Gegevens over Landré, J.N.
  Overleden te Amsterdam op 1910
Adres(sen): Amsterdam,
Nevenfuncties: inrichting voor Monier-werken 'De Amstel'/directie/;bureau architect Gosschalk/medewerker/;Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, afdeling Amsterdam/bestuurslid/
Werken:
(0)
Artikelen:
(15)
openen Bouwkundig-opzichtersexamen
openen Kronyk, geschiedenis van het genootschap "Architectura et Amicitia["] van 1855-1905
openen Hervormd sanatorium te Driebergen
openen Jaarverslag 1907-1908
openen Jaarverslag 1906-1907
openen Jaarverslag 1904-1905
openen Vergaderingen
openen J.N. Landré †
openen Boekaankondiging
openen De inzending der Nederlandsche architecten te Berlijn
openen Binnenlandsche berichten
openen Diploma voor Bouwkundig Opzichter
openen Ontwerp voor een mausoleum
openen Woonhuisgevel, tevens Schildersatelier
openen J.N. Landré
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
Essay:
J.N. Landré (1842-1910)

J.N. Landré was o.a. omstreeks 1885 de architect van een groot en voor die tijd zeer geavanceerd huis voor H.M.J. van Loon, op een buiten bij Driebergen, met een eigen electriciteitscentrale, een watertoren en waterleidingsnetwerk.

NB: het oeuvre van J.N. Land ... meer

In 2.42 sec.