Gegevens over Kraaijenhagen, A.
  Geboren te Amsterdam op 1905
Opleiding: TH Delft/1926(na)-1930
Nevenfuncties: Provinciale Planologische Dienst Overijssel/directeur/1947-1966;Landbouwhogeschool Wageningen/hoogleraar stedenbouwkunde/1958-1966;Gelders Genootschap tot bevordering en instandhouding van de schoonheid van stad en land/architect/1931-?
Werken:
(0)
Artikelen:
(34)
openen Vergadering:
openen Concept-notulen van de ledenvergadering gehouden op Woensdag 24 September
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Genootschapsmededeelingen
openen Stedebouw en supervisie
openen Wageningen Behoud van het gesloten stadskarakter
openen Scherpenzeel
openen Geheimzinnnigheid rond Deventer's Opbouwplan
openen Diversen
openen Benoemingen Architecten-Commissies
openen Adreslijsten
openen Benoemingen Architecten Commissies
openen Kerkelijke uitbreidingsplannen
openen Nederlands Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw
openen Overijssel telt nog slechts 53 molens
openen Zwolle heeft grote plannen
openen Personalia
openen Recreatie randmeren IJsselmeerpolders
openen Werkbezoek aan Enkhuizen
openen In Memoriam Kraayenhagen
openen Prof. ir. A. Kraayenhagen overleden
openen Personalia
openen Planologie, voorzichtige, vermetele vormgeving
openen Midd. Techn. School voor de Bouwkunde te Utrecht
openen Tentoonstelling van werk van de bouwkundige leden van 'Practische Studie' in de expositiezaal der bibliotheek te Delft
openen Saneering van de oude stad Nijmegen
openen Personalia
openen Korte Berichten
openen Schoonheidscommissies
openen Mededeelingen
openen Het Geldersch Genootschap tot Bevordering en instandhouding van den schoonheid in stad en land
openen Personalia
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
Essay:
A. Kraaijenhagen (1905-1966)

A. Kraaijenhagen was gedurende vele jaren architect van het Gelders Genootschap tot bevordering en instandhouding van de schoonheid van stad en land te Arnhem. Daarnaast voerde hij een particulier stedenbouwkundig bureau. Hij ontwierp uitbreidingsplannen voor een ... meer

In 3.04 sec.