Gegevens over Kuipers, E.F.
  Geboren te 't Meer op 1871.08.30
  Overleden te Huizen op 1954.12.17
Opleiding: Quellinusschool Amsterdam/
Ereblijken: zilveren medaille Quellinusschool Amsterdam/
Archief: NAi/KUIP
Werken:
(0)
Artikelen:
(56)
openen Van der Vlugt als realisator
openen Prijsvraag voor de teekening van een reclame-biljet voor "Zutphen Vooruit"
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen 1204de gewone, tevens 50ste algemeene genootschaps-vergadering, gehouden op Woensdag 20 December 1905 in "Parkzicht"
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen 1207 te gewone genootschapsvergadering, gehouden op Woensdag 7 Februari 1906 in "Parkzicht"
openen Verslag der 1218e gewone tevens 51ste algemeene genootschapsvergadering gehouden in "Parkzicht" op Woensdag 19 Dec. 1906
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag der 1220e gewone genootschapsvergadering, gehouden in het genootschapslokaal op Woensdag 23 Jan. 1907
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag der 1221ste gewone genootschapsvergadering, gehouden 6 Februari 1907 in Parkzicht
openen Genootschapsprijsvragen 1907. Programma
openen Adres aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake het Vredespaleis
openen Prijsvraag voor een genootsschapsstempel. Rapport der jury
openen Prijsvraag voor een omslag voor het plaatwerk "De Architect"
openen Verslag van den toestand van het genootschap "Architectura et Amicitia" over het jaar 1907. Uitgebracht in de 52ste Algemeene Vergadering van 18 December 1907
openen Rapport der jury inzake beoordeeling der ingekomen antwoorden op de genootschapsprijsvragen 1907
openen Bond van Nederlandsche Architecten
openen Overzicht van de week
openen Van allerlei aard
openen [Uit het Bouwkundig Weekblad ...]
openen Verslag der Schoonheidscommissie te Amsterdam over 1921
openen Kunstnijverheid
openen Verslag der Schoonheidscommissie te Amsterdam over het jaar 1922
openen Personalia
openen De smaad van Kareol
openen Het handelsgebouw "Atlanta" aan het Leidsche Boschje te Amsterdam.
openen Architect B. v.d. Nieuwen-Amstel.
openen Een mislukt instituut
openen Twee tachtigjarige architecten
openen Mededelingen der B.N.A. [overlijdensberichten]
openen Correctie foto publicatie in het vorige nummer
openen Wat de redactie ervan denkt
openen Prijsvragen
openen De ontsiering van stad en land
openen De Dambebouwing
openen Kunstnijverheidstentoonstelling
openen Op en om de Dam te Amsterdam
openen Gebouw van de Amsterdamsche Maatschappij voor Jongemannen te Amsterdam
openen Tentoonstelling van den Kring Hilversum B.N.A.
openen Aankondiging Aanbestedingen
openen Afloop Aanbestedingen
openen Een nieuwe flat te 's-Hage
openen Mededeelingen
openen De gebroeders Kuipers, architectuur in een overgangstijd
openen Tentoonstelling gebroeders Kuipers
openen Friese architectuur in belangstelling
openen Het Museumplein en de architectuur van de gebroeders Van Gendt
openen 'Een ijle kolos': Kareol als toetssteen monumentenbeleid
openen Personalia
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
Essay:
E.F. Kuipers (1871-1954)

De gereformeerde gebroeders Kuipers, Roelof (1855-1922), Tjeerd (1857–1942) en Foeke (1871-1954) treden alle drie als architect in het voetspoor van hun vader, die timmerman-aannemer was. Het archief bij het NAi is fragmentarisch van aard en bevat tekeningen en schet ... meer

In 1.97 sec.