Gegevens over Jansen, D.
  Overleden te Utrecht op 1949.08.20
Nevenfuncties: gemeentelijke monumentencommissie Utrecht/lid/...;Instituut voor religeuze en kerkelijke kunst/curator/...
Werken:
(0)
Artikelen:
(26)
openen Ir D. Jansen +
openen Figurale glasschilderkunst in onzen tijd
openen Figurale glasschilderkunst in onzen tijd (II)
openen Het raadhuis te Alphen a.d. Rijn
openen Van een doorbraak en een toren [Jacobikerk Utrecht]
openen De middeleeuwsche stad en haar immuniteiten
openen De tentoonstelling in het instituut voor religieuse en kerkelijke kunst te Utrecht
openen Kroniek van de B.N.A. over 1949
openen De tentoonstelling in het instituut voor religieuse en kerkelijke kunst te Utrecht
openen De Protestantse Kerkbouw
openen Protestantse Kerkbouw
openen Allerlei. Instituut voor religieuze en kerkelijke kunst
openen Bond van Nederlandsche Architecten
openen Afloop Aanbestedingen
openen Aanbestedingen
openen Mededeelingen
openen Aanbestedingen
openen Afloop aanbestedingen
openen Aanbestedingen
openen De Protestantse Kerkbouw
openen Het Raadhuis te Alphen aan de Rijn
openen De Protestantse Kerkbouw
openen Personalia
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
Essay:
D. Jansen (1891-1949)

Daniël Jansen was ingenieur. Onder de door hem ontworpen projecten zijn het conferentiehuis 'Woudschoten' te Zeist, landhuizen te Emmen, en vele boerderijen. Hij was lid van de gemeentelijke monumentencommissie in Utrecht en curator van het Instituut voor religieuze en ... meer

In 3.25 sec.