Gegevens over Kruisweg, C.J.
  Geboren te ... op ...
  Overleden te Bussum op 1952
Nevenfuncties: Gooise schoonheidscommissies/lid/;Gooise schoonheidscommissies/voorzitter/;hoofdbestuur Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunde te Amsterdam/lid/;arbitrage-commissie voor de Bouwbedrijven in Nederland/lid/;gemeente Bussum/wethouder/
Werken:
(0)
Artikelen:
(44)
openen De tuinstad-tentoonstelling
openen [Uit het Bouwkundig Weekblad ...]
openen Personalia
openen Examens voor bouwkundig Opzichter
openen Openbare Leeszaal te Bussum
openen Openbare leeszaal te Bussum
openen Verdeeling van den volkswoningbouw over architecten
openen Onderlinge verhouding tusschen architecten bij verbouwingen
openen Schoonheidscommissie Laren (NH).
openen De nieuwe zegelwet
openen De onderlinge verhouding van architecten bij verbouwingen
openen Plagiaat II
openen Jaarverslag
openen Plagiaat
openen Het verzoek van de gemeentelijken woningdienst te Amstedam inzake de honoraria-regeling van architecten ten behoeve van den woningbouw door bouwvereenigingen
openen De strijd van de afdeeling Enschede van den Nederl. Aannemersbond
openen Art. 24 der A.A.V.
openen Verslag der Bestuursvergadering
openen Electrische centrale voor het landgoed 'Twickel' te Delden
openen Pensioenfonds voor het personeel van architecten
openen Jaarverslag der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Jaarverslag 1915-1916
openen Pensioenfonds voor het personeel van architecten
openen Studieprijsvraag
openen Rapport van de commissie tot afwikkeling van punt 16 van het werkprogramma der M.B.V.A.
openen Studie-prijsvraag 1918. Een ontwerp voor een tijdelijk restaurant [...]
openen Ledenvergadering
openen Officieel gedeelte
openen Jaarverslag der M.B.V.A. over 1917
openen Tentoonstelling M.B.V.A.
openen Mesdedeelingen van het bestuur
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1928
openen Kroniek van de B.N.A. over 1952
openen Mededelingen van de B.N.A.
openen Korte Berichten
openen Studie-prijsvraag 1918. Een ontwerp voor een tijdelijk restaurant [...]
openen Examens voor Bouwkundig Opzichter en voor Bouwkundig Teekenaar
openen Studie-prijsvraag voor een ontwerp van een tijdelijk restaurant
openen De Alg. Ned. Opzichters- en Teekenaarsbond in 1916 en 1917
openen Examens voor Bouwkundig Opzichter en Bouwkundig Teekenaar, ingesteld door de Maatschappij ter Bevordering der Bouwkunst en af te nemen in 1916
openen Examens voor Bouwkundig Opzichter en Bouwkundig Teekenaar, ingesteld door de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst in 1917
openen Aanbestedingen
openen Studie-prijsvraag 1918. Een ontwerp voor een tijdelijk restaurant uitgeschreven door de 'Vereeniging tot bevordering der Bouwkunst' te Utrecht
openen Personalia
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
Essay:
C.J. Kruisweg (1868-1952)

Cornelis Jacobus Kruisweg was wethouder van Bussum. Kruisweg heeft vooral in Bussum veel openbare gebouwen, scholen en kerken gebouwd. Hij was o.m. voorzitter en lid van de verschillende Gooise schoonheidscommissies, lid van het hoofdbestuur van de Maatschappij ter B ... meer

In 3.28 sec.