Gegevens over Kleiweg Dyserinck, P.
  Overleden te Haarlem op 1913
Nevenfuncties: Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst/lid/
Werken:
(0)
Artikelen:
(12)
openen Rapport aan het "Bestuur der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst" ingediend door de Commissie, benoemd inzake der Internationale tentoonstelling van voorwerpen voor de huishouding en het bedrijf van den Handwerksman; welke tentoonsteling is gehouden in het Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam, van den 15den juli tot den 4den October 1869
openen Verslagen van vergaderingen
openen Jaarverslag 1904-1905
openen Jaarverslagen der afdeelingen 1908-1909
openen Verslag van de 102de algemeene vergadering [...]
openen Jaarverslagen afdelingen 1910-1911
openen Hoofdbestuur, besturen der afdeelingen en commissiƫn der maatschappij
openen Verslag der algemene septembervergadering-excursie naar Dusseldorf
openen In memoriam
openen Kroniek LVII. Het afgeloopen jaar
openen P. Kleiweg Dyserinck
openen Een huis te Haarlem
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
Essay: P. Kleiweg Dyserinck (1841 (omstreeks)-1913)

P. Kleiweg Dyserinckontwierp onder andere een woning voor de Dooppsgezinde Gemeente aan Baan 27 te Haarlem.

NB: het oeuvre van P. Kleiweg Dyserinck is niet (volledig) geĆÆnventariseerd.
In 1.84 sec.