Gegevens over Lauweriks, J.L.M.
  Geboren te Roermond op 1864.08.30
  Overleden te Amsterdam op 1932.04.15
Opleiding: Rijksnormaalschool voor Teekenonderwijzers te Amsterdam/1883–1887;Rijksacademie voor Beeldende Kunst
Nevenfuncties: tijdschrift Wendingen/redactielid/1918–1925
Archief: NAi/LAUW
Werken:
(0)
Artikelen:
(343)
openen Redactie
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag der 1102e gewone vergadering gehouden in het Genootschapslokaal American Hotel, Leidscheplein alhier
openen De versierende kunsten in Nederlandsch Oost-Indië [Boekbespreking]
openen Aan hert bestuur van het Genootschap "Architectura et Amicitia" te Amsterdam
openen Verslag van de 1106e gewone vergadering gehouden op 14 Maart j.l. in het Genootschapslokaal te Amsterdam
openen Verslag van de 1110e gewone vergadering gehouden op Woensdag 7 Mei 1900 in het Genootschapslokaal te Amsterdam
openen Examens voor architecten
openen Beginselen bij het ontwerpen in architectuur door J.H. de Groot, architect te Amsterdam [Boekbespreking]
openen [Naschrift bij rede J.F. Klinkhamer]
openen Aanteekeningen
openen Oude gebouwen te Dordrecht
openen [Mededeling]
openen De kwadratuur van den cirkel
openen Bouwkunst
openen Waardeering
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1111e gewone vergadering gehouden op Woensdag den 12den Sept. 1900 in het Genootschapslokaal, Parkzicht, alhier
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Wijziging en aanvulling van artikel 77 der wet tot regeling van het middelbaar onderwijs
openen 9e lustrum van het genootschap te vieren in 1901
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Studiën over Grieksche kunst, door K. Dumon, Amsterdam
openen Jaarversl;ag over 1900, van den secretaris der redactie van het orgaan "Architectura"
openen Jaarverslag over de werkzaamheden van het Genootschap, gedurende het vereenigingsjaar 1900
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1118e gewone vergadering, gehouden op Woensdag den 16en Jan. 1900 [sic], des avonds 8 uur, in het Genootschapslokaal, Parkzicht, Amsterdam
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1119e gewone vergadering, gehouden op Woensdag den 30sten Jan. 1901, des avonds 8 uur, in het Genootschapslokaal, Parkzicht, Amsterdam
openen Ledenlijst
openen Verslag van de 1122e gewone vergadering, gehouden op Woensdag den 13 Maart 1901, des avonds 8 uur, in het Genootschapslokaal, Parkzicht, Amsterdam
openen Ledenlijst [2]
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Een gemeente-architect te Amsterdam
openen De versierende kunsten in Nederlandsch Oost-Indie. [Boekbespreking]
openen Verslag van de 1124e gewone vergadering, gehouden op Woensdag den 24 April 1901, des avonds 8 uur, in het Genootschapslokaal, Parkzicht, Amsterdam
openen De bouwkunst aan de Rijksacademie te Amsterdam
openen Verbetering
openen Verslag van de 1128ste gewone vergadering op 9 Oct. j.l. gehouden op in het Genootschapslokaal te Amsterdam
openen Genootschap "Architectura et Amicitia". Jaarverslag over 1901, uitgebracht in de algem. vergadering van 18 December j.l.
openen Verslag van de redactie
openen Berichten
openen Plaatwerk "De Architect"
openen Tentoonstelling van kunstnijverheid ion het Gemeentemuseum te Amsterdam
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Redactie van het genootschapsorgaan
openen Verslag van de 1135ste gewone vergadering, op Woensdag 29 Jan. 1902 gehouden in het genootschapslokaal Parkzicht
openen Architectura et Amicitia
openen Verslag van de 1137ste gewone vergadering op Woensdag 26 Febr. 1902 gehouden in het genootschapslokaal Parkzicht
openen Het nieuwe American Hotel te Amsterdam
openen Verslag van de 1138ste gewone vergadering op Woensdag 12 Mrt. 1902 gehouden in het genootschapslokaal Parkzicht
openen [Voetnoot]
openen Boeken
openen Het sloopen der oude Beurs
openen De Dam en de oude Beurs
openen Verslag van de 1140ste gewone vergadering gehouden op Woensdag 9 April 1902 in het genootschapslokaal Parkzicht
openen Bebouwing museum-terreinen en de paleis-raadhuis-quaestie
openen Verslag van de 1141ste gewone vergadering gehouden op Woensdag 23 April 1902 in het genootschapslokaal Parkzicht
openen Ingezonden
openen Een kenmerk der nieuwe bouwkunst
openen Verslag van de buitengewone vergadering op Woensdag 21 Mei 1902, gehouden in het genootschapslokaal, cafe " Parkzicht"
openen Wijziging verordening dienst Publieke Werken
openen Boeken
openen Boekbeoordeeling
openen De tentoonstelling der Quellinusschool
openen Berichten
openen Oostenrijksche industriescholen
openen Het nieuwe American Hotel te Amsterdam
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen De verfraaiing van den Dam
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1142ste gewone vergadering op Woensdag 4 Sept. 1902, gehouden in het genootschapslokaal cafe "Parkzicht"
openen Een ander prae-advies aan B. en W.
openen Tentoonstelling te Weenen
openen Het Ambacht I en II door H.L. Boersma
openen Verslag van de 1143ste gewone vergadering, op Woensdag 17 Sept. 1902 gehouden in het genootschapslokaal, cafe "Parkzicht"
openen Berichten
openen Avond-ambachtsschool voor timmerlieden
openen Een gemeente-architect voor Amsterdam
openen Verslag van de 1144ste gewone vergadering op Woensdag 1 Oct. 1902, gehouden in het genootschapslokaal, cafe "Parkzicht"
openen Ingezonden
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen De tentoonstelling van schilderijen en kunstnijverheid te Brugge
openen Vuurvaste steen en vuurcement
openen De tentoonstelling in Arti
openen Rembrandt's Nachtwacht
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1147ste gewone vergadering op Woensdag 26 Nov. 1902, gehouden in het genootschapslokaal cafe "Parkzicht"
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Prijsvragen
openen Herstelling van oude gebouwen
openen Verslag van de 1149ste gewone vergadering, op Woensdag 24 Dec. 1902, gehouden in het genootschapslokaal, cafe "Parkzicht"
openen Jaarverslag der redactie van het genootschapsorgaan "Architectura"
openen Verslag van den penningmeester over het jaar 1902
openen Ingezonden. Herstelling van oude gebouwen
openen Nogmaals iets omtrent de Noordwijksche kerk
openen Verslag van de 1150ste gewone vergadering, op Woensdag 14 Jan. 1902, gehouden in het genootschapslokaal, cafe "Parkzicht"
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Jaarverslag van den 1en secretaris van het Genootschap over het jaar 1902
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Tentoonstelling Walter Crane
openen Verslag van de 1152ste gewone vergadering, op Woensdag 11 Febr. 1902, gehouden in het genootschapslokaal, cafe "Parkzicht"
openen Verslag van de 1153ste gewone vergadering, op Woensdag 25 Febr. 1902, gehouden in het genootschapslokaal, cafe "Parkzicht"
openen Harmonie of tegenstelling
openen Verslag van de 1155ste gewone (tevens buitengewone) vergadering, op Woensdag 18 Maart 1902, gehouden in het genootschapslokaal, cafe "Parkzicht"
openen Boeken
openen Walter Crane
openen Feestavond Berlage
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Teekenschool voor kunstambachten
openen De opening der nieuwe Beurs
openen Stadsverfraaiing
openen Academische opleiding
openen De oude beurs
openen De academische opleiding
openen De tentoonstelling der industrieschool
openen Academische opleiding
openen De excursie
openen Tentoonstelling der Quellinus-school
openen Academische opleiding
openen Bouwkunst aan de Academie
openen De nieuwe Beurs
openen 1159ste gewone vergadering, gehouden in het genootschaps-lokaal, cafe "Parkzicht", te Amsterdam, op Woensdag 23 September, 's avonds te 8 uur
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen 1160ste gewone vergadering, gehouden in het genootschaps-lokaal, cafe "Parkzicht", te Amsterdam, op Woensdag 7 October, 's avonds te 8 uur
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Natuur en kunst
openen Kunstopleiding. Lezing gehouden voor het Genootschap A et A
openen Toorop's sectielen in de nieuwe Beurs
openen 1164ste gewone vergadering, gehouden in het genootschaps-lokaal, cafe "Parkzicht", te Amsterdam, op Woensdag 2 December, 's avonds te 8 uur
openen Bouw- en woningtoezicht te Amsterdam
openen 1165ste gewone vergadering, gehouden in het genootschaps-lokaal, cafe "Parkzicht", te Amsterdam, op Woensdag 16 December, 's avonds te 8 uur
openen Men zal Rembrandt eeren!
openen Jaarverslag over den toestand van het Genootschap, gedurende het jaar 1903
openen Jaarverslag betreffende het genootschapsorgaan "Architectura"
openen De Nachtwacht-kwestie
openen 1167ste gewone vergadering, gehouden in het genootschaps-lokaal cafe "Parkzicht", te Amsterdam, op Woensdag 20 Januari 's avonds te half 8 uur
openen Jozef Israëls
openen Wapengekletter
openen [Zonder titel]
openen Ingezonden
openen 1168ste gewone vergadering, gehouden in het genootschaps-lokaal cafe "Parkzicht", te Amsterdam, op Woensdag 3 Februari 's avonds te 8 uur
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Irrationeel rationalisme
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen 1170ste gewone vergadering, gehouden in het genootschaps-lokaal cafe "Parkzicht", te Amsterdam, op Woensdag 2 Maart 's avonds te 8 uur
openen De bebouwing van het oude beursterrein
openen De tentoonstelling der Quelliniusschool
openen W.C. Bauer. +
openen Programma der prijsvragen voor het jaar 1904, uitgeschreven door het genootschap "Architectura et Amicitia"
openen De katedraalbouwers
openen Rapport omtrent de inrichting van het middelbaar technisch onderwijs
openen Ingezonden. Kritiek op kunstkritiek
openen Ingezonden
openen Aan den heer Jac.Ph. Wormser
openen Aan den heer Van Hylckama
openen Niet correct
openen Ingezinden. Een laatste woord aan den Heer J.L.M. Lauweriks
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen [Redacteur]
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Over de herstelling der grafelijke zalen
openen Verslag der 1177ste gewone vergadering, gehouden in het genootschaps-lokaal cafe "Parkzicht", alhier, op Woensdag 14 Sept. 1904
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag der 1178ste gewone vergadering, gehouden in het genootschaps-lokaal cafe "Parkzicht", alhier, op Woensdag 28 Sept. 1904
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag der 1179ste gewone vergadering, gehouden in het genootschaps-lokaal cafe "Parkzicht", talhier op Woensdag 12 Oct. 1904
openen K. van Leeuwen
openen Verslag der 1180ste gewone vergadering, gehouden in het genootschaps-lokaal cafe "Parkzicht", alhier op Woensdag 26 Oct. 1904
openen De nieuwe uitbreidingsplannen der stad Amsterdam 1. Het plan Amstel-Schinkel
openen Jury-rapport van de ontwerpen voor de Genootschaps-Kalender 1905
openen Berichten
openen "Architectura et Amicitia". Verslag over het jaar 1904
openen Jaarverslag genootschapsorgaan "Architectura"
openen Jaarverslag van den secretatris voor het plaatwerk "De Architect"
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Rapport der jury over de prijsvragen, uitgeschreven door A. et A. in 1904
openen Kronyk, geschiedenis van het genootschap "Architectura et Amicitia["] van 1855-1905 [2]
openen Kronyk, geschiedenis van het genootschap "Architectura et Amicitia["] van 1855-1905 [3]
openen Kronyk, geschiedenis van het genootschap "Architectura et Amicitia["] van 1855-1905 [4]
openen Jury-rapport. Prijsvraag VI.
openen Verslag van den toestand van 't genootschap "Architectura et Amicitia", gedurende het jaar 1905
openen Het nut en doel der kunst
openen K.P.C. de Bazxel
openen Het Dam-Vraagstuk
openen Verslag der 1231ste ledenvergadering, gehouden op Woensdag 8 Nov. 1907
openen Over lettervormen. Ingezonden
openen Buitengewone huishoudelijke vergadering van Maandag den 16 December 1907, des avonds ten 8 uur, in het American-hotel te Amsterdam
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Over nieuwe uitgaven
openen Iets over het Londensch teekencongres
openen Een artikel over K.P.C. de Bazel door C.W. Nijhoff
openen Weekbladen en tijdschriften
openen Ingezonden
openen Hollandsche kunstenaars in Duitschland
openen De organische idee en het tooneel
openen Zijn we zoover?
openen [Harmonie-leer]
openen Jaarverslag v/d 1en secretaris over 1921
openen Mededeelingen betr. afgevaardigde leden
openen Lijst van afgevaardigde leden
openen Verschenen nummers van het maandblad Wendingen
openen Iets over "Kunstschrift" (Redis-Schrift) door J.L.M. Lauweriks
openen Verslag der Schoonheidscommissie te Amsterdam over 1921
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Kunstnijverheid
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Verslag der Schoonheidscommissie te Amsterdam over het jaar 1922
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Verslag van de handelingen van het Genootschap Architectura over 1922
openen Vereeniging voor Voortgezet en Hooger Bouwkunst-onderwijs te Amsterdam XIVe. jaarverslag. Cursus 1922-1923
openen Instituut voor sier- en nijverheidskunst, 's-Gravenhage
openen De kunstnijverheidsschool "Quellinius"
openen De Nederlandsche afdeeling op de Internationale Tentoonstelling van Moderne Decoratieve en Industrieele Kunst te Parijs in 1925
openen Prijsvraag voor het verkrijgen van monumentale lantaarns op den Dam, te Amsterdam, uitgeschreven door het gemeentebestuur van Amsterdam
openen Vereeniging voor voortgezet en hooger bouwkunst-onderwijs. XVde Jaarverslag 1923-24
openen [Mededeeling]
openen Concept notulen der 57e Algemeene Vergadering van het genootschap, gehouden op 19 December 1924, Heerengracht 545-549
openen De kern vasn een museum voor bouwkunst
openen Jaarverslag van den 1en secretaris
openen Tijdschriften
openen Instituut voor sier- en nijverheidskunst te 's-Gravenhage
openen De onderscheidingen op de Parijsche tentoonstelling
openen [Reactie]
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Buitengewoon nummer, gewijd aan de nagedachtenis van den architect K.P.C. de Bazel
openen Een groot verlies
openen Aan Dr. P.J.H. Cuypers op zijn zeventigsten geboortedag 17 mei 1897
openen Het uitgeleide aan K.P.C. de Bazel
openen Het sloopen der oude Beurs
openen De oude Beurs
openen Die neue Holländische Architektur
openen De nieuwe Hollandsche architectuur
openen Ir J.Th.J. Cuypers +
openen Jan de Meijer en de Nederlandse monumenten
openen Proefschrift over De Bazel
openen Hogere bouwkunst
openen Prijsvragen.
openen Nieuwe uitgaven.
openen De lichthal van een kantoor- en feestgebouw te Essenb. Arch. Prof. Alfred Fischer.
openen Chr. Bartels, Architect N.I.V.A.
openen Nieuwe uitgaven
openen Architecten en hun werk. II. K.P.C. de Bazel
openen De nieuwe Hollandsche architectuur
openen De nieuwe Hollandsche architectuur door J.L.M. Lauweriks
openen Hollandsche kunstenaars in den vreemde
openen Ontwerp voor een villa
openen Een prijsvraag voor het ontwerpen van frankeerzegels
openen Verslag der schoonheidscommissie te Amsterdam over 1921
openen Verslag der schoonheidscommissie te Amsterdam [...] 1922
openen Het uitgeleide aan K.P.C. de Bazel
openen K.P.C. de Bazel +
openen Vereeniging voor voortgezet en hooger bouwkunstonderwijs te Amsterdam
openen De Nederlandsche afdeeling op de internationale tentoonstelling van moderne decoratieve en industrieële kunst te Parijs in 1925
openen Juryrapport inzake de door het gemeentebestuur van Amsterdam uitgeschreven prijsvraag voor het verkrijgen van monumentale lantaarns op den Dam
openen Jan Hessel de Groot +
openen Lauweriks
openen "De mise en scène van de architectuur"-Plan the impossible'
openen De Hagener Impuls
openen Tentoonstelling eindexamenwerk 1948-'49 Instituut voor Kunstnijverheidsonderwijs te Amsterdam
openen Jugendstil in de Nederlandse schilderkunst en grafiek
openen Renaissance in edel metaal
openen De Nederlandse typografie en de "Jugendstil"
openen "Nieuwe Kunst" De herleving van de Nederlandse kunstnijverheid
openen 50 Jaar Academie van Bouwkunst Rede van architect A. Komter uitgesproken in de Noorderkerk te Amsterdam op 11 oktober 1958
openen Een groot verlies
openen De vaandels van Bernardine Schregel
openen Nieuwe kerkgewaden
openen Onvormelijke letters bij schrift en druk
openen Prijsvraag voor vier monumentale lantaarns op De Dam te Amsterdam
openen Juryrapport inzake de door het gemeentebestuur van Amsterdam uitgeschreven prijsvraag voor het verkrijgen van monumentale lantaarns op den Dam
openen Prijsvraag voor het verkrijgen van monumentale lantaarns op den Dam, te Amsterdam, uitgeschreven door het gemeentebestuur van Amsterdam
openen Bij den dood van J.L.M. Lauweriks
openen Weekstaten. Van 23 Maart tot 5 April
openen Boekbespreking
openen Bij het werk van W. Penaat
openen Wandversiering II.
openen Boekbespreking
openen [Woonhuis musicus]
openen De Rembrandt-tentoonstelling ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Rijksmuseum
openen Bloemen in vazen
openen De charme van het moderne porcelein
openen De geboorte van Christus in de oude schilderkunst
openen Fransche meesters
openen Uit de metaalnijverheid
openen J.H. Leliman
openen Een feestuitgave
openen Prijsvraag
openen De nieuwe richting in de achitectuur
openen Genootschap 'Architectura et Amicitia' Amsterdam
openen De Oude Beurs te Amsterdam
openen Tentoonstelling te Groningen
openen Architectura's twaalfde lustrum
openen Congres van kunstnijverheid
openen Kunstnijverheidstentoonstelling
openen M. de Klerk en K.P.C. de Bazel. +
openen Huisinrichting en Meubelkunst
openen Boekbespreking
openen Prijsvragen
openen Weekoverzicht
openen Jaarverslag van de Quellinusschool te Amsterdam
openen Technische vragen
openen J.L.M. Lauweriks +
openen Technische vragen
openen H. Walenkamp Czn. +
openen Technische vraagbaak
openen Verslag van de 1051ste gewone vergadering
openen Verslag van de 1053ste gewone vergadering
openen Verslag van de 1143ste gewone vergadering, op Woensdag 17 Sept. 1902 gehouden in het genootschapslokaal, cafe 'Parkzicht'
openen Een gemeente-architect voor Amsterdam
openen Verslag van de 1144ste gewone vergadering op Woensdag 1 Oct. 1902, gehouden in het genootschapslokaal, cafe "Parkzicht"
openen Ingezonden
openen De nieuwe Hollandsche architectuur
openen Indrukken eener tentoonstelling
openen Wereldbeeld
openen J.J. Vriend[.] Het leven van J.J. Vriend, een permanent pleidooi voor een menselijke architectuur tussen verstand en gevoel
openen Architectuurexposities in monumentenjaar
openen Wijdeveld 90 jaar - glimp van de slip van Wagner
openen Wat was Berlage? Cultuurpolitiek en architectuurgeschiedenis
openen Architectura 1893-1918
openen Bouwen 20/40 Te weinig illusies, te weinig partijdigheid
openen Boeken
openen Jaap Bakema
openen Lustrumtentoonstelling van 'Architectura et Amicitia' te Amsterdam
openen Het nieuwe American Hotel te Amsterdam (1)
openen Het nieuwe American Hotel te Amsterdam (2, slot)
Boeken:
(4)
openen Nieuwe Nederlandsche Ruimtekunst
openen Nieuwe Nederlandsche ruimtekunst
openen Nieuwe Nederlandsche ruimtekunst
openen Nieuwe Nederlandse Ruimtekunst
Lezingen:
(0)
Essay:
J.L.M. Lauweriks (1864-1932)

Johannes Ludovicus Matheus (Mathieu) Lauweriks is in 1864 in Roermond geboren. Zijn vader is er chef van de beeldhouwwerkplaats op het atelier van Cuypers-Stolzenberg. Wanneer architect Pierre Cuypers met zijn gezin naar Amsterdam verhuist, gaat het gezin Lauwerik ... meer

In 3.44 sec.