Gegevens over Hoogstraten, B.
  Geboren te ... op 1893.05.06
  Overleden te Rijswijk op 1956.06.07
Werken:
(13)
openen Autogarage EDEMR Engestraat 17 Deventer
openen Bioscoop Luxor Brink Deventer
openen Fabriek N.V. Deventer Glasmaatschappij Deventer
openen Flatcomplexen dierentuin 's-Gravenhage
openen Flatwoningen Smidswater 's-Gravenhage
openen Landhuis Binnenweg 9 Twello
openen Landhuis te Gorssel (ontwerp J.D. Postma en B. Hoogstraten)
openen Stadhuis hoek Generaal Spoorlaan, Burgemeester Elsenlaan Rijswijk
Artikelen:
(63)
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Mededeelingen betr. afgevaardigde leden
openen Lijst van afgevaardigde leden
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Van de leden Studie Prijsvraag
openen Publieke belangstelling en bouwkunst
openen Mededeelingen van het Genootschap
openen Verslag van de handelingen van het Genootschap Architectura over 1922
openen Ìtaliaansche reisindrukken
openen Een bijna vergeten gevelwedstrijd beëindigd.
openen Meer woonruimte met weinig materialen
openen Bouwplannen
openen Moerwijk Etagebouw in Den Haag (woningwetbouw)
openen Personalia
openen Landhuis te Gorssel Architecten Postma en Hoogstraten te Deventer.
openen Voorgenomen werken
openen Vergadering van den Betonbond op 11 Maart 1927 te Amsterdam.
openen Eenige werken van architect B. Hoogstraten en bouwondernemer D.J. Lucas
openen Voorgenomen werken
openen `Tentoonstellingen en congressen Tentoonstelling H.B.O.
openen Gebouw van de Deventer Glasmaatschappij te 's-Gravenhage
openen De Rijksacademie en het onderwijs der bouwkunst
openen Tentoonstelling Haagsche Kunstkring
openen Een bijna vergeten gevelwedstrijd beëndigd.
openen Na-beschouwingen over het internationale architectencongres
openen Uitspraak van den Eereraad van den B.N.A.
openen Toelichting op het plan Heldring en Pierson
openen Meervoudige opdracht voor het maken van schetsplannen voor een gemeentehuis te Naaldwijk
openen Tentoonstelling club H.B.O. Stedelijk Museum te Amsterdam
openen De tentoonstelling van H.B.O. projecten
openen Mededelingen van de B.N.A.
openen Gebouwen in Bergen (N-H) 1900-1980
openen Ingezonden
openen Bij de Platen
openen Bioscoop en Autogarage te Deventer
openen Ingezonden
openen Een bijna vergeten gevelwedstrijd beëndigd.
openen Landhuis te Hillegom Architect: Alb. v. Essen te Voorburg
openen 1940 Programma van de vijfjaarlijksche prijsvraag van het Koninklijk genootschap "Mathesis Scientiarum Genitrix" te Leiden
openen Ingezonden
openen Een bijna vergeten gevelwedstrijd beëndigd
openen Genootschapsprijsvragen 'Architectura et Amicitia' 1914
openen Prijsvraag 'Mathesis Scientarum Genitrix' te Leiden
openen Genootschapsprijsvragen 'Architectura et Amicitia' 1917
openen Afloop Aanbestedingen
openen De Tentoonstelling van de Club H.B.O.
openen Aanbestedingen
openen Mededeelingen
openen Aanbestedingen
openen Personalia
openen Stadhuis Rijswijk geopend
openen Rijswijk heeft nieuw stadhuis
openen Het raadhuis in Rijswijk - harmonische creatie in beton en natuursteen
openen Rijswijk: van gezapige randgemeente tot dynamisch centrum
openen Stadhuis Rijswijk weer veilig voor omgeving
openen Landhuis te Gorssel. Architecten Postma en Hoogstraten te Deventer
openen Bioscoop en Autogarage te Deventer
openen Bij de Platen
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
Essay:
B. Hoogstraten (1893 - 1956)

Bart Hoogstraten werkte van omstreeks 1918 tot ongeveer 1930 samen met J.D. Postma sr. (1890-1962); hij woonde toen Bergschild 4, Deventer. Bij zijn overlijden was Hoogstraten als één van de architecten betrokken bij de bouw van het raadhuis te Rijswijk (ZH), sa ... meer

In 3.68 sec.