Gegevens over Kramer, H.H.
  Geboren te Woudsend op 1850.11.10
  Overleden te Leeuwarden op 1934.02.13
Adres(sen): Leeuwarden,
Ereblijken: Ridder Orde van Oranje-Nassau/1930
Archief: Bibliotheek NAi/tijdschriftencollectie
Werken:
(0)
Artikelen:
(22)
openen Bond van Nederlandsche Architecten
openen De invloed van Dr. Berlage of de ontwikkeling der Nederlandsche Bouwkunst
openen Architect B. v.d. Nieuwen-Amstel.
openen De maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst van 1842 tot 1892
openen De 50e Algemeene Vergadering
openen Buitengewone vergadering Afdeeling Leeuwarden
openen Kramer, H.H.
openen Over volkshuisvesting te Leeuwarden
openen Het nieuwe uitbreidingsplan van Leeuwarden
openen H.H. Kramer. Nestor van den B.N.A.
openen [Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst.]Afdeeling Leeuwarden. Vergadering van 11 Januari 1884
openen [Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst.] Afdeeling Leeuwarden. Vergadering van Vrijdag 12 December 1884
openen Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst. Afdeeling Leeuwarden. Vergadering van Vrijdag 10 December 1886
openen Gebouw van de Algemeene Friesche Levensverzekering-Maatschappij te Leeuwarden
openen Van Overal
openen Vereeniging Bouwkunde en Nijverheid te Harlingen
openen Prijsvragen
openen Architect H.H. Kramer 80 jaar
openen Mededeelingen
openen Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Mededeelingen
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
Essay:
H.H. Kramer (1850-1934)

H.H. Kramer was meer dan vijftig jaar actief als architect in Leeuwarden en in Friesland. Hij bouwde o.a. een kerk te Slappeterp, en hij restaureerde kerken zoals die te Ferwerd (1927) en Wijnaldum (1930).

N.B.: het oeuvre van H.H. Kramer is niet (volledig) geï ... meer

In 2.51 sec.