Gegevens over Otten Husly, J.
  Geboren te Doetinchem op 1738.11
  Overleden te IJsselmuiden op 1796.01
Werken:
(85)
openen Beveiliging zeewering langs het Marsdiep
openen Buitenplaats Frankendaal Amsterdam
openen Complex grachtenhuizen Amsterdam
openen Genootschapsgebouw Felix Meritis Amsterdam (ontwerp Otten Husly)
openen Grafmonument voor Joan Derk van der Capellen tot den Poll Gorssel
openen Hervormde kerk Harlingen
openen Kijkdoos van doorsnede van het stadhuis te Weesp
openen Landhuis Elswout Overveen
openen Luthers bestedingenhuis Amsterdam
openen Luthers Diaconiehuis Keuzersgracht 120 Amsterdam
openen Mennisteweeshuis Prinsengracht 1011-1017 Amsterdam
openen Perspectiefschets complex Amsterdamse huizen (tekening 324 x 203 mm)
openen Plafond en kamerwand met stucdecoraties (tekening 470 x 324 mm)
openen Plafond en wand met stucdecoratie (tekening 588 x 416 mm)
openen Plafond en wand met stucdecoraties (tekening 350 x 502 mm)
openen Plafond en wand met stucdecoraties (tekening 459 x 320 mm)
openen Plafond en wand met stucdecoraties (tekening 567 x 427 mm)
openen Plafond en wanden met stucdecoraties (tekening 360 x 421 mm)
openen Plafond en wanden met stucdecoraties (tekening 363 x 515 mm)
openen Plafond en wanden met stucdecoraties (tekening 443 x 298 mm)
openen Plafond en wanden met stucdecoraties (tekening 453 x 570 mm)
openen Plafond en wanden met stucdecoraties (tekening 464 x 722 mm)
openen Plafond en wanden met stucdecoraties (tekening 602 x 467 mm)
openen Plafond met decoraties (tekening 326 x 396 mm)
openen Plafond met stucdecoratie (tekening 273 x 417 mm)
openen Plafond met stucdecoratie (tekening 312 x 434 mm)
openen Plafond met stucdecoratie (tekening 537 x 421 mm)
openen Plafond met stucdecoraties (tekening 267 x 427 mm)
openen Plafond met stucdecoraties (tekening 280 x 442 mm)
openen Plafond met stucdecoraties (tekening 280 x197 mm)
openen Plafond met stucdecoraties (tekening 308 x 413 mm; 580 x 486 mm)
openen Plafond met stucdecoraties (tekening 316 x 430 mm)
openen Plafond met stucdecoraties (tekening 319 x 258 mm)
openen Plafond met stucdecoraties (tekening 361 x 413 mm)
openen Plafond met stucdecoraties (tekening 365 x 524 mm)
openen Plafond met stucdecoraties (tekening 368 x 510 mm)
openen Plafond met stucdecoraties (tekening 415 x 538 mm)
openen Plafond met stucdecoraties (tekening 419 x 337 mm)
openen Plafond met stucdecoraties (tekening 436 x 329 mm)
openen Plafond met stucdecoraties (tekening 438 x 541 mm)
openen Plafond met stucdecoraties (tekening 461 x 286 mm)
openen Plafond met stucdecoraties en wandbetimmering (tekening 449 x 556 mm)
openen Plafonds en een wand met stucdecoraties (tekening 360 x 477 mm)
openen Plafonds en wand met stucdecoratie (tekening 521 x 362 mm)
openen Plafonds en wand met stucdecoraties (tekening 535 x 365 mm)
openen Plafonds en wanden met stucdecoratie (maat tekening niet bekend)
openen Plafonds en wanden met stucdecoraties (tekening 332 x 516 mm)
openen Plafonds en wanden met stucdecoraties (tekening 581 x 452 mm)
openen Plafonds en wanden met stucdecoraties (tekening 728 x 519 mm)
openen Plafonds met stucdecoratie (tekening 416 x 503 mm)
openen Plafonds met stucdecoratie (tekening 604 x 453 mm)
openen Plafonds met stucdecoraties (tekening 611 x 469 mm)
openen Plafonds met stucdecoraties (tekening 336 x 486 mm)
openen Plafonds met stucdecoraties (tekening 355 x 355 mm)
openen Plafonds met stucdecoraties (tekening 457 x 284 mm)
openen Plafonds met stucdecoraties (tekening 461 x 582 mm)
openen Plafonds met stucdecoraties (tekening 477 x 306 mm)
openen Plafonds met stucdecoraties (tekening 484 x 318 mm)
openen Plafonds met stucdecoraties (tekening 494 x 327 mm)
openen Plafonds met stucdecoraties (tekening 512 x 354 mm)
openen Plafonds met stucdecoraties (tekening 637 x 466 mm.)
openen Plafonds met stucdecoraties (tekening 682 x 463 mm)
openen Plafonds met stucdecoraties en wandbetimmering (tekening 442 x 562 mm)
openen Plafonds, wand en gang met stucdecoraties (tekening 469 x 323 mm)
openen Schoorsteenmantel (tekening 272 x 402 mm)
openen Schoorsteenmantel (tekening 283 x 208 mm)
openen St. Janskerk Gouda
openen Stadhuis Groningen (ontwerp Otten Husly)
openen Stadhuis Weesp
openen Stadsschouwburg Amsterdam (ontwerp J.E. de Witte)
openen Stadswaag Arnhem
openen Teylers Fundatiehuis Haarlem
openen Trappartij (1749)
openen Tuinpaviljoen (gesigneerd 'Jb Otten Husly Inv e del 1778')
openen Vignet met putti en attributen der kunsten (tekening 284 x 434 mm)
openen Wand met decoraties (tekening 287 x 427 mm)
openen Wandbetimmering (tekening 335 x 501 mm)
openen Wandbetimmering (tekening 598 x 482 mm)
openen Wanden met stucdecoratie (tekening 357 x 307 mm)
openen Wandnis met klok en vaas (tekening 327 x 242 mm)
openen Windesheim Zwolle
openen Woonhuis Herengracht 382 Amsterdam
openen Woonhuis Herengracht 462 Amsterdam
openen Woonhuis Herengracht 475 Amsterdam
openen Woonhuis Reguliersgracht 80 Amsterdam
Artikelen:
(29)
openen Leekenbeschouwingen
openen B.W.H. Ziesenis
openen Gebouwen 1894-1980 Groningen stad
openen De Waterstaatskerken
openen De architectuurfamilie Viervant
openen Achttiende eeuwsche stuc-ontwerpen in de verzamelingen van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschapen hun makers
openen Over de geschiedenis der Academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam en hare Beteekenis voor onzen Tijd - I. De stadsteekenacademie
openen Het stukadoorsambacht in Nederland
openen 't Noodlot van Capellen's heiligdom
openen "Het menagement en smaak": Jacob Otten Husly's advies voor de aanleg van een landschapspark te Windesheim, uit 1789.
openen Een decente plaats ter vergadering
openen Het stadhuis te Weesp
openen Het huis Herengracht 475 en zijn bewoners
openen De Amsterdamse verzamelaar Jan Gildemeester Jansz.
openen Oude architectentekeningen
openen Oud Groningen
openen Het voormalig huis Herengracht 382 en zijn bouwmeester Jacob Otten Husly
openen De maatschappij tot Aanmoediging der Bouwkunde en de toestand der bouwkunst in den aanvang der 19de eeuw
openen Bericht betreffende een brand in Keizersgracht 324 te Amsterdam
openen Bericht betreffende herstel van Felix Meritis te Amsterdam
openen Een tuin voor de havezate Windesheim
openen Een Amsterdamsch beeldhouwer en een hoofdstuk uit de bouwgeschiedenis van Felix Meritis
openen Langs den weg - Felix Meritis
openen Felix Meritis
openen Felix Meritis - gebouw en maatschappij
openen Amsterdamse bijzonderheden, VII - Felix Meritis
openen Felix Meritis
Boeken:
(1)
openen Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart
Lezingen:
(4)
openen Redevoering over de lotgevallen van de Academie de
openen Aanspraak aan de Leden der Teekenacademie
openen Redevoering over de Tempelen der Grieken en Romyne
openen Redevoering over de volmaaktheid van de proportiën
Essay:
Jacob Otten Husly (1738-1796)
Avant-garde architect tijdens de Verlichting

De achttiende eeuw vormde een periode van vernieuwing, met name op het gebied van wetenschappen en de kunsten. Het was de tijd van de Verlichting: er werd gestreefd naar een meer rationele aanpak van wetenschappelij ... meer

In 4.89 sec.