Gegevens over artikel
Titel: Personalia
Naam blad: Bouw
Jaar: 1954
Jaargang, nr ,pg: 9, 18, 368
Toelichting: Arch. A.C. Lengkeek Wzn +
Op 74-jarige leeftijd is te Menton overleden arch. A.C. Lengkeek Wzn uit Bilthoven.
Onder zijn leiding zijn, o.m. te Rotterdam, tal van bouwwerken van uiteenlopende aard tot stand gekomen.
Ontwerptype: architect,