Gegevens over Knuttel, D.E.C.
  Geboren te Maassluis op 1857
  Overleden te Den Haag op 1926.11.19
Adres(sen): Nieuwe Parkstraat, Den Haag
Opleiding: Polytechnische School Delft/1877-1881 (omstreeks)
Nevenfuncties: Prijsvraag Vredespaleis Den Haag/secretaris jury/1905 (omstreeks);Bouwcommissie Vredespaleis Den Haag/lid/1905-1913;Commissie van Advies voor de Grafelijke Zalen Den Haag/secretaris/1896-1907;Bouwkundig Weekblad/redactie/;Leidse en Haagse afdelingen van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst/voorzitter/;Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst/lid hoofdbestuur/;Vereeniging tot bescherming van Den Haag/voorzitter/
Archief: Den Haag/NA, afdeling Kaarten en Tekeningen, archi
Werken:
(48)
openen Algemene Landsdrukkerij en directeurswoning Den Haag
openen Bestuursgebouw Binnenlandse Zaken en Grenadierspoort Binnenhof Den Haag
openen Burcht Burgsteeg Leiden
openen Burcht Leiden
openen Directiegebouw Rijkspostspaarbank Amsterdam
openen Fabrieksdorp Agnetapark Delft
openen Gebouw voor den Industrieelen Eigendom (Hoofdkantoor Postcheque en Girodienst) Spaarneplein Den Haag
openen Gemeentearchief Leiden
openen Gemeenteschool met gymnastieklokaal Langebrug Leiden
openen Grafelijke Zalen Binnenhof Den Haag
openen Grafelijke Zalen, Ridderzaal Binnenhof Den Haag
openen Hoofdkantoor Staatsmijnen Heerlen
openen Hoofdpostkantoor Dordrecht
openen Hoofdpostkantoor Eindhoven
openen Hoofdpostkantoor Roermond
openen Kantoor Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie Kortenaerkade 11-12 Den Haag
openen Landgoed De Koelenberg De Bilt
openen Meisjesschool Breestraat Leiden
openen Ministerie van Binnenlandse Zaken Den Haag
openen Ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel Den Haag
openen Post- en Telegraafgebouw Maastricht
openen Post- en telegraafkantoor Markt 14 Asten
openen Post- en telegraafkantoor met directeurswoning Lange Kerkdam 1-4 Wassenaar
openen Post-, telefoon,- en telegraafkantoor Stationsweg 11 Sliedrecht (ontwerp Ulrich en Bremer)
openen Postkantoor Bergen op Zoom
openen Postkantoor Den Bosch
openen Postkantoor Geertruidenberg
openen Postkantoor Heusden
openen Postkantoor Loosduinen
openen Postkantoor Middelburg
openen Postkantoor Oudenbosch
openen Postkantoor Scheveningen
openen Postkantoor Terneuzen
openen Postkantoor Vaals
openen Postkantoor Vianen
openen Postkantoor Vlaardingen
openen Postkantoor Wassenaar
openen Postkantoor Zevenbergen
openen Postkantoor 's-Gravenzande
openen R.K. Kruisherenkerk Kruisherengang Maastricht
openen Rioolstelsel Leiden
openen Stadsgehoorzaal Leiden
openen Station Roosendaal
openen Stedelijk Museum De Lakenhal Leiden
openen Tweede Kamer Hofweg Den Haag
openen Zes villa's Den Haag
Artikelen:
(207)
openen Berichten
openen De grafelijke zalen
openen Grafelijke zalen
openen Nog eens de prijsvraag Vredes-paleis en de houding der M.t.B.d.B.
openen Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Berichten
openen Bond van Nederlandsche Architecten
openen Programma van eene prijsvraag voor het ontwerpen van goedkoope, eenvoudige en doelmatrige slachthuizen, zonder en met kunstmatige koelinrichtingen
openen Overzicht van de week. Het Vredespaleis
openen Post- en telegraafkantoren
openen Gevelontwerpen
openen De Rotterdamsche raadhuisplannen
openen Examens voor bouwkundig-opzichter, bouwkundig-teekenaar en uitvoerder van bouwwerken (onderbaas) door de maatschappij tot bevordering der bouwkunst en af te nemen in 1913
openen Ìngezonden. Het nieuwe stadhuis voor Rotterdam
openen Reorganistatie-plan voor den Dienst der Landsgebouwen
openen De Gevangenpoort
openen Bouwplannen
openen Goedgekeurde goedkope bouwplannen
openen Woningen te Vught
openen Goedgekeurde goedkope bouwplannen
openen Bouwplannen in voorbereiding en uitvoering
openen Bejaardencentrum te Deventer
openen Bouwplannen
openen Buitenland [Bouwplannen]
openen Bouwplannen
openen Openbare leeszaal en bibliotheek te Deventer
openen Aldo van Eyck wint prijsvraag Deventer stadhuis
openen De eigen geschiedenis [boekbespreking]
openen Nieuwe uitgaven.
openen Architect Ir. J.P. Fokker
openen De nieuwe gehoorzaal te Leiden
openen Verslag der werkzaamheden [in het kader van het] Nationaal Congres voor Bouwkunst. Gehouden bij gelegenheid van het vijftigjarig bestaan der Maatschapij tot Bevordering der Bouwkunst [...] I. Verslag van het verhandelde in de Sectien van het Congres
openen Hoofdtrap in het gebouw van de tweede kamer der Staten Generaal
openen Bij de plaat
openen Directiegebouw van de Rijkspostspaarbank
openen Natuurlijke ventilatie
openen Binnenlandsche berichten
openen Correspondentie. Het verwijderen der Faekalien te Stuttgart
openen De hygiene in de bouwverordeningen
openen Mededeelingen betreffende de Maatschappij
openen Verslag van de vergadering der afdeeling Rotterdam, gehouden 15 september 1882
openen Binnenlandsche berichten
openen Verwarming en ventilatie [...] door J.G. Jeen [...]
openen Nogmaals Jeen
openen Geachte Redactie [ingezonden brief, d.d. 16 dec. 1883]
openen Mededeelingen betreffende de maatschappij
openen 49ste Algemeene Vergadering
openen Binnen- en buitenlandsche berichten
openen Van de Berlijnse Tentoonstelling
openen Vereeniging van burgerlijke ingenieurs
openen Het ongevla der kerk in Vught
openen Binnenlandsche berichten
openen Mededeelingen betreffende de maatschappij
openen Jaarverslag 1907-1908
openen Tentoonstelling opvoeding van het kind
openen Verslagen van vergaderingen
openen De Eerste-steenlegging voor het vredespaleis
openen Jaarverslag 1906-1907
openen Berichten
openen 94ste Algemeene Vergadering van de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst
openen De Grafelijke Zalen te 's-Gravenhage
openen Jaarverslag 1905-1906
openen Verslagen van vergaderingen
openen Postkantoor met directeurswoning te Vaals
openen Duizend Liften
openen De Grafelijke Zalen
openen De prijsvraag voor het vredespaleis
openen Prijsvraag - 1905- Brug
openen Het raadhuis te Middelharnis
openen Maatschappij tot bevordering der bouwkunst
openen Prijsvraag slachthuizen
openen Vergaderingen
openen
openen De Haagsche Hofvijver
openen Vergadering van het hoofdbestuur op woensdag 12 mei
openen Actueele onderwerpen
openen Personalia
openen Rapport van de jury in den wedstrijd van gevelontwerpen [...]
openen Officieel Gedeelte;afdeeling 's Gravenhage
openen Jaarverslag van de Maarschappij ter bevordering der Bouwkunst 1909-1910
openen Berichten; 's-Gravenhage
openen Berichten
openen Jaarverslag
openen Jaarverslagen afdelingen 1910-1911
openen De St. Quirinuskerk te Halsteren
openen Afdeeling 's-Gravenhage van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Hoofdbestuur, besturen der afdeelingen en commissiën der maatschappij
openen Examens [...] leden van de commissie
openen De prijsvraag voor het nieuwe raadhuis van Rotterdam
openen Rapport van de jury ter beoordeling der ontwerpen voor een Raadhuis te Rotterdam
openen Berichten
openen F.H. van Malsen [necrologie]
openen Afdeeling 's-Gravenhage; Jaarverslag
openen Het villapark 'Zorgvliet'
openen Rapport van de jury in den wedstrijd van gevelontwerpen van gebouwen op terreinen der 'Algemeene 's-Gravenhaagsche bouwgrondmaatschappij' te 's-Gravenhage
openen Instituut voor bouwkunst
openen
openen Ingezonden
openen Ontwerpen voor Post- en Telegraafkantoren te Venlo en te Sittard
openen Berichten: Ir. D.E.C. Knuttel
openen Kantoren, opslagplaatsen, garage enz. van de Twentol Smeerolie-Industrie te Deventer
openen Woningbouw te Deventer
openen Bungalow te Gorssel
openen Personen
openen Het nieuwe Rotterdamsche stadhuis
openen De herstelling van den Burcht te Leiden
openen Overzicht van den stand der rioolkwestie
openen Liernurstelsel
openen In memoriam: Charles T. Liernur
openen Gemeente-archiefgebouw te Leiden
openen Crematoria
openen Tentoonstelling van vrouwenarbeid
openen De bouwkundigen en de sociale hervorming
openen Directiegebouw van de Rijkspostspaarbank
openen Het nieuwe directiegebouw van de Rijkspostspaarbank
openen Cement-ijzerwerken (systeem Monier) bij het Rijkspostspaarbankgebouw
openen Postkantoor met directeurswoning te Vaals
openen Stadsgehoorzaal te Leiden
openen De Eerste-steenlegging voor het vredespaleis
openen Het ongeval de kerk in Vught
openen 49ste Algemeene Vergadering
openen 94ste Algemeene Vergadering van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Afdeeling 's-Gravenhage van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Berichten
openen Berichten; 's-Gravenhage
openen Binnen- en buitenlandse berichten
openen Binnenlandsche berichten
openen Binnenlandse berichten
openen Binnenlandsche berichten
openen Duizend liften
openen Een zendbrief
openen Jaaverslag
openen Jaarverslag 1905-1906
openen Jaarverslag 1906-1907
openen Jaarverslag 1907-1908
openen Jaarverslag van de Maatschappij ter Bevordering der Bouwkunst 1909-1910
openen Jaarverslagen afdelingen 1910-1911
openen Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Mededeelingen betreffende de Maatschappij
openen Officieel Gedeelte;afdeeling 's-Gravenhage
openen Personalia
openen Tentoonstelling opvoeding van het kind
openen Vereeniging van burgerlijke ingenieurs
openen Vereeniging van Burgerlijke Ingenieurs. Vergadering van 23 Augustus 1884
openen Vergadering van het hoofdbestuur op woensdag 12 mei
openen Vergaderingen
openen Verslag van de vergadering der afdeeling Rotterdam, gehouden 15 september 1882
openen Verslagen van vergaderingen
openen [Reactie]
openen Verslag van de werkzaamheden van het Nationaal Congres voor Bouwkunst (gehouden 27-29 mei 1892 te Amsterdam)
openen Een zendbrief
openen Ingezonden
openen Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Binnenlandsche berichten
openen Vereeniging van Burgerlijke Ingenieurs. Vergadering van 23 Augustus 1884
openen Binnenlandsche berichten
openen Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst.
openen Rapport van de jury ter beoordeling der ontwerpen voor een Raadhuis te Rotterdam
openen Prijsvraag. Permanente Hof van Arbitrage
openen Grafelijke zalen
openen Programma der Prijsvraag
openen Prijsvragen
openen Veiligheidsliften
openen Raadhuis-bouw Rotterdam
openen Gevelwedstrijd te 's-Gravenhage
openen Ontwerp Kantoorgebouw der 'Furness' te Rotterdam
openen Technische vragen
openen Mededeelingen
openen [Mededeelingen]
openen Meervoudige opdracht schetsontwerp nieuw stadhuis te Deventer
openen Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Botermarkt 25 te Haarlem
openen Rapport der commissie in zake de prijsvraag voor een slachthuis
openen In memoriam [D.E.C. Knuttel]
openen Botermarkt 25 te Haarlem
openen Het raadhuis te Middelharnis
openen Ingezonden
openen Mededeelingen betreffende de Maatschappij
openen Verslag der werkzaamheden [in het kader van het] Nationaa Congres voor Bouwkunst. Gehouden bij gele
openen 'Leyden tot sieraad en nut'. De oorsprong van het Stedelijk Museum De Lakenhal 1866-1900
openen De Stadsgehoorzaal te Leiden: Ir. D.E.C. Knuttel
openen Het nieuwe Ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel
openen Post- en Telegraafkantoor te Scheveningen
openen Stadsgehoorzaal te Leiden
openen Den Haag, verbouwing Binnenhof
openen Den Haag, departement van Landbouw, Handel en Nijverheid
openen Den Haag, niet uitgevoerd ontwerp gebouw Tweede Kamer
openen Maastricht, post- en telegraafgebouw Julianastraat-Statenstraat
openen Den Haag, niet uitgevoerd ontwerp gebouw Tweede Kamer
openen Den Haag, afbraak Hofkapel
Boeken:
(3)
openen Verbouwing en uitbreiding van het gebouw van de Tweede Kamer der Staten Generaal: toelichting der ingezonden ontwerpen naar aanleiding der uitnoodigin
openen Beschrijving der Grafelijke Zalen op het Binnenhof te 's-Gravenhage (inleiding)
openen Het Vredespalein
Lezingen:
(0)
Essay:
D.E.C. Knuttel (1857-1926)

Daniël E.C. Knuttel (1857-1926), rijksbouwmeester van de voorzichtigheid
Knuttel is waarschijnlijk de minst bekende van de Nederlandse rijksbouwmeesters. Dit komt deels omdat zijn aandacht binnen het snel groeiende ministeriële bouwbureau vooral uitging naar or ... meer

In 5.82 sec.