Gegevens over Kloos, J.P.
  Geboren te Schiedam op 1905.0.11
  Overleden te Haarlem op 2001.08.08
Opleiding: MTS Utrecht/;Voortgezet en Hoger Bouwkunst Onderricht Amsterdam/
Archief: NAi/KLOO
Werken:
(17)
openen Centrumplan Nieuw Sloten Amsterdam
openen dorpsplan Nagele
openen Hofplein en Blaak Rotterdam (ontwerp B. Merkelbach & Ch.J.F. Karsten en M. Stam)
openen Modelwoning Slotermeer Savornin Lohmanlaan Amsterdam
openen Nazorgkolonie Zonnestraal Loosdrechtse Bos 7 Hilversum
openen Nirwana-flat ('s-Gravenhage)
openen Stedenbouwkundig plan Nagele
openen Winkelgalerij Reinkenstraat Den Haag (ontwerp A. Komter en J.P. KLoos)
openen Woningen Breda
openen Woningen Laan van Vlaanderenstraat Amsterdam
openen Woonhuis Ir. A. Bloembergen Frans Halslaan Bilthoven, de Bilt
openen Ziekenhuis Engelenberg Kampen
Artikelen:
(265)
openen Zoo niet[.] Zoo! Het slechte plan uitgevoerd het goede plan in project gebeven[.] Het natuurbad "Berg en Bosch" te Apeldoorn!
openen Toelichting [bij ontwerp bebouwing natuurbad Berg en Bosch te Apeldoorn]
openen Ontwerp voor een Natuurbad te Apeldoorn. J.P. Kloos 1934
openen Praktische kleurenpsychologie
openen Naar aanleiding van interieur
openen Confetti
openen Villa te Wiessel[,] arch. J.P. Kloos
openen [Toelichting. Villa te Wiessel]
openen De stalen stoel: de typische uiting van den modernen geest in het hedendaagsche interieur?
openen De côte d'azur in Hilversum
openen Verbouwing van het woonhuis Maliebaan 10a te Utrecht, architect J.P. Kloos
openen Toelichting [bij verbouwing woonhuis Maliebaan 10a te Utrecht]
openen [Boekbespreking] Beknopte kleurenleer en toepassing der kleuren in Architectuur en Binnenhuiskunst, door E. Rijgersberg [...]
openen Duinbad te Zandvoort[/] Architect J.P. Kloos
openen Werk van Ir. J.B. van Loghem
openen Over schoonheids-commissies en beroepsbescherming
openen Het Amsterdamsche Raadhuis
openen Plan motto "Arp"[.] Architecten G.H. Holt en J.P. Kloos
openen Het Rijnlands Lyceum te Wassenaar. Architect J.P. Kloos. Inleiding [...]
openen Het Rijnlands Lyceum te Wassenaar
openen Toelichting oor J.P. Kloos
openen De inrichting van de zalen voor natuurwetenschappen [...]
openen Vereenigingsgebouw voor de "Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken N.V." te IJmuiden[.] Arch. J.P. Kloos[.] Toelichting
openen Vormgeving, kleur- en materiaalkeuze bij de uitbreidingen van de A.V.R.O.-studio's
openen Aanteekeningen bij het werk van Holt in de Langstraat
openen Inhoud van de Tentoonstelling
openen Kinder-knutselkamer[,] ontwerp J.P. Kloos
openen Clubhuis van de speeltuin-vereeniging "Meerlebos" te Haarlem - Arch. J.P. Kloos
openen De constructie
openen [Geen titel]
openen "Na den oorlog" en hoe wij er nu tegenover staan?
openen Het detailleren van stalen ramen, deuren en puien
openen Randafwerking van platte daken, overstekken, enz.
openen [Boekbespreking] Neue Bauarten, Allgemeine baupolitische Zulassungen. Van Karl Berlitz
openen [Boekbespreking] Cement en Beton, doorvoeringen en bevestigingsconstructies, door J.M. André de la Porte
openen Na "Na den oorlog"
openen Inleiding gehouden door F. Sevenhuysen
openen Naar aanleiding van het artikel "Na den oorlog"
openen Naschrift op het antwoord van Van Tijen in no. 9 van "De De 8 en Opbouw" samen met een antwoord aan Bakema
openen Raamhorren
openen Vensterbanken boven radiatoren
openen Welstand/Utrecht
openen Eduard Douwes Dekkerhuis te Amsterdam
openen "De wederopbouw van ons land"
openen Bridgwater - 1947
openen Adreslijsten
openen "Een Nederlandse smeltkroes"
openen Huisvesting van bejaarden
openen Lezers schrijven ons:
openen Prijsvragen
openen U moet weten:
openen Ziekenhuis-keukens
openen [Opsomming van hen die steun gaven aan de stichtingen]
openen Ziekenhuis Terneuzen
openen Prinses Irene Ziekenhuis te Almelo
openen U moet weten
openen Bouw van kleuterscholen
openen Prijsvragen
openen Nieuw diaconessenhuis te Groningen
openen U moet weten
openen Montessorischool te Oegstgeest
openen Architecten in internationaal verband bijeen
openen Juliana ziekenhuis te Terneuzen
openen Architecten kwamen bijeen
openen Resoluties van het U.I.A.-congres
openen Kleuterschooleenheden van 20 en 30 kleuters
openen Prijsvragen
openen Ziekenhuisbouw
openen Grotius-Lyceum
openen Van de boekentafel
openen Prinses Irene-ziekenhuis te Almelo
openen Een rapport over scholenbouw in vele landen [...]
openen U moet weten
openen Nieuw Diconessenhuis te Groningen
openen "Goed wonen" in Slotermeer
openen Een nieuw raadhuis te Doetinchem
openen Bouwplannen in voorbereiding en uitvoering
openen Waterleidinggebouwen te Vogelenzang en Castricum
openen Van de boekentafel
openen Prix de Rome 1958
openen Bouwplannen in voorbereiding en uitvoering
openen 70 m. hoog kantoorgebouw in Den Haag
openen Ontwerp voor kantoorgebouw te 's-Gravenhage
openen U moet weten
openen Spiegel van de week
openen Prinses Irene-ziekenhuis te Almelo
openen Spiegel van de week
openen Bouwen voor universiteit en hogeschool
openen Bouwplannen
openen U moet weten ...
openen Federatie Welstandstoezicht
openen Vergadering Ned. inst. voor volkshuisvesting en stedebouw
openen Federatie welstandstoezicht
openen Het volgende miljoen
openen Recreatie voor de stedeling
openen Scholencomplex te Rotterdam
openen Bouwplannen
openen Commissie scholenbouw van de U.I.A.
openen Het experiment getoetst
openen Stichting Architecten Research opgericht
openen Jaarvergadering van de Federatie Welstandstoezicht
openen Een Horta-huis
openen U moet weten ...
openen De stichting Architecten Research
openen Bouwplannen
openen Commissie scholenbouw der U.I.A.
openen Bejaardencentrum te Zwanenburg
openen Districtshoofdkantoor P.W.N. te Hoofddorp
openen Diakonessenhuis te Groningen
openen Bouwplannen
openen SAR introduceert een nieuwe ontwerp-methodiek
openen Bejaardencentrum te Heemstede
openen Bouwplannen
openen Stadsziekenhuis 'De Engelenbergstichting' te Kampen
openen Universitaire campus
openen Herman Heijermansschool te Amstelveen architect J.P. Kloos
openen Doeken voor het bloeden
openen Raadhuis voor Hellendoorn architecten J.B. Koning en ir. J.C. Rentjes
openen Bejaardencentrum 'de Heemhaven' te Heemstede architect J.P. Kloos
openen Winkelcentrum in Castricum architectenbureau Lucas en Niemeyer medewerkend architect ir. A. Malessy
openen Winkelcentrum in Castricum
openen Deining en apathie rond het behoud van een jong cultuurmonument Duiker's schepping van beton, staal en glas 'Zonnestraal' wordt ongeduldig
openen Architectuurprijs-1970
openen Magazijn met kantoor te Amsterdam-West samenwerking van het ingenieursbureau Dwars, Heederik en Verwey met architect J.P. Kloos en diens architect-medewerker A.P. Warnaar
openen Woningprijsvraag
openen Gezondheidszorg
openen Kunststoffen in de architectuur
openen Bejaardencentrum in Amsterdam-Noord architect J.P. Kloos
openen Wonen is meer
openen ... want men heeft u toch nodig, ook al gelooft men dat nauwelijks
openen Onderkomen voor 4
openen De tijd en het milieu
openen Eerste prijs in woningprijsvraag
openen Rijksarchief te Haarlem
openen Interview
openen Prijzenswaardige ouderdom
openen Walvis op het dak
openen Tentoonstelling van de B.E.S.K. te Utrecht
openen Vacatures
openen Tentoonstelling van werk van de bouwkundige leden van 'Practische Studie' in de expositiezaal der bibliotheek te Delft
openen Juryrapport
openen "Het Rijnlands Lyceum" te Wassenaar
openen Architecten-commissie
openen Diverse mededelingen
openen Mededelingen van de B.N.A.
openen Studieprijsvragen 1950 uitgeschreven door de Vereniging "Bouwkunst en Vriendschap" te Rotterdam
openen Jaarverslag van de B.N.A. over 1954
openen Samenstelling Bestuur en Commissies van de B.N.A. per 1 September 1955
openen 4e Congres van de Union Internationale des Architectes (U.I.A.)
openen De Union Internationale des Architectes en het vierde congres
openen Montessorischool aan de L. de Colignylaan te Oegstgeest
openen St. Jacob's Kerk te Winterswijk. Herstel en uitbreiding
openen Samenstelling van het bestuur van de Commissies van de B.N.A. per 1 September 1954
openen Samenstelling van het Bestuur en de Commissies van de B.N.A. per 21 Augustus 1953
openen Uitbreiding rusthuis "Rozenoord" te Sluis
openen Dagverpleging voor kleuters 't Kabouterhuis' aan de Amstel te Amsterdam
openen Ziekenhuisbouw
openen Julianaziekenhuis te Terneuzen
openen Samenstelling van Bestuur en Commissies van de BNA
openen 50 Jaar Nederlands bouwen
openen Haarlem gisteren, vandaag en morgen
openen Kleuterhuis "Margriet" te Haarlem
openen De Prix-de-Rome
openen Twee boeken over scholen
openen Prinses Irene Ziekenhuis te Almelo
openen Flatwoningen te Amsterdam
openen Mededelingen van en namens de B.N.A.
openen Bejaardencentrum te Zwanenburg
openen Na een gesprek met Siep van den Berg
openen Diaconessenhuis te Groningen
openen Mededelingen van en namens de BNA
openen Uitbreiding en verbouwing van het stadsziekenhuis "De Engelenbergstichting' te Kampen
openen Na den oorlog en hoe wij er nu tegenover staan?
openen Naar aanleiding van interieur
openen twee ontwerpen voor het nieuwe hoofdkantoor van de Nederlanden van 1845
openen Personalia; Koninklijke onderscheidingen
openen Expositie Studieplan Leyenburg
openen Korte Berichten; Nieuw kantoorgebouw voor de Nederlanden van 1845
openen Prijsvraagt u maar
openen Geen woontentoonstelling op ware grootte
openen De werkmethode van een jury. Prijsvraag Houtskeletbouw
openen Combinatiegebouw wordt hele grote opgave. Stadhuis-muziektheater Amsterdam
openen De SAR en haar vormgeving
openen Gebouwen 1894-1980 Groningen stad
openen "Na den oorlog" en hoe wij er nu tegenover staan?
openen De Côte d'Azur in Hilversum
openen De vijfde leergang van A. et A. te Doorn
openen Lezing-cyclus over Stedebouw
openen Het nieuwe bouwen en verder
openen Errata
openen Stand van zaken
openen [Brief aan A et A]
openen De conceptie van onze hedendaagse nederzettingen ern cultuurlandschappen, hun verschijningsvormen en uitdrukking. Rede uitgesproken door Prof. C. van Eesteren op 28 April 1948
openen Voorwoord
openen Woonhuis "Ceres" te Aardenburg
openen Kiosk op hetr Verwulft te Haarlem
openen Ontwerp
openen Sportpark en sportpaviljoen te Aardenburg
openen Ontwerp voor een ziekenhuis te Terneuzen
openen Boekbespreking. Richtlijnen voor de bouw van kleuterscholen
openen Prijsvragen Vereniging "Bouwkunst en Vriendschap"
openen Een plan voor het dorp Nagele
openen Rijnlands Lyceum Wassenaar
openen de zichtbare wereld en wij
openen rusthuis "Rozenoord" te Sluis arch. J.P. Kloos
openen De bal kaatst terug
openen Woningbouiw nabij het Confuciusplein te Amsterdam (Slotermeer)
openen Gebouwen voor de Watertransport Mij. Rijn-Kennemerland W.R.K. in Vogelenzang en het Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland P.W.N. in Castricum
openen Prijsvraag voor een nieuw Raadhuis te Doetinchem
openen Architect en beeldende kunst
openen Eensgezinswoningen, winkels, enz. aan de De Savornin Lohmanstraat te Amsterdam-West (Slotermeer)
openen Straatmeubels
openen Weekstaten. Van Vlaamsche kunst te Düsseldorf
openen Woningen in Amsterdam-Osdorp
openen Na den oorlog en hoe wij er nu tegenover staan?
openen "Na den oorlog" en hoe wij er nu tegenover staan
openen Villa Apeldoorn
openen Werk van Ir. J.B. van Loghem
openen Vormgeving, kleur- en materiaalkeuze bij de uitbreidingen van de A.V.R.O.-studio’s
openen Uitbreiding Fa. De Vries Robbé & Co. te Gorkum : Merkelbach & Karsten
openen ”Na den oorlog” en hoe wij er nu tegenover staan
openen Ontwerp voor een Natuurbad te Apeldoorn. J.P. Kloos 1934
openen Toelichting [bij ontwerp bebouwing natuurbad Berg en Bosch te Apeldoorn]
openen Zoo niet[.] Zoo! Het slechte plan uitgevoerd het goede plan in project gebeven[.] Het natuurbad "Berg en Bosch" te Apeldoorn!
openen Na den oorlog en hoe wij er nu tegenover staan?
openen Naar aanleiding van interieur
openen De zichtbare wereld en wij
openen Flatwoningen te Amsterdam
openen Naschrift op het antwoord van Van Tijen in no. 9 van "De 8 en Opbouw" samen met een antwoord aan Bakema
openen Mededeelingen
openen Bouwkunst en Vriendschap
openen Technische vragen
openen Bouwkunst en Vriendschap
openen Aanbestedingen
openen Gaan we lekker wonen in Osdorp?
openen De Côte D'azur in Hilversum
openen Na den Oorlog. En hoe wij er nu tegenover staan.
openen Eerste prijs Wonen = Meer
openen Titel voor Van Tijen
openen Tuinwijk in onderzoek
openen SAR in discussie
openen Reactie J.P. Kloos
openen Welstand: politiek, economie en architectuur
openen Jaap Bakema
openen Verbouwing van een pakhuis tot winkelpand te Rotterdam
openen Jaarverslag van de B.N.A. over 1951
openen Openbare Prijsvraag voor een nieuw Stadhuis te Doetinchem
openen Naar aanleiding van interieur
openen Na den oorlog en hoe wij er nu tegenover staan?
openen Zomerhuisje aan de Loosdrechtse Plassen
openen Naar aanleiding van interieur
openen Na den oorlog en hoe wij er nu tegenover staan?
openen Naar aanleiding van interieur
openen Na den oorlog en hoe wij er nu tegenover staan?
openen De constructie
openen Praktische kleurenpsychologie
openen Stadsziekenhuis 'De Engelenbergstichting' te Kampen
openen The Dutch meltingpot
openen Naar aanleiding van interieur
openen The Dutch melting Pot
openen Architecture en Hollande. Bureau d'une imprimerie à Utrecht
Boeken:
(1)
openen Architectuur, een gewetenszaak
Lezingen:
(0)
Essay:
J.P. Kloos (1905-2008)

Jan Piet Kloos wordt in 1905 geboren in Schiedam. Hij studeert in de periode 1921 – 1925 aan de MTS in Utrecht en vervolgt zijn scholing vanaf 1925 in de avonduren aan het Voortgezet en Hoger Bouwkunst Onderricht in Amsterdam. Overdag is hij werkzaam is op het bureau v ... meer

In 3.37 sec.