Gegevens over Janzen, J.W.
  Geboren te Harlingen op 1891.02.07
  Overleden te Den Haag op 1957.12.03
Nevenfuncties: Hoofdcommissie voor de Normalisatie in Nederland//;Technische commissie Studiegroep Efficiënte Woningbouw//;Orde van Nederlandse raadgevende ingenieurs/lid/
Ereblijken: Officier orde van Oranje Nassau/
Werken:
(3)
openen A.V.R.O.-radiostudio ‘s Gravenlandsche weg Hilversum
openen Arbeiderswoningen “Het Westen” Landlust Amsterdam
openen Commissie proefwoningen
Artikelen:
(99)
openen Inleiding [op themanummer AVRO-studio]
openen Functionalisme
openen Toelichting bij de publicatie van de bouw van 208 woningen en 2 winkels voor de woningbouwvereeniging "Het Westen" aan de Juliana van Stolbergstraat en de Louise de Colignystraat te A'dam-W.
openen Vereenigingsbouw op "Landlust"
openen Stichting "Agathahuis"
openen Drie uitbreidingen A.V.R.O.-studio te Hilversum
openen Geluids-isolatie en acoustische igenschappen van de nieuwe tudio's
openen Instelling commissie proefwoningen door de nijverheidsorganisatie T.N.O.
openen Een toekomst project
openen Tijdschriften
openen De normalisatie van de baksteen
openen Lawaaibestrijding in kantoorruimten
openen Koninklijke onderscheidingen
openen Bouwmoduul en normalisatie
openen Proefwoningbouw te Voorburg zomer 1951 gereed
openen Kostprijsverlaging van het bouwen
openen Proefwoningbouw te Voorburg
openen Enkele kanttekeningen over onze volkshuisvesting
openen Bouwmodulus
openen Bouwmodulus (3)
openen Standaardplattegronden eengezinsrijenhuis
openen Standaardplattegronden meergezinshuizen
openen Spiegel van de week
openen Standaardisatie-problemen
openen Spiegel van de week
openen Standaardisatie in de woningbouw
openen [Opsomming van hen die steun gaven aan de stichtingen]
openen U moet weten
openen Vacuum Concrete bij betonskeletbouw
openen U moet weten
openen Standaard-plattegronden
openen Juliana ziekenhuis te Terneuzen
openen Bioscoop te Rotterdam
openen Weena 700
openen Voorbereiding van het ontwerp
openen Maand van de bouwnijverheid
openen Maand van de bouwnijverheid: 1 en 2 februari
openen Werken in uitvoering en voorbereiding
openen Tweede Vrijzinnig Christelijk Lyceum te 's-Gravenhage
openen Toepassing van modulaire coördinatie bij gemetselde muren
openen Personalia
openen R.k. technische school St. Paulus te Den Haag
openen Wereldomroep te Hilversum
openen De oogst van een decennium
openen Nederlands congresgebouw te 's-Gravenhage
openen Normalisatie van baksteen
openen Vergadering van den Betonbond op 11 Maart 1927 te Amsterdam.
openen Tentoonstelling de Woning te Stuttgart
openen Hoofdcommissie voor de normalisatie in Nederland
openen Bouwacoustiek-dag.
openen Arbeiderswoningen in strookenbouw Architecten Merkelbach & Karsten
openen Prijsvragen Uitslag "Cobouw" prijsvraag
openen De flat-hoogbouw aan de Kralingsche Plas architecten: Ir. W. van Tijen en H. Maaskant
openen Prijsvragen Cobouw-prijsvraag 1939.
openen Tentoonstelling Haagsche Kunstkring
openen Normalisatie van steen
openen Na-beschouwingen over het internationale architectencongres
openen Keukenefficiency en de Holland-keuken
openen De architect en de nieuwe stad
openen Jaarverslag Vereeniging "Hendrick de Keyser' over 1932
openen "Bouwacoustiekdag"
openen De bebouwing van "Landlust" in Amsterdam West
openen Meervoudige opdracht voor een ontwerp voor een raadhuis van Maassluis
openen Het nieuwe gebouw van het Nationaal Luchtvaart laboratorium
openen Architecten-commissie
openen Diverse mededelingen
openen Mededelingen van de B.N.A.
openen Een architect peinst over de nieuwe stad
openen Mededelingen
openen Toepassing van modulaire coördinatie bij gemetselde muren
openen Korte Berichten
openen Allerlei. Cobouw-prijsvraag 1939
openen Technische dag Bouwcentrum
openen Rapport over de bouwmodulus
openen De technische voorzieningen in het gebouw van de Amsterdamse Bank-Incassobank te Rotterdam
openen De proefwoningen te Voorburg
openen Bouwnieuws. Proefwoningbouw te Voorburg
openen Normalisatie van baksteen
openen Metselsteenformaten
openen Normalisatie van baksteen
openen Uitvoering der keuringsproeven
openen Litteratuur over de keuken
openen Boekbespreking
openen De moderne keuken in ons landhuis
openen Mededeelingen
openen Internationaal Architecten-congres te Rome
openen Mededeelingen
openen Aanbestedingen
openen De nieuwe A.V.R.O. Studio te Hiilversum. Architercten: J. Merkelbach en Ch.J.F. Karsten Jr. te Amsterdam
openen Mededeelingen
openen Tentoonstelling van Inzendingen Cobouw-prijsvraag 1938
openen Mededeelingen
openen Bouwacoustiek-dag
openen Geluids-isolatie en acoustische eigenschappen van de nieuwe studio’s
openen Personalia
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
Essay:
J.W. Janzen (1891-1957)

Jetze Willem Janzen ontwierp aan het eind van zijn leven twee van zijn belangrijkste gebouwen: het kantoorgebouw voor Aramco en het kantoorgebouw van de Hollandse Bank Unie, beide te Den Haag. Onder zijn leiding werden in 1930-1934 de kerk OLV van Zeven Smarten te Abbe ... meer

In 3.50 sec.