Gegevens over Kalis, L.C.
  Geboren te ... op 1887.03.05
  Overleden te Delft op 1956.09.23
Nevenfuncties: TH Delft/lector weg- en waterbouwkunde/
Werken:
(0)
Artikelen:
(15)
openen Van allerlei aard
openen Personalia
openen Voorgenomen werken
openen Autogarage te Delft - Arch.: L.C. Kalis
openen Voorgenomen werken.
openen Villa te Wassenaar architect L.C. Kalis, N.I.V.A..
openen Voorgenomen Werken
openen Aanbestedingen
openen Mededeelingen
openen Een zeer belangrijke tentoonstelling. De Architectuur Tentoonstelling van 10 - 19 Mei a.s. in het R.A.I. Gebouw te Amsterdam, ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan van het Nederlandsch Instituut van Architecten
openen Aanbestedingen
openen Personalia
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
Essay:
L.C. Kalis (1887-1956)

Leendert Cornelis Kalis ontwierp o.a. Garage Centraal in opdracht van G.C. Jense, Koornmarkt 24, Delft (ontwerpjaar 1926, uitvoering 1928), in Amsterdamse School-stijl, en de school voor de Nederduits Hervormde Schoolvereeniging te Delft (1928).

N.B.: het oeuvre ... meer

In 1.97 sec.