Gegevens over Leeuw, F.J.O.
  Geboren te Roermond op 1866.07.28
  Overleden te Nijmegen op 1944.02.16
Opleiding: Rijks HBS Roermond/1879-1883;Tekenschool Roermond/
Nevenfuncties: Bureau gemeentearchitect Nijmegen, ir. J.J. Weve (1852-1942)/medewerker/
Werken:
(0)
Artikelen:
(48)
openen Prijsvragen. Monumentale fontein te 's-Hertogenbosch. Rapport der Jury.
openen De Victorskerk te Xanten a./d. Rijn
openen Ledenlijst
openen Ledenlijst [2]
openen Plaatwerk "De Architect"
openen Verslag der vegadering, gehouden op Zaterdag 24 October 1908 's avonds 8 uur, in het genootschapslokaal van Architectura et Amicitia ter bespreking van de oprichting eener afdeeling kunstnijverheid
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Wageningen Behoud van het gesloten stadskarakter
openen Personalia
openen Voorgenomen werken
openen Doctorswoning te Nijmegen
openen Columbarium van de familie Dr. van der Syp op de begraafplaats 'Rustoord' te Nijmegen
openen Vergadering van de commissie tot behartiging der vakbelangen [...]
openen Meervoudige opdracht St. Petrus te Vught
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1922
openen Bouwkunst-tentoonstelling 1893-1923 te Amsterdam (II)
openen Tentoonstelling van het werk van de ledenkring B.N.A. te Arnhem
openen Samenstelling Raden van Orde in de Districten
openen Zij die vielen...
openen Het Noordbrabantsch museum
openen De 'rollende' toren van Simpelveld
openen Concertgebouw "De Vereeniging" te Nijmegen
openen Bouwfragmenten
openen Het museum "Kan" te Nijmegen
openen Schouwburgen en Theaters
openen Bankgebouw te Nijmegen
openen Kantoorlokalen met annexen [...]
openen Voorgenomen werken
openen Afloop Aanbestedingen
openen Voorgenomen Werken
openen Afloop Aanbestedingen
openen Voorgenomen Werken
openen Mededeelingen
openen Aanbestedingen
openen Afloop aanbestedingen
openen Aanbestedingen
openen Afloop aanbestedingen
openen Mededeelingen
openen Aanbestedingen
openen Afloop aanbestedingen
openen Aanbestedingen
openen Afloop aanbestedingen
openen Voorgenomen werken
openen Mededeelingen
openen Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Personalia
Boeken:
(2)
openen Oscar Leeuw. Tien villa's
openen Ocar Leeuw 1866-1944. Een architectuurtocht
Lezingen:
(0)
Essay:
F.J.O. Leeuw (1866-1944)

François Joseph Oscar Leeuw, bekend als Oscar Leeuw, bouwde vooral veel in Nijmegen en omgeving, aanvankelijk veelal in samenwerking met zijn oudere broer, de kunstenaar Henri Leeuw jr. (1861-1918). Vanaf 1908 werkte D.A. Benning (1885-1957) op het bureau. Tot de wer ... meer

In 2.02 sec.