Gegevens over Jonge van Ellemeet, M.J.I. de
  Geboren te ... op 1889 (omst
  Overleden te ... op ...
Nevenfuncties: provinciale waterstaat Gelderland/hoofdingenieur, hoofd planbureau/1939-1954
Werken:
(0)
Artikelen:
(64)
openen Ontvangen tijdschriften
openen Stedebouw en supervisie
openen In memoriam G.J. Postel Hzn.
openen Wageningen Behoud van het gesloten stadskarakter
openen De Internationale Federatie voor Volkshuisbvesting en Stedebouw
openen [Conferentie "Scotland tomorrow"]
openen Studiedagen over Volkshuisvesting
openen Organisatie van het Bureau Stadsplan Arnhem
openen Koninklijke onderscheidingen
openen Honorarium stedebouwkundig werk
openen Actuele vraagpunten van de woningpolitiek
openen Van Pepler tot planning en prefab
openen Meer dorpen in de Noordoostpolder
openen Personalia
openen Ned. Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw
openen Zuiderzeeraad
openen 50 jaar Woningwet
openen Herdenkings-bijeenkomst
openen Ned. Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw
openen Prijsvragen
openen Personalia
openen Stadhuis voor Arnhem
openen Kerkelijke uitbreidingsplannen
openen Studiecommissie grondslagen woningwaardering
openen Minder uniformiteit in bouwvormen
openen Spiegel van de week
openen Huurbeleid, nu en in de toekomst
openen Prijsvragen
openen Regionale commissies adviseren bij de keuze van stedebouwkundigen
openen Spiegel van de week
openen Welstandstoezicht verkreeg burgerrecht
openen Spiegel van de week
openen Honorariumregeling stedebouwkundig werk
openen Honorariumcommissie voor stedebouwkundig werk
openen Volkshuisvestingsaspecten
openen Honorariumcommissievoor stedebouwkundig werk
openen Nederlands Insitituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting 1918-1968
openen Nieuwe uitgaven
openen Hoofdcommissie voor de normalisatie in Nederland
openen Stedebouwkundige leergang
openen Internationaal woning- en stedebouwkundig congres te Stockholm.
openen Woningen voor bijzondere categorie├źn van bewoners
openen Architecten-commissies voor den wederopbouw
openen Studiedagen over plannen voor volkshuisvesting
openen Nieuwe uitgaven. Goedkoope arbeiderswoningen
openen Allerlei. Stedebouwkundige leergang
openen De goedkoope woning
openen Mededeelingen
openen Volkshuisvesting en Stedebouw
openen Jaarvergadering Ned. Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw
openen Ned. Instituut voor Volkshuisvesting en Stedenbouw
openen Ned. Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw
openen Mededeelingen
openen Dr. H.P. Berlage +
openen Mededeelingen
openen De goedkoope woning
openen Mededeelingen
openen Volkswoningbouw in Rotterdam 1918 - 1940[.] Voorbeeldige projecten in een tijdperk van behoudzucht en alkovenstrijd
openen Woningen met centrale verwarming in Spangen
openen Personalia
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
Essay:
M.J.I. de Jonge van Ellemeet (1888 (circa) - ?)

De Jonge van Ellemeet was als stedenbouwkundige actief in Rotterdam, waarna hij van 1939 tot 1954 in de rang van hoofdingenieur leiding gaf aan het planbureau van de provinciale waterstaat van Gelderland.

NB: het oeuvre van M.J.I de Jonge ... meer

In 2.05 sec.