Gegevens over Hulshoff, A.R.
  Geboren te Delft op 1880.05.19
  Overleden te Haarlem op 1958.03.02
Adres(sen): , Haarlem
Harmoniehof 67, 1071 TD Amsterdam
Opleiding: HBS Utrecht/;Delft/-1906
Nevenfuncties: MBVA/commissie positie ambtenaar-architect en particulier werk/1918;Amstel's Bouwvereeniging/aesthetische commissie, opstellen randvoorwaarden voor bebouwen gebied tussen Amsteldijk, Amstelkanaal, Rijnstraat en Waverstraat/1921-1922;BNA/lid commissie uitbreiding tweede kamer/1921;BNA/bestuur BNA (gewoon lid)/1922-1923;BNA/BNA-vertegenwoordiger Verbond van Nederlandse Kunstenaarsvereeninging/1922-1923;BNA/werkgroep ambtenaar Architect/1922;BNA/plaatsvervangend lid commissie van Voorlichting /1923;Gemeente Amsterdam namens BNA/plvv lid schoonheidscommissie/1923-1924;tentoonstelling 25 jaar Nederlandse Bouwkunst/lid tentoonstellingscommissie/1923;Gemeente Amsterdam/jurylid Rokin-prijsvraag/1924;gemeente Amsterdam/jury van prijsvraag voor monumentale lantaarn op de Dam/1924;BNA/vice voorzitter van het dagelijks bestuur/1924;BNA/Commissie van Redactie/1924;BNA/gewoon lid van de commissie van Voorlichting/1924;Gemeente Amsterdam/commissie Plan west (6000 woningen) gebied tussen Postjesweg, Rembrandtpark/Ortheliuskade, Erasmusgracht en Admiralengracht, beoordeling plannen op architectonische kwaliteit en stbk samenhang/begin 20'-jaren;Gemeente Amsterdam/commissie Hoofddorpplein, gebied tussen Sloterkade, verm Rijnsburgstraat, verm Westlandgracht, noordgrens onbekend/1923- 1925;Wagnervereniging/jurylid prijsvraag operagebouw/1925;prijsvraag monument van Heutz/jurylid/1925;Prix de Rome/jurylid/1927;BNA/lid van de schoonheidscommissie Amsterdam als architect/1927;BNA/Commissie van beroep Amsterdam/1927;BNA/Commissie Zuid Amsterdam/1927;gemeente Enschede/adviesvoorwaarden raadhuis Enschede/1928;gemeente Enschede/commissielid prijsvraag raadhuis Enschede/1928-1929;Bijenkorf/jury bouw vestiging Rotterdam/1928;gemeente Bloemendaal/advies locatie raadhuis/1929;Bijenkorf/commissielid prijsvraag nieuwe Bijenkorf Rotterdam/1929;Philips/jury prijsvraag Philips radiomonument/1930;gemeente Den Haag/jury stadhuis en politiebureau/1930;BNA/commissie prijsvraag/1932;gemeente Amsterdam/technische subcommissie onderzoek raadhuis in Paleis/1932;Hervormde Gemeente Amsterdam/lid commissie voor nieuwbouw Diaconieweeshuis Amsterdam/1932;gemeente Amsterdam/gewoon lid jury prijsvraag Amsterdams stadhuis/1936-1937;tentoonstelling Nederlands Nieuwe kerken/commissie kerken/1948;BNA/plaatsvervangend lid van de Centrale raad van orde/1950;BNA/vice-voorzitter raad van beroep voor toezicht op de Architecten Stand/1954-1956;BNA/vice-voorzitter van de raad van beroep/1955;Bouwraad Departement Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen/lid/;Departement van Waterstaat, commissie herziening algemene voorschriften/lid/;Raad van arbitrage voor de bouwbderijven in Noederland/lid/;Architectencommissie van de Nieuwe stad (schoonheidscommissie)/voorzitter/;tentoonstelling Brussel over Wederopbouw/inzending foto's PW/1919;tentoonstelling Stedelijk Museum Amsterdam over Woninginrichting/deel catalogus/1921;tentoonstelling gebouw Gemeentetram Leidsebosje Amsterdam over 25 jaar Bouwkunst 1898-1923/organisatie/1923;tentoonstelling Militiazaal Singel 423 over het Amsterdamsche Boschplan/organisatie/1937
Ereblijken: Officier in de orde van Oranje Nassau
Werken:
(40)
openen Drie woonhuizen Van Miereveldstraat 7-11 Amsterdam
openen Drie woonhuizen van Miereveldstraat 7-11 Amsterdam
openen Dubbele chirurgische kliniek Wilhelmina Gasthuis WG-plein Amsterdam
openen Dubbele houten hulpschool Zeeburgerdijk Amsterdam
openen Gemeenteziekenhuis Arnhem (Hulshoff - Wortman)
openen Geologisch instituut Gemeentelijke Universiteit Nieuwe Prinsengracht Amsterdam
openen Heerenhuizen Pieter de Hoochstraat 1-3 en 30-32 Amsterdam Hulshoff en Kok
openen Houten transformatorhuisje Amsterdam (Hulshoff)
openen Kledingmagazijn Peek & Cloppenburg Dam 5 - Rokin 6 - Kalverstraat - Kromme Elleboogsteeg Amsterdam
openen KRO-studio Hilversum (ontwerp J.M. van Hardeveld)
openen Landhuis Heemstede Hulshoff en Kok
openen Landhuis Hilversum Hulshoff en Kok
openen Landhuis Warnsveld Hulshoff en Kok
openen Landhuis 'Boschduin' Wassenaar Hulshoff en Kok
openen Onderstation Leidse Bosje (Leidsebosje) Amsterdam
openen Ontwerp Heerenkamer Architectura et Amicitia (1911)
openen Openbare school voor VO Tweede Boerhavestraat 22 Amsterdam
openen Raadhuis Amsterdam
openen Raadhuis en veldwachterswoning Westkolk 4 Spaarndam
openen Raadhuis en veldwachterswoning Westkolk 4 Spaarndam-West
openen Raadhuis uitbreiding Oudezijds Voorburgwal Amsterdam
openen Stenen barakken Jeltje de Bosch Kemperpad en Arie Biemondstraat Amsterdam
openen Uitbreidingsplan terrein Overtoom Sloterstraatweg Amsterdam (1924)
openen Van der Waalslaboratorium Nieuwe Achtergracht Amsterdam
openen Vierde Ambachtsschool Kostverlorenvaart, Postjesweg 1, Baarsjesweg Amsterdam
openen Vijfde Montessorischool Herschelstraat 2-4 Amsterdam
openen Wilhelmina Gasthuis Eerste Helmersstraat Hulshoff Amsterdam
openen Winkel- en kantoorgebouw Dam Amsterdam (1922-1923)
openen Woonhuis Statenlaan Den Haag Hulshoff en Kok
openen Woonhuis Van Miereveldstraat 5 Amsterdam
openen Woonhuis van Miereveldstraat 5 Amsterdam
openen Woonhuisgroep Pieter de Hoochstraat Amsterdam Hulshoff en Kok
openen woonwijk Nieuwendammer Ham II Amsterdam Noord
Artikelen:
(332)
openen Moderne bouwkunst in Nederland [boekbespreking]
openen Ik dacht zoo over onze grijsaards ...
openen [Boekbespreking] Moderne bouwkunst in Nederland. Een serie monografieën [...]
openen Architectuur en de raad
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag der 1222e gewone vergadering, gehouden op Woensdag 20 Februari in 't genootschapslokaal "Parkzicht"
openen Verslag der 1223e gewone vergadering, gehouden op Woensdag 6 Maart in 't genootschapslokaal "Parkzicht"
openen Berichten
openen Verslag der 1248e gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 4 November ll, des avonds te half negen in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Verslag van de 1293e gewone ledenvergadering, gehouden op Woensdag 22 Maart 1911, in het genootschapslokaal in "Parkzicht"
openen Woonhuis te Scheveningen
openen Mededeelingen betreffende het Genootschap
openen Het gemeentehuis te Spaarndam
openen Jaarverslag betreffende het weekblad "Architectura" over 1913
openen Verschenen nummers van het maandblad Wendingen
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Ontvangen tijdschriften
openen Programma voor de studie-prijsvraag voor de oplossing van het Rokin-vraagstuk [...]
openen Rokin-vraagstuk
openen De nieuwe schoonheidscommissie te Amsterdam [...]
openen Prijsvraag voor het verkrijgen van monumentale lantaarns op den Dam, te Amsterdam, uitgeschreven door het gemeentebestuur van Amsterdam
openen Rokin-prijsvraag
openen [Nawoord]
openen Het rioleringsgemaal aan de Ruysdaelkade bij de Stadhouderskade te Amsterdam
openen Het operagebouw
openen De afdeeling gebouwen van P.W. Amsterdam op de Parijsche tentoonstelling
openen Aan H.H. bestuurderen der stichting "De Wagnervereeniging"
openen Nieuwe "West-commissie
openen De aesthetische leiding van den woningbouw van Amstel's Bouwvereniging in de uitbreiding Zuid te Amsterdam
openen Het nieuwe raadhuis te Hilversum
openen Willem Kromhout Architect BNA 1864 10 mei 1934
openen De positie en de werkkring van den ambtenaar-architect en zijn standpunt ten aanzien van het verrichten van particulier werk
openen Rapport van de commissie van de beoordeeling der ingekomen schetsplannen voor een raadhuis te Enschede
openen Nieuw ziekenhuis te Amsterdam
openen "Oostduin" te 's-Gravenhage
openen In memoriam A.A. Kok
openen Het Velser conflict: supervisor contra architect
openen Blok winkels met bovenwoningen te Velsen
openen Personalia
openen Nieuw hoofdgebouw voor Nederlandsche Bank
openen Personalia
openen Oud - een van de grootsten
openen Prijsvragen.
openen Voorgenomen werken.
openen Prijsvragen.
openen Het nieuwe administratiegebouw der gemeente tram en het hoofdbureau van politie te Amsterdam
openen Voorgenomen werken
openen Bond van Ned. Architecten.
openen Het Stadhuis te Amsterdam.
openen Tentoonstelling Club van Gediplomeerden H.B.O.
openen Bond van Nederlandsche Architecten.
openen Voorgenomen werken.
openen Professor N. Lansdorp
openen Ter recensie ontvangen boekwerken
openen Nieuwe uitgaven
openen 's Gravenhage's raadhuisplannen
openen Het ontwerp voor het Haagsche raadhuis van architect J. Luthmann
openen Het nieuwe raadhuis voor Amsterdam
openen De raadhuisprijsvraag voor Amsterdam
openen De prijsvraag voor het raadhuis van Amsterdam
openen Woonhuizen aan de van Miereveldstraat te Amsterdam
openen Promoveeren van bouwkundig ingenieurs
openen Nieuwe leden
openen Werk van de "Afdeeling gebouwen" van den dienst der publieke werken, Amsterdam
openen Tijdelijk hulpkantoor der plaatselijke belastingen aan de Ruysdaelstraat
openen Werk van de afdeeling gebouwen van de dienst der Publieke Werken Amsterdam
openen Werk van de afdeeling gebouwen van den dienst der publieke werken Amsterdam
openen De positie en de werkkring van den ambtenaar-architect en zijn standpunt ten aanzien van het verrichten van particulier werk
openen Werk van de afdeeling "gebouwen" van den Dienst Publieke Werken Amsterdam
openen De aesthetische leiding van den woningbouw van "Amstel's Bouwvereniging" in de uitbreiding "Zuid" te Amsterdam
openen Een utopie?
openen Amsterdamsche tentoonstelling van woninginrichting in het Stedelijk Museum
openen Plaatwerk
openen gevelschetsen door N. Lansdorp
openen Werk van de afdeeling "gebouwen" publieke werken, Amsterdam
openen De weteringschans, een geschikte plaats voor een nieuw Raadhuis te Amsterdam?
openen Het hoofdgebouw van den gemeentelijken telefoondienst te Amsterdam
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1921
openen Bestuur van den B.N.A.
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1922
openen Bouwkunst-tentoonstelling
openen De verbouwing van het raadhuis te Amsterdam 1923
openen Het gebouw van de Nederlandsche Handelmaatschappij en toevalligheden
openen Jubileum's tentoonstelling bouwkunst 1898-1923 te Amsterdam
openen Bouwkunst-tentoonstelling 1893-1923 te Amsterdam (II)
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1923
openen Stadsarchitect Hulshoff
openen Rokin-prijsvraag te Amsterdam; jury-rapport
openen Juryrapport inzake de door het gemeentebestuur van Amsterdam uitgeschreven prijsvraag voor het verkrijgen van monumentale lantaarns op den Dam
openen Officiële mededeelingen
openen Monument voor generaal van Heutz
openen Operagebouw te Amsterdam
openen Notities bij de afbeeldingen van het gebouw der 4e ambachtsschool te Amsterdam
openen Het nieuwe raadhuis te Hilversum
openen Rijksacademie van Beeldende Kunsten
openen Kroniek van de week
openen Wie zal de Rotterdamsche "Bijenkorf' bouwen
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1928
openen Raadhuisbouw te Enschede
openen Rapport van de commissie van advies over 4 ingekomen projecten van een gebouw voor 'De Bijenkorf' te Rotterdam
openen Raadhuisbouw te Bloemendaal
openen Openbare Nationale Ideeënprijsvraag
openen Ideeënprijsvraag stadhuis en hoofdbureau politie te 's-Gravenhage
openen Prae-advies van den heer Feenstra
openen De gemeentelijke meisjes H.B.S. aan de Euterpestraat, te Amsterdam
openen Diaconie-weeshuis der Ned. Herv. Gemeente te Amsterdam
openen Genootschap architectura et Amicitia
openen Boekbespreking: Moderne Bouwkunst in Nederland
openen Diaconie weeshuis der Ned. Herv. Gemeente te Amsterdam
openen De plannen voor het nieuwe Leidsche Raadhuis
openen Verslag van de studieprijsvraag uitgeschreven door het genootschapl A & A.
openen Willem Kromhout Architect BNA 1864 10 mei 1934
openen Rapport van de commissie van advies inzake den stadhuisbouw te 's-Gravenhage
openen Voorlopig rapport der Paleis-Raadhuis-Commissie
openen Het Amsterdamsche Raadhuis; Tweede overzicht
openen Ir. A.R. Hulshoff 60 jaar
openen De bouwmeester J.F. Staal
openen Mededelingen van de B.N.A.
openen Jaarverslag van de B.N.A. over 1954
openen Samenstelling Bestuur en Commissies van de B.N.A. per 1 September 1955
openen St. Jacob's Kerk te Winterswijk. Herstel en uitbreiding
openen Samenstelling van het bestuur van de Commissies van de B.N.A. per 1 September 1954
openen Mededelingen
openen In Memoriam, ir. A.R. Hulshoff
openen Korte Berichten
openen Rokin-prijsvraag te Amsterdam. Jury-rapport.
openen Het nieuwe raadhuis te Hilversum
openen Prae-advies van den heer Feenstra
openen De Amsterdamsche Raadhuisprijsvraag
openen De Tentoonstelling "Nederlands Nieuwe Kerken"
openen De ontwerpen voor een nieuw hoofdgebouw van de Nederlandsche Bank N.V. aan de Oude Turfmarkt te Amsterdam
openen Uit het Programma van Eisen voor een nieuwe hoofdbank van de Nederlandsche Bank N.V.
openen B. Merkelbach: Stadsbouwmeester van Amsterdam
openen De tentoonstelling van de Gildebroeders
openen Prijsvraag voor vier monumentale lantaarns op De Dam te Amsterdam
openen Woonhuizen aan de Van Miereveldstraat te Amsterdam
openen Werk van de 'Afdeeling gebouwen' van den dienst der publieke werken, Amsterdam: Houten hulpschool
openen Tijdelijk hulpkantoor der plaatselijke belastingen aan de Ruysdaelstraat
openen Werk van de afdeeling gebouwen van de dienst der Publieke Werken Amsterdam
openen De aesthetische leiding van den woningbouw van 'Amstel's Bouwvereniging' in de uitbreiding "Zuid" te Amsterdam
openen Werk van de afdeeling gebouwen van den dienst der publieke werken Amsterdam
openen De positie en de werkkring van den ambtenaar-architect en zijn standpunt ten aanzien van het verrichten van particulier werk
openen Werk van de afdeeling 'gebouwen' van den Dienst Publieke Werken Amsterdam
openen Werk van de afdeeling 'gebouwen' publieke werken, Amsterdam
openen De weteringschans, een geschikte plaats voor een nieuw Raadhuis te Amsterdam?
openen Het hoofdgebouw van den gemeentelijken telefoondienst te Amsterdam
openen De onderscheiding van de afdeeling gebouwen P.W. op de Parijsche tentoonstelling
openen Rokin-prijsvraag te Amsterdam. jury-rapport
openen Juryrapport inzake de door het gemeentebestuur van Amsterdam uitgeschreven prijsvraag voor het verkrijgen van monumentale lantaarns op den Dam
openen Operagebouw te Amsterdam
openen Het nieuwe raadhuis te Hilversum
openen Rapport van de commissie van beoordeeling der ingekomen schetsplannen voor een Raadhuis te Enschede
openen Rapport van de commissie van advies over 4 ingekomen projecten van een gebouw voor 'De Bijenkorf' te Rotterdam
openen Prae-advies van den heer Feenstra
openen Diaconie-weeshuis der Ned. Herv. Gemeente te Amsterdam
openen Willem Kromhout Architect BNA 1864 10 mei 1934
openen De bouwmeester J.F. Staal
openen Uit het Programma van Eisen voor een nieuwe hoofdbank van de Nederlandsche Bank N.V.
openen Rokin-vraagstuk
openen Prijsvraag voor het verkrijgen van monumentale lantaarns op den Dam, te Amsterdam, uitgeschreven door het gemeentebestuur van Amsterdam
openen Rokin-prijsvraag
openen Het academisch ziekenhuis te Amsterdam en de daarbij behoorende chirurgische klinieken
openen Moderne bouwkunst in Nederland [boekbespreking]
openen Ideeënwedstrijd voor een stadhuis te 's-Gravenhage
openen Weekstaten. Van 6 tot 19 Februari
openen De prijsvraag voor den bouw van het nieuwe raadhuis te Amsterdam
openen Een nieuw raadhuis voor Amsterdam
openen De transformatorhuisjes der Gemeentelijke Electriciteitswerken te Amsterdam
openen Tentoonstelling van Ontwerpen voor een Stadsdeel Arbeiderswoningen bij het Stadion te Amsterdam
openen Het nieuwe raadhuis te Hilversum
openen Willem Kromhout Architect BNA 1864 10 mei 1934
openen Een nieuw raadhuis voor Amsterdam
openen Woonhuizen aan de van Miereveldstraat te Amsterdam
openen Werk van de "Afdeeling gebouwen" van den dienst der publieke werken, Amsterdam
openen De onderscheiding van de afdeeling gebouwen P.W. op de Parijsche tentoonstelling
openen Rapport van de commissie van beoordeeling der ingekomen schetsplannen voor een raadhuis te Enschede
openen Ik dacht zoo over onze grijsaards ...
openen Moderne bouwkunst in Nederland [boekbespreking]
openen Het hoofdgebouw van den gemeentelijken telefoondienst te Amsterdam.
openen De Afdeling Gebouwen van P.W. Amsterdam op de Parijsche Tentoonstelling
openen Werk van de 'afdeling gebouwen' van den dienst der publieke werken Amsterdam door A.R. Hulshoff
openen Promoveeren van bouwkundig ingenieurs
openen Operagebouw te Amsterdam
openen Willem Kromhout Architect BNA 1864 10 mei 1934
openen Aan H.H. bestuurderen der stichting 'De Wagnervereeniging'
openen Het nieuwe raadhuis te Hilversum
openen Rapport van de commissie van advies inzake den stadhuisbouw te 's-Gravenhage
openen Rapport van beoordeeling der ingezonden antwoorden op de Prijsvraag voor het ontwerpen van een 'Heerenkamer', uitgeschreven door de Naamlooze Vennootschap "'t Woonhuis" te Amsterdam
openen Gedenkteeken te Amsterdam van Generaal J.B. van Heutsz
openen Operagebouw te Amsterdam
openen Tentoonstelling H.B.O., Amsterdam
openen Berichten
openen Groep van drie woonhuizen aan de Van Miereveldstraat te Amsterdam
openen Nederlandsche Bouwkunst. X. Landhuis te Spaarndam
openen Mededeelingen
openen De Deur. II
openen Mededeelingen
openen Bond van Nederl. Architecten
openen Mededeelingen
openen 12e Internationale Architectencongres
openen Het stadhuisvraagstuk te Leiden
openen Bouwkunst-tentoonstelling
openen Nieuw Raadhuis te Bloemendaal
openen Het stadhuisvraagstuk te Leiden
openen Studieprijsvraag 'Arti et Amicitiae'
openen Architect J. Boterenbrood +
openen Mededeelingen
openen Hoog bouwen in Amsterdam
openen Mededeelingen
openen Het nieuwe Haagsche stadhuis
openen Mededeelingen
openen Het nieuwe raadhuis van Amsterdam
openen Mededeelingen
openen Verbouwing van een pakhuis tot winkelpand te Rotterdam
openen Jaarverslag van de B.N.A. over 1951
openen Moderne bouwkunst in Nederland [boekbespreking]
openen Samenstelling Bestuur en Commissies van de B.N.A. per 1 september 1956
openen Moderne bouwkunst in Nederland [boekbespreking]
openen Het Geologisch Instituut van de Universiteit der Gemeente Amsterdam
openen Het hoofdgebouw van den Gemeentelijken Telefoondienst te Amsterdam
openen De aesthetische leiding van den woningbouw van "Amstel's Bouwvereeniging" in de uitbreiding "Zuid" te Amsterdam
openen Verslag van de studie-prijsvraag uitgeschreven door het genootschap Architectura et Amiticia te Amsterdam
openen Werk van de 'Afdeeling Gebouwen' van de Dienst der Publieke Werken Amsterdam
openen De afdeeling gebouwen van P.W. Amsterdam op de Parijsche tentoonstelling
openen Als de Phoenix uit de assche herrezen
openen A.J. Kropholler en J.F. Staal en het kantoorpand voor de Utrecht te Leeuwarden
openen Monumenten in Nederland - Amsterdam
openen In memoriam Jan Frederik Staal
openen Prijsvragen
openen Instelling van een gemeentelijke woningdienst te Amsterdam
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1921
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1922
openen Schoonheids-Commissie te Amsterdam
openen Bouwkunst-tentoonstelling
openen Jubileum's tentoonstelling bouwkunst 1898-1923 te Amsterdam
openen Jaarverslag van den BNA over 1923
openen Stadsarchitect Hulshoff
openen Monument voor generaal van Heutz
openen Operagebouw te Amsterdam
openen Notities bij de afbeeldingen van het gebouw der 4e ambachtsschool te Amsterdam
openen Rijksacademie van Beeldende Kunsten
openen Kroniek van de week
openen [Amsterdam heeft nieuwe kiosken]
openen De nieuwe vleugel van het raadhuis te Amsterdam
openen Kroniek van de week
openen Wie zal de Rotterdamsche "Bijenkorf' bouwen
openen Jaarverslag van den B.N.A. over 1928
openen Raadhuisbouw te Bloemendaal
openen Openbare Nationale Ideeënprijsvraag
openen Ideeënprijsvraag stadhuis en hoofdbureau politie te 's-Gravenhage
openen Tentoonstelling van den Dienst der Publieke Werken
openen Amsterdam-Zuid
openen De gemeentelijke meisjes H.B.S. aan de Euterpestraat, te Amsterdam
openen Rapport van de Jury over het ontwerp van den Heer Arthur Staal
openen Publieke Werken
openen Genootschap architectura et Amicitia
openen Boekbespreking: Moderne Bouwkunst in Nederland
openen Voorlopig rapport der Paleis-Raadhuis-Commissie
openen Ir. A.R. Hulshoff 60 jaar
openen Mededelingen van de B.N.A.
openen Samenstelling van het bestuur van de Commissies van de B.N.A. per 1 September 1954
openen Samenstelling Bestuur en Commissies van de B.N.A. per 1 September 1955
openen Jaarverslag van de B.N.A. over 1954
openen Samenstelling Bestuur en Commissies van de B.N.A. per 1 september 1956
openen Mededelingen
openen In Memoriam, ir. A.R. Hulshoff
openen De Amsterdamsche Raadhuisprijsvraag
openen De Tentoonstelling 'Nederlands Nieuwe Kerken'
openen B. Merkelbach: Stadsbouwmeester van Amsterdam
openen De ontwerpen voor een nieuw hoofdgebouw van de Nederlandsche Bank N.V. aan de Oude Turfmarkt te Amsterdam
openen Moderne bouwkunst in Nederland [boekbespreking].
openen Ik dacht zoo over onze grijsaards ...
openen Moderne bouwkunst in Nederland[.] Een serie monografieën [...][Boekbespreking]
openen Architectuur en de raad
openen Het omgaan van Directeuren van Gemeentewerken, Openbare Werken, Bouw- en Woningtoezicht en Woningdienst 'Publieke Werken' en de Dam.
openen Het nieuwe administratiegebouw der gemeente tram en het hoofdbureau van politie te Amsterdam
openen Voorgenomen werken
openen Bond van Ned. Architecten.
openen Tentoonstelling Club van Gediplomeerden H.B.O.
openen Bond van Nederlandsche Architecten.
openen Voorgenomen werken.
openen Ter recensie ontvangen boekwerken
openen Nieuwe uitgaven
openen Het ontwerp voor het Haagsche raadhuis van architect J. Luthmann
openen Moderne bouwkunst in Nederland [boekbespreking]
openen Ideeënwedstrijd voor een stadhuis te 's-Gravenhage
openen De ideeënprijsvraag voor het Haagsche stadhuis
openen Weekstaten. Van 6 tot 19 Februari
openen De prijsvraag voor den bouw van het nieuwe raadhuis te Amsterdam
openen Korte Berichten
openen Uit diverse gemeenten: Amsterdam
openen Programma voor de studie-prijsvraag voor de oplossing van het Rokin-vraagstuk [...]
openen De nieuwe schoonheidscommissie te Amsterdam [...]
openen Waar steenblokken scheppingen worden
openen Prijsvragen
openen De verbouwing van het raadhuis te Amsterdam 1923
openen Het gebouw van de Nederlandsche Handelmaatschappij en toevalligheden
openen Het Stadhuis te Amsterdam
openen Complex arbeiderswoningen bij het Stadion te Amsterdam
openen De nieuwe vleugel van het Raadhuis te Amsterdam
openen 'Afdeeling Gebouwen', Publieke werken Amsterdam
openen Het Amsterdamsche Raadhuis. Tweede overzicht
openen Het Stadhuis te Amsterdam.
openen Professor N. Lansdorp
openen Het nieuwe raadhuis voor Amsterdam
openen De raadhuisprijsvraag voor Amsterdam
openen De prijsvraag voor het raadhuis van Amsterdam
openen C. van der Wilk 70 jaar
openen Nieuws uit diverse gemeenten/aanbestedingen
openen Het nieuwe gemeenteziekenhuis te Arnhem
Boeken:
(52)
openen Inleiding
openen De volkswoning: hoogbouw
openen Het groote landhuis en het groote stadshuis
openen Het landhuisje en de boerderij
openen De volkswoning laagbouw
openen Moderne bouwkunst in Nederland. Gebouwen voor Middelbaar en Hooger Onderwijs
openen Moderne Bouwkunst in Nederland. Openbare en overheidsgebouwen
openen Moderne Bouwkunst in Nederland. Bruggen viaducten en sluiswerken
openen Ontwerpen van de verbouwing en uitbreiding van het gebouw van de Tweede Kamer der Staten Generaal
openen Moderne Bouwkunst in Nederland, de middenstandswoning als etagehuis en flat (dl. 4)
openen Kantoren, Banken, Administratiegebouwen
openen Inleiding
openen Moderne bouwkunst in Nederland; no. 2 De Volkswoning, Hoogbouw
openen Moderne Bouwkunst in Nederland. No. 12 Gebouwen voor hooger en middelbaar onderwijs
openen Moderne Bouwkunst in Nederland. No. 14 Scholen II
openen Moderne Bouwkunst in Nederland. No. 10 Kantoren, banken en administratiekantoren
openen Moderne Bouwkunst in Nederland. No. 20 Het ameublement van de straat
openen Moderne bouwkunst in Nederland. No. 9: Winkels en winkelpuien
openen Moderne bouwkunst in Nederland. No. 13: Scholen
openen Moderne Bouwkunst in Nederland. No. 3 De volkswoning. Laagbouw
openen Moderne Bouwkunst in Nederland. No. 6 Het groote landhuis. Het groote stadshuis
openen Moderne Bouwkunst in Nederland. No. 7 Het landhuisje en de boerderij
openen Moderne Bouwkunst in Nederland. No. 18 Gebouwen voor amusement en ontspanning
openen Moderne Bouwkunst in Nederland. No. 11 Gebouwen voor technische doeleinden
openen Moderne Bouwkunst in Nederland. No. 15 Kerken
openen Rapport van de jury inzake de openbare en besloten prijsvraag voor het nieuwe raadhuis van Amsterdam
openen Inleiding
openen De middenstandswoning als etagehuis en flat
openen Winkels en winkelpuien
openen Kerken
openen Openbare en overheidsgebouwen
openen Moderne bouwkunst in Nederland. No. 14. Scholen II
openen Moderne bouwkunst in Nederland. No. 9. Winkels en winkelpuien
openen Moderne bouwkunst in Nederland. No. 14. Scholen II
openen Moderne bouwkunst in Nederland. No. 20. Het ameublement van de straat
openen Moderne bouwkunst in Nederland. No. 11. Gebouwen voor technische doeleinden
openen Moderne bouwkunst in Nederland. No. 10. Kantoren, banken en administratiegebouwen
openen Moderne bouwkunst in Nederland. No. 6: Het groote landhuis en het groote stadshuis
openen Moderne bouwkunst in Nederland. No. 4.Etagehuis en flat
openen No.5. De middenstandswoning, het huis voor één gezin
openen No.2. De Volkswoning, Hoogbouw
openen No.4. De middenstandswoning als etagehuis en flat
openen Moderne bouwkunst in Nederland. No.5. De middenstandswoning, het huis voor één gezin
openen Moderne bouwkunst in Nederland. No.12. Gebouwen voor middelbaar en hooger onderwijs
openen Moderne bouwkunst in Nederland. No.4. De middenstandswoning als etagehuis en flat
openen Moderne bouwkunst in Nederland. No.11. Gebouwen voor Technische Doeleinden
openen Moderne bouwkunst in Nederland. No.2. De Volkswoning, Hoogbouw
openen Rapport van de jury inzake de openbare en besloten prijsvraag voor het nieuwe raadhuis van Amsterdam
openen Prijsvraag voor het nieuwe raadhuis van Amsterdam
openen d'Ailly's Historische gids van Amsterdam
openen 100 jaar Publieke Werken 1850-1950
openen Catalogus Woninginrichting
Lezingen:
(0)
Essay:
A.R. Hulshoff (1880-1958)

Allard Remco Hulshoff werd in 1880 geboren. Zijn vader Silbrand Klaas Hulshoff was geneesheer-directeur van het Kinderziekenhuis in Utrecht. Na de HBS in Utrecht studeerde Allard in Delft, waar hij in 1906 het diploma voor Bouwkundig Ingenieur behaalde. Van 1907 tot ... meer

In 4.48 sec.