Gegevens over Jans, J.
  Geboren te Almelo op 1893. 01.1
  Overleden te Almelo op 1963.02.21
Werken:
(2)
openen N.H. Kerk Herpt
openen N.H. Oude Calixtuskerk Mattelierstraat Groenlo
Artikelen:
(85)
openen Prijsvraag voor het "Troelstra-Oord"
openen Hengelo legt het hun uit!
openen De Geldersche boerderij
openen Benoemingen Architecten-Commissies
openen Bouwplannen
openen Goedkope bouwplannen
openen Goedgekeurde goedkope bouwplannen
openen Jubileum Friese schoonheidscommissie
openen Volkshuisvesting te Almelo
openen Arch. J. Jans gehuldigd
openen Restauraties
openen Jan Jans' Stichting voor Oost-Nederlandse bouwkunst
openen U moet weten
openen Personalia
openen U moet weten ...
openen Boekentafel
openen Steenhouwersparadijs exit?
openen Onderwijs Volkshoogeschool "Allardsoog" te Bekkeveen (Fr.)
openen Volksch bouwen op het platteland
openen Oude en moderne boerderijenbouw in Oost-Overijssel
openen De lagere landbouwschool te Lonneker
openen Prijsvraag voor een reclameplaat van de tentoonstelling 'vogelvlucht' in 1934 te Almelo
openen Jan Jans, Architect B.N.A. Bouwkunst en Cultuur [...]
openen Boekbespreking: 'De ontluistering van ons land'
openen Staat van bestuurders van den B.N.A.
openen Normaalwoningbouw ['special']
openen Het Bouwcentrum als instelling
openen Mededelingen van de B.N.A.
openen De restauratie van de watermolens te Haaksbergen en Eibergen
openen De semi-permanente Ambachtsschool te Almelo
openen Devaluatie van de boerderijenbouw
openen Verslag van het Bestuur van de B.N.A. over het jaar 1950
openen Boekbespreking Het Oversticht [...] Gedenkboek: Winst en Verlies 1925-1950
openen Boekbespreking; Landelijke bouwkunst in Oost-Nederland
openen Oudheidkundig Jaarboek (afl. 3, 1928)
openen Bouwkunst en jeugd. Een kamphuis te Hooghalen - Architect: J. Jans
openen Nieuwe uitgaven. Drenthe
openen Gedachten over bouwkunst en stedebouwkunst
openen Landbouw en schoonheid
openen Oude en nieuwe volkscultuur. Met teekeningen van den schrijver
openen Landelijke bouwkunst in Overijssel
openen Bij het ontwerp Volkshogeschool door J. Jans, Architect
openen Bij werken van architect Jan Jans
openen Openluchtmusea en hun waarde voor de bouwkunst
openen Beschouwingen bij oude landelijke bouwkunst in Drenthe
openen Bouwen als in het oerwoud
openen Bouwkunst in Delden
openen Nieuwe uitgaven. De plattelandswoning
openen Het boerenhuis en de atlas der Nederlandsche volkskunde
openen Het boerenhuis, oud en nieuw
openen Bij Jan Jans' schrifture over bouwkunst en cultuur
openen De nood der architektuur in Nederland
openen Allerlei. Bestuurders en bouwkunst
openen 'Het Maria-leven' door Albert Servaes
openen Allerlei. Wandeling door het oude stadje
openen Wietmarschen
openen Tentoonstellingen. Bouwwerk van A.J. Kropholler en teekeningen van J. Jans
openen De Zeeuwsche boerderij
openen Tentoonstellingen. Ontwerpen van arch. A.J. Kropholler en architektuurschetsen van J. Jans, arch.
openen Nieuwe uitgaven. Overijssel - hoe het bouwt. Dikwijls goed, dikwijls fout
openen Organisch bouwen
openen Hoe moeten architekten teekenen
openen Nieuwe uitgaven. De ontluistering van ons land
openen Allerlei. Bouwkunstcursus in ' Allardsoog'
openen Oude bouwkunst in Drenthe en haar beteekenis voor onzen tijd
openen Allerlei. Bouwkunde-studiedagen
openen Oude kerken in Drente
openen Het Drentse boerenhuis
openen Jan Jans
openen Allerlei. Lezingen over volkskunst te Bakkeveen
openen Brief van de kringen Zwolle, Deventer en Hengelo aan het hoofdbestuur van de B.N.A.
openen Hollandsche Jeugdherbergen
openen Geldersch Genootschap tot bevordering en instandhouding van de Schoonheid van Stad en Land
openen De Tentoonstelling van Heemschut in het Koloniaal Museum te Amsterdam
openen Afloop aanbestedingen
openen Volkshoogeschool voor bouwkunst
openen Afloop aanbestedingen
openen Technische vraagbaak
openen Mededeelingen
openen Brief van de kringen Zwolle, Deventer en Hengelo aan het hoofdbestuur van de B.N.A.
openen Waarom geen architect uit Overijssel?
openen Jubilea
Boeken:
(1)
openen De ontluistering van ons land
Lezingen:
(0)
Essay: J. Jans (1893-1963)

Jan Jans was vanaf 1928 als architect gevestigd te Almelo.

NB: het oeuvre van J. Jans is niet (volledig) geïnventariseerd.
In 2.82 sec.