Gegevens over Kromhout, W.
  Geboren te Rotterdam op 1864.05.10
  Overleden te Voorburg op 1940.06.21
Adres(sen): Eerste Diergaardestraat 712, Rotterdam
, Utrecht
, Koepang (Timor, Nederlands Ind
, Ternate
, Kendal (Java)
Anthoniestraat, Gouda
, Den Haag
Heerenmarkt 15, Amsterdam
, Antwerpen
Marnixstraat 29, Amsterdam
Reguliersgracht 120, Amsterdam
Kerkstraat 135, Amsterdam
Parklaan 10, Bussum
Damrak 95, Amsterdam
Prinsengracht 810, Amsterdam
Wouwermanstraat, Amsterdam
Vijverlaan 70, Rotterdam-Kralingen
Oosteinde 263, Voorburg
Opleiding: Gouvernements lage school Ternate/1872;lagere school en avondschool Gouda/1878;Haagsche Ambachtsscho
Ereblijken: Ridder in de Kroonorde Italië/1907;
Archief: NAi/KROM;NAi/Fotocollectie studiezaal Kromhout
Werken:
(123)
openen Academie voor Beeldende Kunst Rotterdam
openen Administratiegebouw Goudriaan Delft
openen Affiche bouwkunsttentoonstelling Amsterdam
openen American Hotel Amsterdam
openen Apotheek met dubbel woonhuis Amsterdam
openen Appartementen Buitenrust Den Haag
openen Atelier De Wijde Blick Renkum
openen Banier voor Nederlandsche Toeristenbond
openen Bankgebouw Lissesche Bankvereeniging Lisse
openen Betimmering vergaderzaal kantoorpand Goudriaan
openen Beweegbare en monumentale brug Amstel
openen Bierbrouwerij Heineken Rotterdam
openen Biljartzaal Nederlandsch Panopticum Amsterdam
openen Brandweerkazerne voor veertig man
openen Brochure Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen Rotterdam
openen Buffet voor sociëteit
openen Cafe-restaurant Pschorr Rotterdam
openen Concertgebouw De Doelen Rotterdam
openen Damhotel Amsterdam
openen Damplein Amsterdam 1907 (ontwerp W. Kromhout en G.J. Rutgers)
openen Decoraties voordeur Dordrecht
openen Drie winkelwoningen te Hilversum
openen Drukkerij Wijt & Zn. Rotterdam
openen Drukkerij 'De Fakkel' Amsterdam
openen Dubbel woonhuis Essenlaan Rotterdam
openen Dubbele villa De Leur Bussum
openen Fontein Museumplein Amsterdam
openen Gasfabriek Haarlemseweg Amsterdam
openen Gedenkteken voor zeegevecht
openen Gedenkzuil Onzer Eeuw
openen Gemeentehuis Rotterdam
openen Gemeentehuis Zutphen
openen Grafmonument Harco Kromhout
openen Herdenkingsmonument voor G.J. de Jongh
openen Hoofdingang lustrumtentoonstelling Genootschap Architectura et Amicitia
openen Hotel American Leidscheplein Amsterdam
openen Hotel De Bisschop Amsterdam
openen Hotel Klarenbeek Rotterdam
openen Inrichting Internationale Kunstnijverheidstentoonstelling Milaan
openen Inrichting Nederlandse Afdeling van Internationale Tentoonstelling van Moderne Decoratieve Kunst Turijn
openen Inrichting Nederlandse Wereldtentoonstelling Luik
openen Inrichting tentoonstelling Genootschap Arti et Amicitiae
openen Interieur Goudriaan
openen Interieur passagiersschip Dempo Rotterdam
openen Interieur woonkamer
openen Kamerscherm
openen Kantoorgebouw De Noordzee Rotterdam
openen Kantoorgebouw Diepeveen Rotterdam
openen Kantoorgebouw Raad van Arbeid Groningen
openen Kantoorgebouw Scheepvaartvereeniging-Zuid Rotterdam
openen Kantoorgebouw Steenkolen-Handelsvereeniging Rotterdam
openen Kantoorgebouw 'Ships that pass in the night' Rotterdam
openen Kleurenaffiche voor feest
openen Koninginnebrug Rotterdam
openen Koninklijk verblijf
openen Koopmansbeurs Rotterdam
openen Lambrizering kantoorgebouw Rotterdamsche Lloyd Rotterdam
openen Monument Van Heutsz Amsterdam
openen Monument voor Frans Hals
openen N.H. Grote of Sint-Janskerk Achter de Kerk Gouda
openen Nederlands paviljoen op de Wereldtentoonstelling Brussel 1908-1910
openen Omslag Genootschapskalender Architectura et Amicitia
openen Ontwerp tot Bebouwing van het Damrakterrein en tot Verbetering der Toegangen tot den Dam Amsterdam
openen Ontwerptekeningen beursgebouw Damrak Amsterdam
openen Ontwerptekeningen tentoonstelling Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Ontwerptekeningen voor trapleuning
openen Oogziekenhuis Rotterdam
openen Paleis voor Volksvlijt Amsterdam
openen Paviljoen Nederlandse afdeling Internationale Tentoonstelling San Francisco
openen Paviljoen Nederlandse afdeling Wereldtentoonstelling Brussel
openen Plan West bebouwing Savornin Lohmanplein Den Haag
openen Reclame-affiche Bennewits & Co.
openen Reisschetsen en reisverslagen Willem Kromhout
openen Restaurant Krasnapolsky Londen
openen Restauratie Cunerakerk Rhenen
openen Restauratie Nederlands Hervormde kerk Schoonhoven
openen Restauratie Sint Janskerk Gouda
openen Rijksacademie voor Beeldende Kunsten Amsterdam
openen Scheepvaartmuseum Rotterdam
openen Schouw trouwzaal stadhuis van Den Haag
openen Sint Nicolaaskerk Amsterdam
openen Smeedijzeren markies voor schouwburg
openen Sociëteitsgebouw 'S.G.'
openen Stadion 'Stockholm'
openen Stedebouwkundig herinrichtingsplan voor de Dam Amsterdam
openen Stedebouwkundige studie Blijdorpse polder
openen Stedebouwkundige studie Hofplein Rotterdam
openen Stedenbouwkundig plan met woningen Gooilust Bussum
openen Straatversiering inhuldiging koningin Wilhelmina Amsterdam
openen Straatversieringen huwelijk Wilhelmina en Hendrik Amsterdam
openen Straatversieringen Marinefeesten Den Helder
openen Studietekeningen Kromhout Academie voor Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen te Rotterdam
openen Tentoonstellingsgebouw 'Oud-Holland' Amsterdam
openen Toegangsbiljet lustrum Genootschap Arti et Amiticiae
openen Trapleuning raadhuis
openen Tribune Beursplein Amsterdam
openen Twee villa's en dubbel woonhuis Heemstede
openen Van Iterson ziekenhuis Gouda
openen Van Ittersonziekenhuis Gouda
openen Vaste brug Rokin Amsterdam
openen Vijftig woningen en kantoorgebouw Rotterdam
openen Villa De Meent Bussum
openen Villa Diepeveen Rotterdam
openen Villa Driebergen
openen Villa Huize Y-hoek Bussum
openen Villa Jorissen Dordrecht
openen Villa Museumplein Amsterdam
openen Villa Ruys Noordwijk
openen Villa Vissering Amsterdam
openen Villa Ypenhof Rotterdam
openen Villa 'Voor kunstminnaar' Amsterdam
openen Vredespaleis en bibliotheek Den Haag
openen Vrijmetselaarsloge Huize Vondel Amsterdam
openen Wereldtentoonstelling Brussel 1910
openen Winkelwoning Noordeinde Den Haag
openen Woningblok Vondelpark Amsterdam
openen Woonblok en kantoor Voorburgstraat Rotterdam
openen Woonhuizen Kralingse Plaslaan Rotterdam
openen Woonhuizen Oosterbeek
openen Woonhuizen 's-Gravenweg Rotterdam
openen Zaadpakhuis Arnhem
openen Zaadpakhuis Nederlandse Heidemaatschappij Arnhem
openen Ziekenhuis Engelenberg Kampen
Artikelen:
(545)
openen Waarom ik niet aan prijsvragen meedoe[.] Door Ing. W. Ersen
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag der 1104e gewone vergadering gehouden op 14 Februari j.l. in het Genootschapslokaal te Amsterdam
openen Aan hert bestuur van het Genootschap "Architectura et Amicitia" te Amsterdam
openen Verslag van de 1106e gewone vergadering gehouden op 14 Maart j.l. in het Genootschapslokaal te Amsterdam
openen Verslag van de 1109e gewone vergadering gehouden op 25 April 1900 in het Genootschapslokaal te Amsterdam
openen Waardeering
openen Wijziging en aanvulling van artikel 77 der wet tot regeling van het middelbaar onderwijs
openen 9e lustrum van het genootschap te vieren in 1901
openen Verslag van de 1114e gewone vergadering gehouden op Woensdag den 24sten Oct. 1900, des avonds om 8 uur, in het Genootschapslokaal, Parkzicht, alhier
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Jaarverslag over de werkzaamheden van het Genootschap, gedurende het vereenigingsjaar 1900
openen Ledenlijst
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Het nieuwe American Hotel te Amsterdam
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de buitengewone vergadering op Woensdag 21 Mei 1902, gehouden in het genootschapslokaal, cafe " Parkzicht"
openen Verslag van den penningmeester over het jaar 1902
openen Verslag van de 1154ste gewone vergadering, op Woensdag 11 Maart 1902, gehouden in het genootschapslokaal, cafe "Parkzicht"
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen 1159ste gewone vergadering, gehouden in het genootschaps-lokaal, cafe "Parkzicht", te Amsterdam, op Woensdag 23 September, 's avonds te 8 uur
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Jaarverslag over den toestand van het Genootschap, gedurende het jaar 1903
openen [Zonder titel]
openen 1172ste gewone vergadering, gehouden in het genootschaps-lokaal cafe "Parkzicht", te Amsterdam, op Woensdag 30 Maart 's avonds te 8 uur
openen Rapport omtrent de inrichting van het middelbaar technisch onderwijs
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Voor de vergaderingen van het Genootschap "Architectura et Amicitia" in 1905 zijn de volgende bijdragen toegezegd
openen "Architectura et Amicitia". Verslag over het jaar 1904
openen Ter herdenking
openen Kronyk, geschiedenis van het genootschap "Architectura et Amicitia["] van 1855-1905 [2]
openen Kronyk, geschiedenis van het genootschap "Architectura et Amicitia["] van 1855-1905 [3]
openen Kronyk, geschiedenis van het genootschap "Architectura et Amicitia["] van 1855-1905 [4]
openen Het gouden eeuwfeest van A. et A.
openen Verslag van den toestand van 't genootschap "Architectura et Amicitia", gedurende het jaar 1905
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen De regeling van nationale en internationale prijsvragen
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Het redactie-jaar 1905
openen Regeling van prijsvragen
openen Programma der prijsvragen
openen Berichten
openen Verslag der 1213de gewone vergadering, gehouden in het genootschapslokaal "Parkzicht", op 12 September 1906
openen Het redactie-jaar 1906
openen Verslag der 1218e gewone tevens 51ste algemeene genootschapsvergadering gehouden in "Parkzicht" op Woensdag 19 Dec. 1906
openen Verslag van den toestand van het genootschap "Architectura et Amicitia", gedurende het jaar 1906
openen Voordrachten over bouwkunst
openen Genootschapsprijsvragen 1906
openen Verslag der 1224e gewone genootschapsvergadering, gehouden in het genootschapslokaal "Parkzicht", op Woensdag 20 Maart 1907
openen Berichten
openen Populaire voordrachten over bouwkunst
openen Berichten
openen Verslag van den toestand van het genootschap "Architectura et Amicitia" over het jaar 1907. Uitgebracht in de 52ste Algemeene Vergadering van 18 December 1907
openen Verslag der 1235e gewone vergadering, gehouden op Woensdag den 8en Januari 1908, des avonds 8 uur, in het genootschapslokaal "Parkzicht"
openen Ingezonden. Naar aanleiding van de "crisis"
openen Bond van Nederlandsche Architecten
openen Genootschap "Architectura et Amicitia" te Amsterdam. Afdeeling: Voortgezet en hooger bouwkunst-onderricht
openen "Architectura et Amicitia", afdeeling "Voortgezet en hooger bouwkunst-onderricht". Vergadering van docenten en leden van het genootschap "Architectura et Amicitia", gehouden op Zaterdag 28 Maart 1908, des namiddags te 2 ure, in de bibliotheek van de Rijks-Academie voor Beeldende Kunsten te Amsterdam
openen Genootschap "Architectura et Amicitia" te Amsterdam. Lesrooster van den cursus van "Voorgezet en Hooger Bouwkunst-Onderricht". 1908-1909
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Bond van Nederlandsche Architecten
openen Verslag der vegadering, gehouden op Zaterdag 24 October 1908 's avonds 8 uur, in het genootschapslokaal van Architectura et Amicitia ter bespreking van de oprichting eener afdeeling kunstnijverheid
openen Verslag der e gewone vergadering, gehouden op Woensdag 1908, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Berichten
openen Verslag van den toestand en der handelingen van het genootschap "Architectura et Amicitia" gedurende het jaar 1908, uitgebracht op de 53ste algemeene vergadering, op 16 December 1908
openen Verslag der 1254ste gewone ledenvergadering, op Woensdag 3 Februari 1909, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Verslag der e gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 1909, in de bovenzaal van "Parkzicht"
openen Verslag der 1259ste gewone genootschapsvergadering, gehouden op Woensdag 14 April 1909
openen Kort verslag der 1262ste gewone ledenvergadering, op Woensdag 15 September 1909, in genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Van de afdeeling: Voortgezet en Hooger Bouwkunst-Onderricht [...]
openen Verslag der 1266ste ledenvergadering, gehouden op Woensdag 10 November 1909
openen Berichten
openen Verslag van den toestand en handelingen van het genootschap "Architectura et Amicitia", gedurende het jaar 1910, uitgebracht op de 55ste Algemeene Veregadering op 28 December 1910
openen Genootschap "Architectura et Amicitia" te Amsterdam, afdeeling: Voortgezet en Hooger Bouwkunst-Onderricht
openen Verslag van den toestand en handelingen van het Genootschap "Architectura et Amicitia", gedurende het jaar 1911, uitgebracht op de 56ste Algemeene vergadering op 27 December 1910
openen Verslag van de 1309de gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 6 Maart 1912 in het genootschapslokaal in Parkzicht
openen De "Drucker--uitbouw"
openen Verslag van de 1314e ledenvergadering gehouden op Woensdag 11 September 1912 in het Genootschapslokaal "Parkzicht"
openen Vierde jaarverslag afdeeling voortgezet- en hooger bouwkunst-onderricht. Cursus 1911-'12 (Kalenderjaar 1912)
openen Verslag van den toestand en van de handelingen van het genootschap "Architectura et Amicitia" gedurende het jaar 1912, uitgebracht in de 57ste Algemeene Vergadering op 18 December 1912
openen Algemeen kunstenaars-congres, 27-29 Maart, Amsterdam
openen Afdeeling voorgezet en hooger bouwkunst-onderricht
openen Verslag der 1337e Gewone Ledenvergadering, tevens 58e Algemeene Vergadering, gehouden op Woensdag 17 December 1913 in het Genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Lijst van afgevaardigde leden
openen Vereeniging voor Voortgezet en Hooger Bouwkunst-onderwijs te Amsterdam XIVe. jaarverslag. Cursus 1922-1923
openen Vereeniging voor voortgezet en hooger bouwkunst-onderwijs. XVde Jaarverslag 1923-24
openen Prijsvragen. Rapport der jury voor de Prijsvragen der Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap, uitgeschreven in het jaar 1910
openen Beoordeling van de antwoorden, ingekomen op de schetsprijsvraag 'ontwerp voor een buitendeur van een stadswoning'
openen Rapport der jury voor de Prijsvragen der Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap, uitgeschreven in het jaar 1910
openen Een hotel in een kleine badplaats
openen Rapport van de jury in zake de Prijsvraag voor een Schildersatelier, uitgeschreven door het Genootschap namens de Maatschappij Arti et Amicitia als beheerder van het Davidsfonds
openen Het nieuwe raadhuis te Hilversum
openen 1898 - 1948 Vijftig jaar Nederlandse architectuur
openen Jan de Meijer en de Nederlandse monumenten
openen Ter nagedachtenis aan dr Jan Kalf (1873-1954)
openen Aanteekeningen
openen De nieuwe Hollandsche architectuur
openen Verslag van de vergadering van het hoofdbestuur
openen Berichten
openen Tentoonstelling
openen Berichten
openen Algemeen kunstenaars congres 27 - 29 maart, Amsterdam
openen Het restaureeren van bouwwerken
openen Grondbeginselen en voorschriften voor het behoud, de herstelling en de uitbreiding van oude bouwwerken
openen Ontvangen boekwerken en tijdschriften; klei
openen Jubileum's tentoonstelling bouwkunst 1898-1923 te Amsterdam
openen Vereeniging voor voortgezet en hooger bouwkunstonderwijs te Amsterdam
openen Het nieuwe raadhuis te Hilversum
openen Dr. Jan Kalf
openen Het restaureren van oude monumenten
openen Over ontwikkeling en eigen aard van den baksteenbouw in Nederland
openen De oprichting van de Bond van Nederlandsche Architecten (1908) en zijn fusie met de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst (1919)
openen Tentoonstellingsnummer
openen Het nieuwe raadhuis te Hilversum
openen Veertig jaar V. en H.B.O.
openen "Nieuwe Kunst" De herleving van de Nederlandse kunstnijverheid
openen 50 Jaar Academie van Bouwkunst Rede van architect A. Komter uitgesproken in de Noorderkerk te Amsterdam op 11 oktober 1958
openen Portaal van de Groote Kerk te Gouda
openen Overwegingen van een bouwmeester
openen Het nieuwe raadhuis te Hilversum
openen Personalia. Willem Kromhout 70 jaar
openen Onze tentoonstellingen
openen Dr. Jan Kalf
openen Het nieuwe raadhuis te Hilversum
openen Architectura et Amicitia.30ste Algemeene, tevens 856ste gewone vergadering, gehouden 20 Januari 1886
openen Het nieuwe raadhuis te Hilversum
openen Versiering, of geen versiering?
openen Dr. H.P. Berlage +
openen Technische vraagbaak
openen Mededeelingen
openen Genootschapsprijsvragen 1913
openen Eere-prijsvraag 1914, van het Genootschap "Architectura et Amicitia" te Amsterdam
openen Architectura et Amicitia
openen Tentoonstellingen
openen De architectuurtentoonstelling
openen Berichten
openen De architectuurtentoonstelling
openen Vijf verloren jaren?
openen Jury rappportkalender omslag
openen Aan het bestuur van het genootschap "Architectura et Amicitia" te Amsterdam. Rapport der Jury voor de prijsvragen 1901-1902.
openen Ingezonden
openen Adres aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake het Vredespaleis
openen De prijsuitreiking aan de bekroonden in de Dam-prijsvraag
openen Een Raadhuis op een regelmatig Damplein
openen M. de Klerk
openen De kern vasn een museum voor bouwkunst
openen Hollandsche Architecten te Brussel. Het congres en de tentoonstelling van den Steden-herbouw I
openen Hollandsche Architecten te Brussel. Het congres en de tentoonstelling van den Steden-herbouw II
openen Nu aan de besprekingen...
openen Het Hofplein-ontwerp van den architect Kromhout
openen De uitbreiding van Amsterdam aan de zuidzijde I
openen De uitbreiding van Amsterdam aan de zuidzijde II
openen De uitbreiding van Amsterdam aan de zuidzijde III
openen Berichten
openen De jubileum-tentoonstelling van A. et A. in het Stedelijk Museum te Amsterdam
openen Dr. Jan Kalf
openen "La Trinité"
openen Berichten
openen Prijsvraag - 1905- Brug
openen Rapport der jury voor de prijsvragen der Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap in het jaar 1910
openen Rapport der Jury voor de Prijsvragen der Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap, uitgeschreven in het Jaar 1910. Bouwkunst en Vriendschap
openen J.J. Leliman-prijsvraag voor een kunstnijverheids-museum
openen Rapport van de jury in den wedstrijd van gevelontwerpen van gebouwen op terreinen der 'Algemeene 's-Gravenhaagsche bouwgrondmaatschappij' te 's-Gravenhage
openen Prijsvraag-enquete
openen Jury-rapport; Gevelwedstrijd Vredehof
openen Juryrapport van den 'Tweeden gevelwedstrijd' uitgeschreven door het gemeentebestuur van Leiden
openen Ontwerp voor een kantoorgebouw van de Steenkolen-handelsvereeniging te Rotterdam
openen Rapport der jury inzake de prijsvraag, uitgeschreven door de 'Centrale' vereeniging tot bevordering van den bloei van Groningen voor het plan van het paviljoen in het stadspark in aanleg aldaar [1]
openen Monumenten
openen Reuzenstrekken, die niets dan zich zelf dragen
openen Rapport van de commissie van advies over 4 ingekomen projecten van een gebouw voor 'De Bijenkorf' te Rotterdam
openen Bouwkundig Weekblad
openen De prijsvraag voor een reclameplaat ter bevordering van het gebruik van natuursteen
openen Athene en Istanboel (I)
openen Athene en Istanboel (II)
openen Enschede's raadhuis en zijn architect
openen Rapport van de commissie van advies inzake den stadhuisbouw te 's-Gravenhage
openen Eene dankbetuiging
openen De kerkbrand te Rhenen
openen De restauratie der Ned. Herv. Kerk en toren te Schoonhoven
openen Het werk der gediplomeerden van den cursus van voortgezet en hooger bouwkunst-onderricht
openen Excursie per "Johan de Witt" naar Havre ter bezichtiging van de "Normandie"
openen De jubileum-tentoonstelling van A. et A. in het Stedelijk Museum te Amsterdam
openen Samenvatting van het college over steensneden, gegeven door den heer W. Kromhout Czn., op dinsdag 21 maart 1939
openen Prijsvraag voor een ontwerp voor een rouwkapel op een algemeen kerkhof in een grote stad
openen De jubileum-tentoonstelling van A. et A. in het Stedelijk Museum te Amsterdam
openen Enschede's raadhuis en zijn architect
openen Officieel Gedeelte;Hoofdbestuursvergadering van Dinsdag 7 Dec.
openen Honorarium Gevelontwerpen
openen Vereenigingen
openen De jubileum-tentoonstelling van A. & A. in het Stedelijk Museum te Amsterdam
openen Rapport van de commissie van advies over 4 ingekomen projecten van een gebouw voor 'De Bijenkorf' te Rotterdam
openen Juryrapport van den Tweeden gevelwedstrijd uitgeschreven door het gemeentebestuur van Leiden
openen Moorsche Baksteenbouw
openen Rapport der jury voor de prijsvragen der Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap in het jaar 1910
openen De jubileum-tentoonstelling van A. et A. in het Stedelijk Museum te Amsterdam
openen M. de Klerk
openen Genootschapsprijsvragen 1909
openen Prijsvragen, J.H. Leliman-prijsvraag voor een Kunstnijverheid-Museum. Rapport van de jury
openen J.H. Leliman, Prijsvragen
openen Dr. Jan Kalf
openen Het monument van Gambetta te Parijs
openen De bouwkunst aan de Loire (1)
openen De bouwkunst aan de Loire (2)
openen De bouwkunst aan de Loire (3)
openen De bouwkunst aan de Loire (4, slot)
openen La Trinité
openen Bij de plaat
openen Tout a l'égout
openen Het rationalisme in Frankrijk
openen Het 'Steen' te Antwerpen
openen Juryrapport schildersatelier
openen Ontwerp voor een gesmeed ijzeren marquise voor een schouwburg
openen Details gesmeed ijzerwerk van een woonhuis te Dordrecht
openen Ontwerp voor een monumentale brug
openen Aan den heer Evers te Rotterdam
openen Bij de plaat
openen Causerie gehouden op de 1000e vergadering van het Genootschap "Architectura et Amicitia"
openen De nieuwe stadsschouwburg (1)
openen De nieuwe stadsschouwburg (2, slot)
openen Oud-Holland
openen Reizen en teekenen
openen Het nieuwe musem aan de Van Baerlestraat te Amsterdam
openen De corporaties van bouwkunst-beoefenaren en de wenschelijkheid eener concentratie tot één lichaam (1)
openen De corporaties van bouwkunst-beoefenaren en de wenschelijkheid eener concentratie tot één lichaam (2)
openen Meubelen in eikenhout voor een woonhuis te Dordrecht
openen Boekbeoordeling; de Kunstnijverheid
openen De St. Janskerk te Gouda
openen Romeinsch, romaansch en modern (1)
openen Romeinsch, romaansch en modern (2)
openen Romeinsch, romaansch en modern (3)
openen Romeinsch, romaansch en modern (4, slot)
openen Het raadhuis te Gouda
openen Stoomdrukkerij "De Fakkel"
openen Wapengekletter
openen De Dam en het vrijgekomen Beursterrein op het Damrak te Amsterdam
openen Druiven en citroenen
openen De prijsvraag voor het Vredespaleis; aanteekeningen op het programma
openen Stedenbouw (1)
openen Stedenbouw (2)
openen Stedenbouw (3, slot)
openen Oorkonde der Waarheid; oorkonde voor de Nederlandse vertegenwoordigers op de wereldtentoonstelling te Luik
openen Gesmeed ijzeren hek, Lodewijk XV
openen Het Vredespaleis en de eerste steenlegging
openen Interieurkunst op den Haagschen Kunstkring
openen Poort in de Spinhuissteeg te Amsterdam
openen De "Taje Mehal" te Agra
openen De "Koutab"-moskee met minaret te Oud-Delhi, Noord-Indië
openen Toelichting motie Nieuwe-Zijdskapel
openen Aan de "Bouwwereld"
openen Het stadhuis te Leiden
openen Nederlandsche en Fransche renaissance
openen Het "Van Iterson Ziekenhuis" te Gouda
openen Het architectencongres te Weenen (1)
openen Het Congres te Weenen (3, slot)
openen De "Prix de Rome" ook voor kunstnijverheid?
openen Prijsvraag voor een reclamebiljet, uitgeschreven door de vereeniging "Breda Vooruit"
openen Het Paviljoen van de Nederlandsche Afdeeling op de Tentoonstelling te Brussel.
openen Verzonden werd het volgende adres:
openen Een raadhuis op een regelmatig Damplein
openen Rede door den heer Kromhout Czn. gehouden op vrijdag 15 juli te Brussel voor het Koninklijk Instituut van Ingenieurs.
openen Plaatwerk "de Architect"
openen De tentoonstelling te Brussel
openen Het Vredespaleis en het Nederlandsch paviljoen op de tentoonstelling te Brussel in 1910
openen Het paviljoen der Nederlandsche Afdeeling op de wereldtentoonstelling te Brussel
openen Schets voor de bebouwing van het terrein tegenover het Koninklijk Paleis
openen Prijsvraag-Vredespaleis. Detail van den hoofdgevel
openen Het ziekenhuis "De Engelenbergstichting" te Kampen
openen Gevels en details van het American Hotel te Amsterdam
openen De Gemeentelijke Ziekenhuizen te Gouda en te Kampen
openen Orden
openen Berichten; Hotel op den Dam
openen De Academie voor Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen te Rotterdam
openen Goed gelezen
openen Ontwerp voor een kantoorgebouw van de Steenkolenhandelsvereeniging te Rotterdam
openen Moorsche baksteenbouw
openen Een plan voor het Hofplein te Rotterdam
openen Een plan-Kromhout voor het Hofplein
openen M. de Klerk
openen Reuzenstrekken, die niets dan zichzelf dragen
openen De kern voor een museum voor bouwkunst [1]
openen De kern voor een museum van bouwkunst [2]
openen De kern voor een museum van bouwkunst [3, slot]
openen H.P. Berlage 1856-1926
openen De uitbreiding van het American Hotel; het Leidssche Plein van 1790 tot heden. Gebouwd in drie kenmerkende boukunsttijdperken
openen De restauratie der Ned.Hervormde Kerk te Schoonhoven
openen De kerkbrand te Rhenen
openen Willem Kromhout architect B.N.A. 1864 10 mei 1934
openen Het werk der gediplomeerden van den cursus van Voortgezet en Hooger Bouwkunst-Onderricht
openen Restaureren
openen De jubileum-tentoonstelling van A. et A. in het Stedelijk Museum te Amsterdam
openen Het werk der gediplomeerden van den cursus van voortgezet en hooger bouwkunst-onderricht
openen De jubileum-tentoonstelling van A. et A. in het Stedelijk Museum te Amsterdam
openen Dr. Jan Kalf
openen Bouwkundig Weekblad
openen Rapport van de commissie van advies inzake den stadhuisbouw te 's-Gravenhage
openen Dr. Jan Kalf
openen Kantoorgebouw voor de SHV Rotterdam
openen De kern van een museum voor bouwkunst
openen Rapport betreffende de ingekomen antwoorden op de prijsvraag van een reclamebiljet voor een bouwkunst-tentoonstelling
openen Prijsvraag van de club van Haagsche leden van het Genootschap Architectura et Amicitia
openen De tentoonstelling van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Torenspitsen van West-België
openen Rapport van de jury ter beoordeling van de prijsvragen voor het jaar 1888, uitgeschreven door het Genootschap A et A te Amsterdam
openen Tweede prijsvraag voor 1892-1893; ontwerp voor een ateliergebouw
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Genootschap A et A te Amsterdam
openen Rapport reclame-biljet voor een bouwkunsttentoonstelling
openen Rapport van de jury in zake de prijsvraag voor een schilders-atelier
openen Op het Damrak
openen Prijsvraag voor een diploma
openen Ontwerp van een schildersatelier met woning op een vrij terrein aan een straatweg
openen Architectura et Amicitia; 1020e gewone vergadering van 17 april 1895.
openen De invitatie-tentoonstelling van den Haagschen Kunstkring in het Academiegebouw te 's-Gravenhage (1)
openen Prijsvragen door de Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap te Rotterdam
openen Architectura schetsprijsvragen
openen Beoordeling van de Architectura schetsprijsvragen 5 en 6
openen Beoordeling schetsprijsvragen 7 en 8
openen Rapport der jury
openen Rapport der beoordeling der schetsprijsvragen 9 en 10
openen Beoordeling van de schtsprijsvragen no. 11 en no. 12
openen Architectura schetsprijsvragen 1897
openen Prijsvragen
openen Architectura schetsprijsvragen
openen Schetsprijsvragen I en II
openen Prijsvragen
openen Rapport der jury van de ingekomen antwoorden op de prijsvraag voor een ontwerp van een gebouw ten behoeve eener zwem- en badinrichting
openen Prijsvragen; programma's der prijsvragen, uitgeschreven door het genootschap voor het jaar 1897-1898
openen Prijsvragen
openen Mededeelingen betreffende de Maatschappij
openen Prijsvragen door de Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap te Rotterdam
openen Bouwkunst en Vriendschap te Rotterdam
openen Juryrapport kalender omslag
openen Prijsvragen
openen Prijsvragen va het Genootschap Architectura et Amicitia voor het jaar 1901
openen Rapport der jury voor de prijsvragen 1901-1902
openen De regeling van nationale en internationale prijsvragen
openen Inzending van Architectura et Amicitia op de kunstnijverheids afdeling der Milaanse tentoonstelling
openen Programma der prijsvragen 1906
openen Tentoonstellingsbelangen
openen De Vredespaleis prijsvraag (2)
openen De Vredespaleis prijsvraag (3)
openen De Vredespaleis prijsvraag (4)
openen De Vredespaleis prijsvraag (5, slot)
openen Proces Vredespaleis prijsvraag
openen Genootschapsprijsvragen
openen Prijsvraag voor een woonhuis, uitgeschreven door het weekblad "Amsterdammer"
openen Verslag der 1232e gewone vergadering, gehouden op woensdag den 20 november 1907 in "Parkzicht"
openen Adres aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake het Vredespaleis
openen Adres in zake het Vredespaleis
openen Prijsvraag van het weekblad "De Amsterdammer"
openen Het Vredespaleis
openen De Dam-prijsvraag
openen De ruïne te Amsterdam
openen Genootschap Architectura et Amicitia te Amsterdam; afdeeling voortgezet en hooger bouwkunst-onderricht
openen Architectura et Amicitia; afdeeling Voortgezet en Hooger Bouwkunstig Onderricht
openen Het Leidsche stadhuis
openen Het congres te Weenen (2)
openen Afdeling Voortgezet en Hooger Bouwkunst Onderricht.
openen Adres aan den gemeenteraad van Zwolle
openen Prijsvragen; Damprijsvraag
openen Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Prijsvraag reclameplaat Breda-Vooruit
openen De crisis in "Architectura et Amicitia"
openen Bond van Nederlandsche Architecten
openen Statuten van den Bond van Nederlandsche Architecten
openen Bond van Nederlandsche Architecten
openen Gemengde berichten: "A et A" als Architectenbond
openen Gemengde berichten: een nieuw stadhuis te Zwolle
openen Tentoonstelling Brussel
openen Wereldtentoonstelling te Brussel in 1910
openen De gebogen lijn; hare schoonheid en hare eischen
openen Bond van Nederlandsche Architecten
openen Onze voorzitter W. Kromhout Cz.
openen Gemengde berichten; een nieuw stadhuis te Zwolle
openen Concept-algemeene voor nationale bouwkundige prijsvragen
openen Prijsvragen voor de Vereeniging "Bouwkunst en Vriendschap" te Rotterdam, uitgeschreven in 1910
openen De vroolijke avond van ons lustrumfeest
openen Het restauratie-vraagstuk in den Nederlandsche Oudheidkundigen Bond
openen Rapport der jury voor de prijsvragen der Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap, uitgeschreven in het jaar 1910
openen Binnenland
openen Prijsvraag voor een reclamebiljet
openen Leliman-prijsvraag B. Kunstnijverheidsmuseum
openen Tentoonstelling Gouda 1913; prijsvraag voor een reclamebiljet
openen J.H. Leliman-prijsvraag voor een kunstnijverheidsmuseum; rapport van de jury
openen Prijsvraag voor een reclamebiljet voor de door de Vereeniging "Tentoonstelling 1913" te Gouda te houden tentoonstelling gedurende de maand augustus 1913 ter gelegenheid der opening van het Vredespaleis
openen Juryrapport betreffende de prijsvraag voor een reclamebiljet voor de door de Vereeniging "Tentoonstelling Dordrecht en Omstreken" te houden tentoonstelling gedurende de maanden Juli, Augustus en September 1912
openen Tentoonstelling Gouda 1913; prijsvraag voor een reclamebiljet
openen Eere-prijsvraag 1914, van het genootschap "Architectura et Amicitia" te Amsterdam
openen Genootschapsprijsvragen 1913
openen Het Nederlandsche Paviljoen op de Tentoonstelling te San Francisco
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Ingezonden
openen Onderwijs en praktijk
openen Het restaureeren van oude bouwwerken
openen Prijsvraag-enquete [1]
openen Prijsvraag-enquete [2]
openen Prijsvraag-enquete [3, slot]
openen Juryrapport van den "tweeden gevelwedstrijd" uitgeschreven door het Gemeentebestuur van Leiden
openen Gevelwedstrijd "Vredehof" Rotterdam
openen Jury-rapport; gevelwedstrijd Vredehof Rotterdam
openen Rapport der jury inzake de prijsvraag uitgeschreven door de "Centrale" Vereeniging tot Bevordering van den Bloei van Groningen voor het plan van het paviljoen in het stadspark in aanleg aldaar
openen Het stadhuis te Douai
openen De architectuurtentoonstelling
openen Het gedenkteeken De Jongh
openen Het restaureeren van oude gebouwen; wat de Oudheidkundige Bond deed en de Monumentencommissie doet voor het restaureeren van oude gebouwen
openen De tentoonstelling te Parijs
openen W. Kromhout Czn; architect geboren 1864
openen Diploma Voortgezet- en Hooger Bouwkunst Onderwijs
openen Beschouwingen over de opleiding van den architect
openen Een belangrijke verjaardag
openen Kromhout 75 jaar
openen Samenvatting van het college over steensneden gegeven door den heer W. Kromhout Czn. op dinsdag 21 maart 1939
openen De Willem Kromhout Stichting
openen De Poorters
openen Aanbieding huldeblijk bouwmeester Willem Kromhout
openen Verslag van de huldiging van den bouwmeester Willem Kromhout
openen Bij het graf van Willem Kromhout
openen Het teekeningen-archief van Willem Kromhout
openen In memoriam Willem Kromhout
openen Lambertus Zijl 1866-1946
openen Five Architectura-architects; Willem Kromhout
openen De Raadhuis-prijsvraag-tentoonstelling van Rotterdam
openen Mededeeling
openen Bij de plaat
openen Een tentoonstelling van bouwkunst
openen Tentoonstelling van Bouwkunst in het Maatschappelijk gebouw; catalogus
openen Architectura et Amicitia
openen De tentoonstelling van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Prijsvragen; raadhuis te Zutfen
openen Prijsvraag voor een raadhuis te Zutfen
openen Prijsvragen; besloten prijsvraag voor een raadhuis te Zutfen
openen Prijsvraag voor een raadhuis te Zutfen
openen Ontwerp van een brandweerkazerne voor 40 man
openen Ontwerp van een raadhuis te Zutfen
openen De Architectura et Amicitia tentoonstelling op het Damrak
openen Bij de plaat
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Aan den heer Jan Boerma
openen Aan den heer Kromhout
openen De invitatie-tentoonstelling van den Haagschen Kunstkring in het Academiegebouw te 's-Gravenhage (2)
openen Bij de platen
openen De St. Janskerk te Gouda
openen Verbouw van een perceel in de Regulierbreestraat te Amsterdam tot Courant- en Steendrukkerij
openen Het nieuwe American Hotel te Amsterdam
openen Het nieuwe American Hotel te Amsterdam (1)
openen Het nieuwe American Hotel te Amsterdam (2, slot)
openen Het American-Hotel te Amsterdam door een passant (1)
openen Het American-Hotel te Amsterdam door een passant (2, slot)
openen Programma der prijsvraag uitgeschreven door het bestuur van de Carnagie-stichting voor het ontwerpen van het Vredespaleis bestemd voor het permanente Hof van Arbitrage met bibliotheek
openen De prijsvraag van het Vredespaleis
openen Nog eens de prijsvraag Vredes-paleis en de houding der M.T.B.D.B.
openen De prijsvraag van het Vredespaleis in de afdeling Amsterdam der M.t.B.d.B.
openen De tentoonstelling te Luik
openen De Vredespaleis prijsvraag (1)
openen De Damprijsvraag
openen Damprijsvraag; juryrapport
openen De Damprijsvraag
openen Architectuur-Tentoonstelling Haagsche Kunstkring
openen Het Damplein
openen De Architectuurtentoonstelling
openen Programma der prijsvraag
openen De Dam-prijsvraag (1)
openen De Dam-prijsvraag (2, slot)
openen Centrale commissie tentoonstelling Brussel 1910
openen Gebouw der Nederlandsche afdeeling van de wereldtentoonstelling te Brussel
openen Een nieuwe Academie van Beeldende Kunsten
openen Het Damvraagstuk opgelost? (1)
openen Het Damvraagstuk opgelost? (2, slot)
openen De Dam en de Bijenkorf
openen Tentoonstelling Brussel, afdeeling architectuur
openen Tentoonstelling van Reis- en Architectuurschetsen (1)
openen Tentoonstelling van Reis- en Architectuurschetsen (2, slot)
openen
openen Onze excursie naar Brussel
openen Rectificatie: het Nederlandsch paviljoen te Brussel
openen De tentoonstelling van architectuurschetsen in den Haagschen Kunstkring
openen Architectuurtentoonstelling
openen Brieven uit België
openen Tentoonstelling in Brussel 1910
openen De tentoonstelling te Brussel
openen De wereldtentoonstelling te Brussel [1]
openen De wereldtentoonstelling te Brussel [2]
openen De wereldtentoonstelling te Brussel [3]
openen De wereldtentoonstelling te Brussel [4]
openen Prijsvragen, examens en tentoonstellingen; Tentoonstelling te Brussel
openen Architectuurschetsen
openen Tentoonstelling te San Francisco
openen Het nieuwe raadhuis te Rotterdam
openen Rapport der jury ter beoordeling der ontwerpen voor een Raadhuis te Rotterdam [1]
openen Rapport der jury ter beoordeling der ontwerpen voor een raadhuis te Rotterdam (2, slot)
openen Het nieuwe raadhuis te Rotterdam [1]
openen Het nieuwe raadhuis te Rotterdam [2]
openen Het nieuwe raadhuis te Rotterdam [3]
openen Het nieuwe raadhuis te Rotterdam [4]
openen Het nieuwe raadhuis te Rotterdam (5, slot)
openen De prijsvraag voor het Nederlandsche paviljoen op de Tentoonstelling te San Francisco in 1915
openen De Dam te Amsterdam
openen De prijsvraag voor een raadhuis te Rotterdam
openen De Dam te Amsterdam
openen Tentoonstellingsbouwkunst
openen Het Nederlandsche paviljoen op de Tentoonstelling te San Francisco
openen Het Hotel op den Dam
openen De Tentoonstelling te San Francisco [1]
openen De prijsvraag van het Nederlandsch paviljoen op de internationale tentoonstelling te San Francisco
openen Ontwerp kantoogebouw Steenkolenhandelsvereeniging te Rotterdam
openen Berichten
openen Tentoonstelling van werk van W. Kromhout Czn., Nieuwe Haven 13 te Rotterdam
openen De Dam in beeld
openen Prijsvraag voor een gebouw der Rijksacademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam
openen Monumenten
openen Het gebouw "De Noordzee" te Rotterdam
openen Het gedenkteeken De Jongh
openen Afgevaardigde leden van Architectura et Amicita
openen Monument voor generaal Van Heutsz
openen Gebouw van de Scheepvaart-Vereeniging-Zuid te Rotterdam, architect Kromhout
openen Het grafmonument voor generaal Van Heutsz
openen Het plan Blijdorp te Rotterdam
openen Toelichting bij het ontwerp motto: "Rondom een tapijt", arch. W. Kromhout Czn, BNA
openen De projecten voor de Beurs te Rotterdam
openen De restauratie van de Groote Kerk te Schoonhoven
openen De St. Bartolomeuskerk te Schoonhoven en haar toren
openen Kantoorgebouw van de Heineken's Bierbrouwerij Maatschappij N.V. Rotterdam
openen De restauratie der Nederlands-Hervormde kerk en toren te Schoonhoven
openen Stroomingen en tendenties in de nieuwe Nederlandsche architectuur
openen Stadsziekenhuis 'De Engelenbergstichting' te Kampen
openen De roemruchte historie van het Paleis voor Volksvlijt
openen Bakema en Dura citeren in eendracht werk van Kromhout
openen Kromhouts ziederij herrezen als "decorated shed"
openen De Tentoonstelling te San Francisco [2, slot]
openen Kantoorgebouw en Kromhoutreconstructie te Rotterdam
openen Kunstnijvere Albert Smit, een beroemde onbekende
Boeken:
(11)
openen Arbeiderswoningen in Nederland:vijftig met rijkssteun, onder leiding van architecten uitgevoerde plannen, met de financieele gegevens
openen Arbeiderswoningen in Nederland
openen Programma der lessen aan de Rijks-normaalschool voor teekenonderwijs cursus 1905-1906
openen Het onderwijs aan de Academie voor Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen te Rotterdam in 1913
openen W. Kromhout Czn
openen Rotterdam en hoe het bouwde
openen Leven en werk van W. Kromhout Czn.
openen Schetsen uit de geschiedenis van de Monumentenzorg in Nederland
openen Het Nieuwe Bouwen; het Functionalisme in Nederland 1918-1945
openen Herstel in nieuwe luister; ideeën en praktijk van Overheid, Kerk en architecten bij de restauratie van het middeleeuwse ktholieke kerkgebouw in Zuid-N
openen Willem Kromhout Czn (1864-1940)
Lezingen:
(0)
Essay:
W. Kromhout (1864-1940)

Willem Kromhouts oeuvre wordt heden ten dage minder gewaardeerd dan tijdens zijn leven. Zijn invloed op de twintigste-eeuwse architectuur wordt als marginaal beschouwd, maar door tijdgenoten werd hij in een adem genoemd met illustere collega's als Hendrik Berlage en Ka ... meer

In 9.89 sec.