Gegevens over Kuysten, A.M.
  Geboren te ... op 1887
  Overleden te ... op 1968
Nevenfuncties: ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting/hoofdingenieur-directeur in vaste dienst/?-1952
Werken:
(0)
Artikelen:
(20)
openen Prijsvragen-rubriek. Prijsvraag Heerenhofstad 3 van de vereeniging Bouwkunst en Vriendschap te Rotterdam. Juryrapport
openen Prov. directies Volkshuisvesting
openen Combinatie Wederopbouw - Volkshuisvesting
openen Personalia
openen Boekbesprekingen
openen Buitengewone studieprijsvraag. De Heerenhofstad
openen Ontwerp Boerderij
openen Technische vragen
openen De ontsiering van stad en land en hare bestrijding
openen Technische vragen
openen Aan welke aesthetische eischen moeten bouwwerken voldoen?
openen Volkshuisvesting en stedebouw
openen Het Geldersch Genootschap tot Bevordering en instandhouding van den schoonheid in stad en land
openen Technische vraagbaak
openen De arbeidersklasse heeft zijn eigen monumenten
openen Personalia
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
Essay: A.M. Kuysten (1887-1968)

A.M. Kuysten was tot 1 mei 1952 als hoofdingenieur-directeur in vaste dienst bij het ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting.

NB: het oeuvre van A.M. Kuysten is niet (volledig) geïnventariseerd.
In 1.85 sec.