Gegevens over Kramm, C.
  Geboren te Utrecht op 1797.04.18
Adres(sen): Kapelstraat, Utrecht
Archief: /
Werken:
(64)
openen 39 tekeningen in Oost-Indische inkt
openen Begraafplaats
openen Benschopperpoort Ijsselstein
openen Bouwkundige tekeningen
openen Brandvrije bibliotheek en penningkabinet
openen Cellulaire gevangenis Utrecht
openen Dames- en herenportret
openen Decor voor Schouwburg Utrecht
openen Domkerk Utrecht
openen Enige tekeningen
openen Gedenkteken voor de Nederlandse dichter Jacob Cats
openen Genootschapsgebouw voor de Ridders van de Duitse Orde Utrecht
openen Gouverneurswoning Utrecht
openen Herenhuis Plompetorengracht Utrecht
openen hervormde kerk Sint Nicolaas Benschop
openen Hoofdwacht
openen Ijsselpoort Ijsselstein
openen Jacobijnekerk Leeuwarden
openen Kasteel Beverweerd Beverweerdseweg Werkhoven
openen kerk Carolus Borromeus Soesterberg
openen kerk Hoogland
openen Koopmanswoning Choorstraat Utrecht
openen Krankzinnigengesticht Utrecht
openen Landhuis Hoogeland Utrecht
openen Landhuis Rusthof Utrecht
openen Manufactuurwinkel Kranengasthuis Utrecht
openen Miniatuurportretten
openen Monument Van Reede van Athlone Amerongen
openen neogotische kerk Enschede
openen Neogotische kerk Laren
openen Opmetingstekeningen Domkerk Utrecht
openen Paleis van Justitie Utrecht
openen Pantheonachtige centraalbouw voor kerk
openen pastorie Hoogland
openen Pastorie Sint Bavokerk Harmelen
openen Paushuize Utrecht
openen Portret Baron van Zuylen van Nyevelt van Hindersteyn en zijn vrouw
openen Portret van een jonge man
openen Portret van een jonge vrouw
openen Portret Willem III
openen Ronde kerk
openen Schets van de Pauluspoort
openen Schilderij Hugo de Groot op 15-jarige leeftijd aan het hof van Hendrik IV.
openen Schilderij Meisje kijkt uit het raam
openen Sint Bavokerk Harmelen
openen Sint Catharijnekerk Utrecht
openen Sint Josephkerk Hamersveld
openen Statenzaal Paushuize Utrecht
openen Tekeningen naar oude meesters
openen Tekeningen ramen Sint Janskerk Gouda
openen Villa Minstroom Utrecht
openen Waaggebouw met kantoor en bergplaats
openen Willemskazerne Utrecht
openen Winkel van Sinkel Utrecht
openen Winkelwoning Dhr.Bahlmann Grote Markt Nijmegen
openen Woonhuis Dhr. Maasland Deventer
openen Woonhuis Dhr.Bahlmann Rotterdam
openen Woonhuis Dhr.Maasland Utrecht
openen Woonhuis Dhr.Sinkel Leiden
openen Woonhuis Groenekan Utrecht
openen Woonhuis Paushuize Kromme Nieuwegracht Utrecht
openen Woonhuis Van Asch van Wijckkade 27 Utrecht
openen Zegewagen De Unie van Utrecht
Artikelen:
(30)
openen De maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst van 1842 tot 1892
openen Iets omtrent eene herstelling van de St. Catharijne kerk te Utrecht.
openen De Ridder Antonis Moro
openen Een blik op de Geschiedenis der Graveerkunst in ons vaderland, 1440-1740.
openen Hendrick de Keyser
openen Crispijn van de Pas, den Jonge
openen Beknopte geschiedenis van het gebouw, genaamd Groot-Paushuize
openen Zijde-balen te Utrecht
openen Glasgeschenk in de Domkerk
openen Wijze van verkiezing voor de magistraat der stad Amersfoort voor den jare 1543
openen Allerheilige vloed.
openen Allerheilige waterbeweging
openen Jhr. Everard Meyster, Uitvinder van het oprichten van de Amersfoorder-keij in den jare 1661
openen Ijsselpoort te Ijsselsteijn
openen Iemand een haas voeren was in de XVde eeuw de gewone spreekwijs te Arnhem
openen Romeinsch Mercuriusbeeld te Utrecht
openen Anne van Rossum
openen 's Lands weerbaarheid
openen Courantdrukkerijen te Utrecht
openen Oude Monumenten
openen 'Tijdvakken van een ver verleden welke wij alzoo hopen te zien herleven'. Christiaan Kramm en zijn betekenis voor het bouwkunstonderwijs en het 'Gothische Architectuurteekenen' aan de Utrechtse 'Stadsscholen voor Teeken- en Bouwkunde' 1822-1866.
openen De Nederlandse bouwkunst in het begin van de negentiende eeuw
openen De Nievelsteiner zandsteen
openen De Schaffelaar
openen De hervormde kerk te Benschop
openen Oude huizen te Utrecht.
openen De Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst van 1842 tot 1892.
openen Vergeten Bouwmeesters
openen
openen De Beverweerd
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
Essay:
C. Kramm (1797-1875)

De belangrijkste en meest volledige bron over het leven van Christiaan Kramm is de biografie die de historicus J.J.F. Wap schreef in 1864. Bijna alle persoonlijke gegevens van Kramm in dit essay zijn aan hem ontleend.
Volgens Wap was Christiaan Kramm het derde kind van ... meer

In 4.34 sec.