Gegevens over Kalff, L.Chr.
  Geboren te Amsterdam op 1897.11.14
  Overleden te Waalre op 1976.09.16
Opleiding: 5-jarige HBS Amsterdam/1909-1915;Quellinusschool Amsterdam/1915-1916;Technische Hogeschool Delft/191
Werken:
(3)
openen Dr. A.F. Philips Observatorium Alberdingk Thijmlaan Eindhoven
openen Paviljoen Tentoonstelling eiHei Arnhem
Artikelen:
(99)
openen Rapport der jury inzake de prijsvraag Roode Kruis-reclameplaat
openen De onderscheidingen op de Parijsche tentoonstelling
openen Licht en architectuur
openen Eindhoven als woonstad
openen Commissie voor industriële vormgeving
openen Zomeracademie te Maastricht
openen Kring van industriële ontwerpers
openen Industriele vormgeving
openen Industriële vormgeving
openen Maand van de Bouwnijverheid
openen Spiegel van de week
openen De elektrische apparatuur in de woning
openen Kleurendag
openen Paviljoen voor Philips
openen [Lichtcentrum in Bouwcentrum te Rotterdam]
openen Lichtcentrum
openen Het bezoek van het Engelse koningspaar aan het Bouwcentrum
openen Spiegel van de week
openen Koninklijk bezoek aan het Bouwcentrum
openen Feestelijke voorjaarsvergadering te Nijmegen
openen Reisschetsen van architecten
openen Vormgeving en kleurtoepassing
openen Verlichting en stedebouw
openen Internationaal beraad over industriële vormgeving
openen Personalia
openen De opleiding tot industrieel ontwerper
openen Lichtcentrum wordt heropend
openen Lichtcentrum in het Bouwcentrum heropend
openen Raad voor industriële vormgeving geïnstalleerd
openen Bouwplannen
openen Ontwerp verkooppunt voor aardolieprodukten
openen Excursie naar Evoluon
openen Het Evoluon
openen Presentatie van een elektrotechnisch bedrijf
openen Lichtrooster Eindhoven
openen Voor het 75-jarig bestaan (boekbespreking)
openen Lichttechnische voordrachten voor architecten
openen Prijsvraag
openen Lichttechnische cursus in Philips' demonstratiezalen
openen Nieuwe uitgaven
openen Congressen en tentoonstellingen Bouwcongres met bouw- en architectuurtentoonstelling te Amsterdam.
openen Congressen Tentoonstellingen Bouwtentoonstelling N.I.V.A.
openen N.I.V.A.-bouwcongres te Amsterdam Voordracht van Ir. L. Ch. Kalff
openen Lezingen
openen Prijsvraag De Vries Robbé & Co. N.V. te Gorinchem
openen Tentoonstelling van "Praktische studie" te Delft
openen Bouwkunde tentoonstelling "Practische studie" te Delft
openen Prijsvraag voor vier monumentale lantaarns op den Dam te Amsterdam
openen Juryrapport inzake de door het gemeentebestuur van Amsterdam uitgeschreven prijsvraag voor het verkrijgen van monumentale lantaarns op den Dam
openen De onderscheidingen op de Parijsche tentoonstelling
openen De Nenijto
openen Tentoonstellingen
openen Openbare Nationale Ideeënprijsvraag
openen Lichttechnische voodrachten voor architecten
openen De fabrieksgebouwen der Philipsbedrijven te Eindhoven
openen Een landhuis voor ir. Otten te Valkenswaard
openen Over de floodlight-overdenking van den heer verkruysen
openen Antwoord inzake flood-light aan den heer ir. L.C. Kalff
openen Het Dr. A.F. Philips Observatorium te Eindhoven
openen Philips studie-prijsvraag voor lichtarchitectuur
openen Juryrapport Philips Studieprijsvraag voor lichtarchitectuur
openen De woningvoorziening te Eindhoven na den oorlog;verslag van de studiegroep woningarchitectuur:bijgroep Eindhoven
openen Architecten-commissie
openen Mededelingen van de B.N.A.
openen Een nieuw Fabrieksgebouw te Valkenswaard voor de N.V. Philips' Gloeilmlampenfabrieken - Eindhoven
openen Welk nut kunnen architecten van de Stichting "Kunst en Bedrijf" hebben?
openen Koninklijke Onderscheidingen
openen Over de tentoonstelling "Collectie Van der Steur"
openen De uitbreiding van Eindhoven
openen Industriële vormgeving
openen Ir. L.C. Kalff, 14 november 70 jaar
openen De schepper van het Philips Lichtadviesbureau met pensioen
openen Het Evoluon te Eindhoven
openen Personen
openen Opening Lichtcentrum
openen Contact-bijeenkopmsten van A. et A.
openen Uitbreidingsplannen van vóór de Woningwet
openen Philips Demonstratie Laboratorium
openen Allerlei. Prijsvraag De Vries Robbé en Co.
openen Rechtskunde. Kunstnijverheid en auteursrecht
openen Allerlei. Prijsvraag 'De Vries Robbé en Co.'
openen Allerlei. Studie-prijsvraag Philips
openen Een beschouwing over de esthetische waarde van de verlichting
openen Tentoonstelling van practische studie te Delft
openen Kerstmis, feest van licht en stilte!
openen Binnenlandsche berichten
openen Electricteitstentoonstelling te Arnhem
openen Lichttechnische voordrachten voor architecten
openen Mededeelingen
openen Prof. ir. R.L.A. Schoemaker over de Bouw- en Architectententoonstelling en het Bouwcongres
openen Een zeer belangrijke tentoonstelling. De Architectuur Tentoonstelling van 10 - 19 Mei a.s. in het R.A.I. Gebouw te Amsterdam, ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan van het Nederlandsch Instituut van Architecten
openen Mededeelingen
openen Op 'Expo 58' wordt hard gewerkt aan bouw van Philips Paviljoen
openen Een Electriciteits-Tentoonstelling te Arnhem
Boeken:
(3)
openen Kunstlicht en architectuur
openen Het electronische gedicht/Le Corbusier
openen Ir. Louis Christiaan Kalff (1897-1976). Het artistieke geweten van Philips
Lezingen:
(0)
Essay:
L.Chr. Kalff (1897-1976)

Louis Christiaan Kalff, ontwerper bij de fabriek van gloeilamen en elektrische apparaten Philips, was één van de pioniers op het gebied van industriële vormgeving in Nederland. Hij vernieuwde ook de vormgeving van de reclame van dit bedrijf. Als architect specialis ... meer

In 2.26 sec.