Gegevens over Itz, G.N.
  Geboren te Den Bosch op 1799.12.26
  Overleden te Dordrecht op 1869.07.07
Adres(sen): Voorstraat 490, Dordrecht
Opleiding: Académie Impériale et Royale de peinture, sculpture et architecture Den Bosch/-1818
Nevenfuncties: Correspondent Bouwkundige Bijdragen//1850 (omstreeks)
Archief: Stadsarchief Dordrecht/
Werken:
(46)
openen Armenhuis Dordrecht
openen Armenschool Dordrecht
openen Berckepoort Dordrecht
openen Boombrug Dordrecht
openen Boterbeurs Dordrecht
openen Burgerschool Dordrecht
openen Damiatebrug Dordrecht
openen De Eerste Stads-Tusschenschool in 't Hof Dordrecht
openen De Kruittoren Dordrecht
openen Draaibrug Dordrecht
openen Eerste Armenschool Dordrecht
openen Gasfabriek Dordrecht
openen Gemeentehuis Zelhem
openen Grafmonument voor J.C. Schotel in de Grote Kerk Dordrecht
openen Grote Kerk Dordrecht
openen H.B.S. Augustijnenkamp Dordrecht
openen H.B.S./Stedelijk Gymnasium Dordrecht
openen Herenhuizen Zutphen
openen Kerk van de Oud-Katholieke Gemeente St. Maria Maior Dordrecht
openen Kippenbrug Dordrecht
openen Koningin Wilhelmina Haven Vlaardingen
openen Korenbeurs Dordrecht
openen Lange IJzeren Brug Dordrecht
openen Lombardbrug Dordrecht
openen Nieuwbrug Dordrecht
openen Nieuwkerkstoren Dordrecht
openen Pastorie kerk Sint Maria Maior Dordrecht
openen Postkantoor aan de Groenmarkt Dordrecht
openen Sint Hippolytuskerk Delft
openen Stadhuis Dordrecht
openen Stads Geneeskundig Gesticht voor Krankzinnigen Dordrecht
openen Studietekening Gouvernementshuis
openen Studietekening Pantheon Parijs
openen Studietekening voor gebouw op terrein van Riedijkse Poort Dordrecht
openen Studietekening Zinnelooshuis
openen Tolbrug Dordrecht
openen Tweede Stads-Tusschenschool (Stedelijke Bewaarschool) Dordrecht
openen Uitbreidingsplan Vlaardingen
openen Verbetering van de Merwekade Dordrecht
openen Vereenigd Armen-, Wees-, en Nieuw Armenhuis Dordrecht
openen Vleeshal Dordrecht
openen Waag Dordrecht
openen Waalse kerk Dordrecht
openen Watermolen in de Stadspolder Dordrecht
openen Ziekenhuis P.W. Janssen Almen
openen Zuiderkerk Rotterdam
Artikelen:
(42)
openen Berichten
openen Onderzoek van kalkzandsteen
openen Examen teekenen M.O.
openen Het spel van de ruimte
openen Geschiedenis onzer architectuur
openen Iets, betreffende de Groote Kerk en toren, te Dordrecht
openen Verslag van de negende algemeene vergadering der maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst
openen Over de inrichting van gebouwen tot het bewaren en tentoonstellen van schilderijen en kunstwerken. Door H. Gemmel. Overgenomen uit het Deutsche Kunstblatt, no. 17, Jaarg. 1851
openen Verslag van de achtste algemeene vergadering der maatschappij Tot Bevordering der Bouwkunst [...]
openen De lange ijzeren brug over de Nieuwe Haven te Dordrecht
openen Personalia
openen Verslag van de hoofdbestuursvergadering
openen Hoofdbestuur, besturen der afdeelingen en commissiën der maatschappij
openen Jaarverslag van de Maatschappij ter bevordering der bouwkunst
openen Middelbaar technische school en ambachtsschool te Haarlem
openen Examens voor bouwkundig Opzichter
openen Jaarverslag van de Maatschappij ter bevordering der Bouwkunst
openen Allerlei Berichten [...]
openen Prof. Ir. G.N. Itz.+
openen Iets, betreffende de Grote Kerk en Toren, te Dordrecht. Medegedeeld door G.N. Itz, Stads Architect Aldaar
openen De Lange IJzeren Brug over de Nieuwe Haven te Dordrecht. Mededeling van de heer G.N. Itz, gemeentearchitect aldaar, met drie platen
openen Het nieuwe Wees- en Armenhuis te Dordrecht. Mededeling van den heer G.N. Itz, oud gemeente-architect aldaar. Met twee platen. Plaat XV en XVI
openen Middel tot wering van champignoins of huiszwam. Medegedeeld door G.N. Itz, Stads Architect te Dordrecht
openen Het verslag van de commissie tot onderzek van kalkzandsteen
openen Tentoonstelling "Huis en Tuin"
openen Prijsvragen
openen Onderzoek van kalkzandsteen
openen Examens voor Bouwkundig Opzichter en voor Bouwkundig Teekenaar
openen Examens voor bouwkundig opzichter, bouwkundig teekenaar en uitvoerder
openen De verwoesting van Borculo
openen Korrespondenten
openen Overlijdensbericht van G.N. Itz
openen Abraham Nicolaas Godefro.1822.12 augustus.1892
openen De Berckepoort te Dordrecht
openen Verslag van het verhandelde op de 7de bijeenkomst der leden der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
openen Een bedreigd monument: de Berckepoort te Dordrecht
openen Het stadhuis van Dordrecht
openen Bijdrage tot de geschiedenis der openbare gebouwen te Dordrecht
openen Alberdingk Thijm, bouwkunst en symboliek
openen De kerkelijke bouwkunst na 1800
Boeken:
(2)
openen G.N. Itz, stadsbouwmeester van Dordrecht 1832-1867
openen Dordrecht. Architectuur en stedebouw 1850-1940
Lezingen:
(0)
Essay:
George Nicolaas Itz (1799-1869), architect, opzichter en stadsbouwmeester van Dordrecht

Het neoclassicisme deed rond 1750 zijn intrede in de Europese architectuur. Een belangrijke tak van deze stroming vormde het zogenaamde 'Dorisme': een poging zo zuiver en direct mogelijk de Griekse cultuur ... meer

In 3.14 sec.