Gegevens over Lansdorp, N.
  Geboren te Amsterdam op 1885.04.04
  Overleden te Haarlem op 1968.01.18
Adres(sen): Schiedamse weg 260 b, 3025 AR Rotterdam
Banstraat 62, 1071 KB Amsterdam
van Alkemadelaan 350, 2597 AS Den Haag
Opleiding: Openbare Handelschool in Amsterdam/
Nevenfuncties: Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap in Rotterdam stichting van de N.V. Droogbak Maatschappij/lid/1915;Openbare Werken in Rotterdam/architect 1e klasse/1916-1919;Dienst Publieke Werken in Amsterdam/architect bij de afdeling Gebouwen van de/1919;Gemeentelijk Bouwburo van Ir. A.R. Hulshoff/architect/1919;Genootschap Architectura et Amicitia/tweede secretaris van het bestuur/1921;Schoonheidscommissie Bond van Nederlandse Architecten te Amsterdam/lid/1923;Technische Hoogeschool in Delft/Secretaris van Bouwkunst tentoonstellingscommissie/1923;Schoonheidscommissie Amsterdam Genootschap Architectura et Amicitia/lid/1923; Bouwraad van de gemeente Utrecht/lid/1925;Bouwraad van de gemeente Utrecht/lid/1925-;algemeen bestuur van de Vereeniging voor voortgezet en hooger Bouwkunstonderwijs/lid/1930;algemeen bestuur van de Vereeniging voor voortgezet en hooger Bouwkunstonderwijs in Delft/lid/1931-;Hooger Bouwkunst onderwijs te Amsterdam/begeleider van groot ontwerp voor 4e jaars studenten/;Hooger Bouwkunst onderwijs te Amsterdam/docent in klein ontwerp 1 en 2/1931;Dienst van de Publieke Werken in Amsterdam/hoofdarchitect bij de afdeling Gebouwen/1929-1932;Technische Hogeschool Delft afdeling Bouwkunde/hoogleraar/1932-1955;Schoonheidscommissie Delft/voorzitter/1934;Prijsvraag voor een vacantie-en weekend huisje aan de Vecht voor een intellectueel Amsterdams echtpaar met twee zonen/jurylid/1936;Hooger Bouwkunst onderwijs te Amsterdam/docent voor vak 1 architectonisch tekenen voor 3e jaars studenten/1936;algemeen bestuur van de Vereeniging voor voortgezet en hooger Bouwkunstonderricht/lid/1936;Hooger Bouwkunst onderwijs te Amsterdam/docent voor architectonisch ontwerpen voor 2e jaars studenten/1936-1937;Gemeentelijke Nijverheidsschool Dordrecht/lid van examencommissie/;Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam/jurylid op voordracht van Commissie van Toezicht/;Architectura et Amicitia/lid van Commissie van Beoordeling/1936;Technische Hoogeschool Delft/lid van Commissie van de Stedebouwkundige Leergang/1937;schetsexcursie naar Zierikzee/begeleider/1936;Prix de Rome 1946/jurylid/1946;Prix de Rome 1950/jurylid/1950;Prix de Rome 1954/jurylid/1954;Welstandscommissie Supervisor over het Supervisiegebied Mariahoeve te Den Haag/lid/1956
Werken:
(74)
openen Ambachtsschool Kampen
openen Brandweerkazerne Amsterdam
openen Brug Koningshaven Rotterdam
openen Buro J.O.S.S. Oude Delft Delft
openen Complex arbeiderswoningen Stadionbuurt Amsterdam
openen Derde Openbare lagere Montessorischool Hygieaplein 7 1076 RT Amsterdam
openen Diverse gebouwen voor Dr. Mr. Willem van de Berghstichting Noordwijk aan Zee
openen Doelencomplex Doelenplein Delft
openen Dubbele G.L.O.-school Oude Schans, Nieuwe Batavierstraat, Nieuwe Uilenburgerstraat Amsterdam
openen Dubbele G.L.O.-School Ribesstraat 13-15 Amsterdam
openen Dubbele openbare lagere school Amsterdam
openen Dubbelschool Huismanshof 11-13 Betondorp Amsterdam
openen Dubbelschool voor GLO Azaleastraat 19-21 Amsterdam
openen Dubbelschool voor GLO Smaragdplein 3-5 Amsterdam
openen G.L.O. School Tuindorp Nieuwendam Amsterdam
openen Gebouwen voor geestzwakke kinderen Noordwijk
openen Gemeente Badhuis Andreas Bonnstraat 28 1091 AZ Amsterdam
openen Gemeente Badhuis Smaragdplein Amsterdam
openen Gemeente Badhuis Wittenburgerhoofd 1 1018 LL Amsterdam
openen Gemeente Bibliotheek Nieuwe Markt 1a 3011 HP Rotterdam
openen Gemeentelijk Lyceum voor meisjes Reinier Vinkeleskade 62 1071 SX Amsterdam
openen Gemeentelijke Scholen en woningen Bernard Kochstraat Amsterdam
openen Gemeentelijke Universiteit Amsterdam
openen Hervormde kerk Delft (Wippolder)
openen Hofplein Rotterdam
openen Huis Wapen van Savoye Gemeente Archiefdienst Oude Delft 169 2611 HB Delft
openen Kerk Amsterdam (Noord)
openen Kiosken Amsterdam
openen Kunsthistorische Instituut Rotterdam
openen L.O.-school Wingerdweg 12-14 Amsterdam
openen M.T.S. voor Bouwkunde Dintelstraat, Dongestraat Amsterdam
openen Markthal Jan van Galenstraat Amsterdam
openen Meisjes-H.B.S. Gerrit van der Veenstraat 99 (vroeger Euterpestraat) 1077 EL Amsterdam
openen Middenstandswoningen Holendrechtstraat 12-40 Amsterdam
openen Middenstandswoningen Vechtstraat Amsterdam
openen Mirandabad President Kennedylaan Amsterdam
openen Museum Boijmans Van Beuningen Museumpark 18-20 3015 CX Rotterdam
openen Nieuwe Kerk Grote Markt 2 2611 GT Delft
openen Nijverheidsschool Kampen
openen Politiebureau Zeist
openen Prinsenhof (voormalig Sint-Agathaklooster) Oude Delft delft
openen Prinsenhof St. Agathaplein 1 2611 HR Delft
openen Protestantse kerk Rotterdam
openen Purmerschool Purmerplantsoen Amsterdam
openen Raadhuis
openen Raadhuis Amsterdam
openen Raadhuis uitbreiding Oudezijds Voorburgwal Amsterdam
openen Resedaschool Wingerdweg 28-34 Amsterdam
openen Rusthuis Oldesloo Den Haag
openen Scholen Jan Lievensstraat 1074 TE Amsterdam
openen Scholencomplex Maas en Scheldestraat Amsterdam
openen School de Purperreiger voor VO Celebesstraat 80 Amsterdam
openen School Kattenburgerkade 1018 KP Amsterdam
openen Sportgebouw Zuidelijke Wandelweg Amsterdam
openen Stadionschool voor GLO Hygieaplein 47 Amsterdam
openen Toren van St. Ursulakerk Delft
openen U.L.O.-school Borssenburgplein 11-13 Amsterdam
openen V.O.-School Tuindorp Buiksloot Amsterdam
openen Vijfde Montessorischool Herschelstraat 2-4 Amsterdam
openen Villa Bussum
openen Vossiusgymnasium Messchaertstraat - W. Royaardstraat Amsterdam
openen Vrijstaande school voor schipperskinderen Harm Smeengeschool Droogbak 1c 1031 GE Amsterdam
openen Waalse kerk Delft
openen Woningbouw en woningblok Amsterdam (Zuid)
openen Woningbouwcomplex Admiraal de Ruijterweg Amsterdam
openen Woningbouwcomplex Jan Lievensstraat 44-70 Amsterdam
openen Woningbouwcomplex Ruysdaelstraat 1-35 Amsterdam
openen Woningbouwcomplex Schubertstraat 56-66 Amsterdam
openen Woonhuis Banstraat 62 Amsterdam
openen Woonhuis Lutmastraat 205 Amsterdam
openen Woonhuizen Admiraal de Ruijterweg 382-388 Amsterdam
openen Woonhuizen Molukkenstraat 147-157 Amsterdam
openen Ziekenhuis Ermelo
Artikelen:
(198)
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag der 1233e gewone vergadering, gehouden op Woensdag den 4 DEcember 1907, des avonds 8 uur, in het genootschapslokaal "Parkzicht"
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Buitengewone huishoudelijke vergadering van Maandag den 16 December 1907, des avonds ten 8 uur, in het American-hotel te Amsterdam
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1302de ledenvergadering, gehouden op Woensdag 29 November 1911 in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1303de gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 13 December 1911 in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Genootschapsprijsvragen
openen Verslag van de 1313de gewone ledenvergadering, tevens gecombineerde vergadering van de Afd. Amsterdam dser Maatschasppij tot Bevordering der Bouwkunst en van het Genootschap Architectura et Amicitia, gehouden op Woensdag 1 mei 1912 in het genootschapslokaal in Parkzicht
openen Verslag van den toestand en van de handelingen van het genootschap "Architectura et Amicitia" gedurende het jaar 1912, uitgebracht in de 57ste Algemeene Vergadering op 18 December 1912
openen Genootschapsprijsvragen 1911
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Mededeelingen betr. afgevaardigde leden
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Jaarverslag v/d 1en secretaris over 1921
openen Lijst van afgevaardigde leden
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Concept notulen van de 56e algemeene vergadering
openen Ontvangen tijdschriften
openen Verslag van de ledenvergadering, gehouden op Dinsdag 26 Februari 12924.
openen Verslag van de ledenvergadering gehouden op Woensdag 9 Juli 1924
openen Vereeniging voor voortgezet en hooger bouwkunst-onderwijs. XVde Jaarverslag 1923-24
openen Bouwraad, ingesteld door het Utrechtsch kunstverbond
openen De afdeeling gebouwen van P.W. Amsterdam op de Parijsche tentoonstelling
openen Willem Kromhout Architect BNA 1864 10 mei 1934
openen Herbouw van het Haagsche Korte Voorhout
openen De toren van de Nieuwe Kerk te Delft
openen Professor F.A. Eschauzier
openen Leergang ziekenhuisbouw
openen Personalia
openen Priijsvragen
openen U moet weten:
openen Schiedams nieuwe raadhuis
openen Stedebouwkundige adviseurs voor Delft
openen U moet weten
openen Grote bouwopdrachten
openen Prix de Rome 1954
openen Personalia
openen Geding over Schiedamse stadhuisprijsvraag thans beslecht
openen Prof. Lansdorp verlaat T.H.
openen Doopsgezind rusthuis te Den Haag
openen Bouwplannen
openen U moet weten ...
openen Prof. Nicolaas Lansdorp overleden
openen Gemeentelijk bibliotheekgebouw te Rotterdam
openen Inaugureele rede van Prof. N. Lansdorp
openen `Tentoonstellingen en congressen Tentoonstelling H.B.O.
openen Naschrift.
openen Het jury-rapport inzake het Amsterdamsche raadhuis
openen De raadhuisprijsvraag voor Amsterdam
openen De prijsvraag voor het raadhuis van Amsterdam
openen Prijsvraag voor het Amsterdamsche raadhuis Uittreksel uit het jury-rapport
openen De prijsvraag voor het raadhuis van Amsterdam
openen De Amsterdamsche raadhuisquaestie in de branding
openen Het Amsterdamsche raadhuis in den Amsterdamschen raad
openen Leergang: ingenieur - studie - praktijk
openen Lijst van Architecten voor Volkswoningbouw
openen Algemeene Architecten-Associatie
openen gevelschetsen door N. Lansdorp
openen Complex arbeiderswoningen bij het stadion te Amsterdam
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1921
openen Situatie Amstels Bouwvereeniging
openen Prijsvraag voor een hedendaagsche straatverlichting, uitgeschreven door de vereeniging "Kunst aan het volk"
openen Bouwkunst-tentoonstelling
openen De verbouwing van het raadhuis te Amsterdam 1923
openen Jury-rapport van de ideeënprijsvraag voor een straatverlichting
openen Het gebouw van de Nederlandsche Handelmaatschappij en toevalligheden
openen Jubileum's tentoonstelling bouwkunst 1898-1923 te Amsterdam
openen Onuitgevoerd ontwerp voor een dubbele LO-school in het tuindorp Nieuwendam aan de overzijde van het IJ [...]
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1923
openen Bouwraad ingesteld door het Utrechtsch Kunstverbond
openen Berichten
openen Kroniek van de week
openen Jaarverslag van de B.N.A. over 1927
openen Indrukken van de Edison lichtweek te Amsterdam
openen De gemeentelijke meisjes H.B.S. aan de Euterpestraat, te Amsterdam
openen Prof. Lansdorp
openen Willem Kromhout Architect BNA 1864 10 mei 1934
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1934
openen "Bouwacoustiekdag" te Delft
openen Een vacantie- en weekendhuis aan de Vecht
openen Samenstelling van het bestuur en de Permanente Commissies in 1936
openen Samenstelling van den Architectenraad
openen Samenstelling Raden van Orde in de Districten
openen Prix de Rome voor de bouwkunst 1946
openen Mededelingen van de B.N.A.
openen Over het afscheidscollege van Professor N. Lansdorp
openen Over de tentoonstelling "Collectie Van der Steur"
openen Personen
openen Prix de Rome voor Schone Bouwkunst 1946
openen Prix-de-Rome voor Schone Bouwkunst 1950
openen Prix-de-Rome voor Schone Bouwkunst 1954
openen Verslag van de Jury voor de wedstrijd in de Schone Bouwkunst 1954 uitgebracht aan de Commissie van Toezicht op de Rijksakademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam
openen Allerlei. Stedebouwkundige leergang
openen Allerlei. De N.V.L. en het schuilplaatsenvraagstuk
openen Juryrapport [prijsvraag raadhuis Schiedam]
openen De Prix de Rome Wedstrijd voor Bouwkunst
openen Tentoonstelling van Ontwerpen voor een Stadsdeel Arbeiderswoningen bij het Stadion te Amsterdam
openen De toren van de Nieuwe Kerk te Delft. Geschiedenis van de bouw en het verloop der restauratie.
openen Willem Kromhout Architect BNA 1864 10 mei 1934
openen De Toren van de Nieuwe Kerk Te Delft
openen Onuitgevoerd ontwerp voor een dubbele G.L.O. school in het Tuindorp Nieuwendam
openen 'Bouwacoustiekdag' te Delft
openen Willem Kromhout Architect BNA 1864 10 mei 1934
openen Genootschapsprijsvragen 'Architectura et Amicitia' 1914
openen Genootschapsprijsvragen 'Architectura et Amicitia' 1916
openen Architectura's twaalfde lustrum
openen Examens Teekenen M.O.
openen Stedenverfraaiïng
openen Mededeelingen
openen 12e Internationale Architectencongres
openen Prof. N. Lansdorp
openen 'Openbare Gebouwen'
openen Nieuw Gemeentelijk Gymnasium
openen Een rondwandeling door Amsterdam-Zuid. II
openen De Tentoonstelling van de Club H.B.O.
openen De nieuwe Centrale Markt te Amsterdam. Ontwerp: Publieke werken, afd. Gebouwen. (Arch. Prof. N. Lansdorp)
openen Mededeelingen
openen De Cursus voor Voortgezet en Hooger Bouwkunst Onderricht
openen Nederlanders onderscheiden op de Exposition Internationale te Parijs
openen Mededeelingen
openen Het tuindorp Heiplaat
openen Lustrumtentoonstelling van 'Architectura et Amicitia' te Amsterdam
openen Prix de Rome voor schone Bouwkunst 1954
openen Jury-rapport van de ideeënprijsvraag voor een straatverlichting
openen Een ideeënprijsvraag voor straatverlichting
openen Verslag van den Bouwraad te Utrecht over het jaar 1924
openen Bouwraad ingesteld door het Utrechts Kunstverbond
openen Jaarverslag van de vereeniging voor voortgezet en hooger Bouwkunst onderricht 1924-25
openen De onderscheiding van de afdeeling gebouwen P.W. op de Parijsche tentoonstelling
openen XXIIste jaarverslag 1930-31 voor voortgezet en hooger bouwkunstonderwijs
openen Prof. N. Lansdorp
openen Professor N. Lansdorp
openen Gemeentelijk Bibliotheekgebouw te Rotterdam
openen Vereeniging voor voortgezet-en hooger Bouwkunstonderwijs XXIe jaarverslag 1929-30
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1934
openen Rapport van de Jury over het ontwerp van den Heer Arthur Staal
openen Jaarverslag 1935. Vereeniging voor voortgezet en hooger Bouwkunstonderricht
openen Cursus H.B.O.
openen Rapport van de Commissie van Beoordeling
openen Stedebouwkundige Leergang aan de Technische Hoogeschool te Delft
openen Zierikzee
openen Vereeniging voor voortgezet en hooger Bouwkunstonderricht
openen Verslag van de Jury van den eindkamp voor den wedstrijd in de Schoone Bouwkunst
openen Prix de Rome voor schone Bouwkunst 1946
openen Prix de Rome voor Schone Bouwkunst 1950
openen Prix de Rome voor Schone Bouwkunst 1954
openen Raadgeving voor Architekten die in Den Haag gaan bouwen
openen Schoonheids-Commissie te Amsterdam
openen Bouwkunst tentoonstelling
openen De onderscheiding van de afdeeling gebouwen P.W. op de Parijsche tentoonstelling
openen De laatste school van Nico Lansdorp: Het Vossiusgymnasium
openen Vereenigingsnieuws. Architect N. Lansdorp
openen Technische Hogeschool. Afscheidscollege Prof. Lansdorp
openen Tekeningen van Prof. N. Lansdorp in het Prinsenhof
openen Prof. N. Lansdorp (82) overleden
openen Prof. N. Lansdorp vraagt ontslag
openen En de bouwmeester bouwt maar voort
openen Over het afscheidscollege van Prof. N. Lansdorp
openen Lustrum tentoonstelling van 'Architectura et Amicitia' te Amsterdam
openen Kroniek LXIX. Architectuur - tentoonstelling van A. et A. te Amsterdam
openen Kroniek LXX. Bouwkunst - tentoonstelling van A. et A
openen Kroniek LXXI. Bouwkunst - tentoonstelling van A. et A
openen Prof. N. Lansdorp 4 April 70 jaar
openen Gevelschetsen door N. Lansdorp
openen Complex arbeiderswoningen bij het Stadion te Amsterdam
openen De verbouwing van het Raadhuis te Amsterdam 1923
openen Kiosken
openen De nieuwe vleugel van het Raadhuis te Amsterdam
openen Het bouwplan is gereed
openen Vossius-gymnasium verdient plaats op monumenten lijst
openen Het scholencomplex Dongestraat
openen Het nieuwe Vossius-gymnasium
openen Vossius-gymnasium geopend
openen Amsterdamsche H.B.S. voor Meisjes
openen Dubbele school voor G.L.O. op Uilenburg te Amsterdam
openen De Gemeentelijke Meisjes H.B.S. aan Euterpestraat, te Amsterdam
openen Situatie Amstels Bouwvereeniging
openen Halve eeuw Vossius-gymnasium-1926-1976
openen Afgevaardigde leden van Architectura et Amicitia
openen Architectuur in uitbreiding 'Zuid' te Amsterdam
openen Bouwwerken van afdeeling gebouwen der Publieke Werken te Amsterdam door Jan Gratama
openen
Boeken:
(6)
openen Kleine Woningen
openen Delft Architectuurgids
openen A et A. Genootschap Architectura et Amicitia 1855-1990
openen Moderne architectuur in Nederland 1900-1940
openen Wie is dat?
openen Nederland bouwt in baksteen
Lezingen:
(1)
openen Inaugureele rede over openbare gebouwen door N. La
Essay:
N. Lansdorp (1885-1968)

Architect Nicolaas Lansdorp jr. is op 4 april 1885 te Amsterdam geboren. Hij heeft in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Heemstede en Haarlem gewoond. Op de leeftijd van 82 jaar, op 18 januari 1968, is N. Lansdorp overleden in het Groot Gasthuis in Haarlem.(1) Zijn talent ... meer

In 9.93 sec.