Gegevens over Holt, G.H.M.
  Geboren te Haarlem op 1904.06.16
  Overleden te Haarlem op 1988.02.14
Nevenfuncties: TH Delft, afdeling bouwkunde/buitengewoon hoogleraar architectuur/
Werken:
(13)
openen Café-restaurant Boulevard Fauvage, Piet Heinstraat Zandvoort
openen Goedkoope Arbeiderswoningen Amsterdam (ontwerp S. van Woerden)
openen Goedkope arbeiderswoningen Amsterdam (ontwerp A. Staal)
openen Herbouwplan Hengelo
openen Homobonus en kerk met omgeving
openen R.K. St. Josephkerk met pastorie en klooster
openen Stadswijk Bosch en Lommer Amsterdam
openen Uitbreidingsplan Paleis-Raadhuis Tilburg 1952
openen Vakantie-koloniehuis (ontwerp S. van Woerden)
openen Warenhuis (ontwerp S. van Woerden)
openen Wederopbouw Katwijk
openen Wederopbouwplan Hengelo (plan Komter c.s.)
openen Woonhuis v. Tilburg Julianastraat Waalwijk (ontwerp A. Staal, G. Holt)
Artikelen:
(233)
openen Uitbreiding van Stoop's Bad te Bloemendaal (in uitvoering) G. Holt
openen Verantwoording
openen De prijsvraag voor goedkoopere arbeiderswoningen
openen Functioneele landschappelijke architectuur ? ? ? ? Waarom "neen"?
openen Villa te Wiessel[,] arch. J.P. Kloos
openen De nieuwe A.V.R.O.-studio te Hilversum
openen Vacantiehuis "Avegoor". Architect Ir. J.B. van Loghem
openen Uitbreiding van het Haarlemsche raadhuis
openen Gebouw van de Coöp. Inkoopvereeniging St. Homobonus G.A. te Rotterdam[.] Architect G.H. Holt. B.N.A.
openen "Moderne Zwitsersche Architectuur" [Boekbespreking]
openen Het Amsterdamsche Raadhuis
openen Jan Frederik Staal +
openen Plan motto "Arp"[.] Architecten G.H. Holt en J.P. Kloos
openen Beschouwing over de uitbreidingen der A.V.R.O.-studio in verband met het bestaand gebouw
openen Aanteekeningen bij het werk van Holt in de Langstraat
openen A.R.E.V.I.-fabriek te Amsterdam[.] Architect G.H. Holt
openen Technische toelichting betreffende de fabriek AREVI te Amsterdam, van arch. G.H. Holt
openen Hekken en leuningen
openen Plaatijzeren gevelbekleeding
openen Glazenwasschers ladder
openen Garderobes
openen Sluiting dubbele hekken
openen Programma van het Architecten-examen
openen Beschouwing over de uitbreidingen der AVRO-studio in verband met het bestaand gebouw
openen Heineken's Bierbrouwerij op zoek naar bekwame architecten
openen Stroomingen en tendenties in de nieuwe Nederlandsche Architectuur
openen Samenspraak der architecten
openen Samenwerking der architecten bij den wederopbouw van Katwijk
openen Hengelo legt het hun uit!
openen Het Wederopbouwplan Hengelo
openen Eenheid in detail, verscheidenheid in het geheel
openen Tentoonstellingen
openen Nieuwe hoogleraren te Delft
openen Diversen
openen Benoeming Architecten-commissies
openen De mens en zijn woning
openen Voorlopige Raad voor de Kunst
openen Nederlands nieuwe kerken
openen Het oude lied der sacrale architectuur
openen Bijschrift bij de afbeelding op de omslag:
openen Bouwplannen
openen Professor F.A. Eschauzier
openen Huisvesting van bejaarden
openen Betonnen kerken
openen Bouwplannen
openen Restauratie van kasteel "De Hooge Vuursche"
openen Prijsvragen
openen Etagewoningen te Rotterdam
openen Goedgekeurde goedkope bouwplannen
openen Gebouw voor sociale diensten te Nijmegen
openen Na-oorlogse etagewoningen te Amsterdam
openen Volkshuisvesting te Almelo
openen Grote bouwopdrachten
openen Tentoonstellingen
openen Grote bouwopdrachten
openen Bossche ambachtsschool nadert voltooiïng
openen Vóór alles vakmanschap
openen Invloed van gewapend beton op de stijl
openen Witte en Bergen op Zoom
openen Moderne architectuur in Nederland
openen Mechanisch metselen (B.M.B.-systeem)
openen De expositie in het Palazzo dell'Arte
openen Prix de Rome 1954
openen Prijsvragen
openen U moet weten
openen Heerlen heeft grote toekomstplannen
openen Nijverheidsleerkrachten in de bouw-praktijk
openen Raad voor de kunst
openen Sportpark te Heerlen
openen Bouwplannen in voorbereiding of uitvoering
openen Afd. bouwkunde te Delft
openen Nieuw provinciehuis voor Overijssel
openen Van de boekentafel
openen Koninklijke onderscheidingen
openen Het nieuwe provinciehuis van Overijssel
openen Spiegel van de week
openen Bouwplannen in voorbereiding en uitvoering
openen Provinciehuis voor Overijssel: Nieuw hoofdstuk
openen Apeldoorns schouwburgplan
openen Bouwplannen
openen School voor lager onderwijs te Assen
openen Personalia
openen Provinciehuis voor Overijssel
openen Bouwplannen
openen Nederlandse inzending te Sao Paulo
openen In memoriam Architect Ben Merkelbach
openen Bouwplannen
openen Nieuw hotel in Amsterdam-centrum
openen Plan verbouwing Willemskerk te Den Haag
openen Rijksgoedkeuring schouwburg Apeldoorn
openen Apeldoorns toekomstige cultureel centrum
openen Nederlandse schouwburgen functie en vorm
openen Amsterdamse hotelplannen
openen Bouwplannen
openen De toren, een teken van welvaart
openen Nieuwe schouwburg in Den Haag
openen Schouwburg in Tilburg
openen U moet weten ...
openen Expositie verbouwing Willemskerk tot schouwburg
openen Van kerk tot schouwburg
openen Rietvelds Sonsbeek-paviljoen
openen Bouwplannen
openen Boekentafel
openen Hotel te Amsterdam
openen Kerkbouw
openen De stedebouwkundige planning van de technische hogeschool te Delft
openen Vechten tegen het grote platmaken De lezer van Gert Jonker moet tegen een stootje kunnen
openen Als men zou willen, lag aan het Waterlooplein een kans
openen Agenda
openen Waarom Holt? [Boekbespreking]
openen Luchtbewegingen en klimaat in de Stopera
openen Een belangrijke prijsvraag inzake een sociaal diep ingrijpend bouwkundig probleem
openen Stadhuisuitbreiding te Haarlem
openen Stoop's Openluchtzwembad te Bloemendaal
openen Prijsvraag goedkope arbeiderswoningen
openen Rapport van de commissie van beoordeling der ontwerpen voor en vleugel aan het stadhuis te Haarlem
openen Rondom de Haarlemsche Raadhuisplannen
openen Zakelijke gegevens betreffende het gebouw van de coöperatieve inkoopvereeniging St. Homobonus G.A. te Rotterdam
openen Genootschap architectura et Amicitia. Ontwerpstudie nr. 14. Kiosk
openen Woonhuis te Waalwijk (N.Br.)
openen De stand van den B.N.A.
openen Openbare prijsvraag voor een gefusilleerden-gedenksteen
openen Comité "Nederlands nieuwe kerken"
openen Voorlopige raad vor de kunst
openen Inaugurale rede van Prof. G.H.M. Holt
openen Kroniek van de B.N.A. over 1948
openen Mededelingen van de B.N.A.
openen Juwelierswinkel te Nijmegen
openen Woningbouw Velsen-Noord
openen Woonhuis aan de Zwarteweg te Amersfoort
openen Na-oorlogse Amsterdamse woningbouw
openen Diverse mededelingen;uitslag studieprijsvraag 'Cobouw'
openen Film over moderne Nederlandse architectuur
openen Wandelen door Rotterdam
openen Woonhuis aan de Loosdrechtseweg te Hilversum
openen Woningen voor nazorgpatiënten van Sanatorium "Zonnestraal" te Hilversum
openen Mendel-College te Haarlem Noord
openen Nieuw bouwen in de nieuwe stad
openen Lager Technische Scholen
openen Mededelingen
openen 50 Jaar Nederlands bouwen
openen Het Hoofdbestuur van de B.N.A. en zijn apparaat
openen Haarlem
openen Eigen woonhuis te Overveen
openen Meervoudige opdracht voor een Provinciehuis voor Overijssel te bouwen in Zwolle
openen Schouwburgen te Tilburg en Nijmegen
openen Torenflat aan het Oranjeplein te Maastricht
openen Parochiekerk van de H. Pastoor van Ars in Haarlem-Oost
openen Woonhuis te Castricum
openen Mill Hill College te Tilburg
openen Cultureel centrum te Apeldoorn
openen Hedendaagse Bouwkunst in Nederland
openen Bejaardenhuis "Oldenhove" te Overveen
openen Korte Berichten; Overijssels provinciehuis
openen Korte Berichten
openen Nederlandse architectuurinzending naar Sao Paulo, Brazilië
openen Korte Berichten
openen Combinatiegebouw wordt hele grote opgave. Stadhuis-muziektheater Amsterdam
openen Twee huizen
openen British European Airways - en gebouw Hirsch
openen De vijfde leergang van A. et A. te Doorn
openen Tijdschriften
openen Heineken's Bierbrouwerij op zoek naar bekwame architecten
openen Over ontstaan en bouw van de Eerebegraafplaats aan den Zeeweg te Bloemendaal
openen Prijsvraag van de Heineken's Brouwerij
openen "Delft" en het "nieuwe" bouwen
openen [Brief aan A et A]
openen Tijdschriftbespreking
openen Kerk voor de Parochie St. Antonius van Padua te Amsterdam-W.;Toelichting
openen Tijdschriftbespreking
openen Ontwerp voor R.K. Kerk van St. Joseph te Amsterdam-West
openen Naschrift van de redactie [bij artikel J.H. Mulder]
openen Enige gedachten naar aanleiding van de herbouw van Velsen
openen Archn. Prof. G.H. Holt en Ir B. Bijvoet
openen "Uithuizigheden"
openen De toren van Weert opnieuw in het licht
openen Twee kerken aan de rand van de hoofdstad[.] Overpeinzingen van een predikant na het zien van twee nieuwe kerken te Amsterdam
openen Zoeken en zekerheid
openen Prix-de-Rome voor Schone Bouwkunst 1954
openen Verslag van de Jury voor de wedstrijd in de Schone Bouwkunst 1954 uitgebracht aan de Commissie van Toezicht op de Rijksakademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam
openen Nationaal Monument en Erebegraafplaats
openen De uitbreiding van het Haarlemsche stadhuis
openen Weekstaten. Van 26 November tot 9 December
openen Het Haarlemsche stadhuis
openen Uitslag Cobouw-prijsvraag
openen Mededelingen
openen R.K. Kerk in Bosch en Lommer te Amsterdam-W. Architecten prof. G.H. Holt en K.P. Tholens
openen Plan voor te bouwen R.K. Kerk van St. Joseph te Amsterdam-West
openen Frits Schütz +
openen Kroniek. Een congres over Nederlands nieuwe kerken
openen Mededelingen
openen Parochie en wijkvorming. Een week-end op Drakenburgh
openen Belangrijke mededeeling. Comité 'Nederlands nieuwe kerken'
openen Het verpleegstershuis
openen Parochiekerk van de H. Pastoor van Ars in Haarlem-Oost. Architect. G.H.M. Holt
openen Het silhouet van een nieuwe kerk
openen Schouwburgen
openen Over een kerk te Amsterdam-Slotervaart
openen Toneelvernieuwing en theaterbouw. Eindhoven, Apeldoorn, Den Helder
openen Een schouwburg te Apeldoorn
openen Enkele en dubbele villa Aerdenhout, Architecten Komter en Mastenbroek
openen Heineken's Bierbrouwerij op zoek naar bekwame architecten
openen Over het ontstaan en bouw van de Erebegraafplaats aan den Zeeweg te Bloemendaal
openen Vacantiehuis "Avegoor"[.] Architect Ir. J.B. van Loghem
openen De toren van Weert opnieuw in het licht
openen Uitbreiding van Stoop's Bad te Bloemendaal (in uitvoering) G. Holt
openen Inaugurale rede van Prof. G.H.M. Holt
openen Afloop aanbestedingen
openen Mededeelingen
openen Boekbespreking
openen Mededeelingen
openen Stedebouw voor het blok gezet
openen Nijverheidsleerkrachten in de bouwpraktijk
openen Stoop's Openluchtzwembad te Bloemendaal bij Haarlem. Arch. G. Holt
openen Openlucht bad- en zweminrichting der N.V. "Stoop's Bad" te Bloemendaal bij Haarlem
openen Waterreniging van het Openluchtbad ["Stoop's Bad" te Bloemendaal]
openen Gymnastieklyceum - Moderne vrouwengymnastiek Arch. G. Holt
openen Tentoonstelling van de ontwerpen betreffende de prijsvraag voor goedkope arbeiderswoningen
openen De Amsterdamsche prijsvraag voor goedkoope woningen
openen "Goede en goedkoope woningen". Prijsvraagontwerp van de architecten Arthur Staal, S. v. Woerden en G.H. Holt. Toelichting tot het plan motto "&"
openen Uitbreiding van het "St. Vlara Ziekenhuis", te Heerlen
openen Kindertehuis "Amstelstad"
openen Prix de Rome voor schone Bouwkunst 1954
openen Afd. bouwkunde te Delft
Boeken:
(0)
Lezingen:
(0)
Essay:
G.H.M. Holt (1904-1988)

Gerardus Hendricus Maria (Gerard) Holt was onder meer de ontwerper van: het bedrijfspand voor de inkooporganisatie Homobonus aan het Bentinckplein te Rotterdam (1938-1939); de erebegraafplaats te Bloemendaal (met J.T.P. Bijhouwer en A. Komter; 1947); villa Looyen te Ae ... meer

In 2.85 sec.