteeg op 11 November 1912 voor de afdeling 's-Gravenhage van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst [1]
openen Algemeene September vergadering-excursie te 's-Gravenhage op Woensdag 20 September en Donderdag 21 September
openen Jaarverslag van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst 1912-1913
openen Landbouwtentoonstelling 1913 te 's-Gravenhage
openen Afdeeling Haarlem en omstreken van de Maatschappij ter Bevordering der Bouwkunst
openen Hildebrand-Monument
openen De prijsvragen voor woningen van landarbeiders met klein grondgebruik, en voor boerderijen op heideontginningen. Uitgeschreven door de Kon Ned. Landbouwvereeniging
openen De prijsvraag voor
openen Prijsvraag nationale Prijsvraag voor een monument ter herdenking van Hildebrand (Beets)
openen Berichten
openen Afdeeling 's-Gravenhage; Jaarverslag
openen Het villapark 'Zorgvliet'
openen Rapport van de jury in den wedstrijd van gevelontwerpen van gebouwen op terreinen der 'Algemeene 's-Gravenhaagsche bouwgrondmaatschappij' te 's-Gravenhage
openen Prijsvraag Hildebrand-monument. Juryrapport over de ingekomen ontwerpen [...]
openen Vergadering van architect-leden der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst op 30 Juni j.l. in het gebouw der Maatschapppij
openen De prijsvraag voor het Nederlandsch paviljoen op de Internationale Tentoonstelling te San Francisco
openen Afbeeldingen behoorende bij het rapport over het goed-recht van de toepassing van het platte en flauwhellende dak in Nederland
openen Berichten:Nationale Openbare Prijsvraag voor een nieuw Gebouw voor de Rijksacademie van Beeldende Kunsten in het nieuwe Plan Zuid te Amsterdam
openen Prijsvraag Rijksacademie van beeldende kunsten
openen Lijst van Architecten voor Volkswoningbouw
openen Voorlichting bij de keuze van Architecten
openen Algemeene Architecten-Associatie
openen Verbouwing en uitbreiding tweede kamergebouw
openen Tentoonstelling der ontwerpen van het nieuwe kamergebouw
openen Allerlei berichten [...]
openen De positie van den volkswoningbouw-architect in gevaar
openen De onderscheidingen op de Parijsche tentoonstelling
openen De stadhuisbouw te 's-Gravenhage
openen Rijksacademie van Beeldende Kunsten
openen Groningen ('special')
openen Een nieuw stadhuis te 's-Gravenhage
openen De jubileum-tentoonstelling van A. et A. in het Stedelijk Museum te Amsterdam
openen Bankgebouw van de Geldersche Crediet-Vereeniging te Heerlen. Architect: J. Limburg, B.I.
openen Prijsvragen, J.H. Leliman-prijsvraag voor een Kunstnijverheid-Museum. Rapport van de jury
openen Prijsvraag Hildebrand-monument. Juryrapport over de ingekomen ontwerpen [...]
openen Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen De Nederlandsche Centrale Commissie voor de Algemeene en Internationale Tentoonstelling in Brussel in 1910
openen Leliman-prijsvragen
openen Leliman prijsvragen
openen Prijsvraag voor ontwerpen van woningen voor Landarbeiders met klein grondgebruik, uitgeschreven door de Koninklijke Nederlandsche Landbouwvereeniging ter gelegenheid van de Nationale en Internationale Landbouwtentoonstelling te 's-Gravenhage in September 1913
openen Prijsvraag voor ontwerpen van boerderijen, uitgeschreven door de Koninklijke Nederlandsche Landbouwvereeniging ter gelegenheid van de Nationale en Internationale Landbouwtentoonstelling te 's-Gravenhage in September 1913
openen Prijsvraag 'Nederlandsch Paviljoen'
openen Een Hildebrand gedenkteeken
openen Prijsvragen. Afdeeling Haarlem en omstreken van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Vijfde gevelwedstrijd
openen Hildebrand (Beets) Monument, Nationale Prijsvraag
openen Gevelwedstrijd te 's-Gravenhage
openen Prijsvraag Hildebrand-monument te Haarlem
openen Architectura's twaalfde lustrum
openen Prijsvraag voor een nieuw gebouw der Rijksacademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam
openen Bouwkundige voorlichting
openen Het toepassen van Natuursteen aan Nederlandsche moderne Bouwwerken
openen Terugblik op het gouden eeuwfeest der Maatschappij tot bevordering der bouwkunst
openen Afloop van aanbestedingen
openen Een belangrijke prijsvraag
openen Mededeelingen
openen [Mededeelingen]
openen Tentoonstelling van Bouwkunst in de laatste 25 jaren te 's-Gravenhage
openen Mededeelingen
openen Blijstra's Haagse architectuur vooral fotoboek
openen Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Verslagen van vergaderingen
openen Lustrumtentoonstelling van 'Architectura et Amicitia' te Amsterdam
openen J.H. Leliman, Prijsvragen
openen Leliman-prijsvraag B. Kunstnijverheidsmuseum
openen J.H. Leliman-prijsvraag voor een kunstnijverheidsmuseum; rapport van de jury
openen De nieuwe kazerne voor de koloniale reserve te Nijmegen
openen Architect Ir. J. Limburg
openen
openen Bankgebouw van de Geldersche Crediet-Vereeniging te Heerlen
openen
openen Ontwerpen voor de verbouwing en uitbreiding van het gebouw van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Boeken:
(1)
openen Verbouwing en uitbreiding van het gebouw van de Tweede Kamer der Staten Generaal: toelichting der ingezonden ontwerpen naar aanleiding der uitnoodigin
Lezingen:
(0)
Essay:
J. Limburg

Over het leven van architect Jo Limburg is weinig bekend. Het meest belangwekkende feit dat op heden aan het licht is gekomen is zijn vriendschap met de kunstenaar-estheet Willem van Konijnenburg (1868-1943). In 1938 werd in Pulchri een tentoonstelling van tekeningen van Van Konijn ... meer

In 4.47 sec.